ساختار شهري

بازدیدها: 144

Rate this post

ساختار شهري
(URBAN STRUCTURE)
ساختار شهري شامل موارد زير مي شود:
۱- انواع شبكه عبور و مرور (NETWORK TYPES)
۲- انواع بلوک های شهری (BLOCK TYPES)
۳- واژگان مربوط به ساختار شهري
انواع شبکه عبور و مرور (NETWORK TYPES)
شبکه عبور و مرور و الگوی معابر ابزار ساختاری نظم در الگوی شهری است. شش مدل وجود دارد که شامل انواع گزینه های ممکن می شود. پنج مدل الگوی عنکبوتی را نشان می دهد و ششمین مدل (طرح رادبرن) الگویی پایه ای است.
۱ – الگوی ساوانا يا زمین هموار

الگوی ساوانا يا زمین هموار

الگوی ساوانا يا زمین هموار


۲ – الگوی مريمونت (MARIEMONT PATTERN)
مزیت ها :
🔹 سلسله مراتبی از خطوط زاویه دار و مورب جهت عبور و پراکندگی ترافیک در بافت
🔹 از بین رفتن تنوع و یکنواختی به دلیل منظره ایجاد شده توسط خطوط ( ایجاد تنوع توسط منظر و چشم انداز شکسته )
🔹 به خوبی تعریف فضایی شدن خطوط زاویه دار و مورب

معایب :
🔹 عدم جهت یابی

لگوی مريمونت

لگوی مريمونت


۳ – الگوی لبه رودخانه ای (RIVERSIDE PATTERN)
مزیت ها :
🔹 از بین رفتن تنوع و یکنواختی به دلیل منظره ایجاد شده توسط خطوط ( ایجاد تنوع توسط منظر و چشم انداز شکسته )
🔹 به راحتی انقطاع محیطی را پیوند می دهد و فرو می برد.
🔹 توجه بسیار زیاد الگو به زمینه و عوارض زمین
🔹 پاسخ گوی حرکت ترافیک در شبکه

معایب :
🔹 عدم جهت یابی
🔹 عدم امکان کنترل و نظارت بر تنوع و گوناگونی بسیار زیاد در زمین
🔹 عدم سلسله مراتب مرتب، حقیقی و ضروری

الگوی لبه رودخانه ای

الگوی لبه رودخانه ای


۴ – الگوی نانتاكت (NANTUCKET PATTERN)
مزیت ها :
🔹 سلسله مراتبی از راه های طویل برای ایجاد ترافیک و حتی برای پراکندگی جریان ترافیک در شبکه و بافت شهری
🔹 توجه الگو به زمینه و عوارض زمین
🔹 به راحتی انقطاع محیطی را پیوند می دهد. (پیوند انقطاع محیطی)
🔹 از بین رفتن و محو شدن یکنواختی و عدم تنوع توسط منتهی شدن دید مناظر و چشم اندازها
🔹 درک نشانه های منظر

معایب :
🔹 عدم امکان نظارت و کنترل تنوع در بلوک ها و زمین

الگوی نانتاكت

الگوی نانتاكت


۵ – الگوی واشنگتن (WASHINGTON PATTERN)
مزیت ها :
🔹 سلسله مراتبی از خطوط زاویه دار و مورب جهت عبور و پراکندگی ترافیک در شبکه
🔹 تمرکز قطرها بر خصوصیات عوارض زمین
🔹 از بین رفتن یکنواختی و عدم تنوع در شبکه توسط قطرها

معایب :
🔹 عدم امکان کنترل و نظارت بر تنوع در زمین
🔹 وجود تعداد زیادی زمین های با شکل (ریخت) غیر استاندارد و زشت
🔹 تعریف فضایی ضعیف در تقاطع قطرها

الگوی واشنگتن

الگوی واشنگتن


۶ – الگوی رادبرن (RADBURN PATTERN)
مزیت ها :
🔹 سلسله مراتب مطلوب خیابان ها برای محلی ها و جمع و پخش کننده ها
🔹 قابل کنترل بودن تنوع در بلوک ها و زمین
🔹 به راحتی انقطاع محیطی را پیوند می دهد و فرو می برد. (پیوند انقطاع محیطی)
🔹 توجه الگو به زمینه و عوارض زمین

معایب :
🔹 تراکم بالای ترافیکی به دلیل بی توجهی به بافت

الگوی رادبرن

الگوی رادبرن


انواع بلوک های شهری (BLOCK TYPES)
بلوک به هم پیوستن توده ها در زمین و در یک پهنه گسترده و کشیده شده که به معبر (راه عبوری و یا شاهراه) محدود شده است.
بلوک مقیاس میانی برنامه ریزی شهری است. در عین حال که بلوک نه تعیین کننده ی شبکه و نه تصمیم گیرنده در مدل ساختمان ها است ولی بر هر دوی آنها (بر شبکه و ساختمان ها) تأثیر بسیار قوی دارد.
تعداد زیادی فرمهای مختلف برای بلوک ها وجود دارد که شامل ۶ مدل است که با تجزیه و تحلیل های انجام شده بلوک ها به ۳ دسته کاهش می یابد: مدل مربع، مدل ممتد (کشیده شده و امتداد یافته) و مدل بی نظم (بی قاعده).
هر نوع (هر مدل) از بلوک ها دارای یک معنی مشخص و متمایز تکنیکی می باشد. همه ی گونه های بلوک ها مفید می باشند. حتی در اندازه و مقیاس واحد همسایگی منفرد. برای مثال بلوک مربع شکل پارکینگ اضافی ساختمان های شهری را در خودش جای می دهد و در مناطق مرکزی مفید است. منطقه عمومی معمولاً به زمین های با سایز قانونی و اصلی نیاز دارد که به راحتی توسط بلوک های ممتد تأمین می شود. جنبه روستایی (بیرون شهری) در مناطق حومه ای که توسط بلوک های بی قاعده و نامنظم خوش منظره پشتیبانی می شود، بسیار مطلوب و خوشایند است.
۱ – بلوک مربع شکل (SQUARE BLOCK)
بلوک های مربع شکل یک مدل اولیه برای سکونتگاه های برنامه ریزی شده در آمریکا بوده است. گاهی این مدل با اجتماعات کشاورزی پیوند داده می شود، با چهار زمین بزرگ در هر بلوک که هر کدام از آن ها دارای یک خانه در مرکزش می باشد. هنگامی که رشد اجتماع زیر بخش های اضافی را تولید می کند، ناچاراً قطعه بندی های مجدد زمین های بی قاعده را خلق می کند.
در حالی که می تواند یک تنوع و گوناگونی مفید را تأمین کند، معمولاً بیشتر به چیزی آزار دهنده وابسته است که توسط صنعت ساختمان و محصولات مرسوم و متعارف، مرسوم می شود.
از معایب این مدل این است که خطوط زمین برای توسعه ناپیوسته مانع عملکرد مضاعف کوچه ها و توسعه دسترسی های مفید می شود. یا وجود این نقطه ضعف، بلوک های مربع شکل به عنوان یک گونه ی خاص و ویژه مفید می باشند.
تنوع اجباری در قطعه بندی این اطمینان را می دهد که شاهد یک دامنه ای از قیمت ها باشیم. وقتی قطعه فقط در پیرامون و یک مرکز باز داشته باشد نیازهای بالای پارکینگ را در ساختمان های شهری در خودش جای می دهد. یک مرکز باز معمولاً به عنوان یک باغ عمومی یا محل بازی کودکان و یا به عنوان جزیره و محلی برای مجزا کردن فضا از ترافیک استفاده می شود.
بلوك مربع شكل

بلوك مربع شكل


بلوك مربع شكل

بلوك مربع شكل


۲ – بلوک ممتد (ELONGATED BLOCK)
بلوک ممتد مدل تحول و تکامل یافته ی بلوک های مربع شکل است که بر برخی از مشکلات و معایب بلوک های شهری غلبه می کند. این بلوک ها در حالی که غیرقابل کنترل بودن سختی زمین ها را از بین می برد، از قدرت انتخاب تغییر در عرض زمین حمایت می کند. این بلوک ها فشار مضاعف اقتصادی خیابان ها را با ایجاد مسیرهای کوتاه، کارا و سودمند تأمین می کند. خیابان ممکن است به جهت تغییر پهنای زمین ها به درستی سر جای خودش نباشد (در محور و در امتدادی که باید باشد، نباشد). با تعدیل طول بلوک ها امکان کاهش تقاطع خیابان ها در لبه های روستایی و همچنین افزودن آنها در مراکز شهری مقدور می شود. این تعدیل و تنظیم طول بلوک ها میزان نفوذپذیری پیاده را در شبکه تغییر می دهد. و همچنین نسبت پارک خودروها در خیابان به ظرفیت ساختمان های بلوک را کنترل می کند.
بلوک های ممتد می تواند در حول محور طول بلوک به نحوی حالت خمیده و منحنی داشته باشد که قابلیتی محدود برای شکل دادن به فضا و سازماندهی شیب زمین را می دهد. برخلاف بلوک مربع شکل، بلوک های ممتد ۲ مدل متمایز از نمای ساختمان را به وجود می آورند. یک سمت بلوک با طول کوتاه که به ترافیک سنگین تر در معبر اختصاص می یابد و در سمت دیگر طول بلند، بلوک بیشتر ساختمان ها می توانند با آرامش و سکوت مواجه شوند. برای ساختمان های تجاری نقطه انتهایی می تواند برای کسب مزایای رفت و آمد قطعه بندی شود. در حالی که تعدادی پارکینگ توسط عمق های متنوع در پشت ساختمان (عمق در سطح به منظور عقب نشینی در پشت بلوک) کنترل می شود.
بلوك ممتد خميده

بلوك ممتد خميده


بلوك ممتد

بلوك ممتد


۳ – بلوک بی نظم (IREGULAR BLOCK)
بلوک های بی نظم توسط دگرگونی ها و تغییر های نامحدودش تعریف می شود. بلوک ارگانیک اصلی توسط بخش های فرعی باقی مانده زمین بین راه های قدیمی و کارکرده تولید شده بود.
این موضوع برای رسیدن به نتیجه ای قابل کنترل و زیبا بعدها توسط سیته، کالن، کریر و آلمستد استدلال و توجیه شد، همچنین جهت سازماندهی اساسی شیب زمین. تکنیک مهم در رسیدن به خروجی بلوک های بی نظم این است که باید نمای رو به روی بلوک های مجاور موازی باشد. با وجود تنوعی که بلوک های بی نظم دارا می باشند، این بلوک ها شرایطی تکراری و قطعی را تولید می کند که باید توسط یک قطعه بندی با مهارت و در سطح بالا رفع شود. در بلوک های منحنی با عرض کم تر (با عمق کم) پیروی ملایم نمای تک تک ساختمان ها از نمای کلی مطلوب است. با ادامه یافتن خطوط سمت زمین عمود بر خط نمای ساختمان این مطلوبیت به دست می آید. عریض بودن خط پشت زمین به اندازه کافی، مهم است؛ چرا که اجازه دسترسی به سواره را می دهد. در منحنی های تیزتر (با گوشه های شدیدتر) داشتن محور یک قطعه منفرد که زاویه تیز به وجود آمده را به دو نیم کند بسیار مطلوب است. در قسمت هایی که عمق بلوک بیش از حد است، امکان دسترسی به داخل بلوک توسط محوطه میانی میسر می شود.
بلوك بي نظم

بلوك بي نظم


بلوك بي نظم

بلوك بي نظم


واژگان مربوط به ساختار شهري

🔹 محوطه دانشگاهی (CAMPUS)
یک بلوک یا بخش جایی که ساختمان ها مستقل از نماهای خارجی در کنار هم و با نظم قرار گرفته اند، که معمولاً به صورت مجموعه ای شبیه پارک می باشد. این فضاهای باز برای مؤسسه های آموزشی که حضور پیاده بالاست توجیه پذیر است نه برای ساختمان های کاری که باید با شبکه معابر پیوند داشته باشند.

🔹 محوطه حیاط (COURT)
مجموعه ای از تعداد زیادی ساختمان های کوچک با یک زمین باز مشترک، جایی که طراحی ساختمان ها و برنامه ریزی مکان ها هماهنگ شده است و جهت تصویب با هم ارائه می شود. حیاط ها برای اجتماعات غیر از خانواده و برای اجرای برنامه های همگانی و مشترک مفید می باشند.

🔹 حیاط (COMPOUND)
یک زمین که دارای تعداد زیادی ساختمان و شامل محل های سکونت مجزا است. به همان اندازه که کدگذاری ساختمان های گوناگون از نمای رو به رو در عمق سخت و دشوار است، شاید کنترل و تنظیم حیاط ها توسط سازماندهی طرح ها به عنوان یک طرح توسعه ی واحد برنامه ریزی شده کوچک و ضروری باشد.

🔹 بلوک پیرامونی (PERIMETER BLOCK)
نوعی بلوک است که به صورت کلی و عمومی به صورت مربع و یا متساوي الاضلاع و متقارن می باشد. فرم ساختمان ها به صورت یک لبه پیوسته و در امتداد یک لبه می باشد. بلوک های پیرامونی بیشترین منظر خیابان های شهری را تعریف می کند.

 بلوک پیرامونی

بلوک پیرامونی

🔹 بلوک باز (OPEN BLOCK)
نوعی بلوک که دسترسی به آن بالا است و یا نفوذپذیری پیاده به بلوک بالاست.

🔹 بلوک خصوصی (PRIVATE BLOCK)
قسمت داخلی این نوع بلوک خصوصی است. و ممکن است شامل پارکینگ، باغ و … باشد. این نوع بلوک ها در شهرهای نیویورک، لندن و واشنگتن استفاده می شود.

🔹 بلوک کریر (KRIER BLOCK)
یک نوع بلوک است که خروجی آن جایی است که زمین های مقابل ساختمان ها، فضای باز خصوصی و نیمه خصوصی ندارند. در تئوری، این بلوک به استفاده ی زیاد و مشتاقانه به عنوان یک قلمرو عمومی و به جامعه گرایی اشاره دارد. این نوع بلوک در خانه های مشترک نیز مفید می باشد. این بلوک در شهر Bremen توسط راب کریر استفاده می شده است. نمونه اولیه این بلوک در شهر صنعتی گارنیه و در سال ۱۹۱۷ بوده است.

 بلوک کریر

بلوک کریر

🔹 بلوک بزرگ مقیاس (SUPER BLOCK)
این نوع بلوک بسیار شبیه بلوک کریر می باشد، ولی از نظر اندازه متفاوت با بلوک کریر است. این نوع بلوک در معرض مشکلات مربوط با فضاهای غیراختصاصی است که توسط فقدان معابر رو به روی ساختمان ها تشدید می شود.

🔹 الگوی پیوسته ی شکسته (TRAIN WRECK PATTERN)
الگویی که در آن ساختمان ها مستقل از نمای مقابل خیابان ها و با یک چرخش و دوران وابسته به یکدیگر در سطک سطح پخش شده اند. اثر منفی این تکنیک عدم جهت یابی و شکست در تعریف فضایی نظم در نماها می باشد. خروجی این الگو معمولاً با CSD در تعقیب از مناظر زبا تنها به صورت تصادفی مشترک می بادش.

🔹 الگوی در هم تنیده مارپیچ (DROWNED WORM PATTERN)
الگوی معابر ، نوعی از قطاع های مسکونی CSD که توسط خطوط منحنی های مستبدانه که به عدم جهت یابی تمایل دارند، توصیف می شوند.

🔹 الگوی شبکه ی الماسی (DIMOND GRID PATTERN)
شبکه ای از معابر که برای شیب ها مفید و کارا می باشد. در این الگو تقاطع ها تنظیم شده اند به زاویه هایی که اجازه می دهند خطوط معابر از حداکثر الگوی طراحی پیروی کنند. الگوی شبکه الماسی یک شبکه باز را تأمین می کند تا شیب های نهایی یک الگوی ناپیوسته را توجیه کند.

🔹 شبکه شطرنجی (Grid)
بافتی که دارای معابر و تقاطع هایی است که به راست خط بودن تمایل دارد و تقاطع های این بافت دارای زوایای قائمه می باشد.

شبکه شطرنجی

شبکه شطرنجی

🔹 شبکه ای (Network)
بافتی از تقاطع معابر که ممکن است دارای خطوط مستقیم، خطوط منحنی و یا ترازش نامنظم و متنوع در تقاطع هایش باشد.

 شبکه ای

شبکه ای

🔹 پک نهایی (END GRAIN)
سمت کوتاه بلوک. این سمت بلوک به ترافیک سنگین معابر اختصاص دارد. برای ساختمان های تجاری end grain می تواند جهت بدست آوردن مزایای ترافیک قطعه بندی شود. در حالی که مقدار و تعداد پارکینگ ها در پشت ساختمان توسط عمق های متنوع (تو رفتگی ها، عمق در سطح) کنترل شده است.

🔹 الگوی شاخه ای (STEM PATTERN)
یک الگوی معبر که برای مسیریابی انتخاب های محدودی را ارائه می دهد. این الگو جزء اجزاء توسعه حومه قراردادی (SCD) می باشد. الگوی شاخه ای توسط سیستم سلسله مراتبی که دارد تعریف می شود. این سلسله مراتب از شهر کوچکی در آيداهو (culdesacs) به خیابان های محلی، و پخش کننده، شریانی و سپس به بزرگراه حرکت می کند. با این الگو راحت ترین انتخاب برای مسیرهای کوتاه رانندگی می باشد. همانند سفرهای طولانی. با توجه به این که میانبرها تأمین نشده اند، طرح بندی و چیدمان، سفرهای مستقیم کمتر را طولانی تر تحمیل می کند. توسط نقل و انتقالات همه ی سفرها به خیابان های جمع و پخش کننده و شریانی، این بخش از سیستم، که قسمت کمی از سراسر زیرسازی صاف شده است به راحتی متراکم می شود.

 الگوی شاخه ای

الگوی شاخه ای

🔹 الگوی بافت (WEB PATTERN)
به هم پیوستن قوی الگوی معابر که انتخاب های پایداری را از مسیریابی را ارائه می دهد، و به پراکنده نمودن تراکم نيز تمایل دارد. این درست همانند توسعه همسایگی سنتی است.

الگوی بافت

الگوی بافت

Rate this post
دسته بندی : آموزش , شهرسازی
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 28 / 05 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=4831
0