تغییر شکل فرم، تغییرات ابعادی، فرم های برش یافته، فرم های منظم یا نامنظم، فرم های مرکزی، فرم های خطی، فرم های شعاعی، فرم های مجموعه ایی، تفکیک فرم، کنج ها، تفکیک حجم، فذم، فضا، نظم

بازدیدها: 264

Rate this post

در این نوشتار کلیاتی از تغییر شکل فرم، تغییرات ابعادی، فرم های برش یافته، فرم های منظم یا نامنظم، فرم های مرکزی، فرم های خطی، فرم های شعاعی، فرم های مجموعه ایی، تفکیک فرم، کنج ها، تفکیک حجم، فذم، فضا، نظم همراه با مثال هایی توضیحات ارائه داده شده است.

لینک دانلود:
تغییر شکل فرم، تغییرات ابعادی، فرم های برش یافته، فرم های منظم یا نامنظم، فرم های مرکزی، فرم های خطی، فرم های شعاعی، فرم های مجموعه ایی، تفکیک فرم، کنج ها، تفکیک حجم، فذم، فضا، نظم

Rate this post
دسته بندی : آموزش , معماری
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 01 / 08 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=8975
0