درباره ما

بازدیدها: 101

گروه مهندسین space-place در زمینه خدمات تحت وب رشته مهندسی معماری، عمران، شهرسازی و طراحی شهری به انجام خدمات دانشجویی و مهندسی معماری مینماید.

امید است که در این مسیر با همت عزیزانی که ما را همراهی میکنند کمکی به دانشجویان رشته های مهندسی که پا به این عرصه میگذارند بنماییم.

مدیریت سایت تخصصی معماری، عمران و شهرسازی
space-place

0