تغییر شکل فرم، تغییرات ابعادی، فرم های برش یافته، فرم های منظم یا نامنظم، فرم های مرکزی، فرم های خطی، فرم های شعاعی، فرم های مجموعه ایی، تفکیک فرم، کنج ها، تفکیک حجم، فذم، فضا، نظم

بازدیدها: 5

در این نوشتار کلیاتی از تغییر شکل فرم، تغییرات ابعادی، فرم های برش یافته، فرم های منظم یا نامنظم، فرم های مرکزی، فرم های خطی، فرم های شعاعی، فرم های مجموعه ایی، تفکیک فرم، کنج ها، تفکیک حجم، فذم، فضا، نظم همراه با مثال هایی توضیحات ارائه داده شده است.

لینک دانلود:
تغییر شکل فرم، تغییرات ابعادی، فرم های برش یافته، فرم های منظم یا نامنظم، فرم های مرکزی، فرم های خطی، فرم های شعاعی، فرم های مجموعه ایی، تفکیک فرم، کنج ها، تفکیک حجم، فذم، فضا، نظم

دسته بندی : آموزش , معماری
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 01 / 08 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=8975
0