برش عرضي از روستا تا شهر

بازدیدها: 42

Rate this post

برش عرضي از روستا تا شهر
(THE RURAL TO URBAN TRANSECT)

برش عرضی: نظامی از طبقه بندی عناصر بارز طراحی شهری است که برای هماهنگ سازی دامنه تغییرات ادراکی روستا تا شهر و سازمان دهی یک نظم مفید در این محدوده (روستا تا شهر) مورد استفاده قرار می گیرد. برش عرضی، یک سیستم نظم داده شده طبیعی است به طوریکه هر عنصر شهری به سادگی مکانی در درون این زنجیره پیدا می کند. به عنوان نمونه یک خیابان نسبت به جاده، دیوارهای حایل (جداول حاشیه ای) نسبت به زمین های ناهموار، دیوارهای آجری نسبت به دیوارهای چوبی و ردیف درختان نسبت به گروه درختان ماهیت شهری تری دارند. این روند هنگامی که به صورت عقلانی به قسمت های جزء تقسیم می شود به عنوان مقطع عرضی مطرح می شود و به عنوان پایه سیستمی پهنه بندی عمومی به شمار می آید.
رشته پیوسته برش عرضی، هنگامی که به قسمت های جزء تقسیم می گردد پایه ی طبقه بندی منطقه بندی را شکل می دهد که این نوع از طبقه بندی به ترتیب از مناطق روستایی به شهری عبارتند از : روستا، حومه شهر، شهر عمومی، مرکز شهری و هسته شهری. تکنیک برش عرضی از تحلیل بوم شناختی منتج شده است. در این تحلیل تکنیک مذکور به کار گرفته می شود تا توالی زیستگاه طبیعی شامل ساحل، تپه های شنی، زمین های بلند یا مجموعه ای از تالاب، درختزار و چمن زار را نشان دهد.
طبقه بندی: طبقه بندی گیاهان، حیوانات یا سایر گونه ها از طریق صفات و ویژگی هایشان، رده بندی نامیده می شود، شیوه ای که برای نظام منظم برش عرضی به کار برده شده است.

THE RURAL TO URBAN TRANSECT

THE RURAL TO URBAN TRANSECT


THE RURAL TO URBAN TRANSECT

THE RURAL TO URBAN TRANSECT


THE RURAL TO URBAN TRANSECT

THE RURAL TO URBAN TRANSECT


THE RURAL TO URBAN TRANSECT

THE RURAL TO URBAN TRANSECT

Rate this post
دسته بندی : آموزش , شهرسازی
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 28 / 05 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=4947
0