فهرست بهای ابنیه سال ۹۹

بازدیدها: 98

Rate this post

شـرح فهرست بهای ابنیه سال ۹۹
کندن و خارج کردن بوته و ريشه‌هاي مربوط در زمين‌هاي پوشيده از آن‌ها.
کندن و يا بريدن و در صورت لزوم ريشه کن کردن هرنوع نهال، در صورتي که محيط بن آن کمتر از ۱۵ سانتي‌متر باشد، به ازاي هر ۵ سانتي‌متر محيط بن (کسر ۵ سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود) و حمل آن به خارج کارگاه.
جابجايي درخت يا نهال در صورتي که محيط بن آن تا ۴۰ سانتي‌متر باشد.
اضافه‌بها به رديف ۰۱۰۱۲۱، به ازاي هر سانتي‌متر که به محيط بن درخت اضافه شود، مازاد بر ۴۰ سانتي‌متر تا ۱۰۰ سانتي‌متر.
جابجايي درخت در صورتي که محيط بن آن ۱۰۰ سانتي‌متر باشد.
اضافه‌بها به رديف ۰۱۰۱۲۳، به ازاي هر سانتي‌متر که به محيط بن درخت اضافه شود مازاد بر ۱۰۰ سانتي‌متر تا ۱۲۰ سانتي‌متر.
جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۲۰ سانتی‌متر باشد.
اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۲۵، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ۱۲۰ سانتی‌متر تا ۱۵۰ سانتی‌متر.
جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۵۰ سانتی‌متر و بیشتر باشد.
سوراخ‌کردن سطوح بنايي، به سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع به انضمام بريدن ميلگردها در صورت لزوم.
سوراخ کردن سطوح بنايي، به سطح مقطع بيش از  ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ مترمربع به انضمام بريدن ميلگردها در صورت لزوم.
سوراخ کردن سطوح بنايي، به سطح مقطع بيش از ۰٫۱ تا ۰٫۳ مترمربع به انضمام بريدن ميلگردها در صورت لزوم.
سوراخ کردن سطوح بتني و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع به انضمام بريدن ميلگردها در صورت لزوم.
سوراخ کردن سطوح بتني و بتن مسلح، به سطح مقطع بيش از ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۰۵ مترمربع به انضمام بريدن ميلگردها در صورت لزوم.
سوراخ کردن سطوح بتني و بتن مسلح، به سطح مقطع بيش از ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ مترمربع  به انضمام بريدن ميلگردها در صورت لزوم.
ايجاد شيار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتي‌متر‌مربع، در سطوح بنايي.
ايجاد شيار با سطح مقطع بيش از ۲۰ تا ۴۰ سانتي‌مترمربع، در سطوح بنايي.
اضافه‌بها به  رديف ۰۱۰۲۰۸، به ازاي هر يک سانتي‌متر‌مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتي‌متر‌مربع.
ايجاد شيار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتي‌مترمربع، در سطوح بتني.
ايجاد شيار با سطح مقطع بيش از ۲۰ تا ۴۰ سانتي‌مترمربع، در سطوح بتني.
اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۲۱۱، به ازای هر یک سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتی‌متر مربع.
سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۴ سانتی‌متر با استفاده از ابزار دورانی‌چکشی.
سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۱۵ سانتی‌متر به روش مغزه گیری.
تخريب کلي ساختمان‌هاي با مصالح خشتي و چينه‌اي.
تخريب کلي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي غير از خشتي و چينه‌اي.
تخريب بنايي‌هاي با مصالح خشتي و چينه‌اي.
تخريب بنايي‌هاي با مصالح غير از خشتي و چينه‌اي که با ملات ماسه سيمان، يا باتارد چيده شده باشد.
تخريب بنايي‌هاي با مصالح غير از خشتي و چينه‌اي که با ملات گل آهک، ماسه آهک، يا گچ و خاک چيده شده باشد.
تخريب سقف آجري با تيرآهن يا بدون تيرآهن، به‌هرضخامت، با برداشتن تيرآهن‌هاي مربوط.
تخريب بتن غيرمسلح.
تخريب بتن مسلح، به انضمام بريدن ميلگردها.
تخريب شفته با هرعيار.
تفکيک، دسته بندي و يا چيدن آجرها، بلوک‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخريب يا برچيدن.
تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها.
برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به صورت خشکه‌چینی اجرا شده باشد.
تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق‌دار و دیوار پانلی ماندگار.
برچيدن پله موزاييکي يا سنگي ريشه‌دار، به ‌هر عرض و ارتفاع.
برچيدن فرش کف آجري، موزاييکي يا کفپوش‌هاي بتني همراه با ملات مربوط.
برچيدن هر نوع سنگ پلاک از کليه سطوح اجرا شده و تراشيدن ملات مربوط در صورت لزوم.
برچيدن فرش کف از سنگ‌هاي لاشه ريشه‌دار يا قلوه، همراه با ملات مربوط.
برچيدن کاشي سراميکي و تراشيدن چسباننده مربوط در صورت لزوم.
تراشيدن کاهگل پشت بام به‌هر ضخامت.
تراشيدن اندود کاه‌گل از روي کليه سطوح همراه با اندود گچ روي آن در صورت وجود.
تراشيدن اندود گچ و خاک از روي کليه سطوح همراه با اندود گچ روي آن در صورت وجود.
تراشيدن اندودهاي ماسه سيمان، باتارد، يا ماسه آهک از روي کليه سطوح، به همراه اندود رويه آن در صورت وجود.
خارج کردن بندهاي موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها.
برچيدن سقف‌هاي متشکل از تير چوبي، حصير، توفال و اندود روي آن بطور کامل.
برچيدن هر نوع سفال بام.
برچيدن عايق رطوبتي، اعم از قير و گوني، عايق پيش‌ساخته و مانند آن.
برچيدن جدول‌هاي بتني پيش‌ساخته و سنگي با هر ابعاد.
برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص.
کسر‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۵۰۲، ۰۱۰۵۰۳ و ۰۱۰۵۰۵، در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب شده باشند.
تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا ۰٫۰۵ مترمربع.
برچيدن تخته زير شيرواني يا توفال سقف.
برچيدن لاپه چوبي به طور کامل.
برچيدن خرپاي چوبي، به انضمام اتصالات و تيرريزي‌هاي چوبي بين خرپاها.
برچيدن در و پنجره چوبي، همراه با چهار چوب مربوط.
برچيدن ديوار جداکننده فولادي، چوبي، شيشه‌اي و مانند آن يا ترکيبي از آن‌ها.
بازکردن قفل و يراق‌آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگيره و مانند آن.
برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی.
برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی مربوط.
برچیدن پانل‌های ساندویچی فلزی دیواری و سقفی.
برچیدن انواع سقف کاذب، کف‌پوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم.
برچیدن تایل‌های سقفی از هر نوع به صورت مشبک و به گونه‌ای که تایل‌ها سالم حفظ شود به همراه زیرسازی مربوط.
برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا بازشو به گونه‌ای که شیشه‌ها سالم حفظ شود.
برچيدن پنجره يا درهاي فلزي، همراه با قاب مربوط يا هر نوع چهارچوب فلزي ديگر.
برچيدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچين کردن آهن ورق صاف يا کرکره‌اي از روي شيرواني، سقف‌ها،  سايه‌بان، جان‌پناه ، کف‌پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچيده شده.
برچيدن ورق‌هاي صاف يا موجدار آزبست سيمان، برحسب سطح برچيده شده.
برچيدن هر نوع اسکلت فولادي ساختمان، برج آب فولادي ومانند آن، با هر نوع تيرآهن، ناوداني، نبشي، لوله و ورق وساير پروفيل هاي فولادي، با هرگونه اتصال.
برچيدن فنس از توري سيمي، سيم خاردار يا شبکه پيش‌جوش شده با پايه‌هاي مربوط.
برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه اندود روی آن در صورت وجود.
برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیل‌های توخالی و مانند آن.
برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی.
اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۷۰۵ در صورتی که قطعاتی از اعضای اسکلت فولادی به صورت مجزا و پراکنده مانند تیر و ستون برچیده شوند.
برچیدن روکش روی ستون‌ها، دیوارها و نما از هر نوع ورق فلزی.
برچیدن هر نوع سازه فضاکار با هرگونه اتصال.
برچیدن در و پنجره آلومینیومی یا U.P.V.C.
برچیدن هر نوع کانال هوا همراه با عایق آن در صورت وجود بر حسب مترمربع کانال.
برچیدن هر نوع سازه ساخته‌شده با تور سنگ (گابیون) و دسته‌بندی کردن مصالح و سنگ‌های مربوط.
برچیدن ورق یا پانل‌های پلیمری از روی شیروانی، سقف‌، سایه‌بان و مانند آن به هر ضخامت برحسب سطح برچیده شده.
برچيدن هر نوع سينک ظرفشويي، دست‌شويي، بيده، توالت غربي، فلاش‌تانک.
برچيدن توالت شرقي، زير دوشي و وان حمام.
برچيدن لوله فلزي و هر نوع لوله پليمري غير مدفون، با قطر تا ۲ اينچ به همراه اتصالات مربوط.
برچيدن لوله فلزي و هر نوع لوله پليمري مدفون در مصالح بنايي، با قطر تا ۲ اينچ به همراه اتصالات مربوط.
بر چيدن لوله فلزي و هر نوع لوله پليمري غير مدفون، با قطر بيش از ۲ اينچ به همراه اتصالات مربوط.
برچيدن لوله فلزي و هر نوع لوله پليمري مدفون در مصالح بنايي، با قطر بيش از ۲ اينچ به همراه اتصالات مربوط.
برچيدن سيم هاي برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سيم‌هايي که داخل يک لوله باشند، يک رشته محسوب مي‌شوند).
برچيدن چراغ سقفي و پنکه سقفي، يا موارد مشابه آن.
برچيدن کليد، پريز و موارد مشابه.
برچيدن هر نوع کابل از کليه سطوح.
برچیدن سینی و نردبان کابل به همراه بست، اتصالات و تکیه گاه مربوط.
برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن.
برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن.
برچیدن لوله‌های آزبست سیمان، لوله‌های پیش‌ساخته سیمانی یا چدنی غیرمدفون.
برچیدن لوله‌های آزبست سیمان، لوله‌های پیش‌ساخته سیمانی یا چدنی مدفون در مصالح بنایی.
کندن آسفالت بام به ضخامت تا ۲ سانتي متر.
اضافه‌بها به رديف ۰۱۰۹۰۱، به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۲ سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
کندن آسفالت براي لکه‌گيري به ضخامت تا ۵ سانتي‌متر بر حسب سطح کنده شده.
اضافه‌بها به رديف ۰۱۰۹۰۳، به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
شيار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتي‌متر و عمق تا ۱۰ سانتي‌متر با ماشين شيار‌زن.
اضافه‌بها به رديف ۰۱۰۹۰۵، به ازاي هر سانتي‌متر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتيمتر (اندازه گيري برحسب طول هر خط برش).
اضافه‌بها به رديف ۰۱۰۹۰۷، به ازاي هر سانتي‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتي‌متر، اندازه‌گيري برحسب طول هر خط برش(کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
تخريب کلي آسفالت  به ضخامت تا ۵ سانتي‌متر.
اضافه‌بها به رديف ۰۱۰۹۰۹ ، به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
تراشيدن آسفالت به صورت پيوسته با ماشين مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتي‌متر.
اضافه بها به رديف ۰۱۰۹۱۱ به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
تخريب آسفالت بين دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱٫۵ متر) با وسايل مکانيکي مانند کمپرسور يا بيل هيدروليکي، به ضخامت تا ۷ سانتي‌متر و برداشتن آن.
اضافه بها به رديف ۰۱۰۹۱۳ به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
تراشيدن آسفالت براي لکه‌گيري به صورت غيرپيوسته و پراکنده با ماشين مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتي‌متر.
اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩١۵ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود).
برش بتن به انضمام بریدن میلگردها، با کاتر به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر (اندازه گیری برحسب هر خط برش).
اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۲۰، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۱۵ سانتی‌متر تا ۲۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود.)
لجن‌برداري، حمل با هر نوع وسيله دستي، تا فاصله ۵۰ متري و تخليه آن‌ها.
کندن زمين در زمين‌هاي خاکي و ريختن خاک‌هاي کنده شده به کنار محل‌هاي مربوط.
کندن زمين در زمين‌هاي سنگي و ريختن مواد کنده شده به کنار محل‌هاي مربوط.
کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد سوزا و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.
کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد منبسط شونده و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.
اضافه‌بها به رديف‌‌هاي ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴، هرگاه عمق کندن زمين بيش از ۲ متر باشد، براي حجم واقع بين ۲ تا ۴ متر، يک بار و براي حجم واقع بين ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همين ترتيب براي عمق‌هاي بيشتر تا ۱۰ متر.
اضافه‌بها به رديف‌‌هاي ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴، در صورتي که عمليات پايين تراز سطح آب زيرزميني صورت گيرد و براي آبکشي حين انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد.
حفرميله چاه به قطرتا ۱٫۲ متر با مقاطع مورد نياز در زمين‌‌هاي خاکي و حمل خاک‌‌هاي حاصله تا فاصله ۱۰ متري از دهانه چاه.
حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.
اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۱ و ۰۲۰۳۰۳، هرگاه عمق چاه بیش از۲۰ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر۲۰ متر، یک بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌‌های بیشتر.
بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاکي، غير لجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا ۲۰ متر و تخليه آن در مواردي که استفاده از ماشين براي حمل ممکن نباشد.
اضافه‌بها به رديف‌‌هاي ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱، به ازاي هر ۲۰ متر حمل اضافي با وسايل دستي و حداکثر تا ۱۰۰ متر (کسر۲۰ متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
تسطيح و رگلاژ بستر خاکريزها يا بستر کنده شده، که با ماشين انجام شده باشد.
سرند کردن خاک، شن يا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل.
تهيه، حمل، ريختن، پخش و تسطيح هر نوع خاک زراعتي.
ريختن خاک‌ها يا مصالح سنگي موجود در کنار پي‌‌ها، گودها، ترانشه‌ها و کانال‌‌ها، به ‌درون آن‌ها به صورت لايه لايه و در هر عمق و پخش و تسطيح لازم.
پخش و تسطيح خاک‌‌هاي ريخته شده در خاکريزها به صورت لايه لايه، در هر عمق و ارتفاع به‌ غير از پي‌‌ها، گودها، ترانشه‌ها و کانال‌‌ها.
اختلاط انواع مصالح با دست.
رگلاژ و پروفیله‌کردن سطوح شیروانی‌ها یا دیواره‌های خاکی.
احداث پله (بانکت) روی شیروانی خاک‌ریزها و یا سراشیب‌های بستر خاکریز در زمین‌های خاکی با هر سطح مقطع بابت متراژ سطح پله (با انجام کلیه عملیات لازم).
آب‌پاشي و کوبيدن سطوح کنده شده يا سطح زمين طبيعي، تا عمق ۱۵ سانتي‌متر با تراکم ۹۵ درصد به‌ روش پروکتور استاندارد.
آب‌پاشي و کوبيدن قشرهاي خاکريزي، با تراکم ۹۵ درصد به‌ روش پروکتور استاندارد، وقتي که ضخامت هريک از قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن حداکثر ۱۵ سانتي‌متر باشد.
شخم‌زدن هر نوع زمين غيرسنگي با وسيله مکانيکي به عمق تا ۳۵ سانتي‌متر.
لجن‌برداري در زمين‌هاي لجني با لودر يا وسيله مشابه، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخليه آن.
کندن زمين در زمين‌هاي خاکي با بولدوزر يا وسيله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
کندن زمين در زمين‌هاي سنگي با بولدوزر يا وسيله مشابه وحمل مواد حاصل  تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن  آن.
کندن زمين در زمين‌هاي سنگي با بولدوزر يا وسيله مشابه و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
اضافه‌بهابه رديف ۰۳۰۱۰۵، در صورتي که در حين عمليات کندن زمين در زمين سنگي با بولدوزر لزوماً از چکش هيدروليکي استفاده گردد با توجه به بند ۲-۴ مقدمه فصل.
کندن زمين در زمين‌هاي سنگي با بولدوزر يا وسيله مشابه و با استفاده از مواد منبسط شونده، حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
اضافه‌بها به ردیف ٠٣٠٢٠١ چنانچه در انفجار از سامانه نانل به جای چاشنی الکتریکی استفاده شود.
رگلاژ و پروفيله کردن سطح شيرواني ترانشه‌ها و شيرواني خاک‌ريزها.
اضافه‌بها به‌ رديف‌هاي ۰۳۰۱۰۳، ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱ در صورتي که کندن زمين در گود انجام شود.
اضافه بها به‌رديف ۰۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بيش از۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد.
جابجايي خاک‌هاي حاصل از کندن زمين يا خاک‌هاي توده شده (به جز زمين لجني)، حداکثر تا ۵۰ متر با بولدوزر يا وسيله مشابه از کنار محل کندن زمين به محل دپو يا برعکس به ازاي هر ۲۰متر. (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه مي‌شود.)
کندن زمين در صورت لزوم استفاده از بيل هيدروليکي يا وسيله مشابه در زمين‌هاي خاکي و ريختن خاک کنده شده در کنارمحل‌هاي مربوط.
لجن‌برداري در صورت لزوم استفاده از بيل هيدروليکي يا وسيله مشابه در زمين‌هاي لجني و حمل و تخليه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.
کندن زمين در صورت لزوم استفاده از چکش هيدروليکي در زمين‌هاي سنگي و حمل و تخليه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.
اضافه‌بها به‌ رديف‌هاي ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمين تا ۲ متر باشد.
اضافه‌بها به ‌رديف‌هاي کندن زمين(به جز زمين لجني)، هرگاه عمليات کندن زمين زير تراز آب زيرزميني انجام شود و آبکشي با تلمبه موتوري الزامي باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ۳ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۳ تا ۴ متر یک بار، ۴ تا ۵ متر دوبار، ۵ تا ۶ متر ۳ بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر.
بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده و حمل آن با کاميون يا هرنوع وسيله مکانيکي ديگر تا فاصله ۱۰۰ متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن.
حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‌هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازاي هر ۱۰۰ متر مازاد بر۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از۵۰۰ متر تا۱۰ کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر مازاد بر۵۰۰ متر اول، براي راه هاي آسفالتي (کسر کيلومتر به‌ نسبت قيمت يک کيلومتر محاسبه مي‌شود).
حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‌هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از ۱۰ کيلومتر تا ۳۰ کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر مازاد بر ۱۰ کيلومتر، براي راه‌هاي آسفالتي (کسر کيلومتر، به‌ نسبت بهاي يک کيلومتر محاسبه مي‌شود).
حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‌هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از ۳۰ کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر مازاد بر ۳۰ کيلومتر، براي راه‌هاي آسفالتي (کسر کيلومتر، به ‌نسبت بهاي يک کيلومتر محاسبه مي‌شود).
بارگیری و باراندازی هرگاه استفاده از جرثقیل و باکت یا وسیله مشابه آن برای بارگیری الزامی باشد.
تسطيح بستر خاک‌ريزها يا سطوح کنده شده (به جز شيرواني‌ها) با گريدر يا ساير وسايل مکانيکي.
آب‌پاشي و کوبيدن زمين طبيعي يا بستر خاک‌ريزها يا سطوح کنده شده و مانند آن‏ها، تا عمق ۱۵ سانتي‌متر با تراکم ۸۵ درصد به روش پروکتور اصلاحي.
آب‌پاشي و کوبيدن زمين طبيعي يا بستر خاک‌ريزها يا سطوح کنده شده و مانند آن‏ها ، تا عمق ۱۵ سانتي‌متر با تراکم ۹۰ درصد به روش پروکتور اصلاحي.
آب‌پاشي و کوبيدن زمين طبيعي يا بستر خاک‌ريزها يا سطوح کنده شده و مانند آن‏ها، تا عمق ۱۵ سانتي‌متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور اصلاحي.
آب‌پاشي و کوبيدن زمين طبيعي يا بستر خاک‌ريزها يا سطوح کنده شده و مانند آن‏ها، تا عمق ۱۵ سانتي‌متر با تراکم ۱۰۰ درصد به‌ روش پروکتور اصلاحي.
پخش، آب‌پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاک يا توونان ريخته شده، با ۸۵ درصد کوبيدگي به‌ روش پروکتور اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاک يا توونان ريخته شده پس از کوبيده شدن حداکثر ۱۵ سانتي‌متر باشد.
پخش، آب‌پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاک يا توونان ريخته شده، با ۹۰ درصد کوبيدگي به روش پروکتور اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاک يا توونان ريخته شده پس از کوبيده شدن حداکثر ۱۵ سانتي‌متر باشد.
پخش، آب‌پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاک يا توونان ريخته شده، با ۹۵ درصد کوبيدگي به روش پروکتور اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاک­ يا توونان ريخته شده پس از کوبيده شدن حداکثر ۱۵ سانتي‌متر باشد.
پخش، آب‌پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاک يا توونان ريخته شده، با ۱۰۰ درصد کوبيدگي به ‌روش پروکتور اصلاحي، وقتي که ضخامت خاک يا توونان ريخته شده پس از کوبيده شدن حداکثر ۱۵ سانتي‌متر باشد.
تحکيم زمين‌هاي ماسه‌اي به روش تراکم ديناميکي (Dynamic­Compaction)، همراه با افزودن خاک مناسب.
ريختن خاک‌ها يا مصالح سنگي موجود کنار پي‌ها، گودها، کانال ها و ترانشه‌ها، به صورت لايه لايه به درون آن‌ها با هر وسيله مکانيکي.
اختلاط دو يا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زيرسازي راه، تقويت بستر و ساير کارهاي مشابه.
پخش خاک‌هاي نباتي ريسه يا توده شده، تنظيم و رگلاژ آن در محل‌هاي مورد نظر.
پخش و انباشتن مصالح حاصل از کندن زمين در محل‌هاي مشخص و محدود با هر ضخامت (دپو کردن).
پخش، تسطيح، غرقاب کردن و کوبيدن ماسه بادي براي ساختمان بدنه راه يا محوطه.
پخش، تسطيح و کوبيدن ماسه بادي براي تحکيم بستر راه يا محوطه.
چال‌زني تا قطر ۱۰۰ ميلي‌متر در هر نوع خاک و زاويه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق.
چال‌زني به قطر بيش از  ۱۰۰ ميلي‌متر  در هر نوع خاک و زاويه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق.
کسربها به رديف‌هاي ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ براي چال‌زني با زاويه بيش از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازاي هر درجه.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲، هر گاه طول چال‌زنی بیش از ۱۵ متر باشد، برای طول بین ۱۵ تا ۱۸ متر یک بار، ۱۸ تا ۲۱ متر دوبار، ۲۱ تا ۲۴ متر ۳ بار و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر تا ۳۰ متر.
غلاف‌گذاری با لوله فولادی هم زمان با چال‌زنی.
سنگ‌چيني در کف با سنگ قلوه.
سنگ‌چيني در کف با سنگ لاشه.
سنگ‌ريزي پشت ديوار و پي با سنگ قلوه.
تهيه، ساخت و نصب تورسنگ با توري سيمي گالوانيزه (۷ کيلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ قلوه.
تهيه، ساخت و نصب تورسنگ با توري سيمي گالوانيزه (۷ کيلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ‌لاشه.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۵ و ۰۴۰۱۰۶، به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن توری سیمی گالوانیزه مصرفی در یک مترمکعب تورسنگ تا ۱۶ کیلوگرم.
بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه آهک ۱:۳ در پي.
بنايي با سنگ لاشه و ملات باتارد ۱:۲:۹ در پي.
بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان ۱:۵ در پي.
بنايي با سنگ قواره و ملات ماسه آهک ۱:۳ در ديوارها و ساير محل‌هايي که بالاتر از پي قرار دارند.
بنايي با سنگ قواره و ملات باتارد ۱:۲:۹ در ديوارها و ساير محل‌هايي که بالاتر از پي قرار دارند.‏
بنايي با سنگ قواره و ملات ماسه سيمان ۱:۵ در ديوارها و ساير محل‌هايي که بالاتر از پي قرار دارند.
سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
سنگ‌لاشه غرقاب در ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
نماسازي با سنگ قلوه رودخانه‌اي، با ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
اضافه‌بهاي نماسازي به رديف‌هاي بنايي با سنگ  قواره، درصورتي که سنگ قواره به صورت نما و به شکل موزاييکي اجرا شود.
اضافه‌بهاي نماسازي به رديف‌هاي بنايي با سنگ قواره، در صورتي که سنگ قواره به صورت نما و به شکل موزاييکي درز شده اجرا شود.
اضافه‌بها به رديف‌هاي بنايي با سنگ قواره، براي نماسازي با سنگ قواره بادبر.
اضافه‌بها به رديف‌هاي بنايي با سنگ قواره، براي نماسازي با سنگ قواره بادبر، با ارتفاع مساوي در هر رج.
اضافه‌بها به رديف‌هاي بنايي با سنگ قواره، براي نماسازي با سنگ قواره بادبر، با ارتفاع مساوي در تمام رج‌ها.
اضافه بها به ‌بناييهاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي پايين تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب با تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات الزامي باشد.
اضافه بها به‌ هر نوع عمليات بنايي سنگي خارج از پي، درصورتي که در انحنا، انجام شود.
تعبيه درز انقطاع در بنايي‌هاي سنگي با تمام عمليات لازم و به‌هر شکل.
نماسازی با سنگ لایه‌لایه (تخته‌ای) به ضخامت حداقل ۴ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۳۱۳، در صورتی‌که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.
اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۳۱۳، در صورتی‌که سنگ‌ها به شکل چهارضلعی با زاویه قائم به هر ابعاد و بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.
بنايي فرش کف با سنگ لايه‌لايه (تخته‌اي)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتي‌متر با ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی‌که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.
اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی‌که سنگ‌ها به شکل چهارضلعی با زاویه قائم به هر ابعاد و بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.
بنایی فرش کف با سنگ قلوه با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
تهيه، حمل و ريختن مصالح دانه‌اي زهکش طبق مشخصات به انضمام پخش و تسطيح آن‌ها.
تهيه، حمل و ريختن ماسه شسته رودخانه‌اي در داخل کانال‌ها، اطراف پي‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و يا هر محل ديگري که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطيح آن‌ها در ضخامت‌هاي لازم.
تهيه، حمل و ريختن ماسه کفي (خاکدار) در داخل کانالها، اطراف پي‌ها و لوله‌ها، کف ساختمانها، معابر، محوطه‌ها و يا هر محل ديگري که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطيح آنها در ضخامتهاي لازم.
تهيه، حمل و ريختن شن طبيعي در داخل کانال ها، اطراف پي‌ ها و لوله‌ها، کف ساختمانها، معابر، محوطه‌ها يا هر محل ديگري که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطيح آنها در ضخامتهاي لازم.
تهيه، حمل و ريختن شن نقلي در معابر، محوطه‌ها و يا هر محل ديگري که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطيح آنها در ضخامتهاي لازم.
تهيه، حمل و ريختن ماسه بادي، در داخل کانال‌ها، اطراف پي‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و يا هر محل ديگري که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطيح آن‌ها در ضخامت‌هاي لازم.
تهیه، حمل و ریختن مصالح فیلتر طبق مشخصات، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۵۰۱ تا ۰۴۰۵۰۷، در صورت کوبیدن مصالح ریخته شده در ضخامت‌های لازم.
تهیه، حمل و ریختن خاک رس طبق مشخصات در ترانشه، کانال و کف، به انضمام پخش، تسطیح و کوبیدن آن‌ها در صورتی‌که ضخامت قشرهای خاک‌ریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.
تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، درپي‌ها و شناژهاي مربوط به آن.
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده تخته نراد خارجی، در دیوارهای بتنی به هر ارتفاع.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در دال‌ها (تاوه‌ها) به هر ارتفاع.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی برای دال‌های مرکب به هر ارتفاع.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهای بتنی به هر ارتفاع.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در پله‌های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزاء نظیر تیر، دال، دست‌انداز، کف‌پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل.
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، روی سطح فوقانی دال و تیر بتنی شیب دار.
اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی برای سطوح منحنی که نسبت به محور قائم دارای انحناء باشند، به استثنای ستون‌ها.
اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۳۰۱، ولی با مقطع منحنی و غیر چهار ضلعی.
اضافه‌بها به ردیف‏‌های قالب‏‌بندی برای اعضای بتنی شیب‌دار با استفاده از تخته نراد خارجی، در صورتی‌ که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند.
اضافه بها به رديف‌هاي قالب‌بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در صورتي که عمليات قالب‌بندي زير تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبکشي با تلمبه موتوري در حين اجراي کار، ضروري باشد.
اضافه بها بابت قالب بندی دیوارهای داخلی سازه های فرایندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، که دارای انحنا یا شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب بندی هر یک از آنها تا ۲۵ مترمربع باشد
تهيه وسايل، ساخت قالب چوبي و تعبيه بازشو و جايگذاري آن براي بتن‌ريزي و خارج کردن آن. اندازه‌گيري بر حسب سطح جانبي بتن محل باز شو.
اضافه بها به ردیف های  قالب بندی چوبی در صورتی که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود.
تهيه وسايل، چوب‌بست و تخته‌کوبي براي جلوگيري از ريزش خاک در پي ‌ها، گودها و کانال ها در هر عمق.
تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف تا ۳۰ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.
تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف بیش از ۳۰ سانتی متر تا ۴۵ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.
تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف بیش از ۴۵ سانتی متر تا ۶۰ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.
تهیه وسایل و جاگذاری قالب های مکعبی شکل ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف های مجوف بتنی از جنس پلیمر.
تهیه وسایل و جاگذاری قالب های کروی یا بیضوی شکل ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف های مجوف بتنی از جنس پلیمر.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی درپی‌ها و شناژهای پی.
تهیه وسایل و قالب‏‌بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن‌ریزی پشت جدول، کف‌‏سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر۱۰ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی برای سقف‌های مرکب.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در شناژهای افقی روی دیوار بدون نیاز به استفاده از شمع، در هر ارتفاع.
تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در پله‌های بتنی شامل‏ تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دست‏‌انداز، کف‌پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل.
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی روی سطح فوقانی دال یا تیر بتنی شیب دار.
اضافه‌بها برای قالب‌بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا ستون‌ها، با استفاده از قالب فولادی.
اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، برای سطوح منحنی به استثنای ستون‌ها.
اضافه بها به رديف هاي ۰۶۰۳۰۱ تا ۰۶۰۳۰۴، ولي با مقاطع منحني و غير چهار ضلعي.
اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی برای قطعات بتنی شیب‌دار با استفاده از قالب فولادی در صورتی که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند.
اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده ازقالب فولادی در صورتی که عملیات قالب‌بندی زیر تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها، تیرها، ستون‌ها یا دال‌ها (تاوه‌ها)، برای مواردی که قالب‌بندی برای بتن نمایان به ‏کار می‌رود.
اضافه بها بابت قالب بندی دیوارهای داخلی سازه های فرایندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، که دارای انحنا یا شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب بندی هر یک از آنها تا ۲۵ مترمربع باشد
اضافه‏‌بها به رديف‏‌هاي ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتي که به‌ جاي غلاف از فاصله‌نگهدار‏هاي مخصوص آب‏‌بند فولادي استفاده شود.
اضافه‌‏بها به رديف‌‏هاي ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتي که به جاي غلاف از فاصله‌نگهدار‏هاي مخصوص آب‏‌بند پلاستيکي استفاده شود.
اضافه بها به ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به جای بولت از تسمه فولادی ماندگار استفاده شود.
اضافه بها به ردیف های قالب بندی ستون یا دیوار بابت دمونتاژ کامل قالب کلاف شده با قالب های فولادی دارای ابعاد معین (مدولار).
تعبیه انواع درز سطحی با تمام وسایل لازم بدون پر کردن آن.
تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز.
تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن آن. (اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو).
نصب نازل در قطعات بتنی پیش ساخته برای کارهای تصفیه آب.
اضافه بها به ردیف های قالب بندی فولادی در صورتی که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود.
تعبیه انکرباکس یا محفظه کلیدبرشی در فونداسیون، پدستال ها و یا اعضای دیگر بتنی.
قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست، داربست، سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب‌های لغزنده قائم، با سطح مقطع ثابت.
قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست و داربست و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها در صورتی‏که قالب به شکل هرمی یا مخروطی در سیلوها، تصفیه‌خانه‌ها و مانند آن‌ها اجرا شود.
قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست و داربست و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب بالارونده خودکششی.
قالب بندی با استفاده از قالب میزی در دال ها (تاوه ها) با تمام وسایل و ملحقات.
قالب بندی جهت بتن ریزی هم زمان دیوار و سقف با استفاده از قالب تونلی با تمام وسایل و ملحقات.
تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر تا ۱۰ ميليمتر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.
تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.
تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد ساده به قطر ۲۰ تا ۴۰ ميلي‌متر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.
تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آج‏دار به قطر تا ۱۰ ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.
تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آج‏‌دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.
تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آج‏دار به قطر ۲۰ تا ۴۰ ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.
اضافه‌بهاي مصرف ميلگرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه‏‌هاي پيش‌ساخته مصرف شود.
تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای.
تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای.
تهیه و ساخت قفس فولادی پیش‌‏ساخته از میلگرد با جوش‏کاری لازم به عنوان نگهدارنده قالب‎های کروی و بیضوی شکل ماندگار در سقف‌های مجوف بتنی.
اضافه بها به رديف‌هاي ميلگرد، چنانچه عمليات پايين تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبکشي با تلمبه موتوري در حين اجراي کار ضروري باشد.
تهیه و نصب میل‌مهار جوشی از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات سرمهار و جوشکاری لازم به طور کامل.
تهیه و نصب میل‌مهار دو سر رزوه از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات سرمهار به طور کامل.
تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.
کسربها به ردیف‏‌های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آج‏‌دار.
اضافه‏‌بها به ردیف‏‌های ۰۷۰۶۱۱ و ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از فولاد کربنی Ck45.
تهیه، مونتاژ و جاگذاری میل‌مهار از میلگرد آج‌‏دار با متعلقات سرمهار جهت اجرای مهار ناتنیده تا قطر ۴۰ میلی‌متر.
میخ‌کوبی به‌ وسیله چکش فشنگی (تپانچه) روی سطوح بتنی یا فولادی با میخ مخصوص فولادی به طول ۲۰ تا ۳۵ میلی‏‌متر.
تهيه، مونتاژ و جاگذاري کابل بدون روکش براي اجراي مهار تنيده.
تهيه، مونتاژ و جاگذاري کابل روکش‌‏دار براي اجراي مهار تنيده.
اجراي عمليات كشش مهار ناتنيده (ميل مهار) به ازاي هر مهار.
اجراي عمليات كشش مهار تنيده دو رشته اي به ازاي هر مهار.
اضافه بها به رديف ۰۷۰۷۰۴ به ازاي هر رشته كابل مازاد بر دو رشته كه در مهار تنيده افزوده مي شود تا ۵ رشته.
تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش در سقف‏‌های پیش‌‏تنیده بتنی که به روش محصور اجرا می‏‌گردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط.
تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش‏‌دار در سقف‏‌های پیش‏‌تنیده بتنی که به روش غیرمحصور اجرا می‏‌گردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط.
تهیه و کاشت بولت مکانیکی به همراه سوراخ‏‌کاری.
تهیه و کاشت بولت یا میلگرد با چسب مخصوص به همراه سوراخ‏‌کاری.
تهیه و اجرای اتصال مکانیکی میلگردها به یکدیگر به همراه رزوه کردن میلگردها.
اتصال میلگردها به یکدیگر به روش جوش‏کاری ذوبی فشاری گازی به همراه آماده‌‏سازی محل اتصال.
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، با ۱۰۰ کيلو گرم سيمان در متر مکعب بتن.
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، با ۱۵۰ کيلو گرم سيمان در متر مکعب بتن.
تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه ۱۲ مگاپاسکال.
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه ۱۶مگاپاسکال.
تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، بامقاومت فشاري مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه ۳۰مگاپاسکال
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه ۴۰ مگاپاسکال.
اضافه‌بها به رديف‌هاي ۰۸۰۱۰۱تا ۰۸۰۱۰۹، در صورتي که از سنگ شکسته کوهي استفاده شده باشد.
تهيه و اجراي بتن سبک با پوکه معدني و ۱۵۰ کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.
تهيه و اجراي بتن سبک با پوکه صنعتي و ۱۵۰ کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.
تهيه و اجراي بتن سبک سلولي، با مواد شيميايي کف‌زا يا مشابه آن، با ۲۵۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
اضافه‌بها براي بتن‌ريزي ستون‌ها، ديوارها، شناژها، تيرها و همچنين کلاف‌هاي‌ بتني‌ واحدهاي بنايي‌ (غير از فونداسيون‌)، که جدا از سقف بتن‌ريزي شوند.
اضافه‌بها براي بتن‌ريزي سقف‏ها، ستون‌ها، ديوارها، شناژها و تيرهايي که همراه سقف بتن‌ريزي شوند.
اضافه بهابه رديف‌هاي بتن‌ريزي، هرگاه ضخامت، بتن برابر ۱۵ سانتيمتر يا کمتر باشد.
اضافه بها براي کرم‌بندي به منظور هدايت آب (حجم کل بتن که براي آن کرم‌بندي انجام شده ملاک محاسبه است).
اضافه بها براي هر نوع بتن‌ريزي که پايين تراز آب انجام شود و آبکشي حين انجام کار با تلمبه موتوري الزامي باشد.
ليسه‌اي کردن سطح بتن تازه ريخته شده به هر روش.
مضرس کردن، آجدار کردن يا راه‌راه کردن سطح بتن تازه ريخته شده در رامپ‌ها و موارد مشابه.
اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.
اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي براي سختي ارتعاش بتن، در صورتي که ميلگرد به کار رفته بيش از ۱۸۰ کيلو گرم در متر مکعب بتن باشد.
تهيه مصالح و اجراي ملات به رنگ خاکستري و به ضخامت يک سانتي‌متر، به منظور سخت‏سازي بتن براي افزايش مقاومت در مقابل سايش، روي بتن کف.
تهيه مصالح و اجراي ملات به رنگ خاکستري و به ضخامت دو سانتي‌متر، به منظور سخت‏سازي بتن براي افزايش مقاومت در مقابل سايش، روي بتن کف.
اضافه بها براي بتن‌ريزي پي ‌ها با دقت پرداخت يک ميلي متر بر متر ( ۱mm/m) و يا دقت بيشتر.
اضافه‏بها به ردیف‏های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳، در صورتی که رنگ ملات، به جز رنگ خاکستری باشد، به ازای هر یک سانتی‏متر ضخامت ملات.
ایجاد شیار به هر ابعاد، در ملات موضوع ردیف‏های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳، به وسیله کاتر.
اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي، نسبت به عيار درج شده در رديف هاي مربوط.
تهيه و اجراي گروت سيماني براي زير بيس‌پليت و محل‌هاي لازم.
تهيه و اجراي گروت اپوکسي براي زير بيس پليت و محل‌هاي لازم.
تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق تا ۳۰ ليتر دوغاب در متر طول مهار.
اضافه بها به رديف ۰۸۰۶۰۱ بابت تزريق بيش از ۳۰ ليتر دوغاب در متر طول مهار به ازاي هر ليتر دوغاب.
تهيه و اجراي بتن پاششي به روش خشک با عيار ۴۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب روي ديواره‏‎هاي خاکي، به ازاي هر سانتي‌متر ضخامت.
تهیه و اجرای بتن پاششی به روش تر با عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیواره‏‎های خاکی، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت.
تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب‌بندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن.
تهيه، ساخت و نصب ستون از يک تيرآهن.
تهيه، ساخت و نصب ستون از يک تيرآهن به همراه ورق‏هاي تقويتي.
تهيه، ساخت و نصب ستون از دو يا چند تيرآهن، ناوداني يا نبشي، در صورتي که به وسيله جوش مستقيما به يکديگر متصل شوند.
تهيه، ساخت و نصب ستون از دو يا چند تيرآهن، ناوداني يا نبشي به همراه ورق‏هاي تقويتي و بست‏هاي افقي يا مايل.
تهيه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، H و شکل‌هاي ديگر.
تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی.
تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورق‏های تقویتی.
تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند.
تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل.
تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورق‏های تقویتی و اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند، به همراه اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل و اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی با تیر ساخته شده از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی.
تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی با ورق‏های تقویتی.
تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند.
تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل.
تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه ورق‏های تقویتی و ورق‏های سخت‏کننده.
تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیب‌دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط.
تهیه و نصب پرلین از تیرآهن یا ناودانی روی سطوح شیب‏دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب تیرچه خرپایی (تیرچه فولادی با جان باز) از نبشی، سپری، ورق و میلگرد به همراه اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب انواع پل‏های فولادی روی آبروها و کانال‏ها از ناودانی، تیرآهن، ورق، میلگرد و مانند آن به همراه اتصالات مربوط.
تهیه، ساخت و نصب ستون‌های خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا بدون استفاده از ورق.
تهیه، ساخت و نصب ستون‌های خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا با استفاده از ورق.
تهیه، ساخت و نصب ستون‏های خرپایی به اشکال مختلف از ورق.
تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر بدون استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.
تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر با استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.
تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.
تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که الزاماً در کار باقی بماند.
تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که در کار باقی نمی‏ماند.
تهيه، ساخت و نصب قا‌ب‌هاي فولادي که جان و بال آن‌ها از ورق بريده و ساخته شده‌اند (با جان متغير)، به همراه کف‌ستون‌ها، انواع ورق‌هاي تقويتي و اتصالات مربوط براي دهانه تا ۳۰ متر.
تهيه، ساخت و نصب بادبند متشکل از يک يا چند پروفيل از نبشي، تيرآهن، ناوداني، سپري و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تير يا اعضاي بادبند به يکديگر.
تهیه، ساخت و نصب باد‏بند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر.
تهيه، ساخت و نصب برج‏هاي فولادي مرتفع آب.
اضافه‌بها به رديف‏هاي تير در صورت تغيير ارتفاع جان تيرآهن به روش لانه زنبوري بدون استفاده از ورق براي افزايش ارتفاع جان، با ورق‌هاي تقويتي لازم.
اضافه‌بها به رديف‏هاي تير در صورت تغيير ارتفاع جان تيرآهن به روش لانه زنبوري با استفاده از ورق براي افزايش ارتفاع جان، با ورق‌هاي تقويتي لازم.
اضافه‌بها به رديف‏هاي تير در صورت تغيير ارتفاع جان تيرآهن با برش به خط مستقيم در جان تيرآهن، بدون استفاده از ورق براي تغيير ارتفاع جان تيرآهن.
اضافه‌بها به رديف‏هاي تير در صورت تغيير ارتفاع جان تيرآهن با برش مستقيم در جان تيرآهن، با استفاده از ورق براي افزايش ارتفاع جان تيرآهن.
اضافه بها در صورت مصرف تيرآهن بال پهن، به جاي تيرآهن معمولي.
اضافه‌بها در صورت خم کردن تيرآهن، ناوداني و ساير پروفيل‏هاي فولادي براي تيرهاي قوسي شکل، پله‌هاي مدور و مانند آن (فقط براي قسمت قوسي شکل).
اضافه‌بها به رديف‏هاي ۰۹۰۲۲۹ و ۰۹۰۲۳۴ براي تيرهاي قوسي شکل با برش خط منحني در بال يا جان تير (فقط براي قسمت قوسي شکل).
اضافه‏بها به ردیف‏های تهیه و نصب ستون، تیر، خرپا و بادبند، در صورتی‏که به جای پروفیل از قوطی یا لوله درز‏دار استفاده شود.
اضافه‌بها به ردیف ۰۹۰۲۳۵ و ۰۹۰۲۳۶، در صورتی که پرلین به صورت قائم (Girt) نصب شود.
تهيه و ساخت قطعات فولادي اتصالي و نصب در داخل کارهاي بتني يا بنايي، قبل از اجراي کارهاي ياد شده، از نبشي، سپري، ورق، تسمه، ميلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‏هاي لازم.
تهيه، ساخت و نصب برشگير از ناوداني، نبشي، ميلگرد، ورق و مانند آن روي قطعات اسکلت فولادي.
تهیه، ساخت و نصب لوله رابط فولادی (Paddle pipe) برای نصب در داخل کارهای بتنی در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آب‌بند کننده قبل از اجرای بتن‌ریزی، به طور کامل.
اضافه بها به ردیف ۰۹۰۷۰۴ در صورتی که از فولاد زنگ نزن استفاده شود.
تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لوله‌ها در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی و مانند آن از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن به ارتفاع تا ۴ متر.
جوش‏کاري با بعد موثر تا ۵ ميلي‌متر، همراه ساييدن.
جوش‏کاري براي بعد موثر بيش از ۵ ميلي‌متر تا ۷ ميلي‌متر، همراه ساييدن.
جوش‏کاري براي بعد موثر بيش از ۷ ميلي‌متر تا ۱۰ ميلي‌متر، همراه ساييدن.
جوش‏کاري براي بعد موثر بيش از ۱۰ ميلي‌متر تا ۱۵ ميلي‌متر، همراه ساييدن.
اضافه‌بها به رديف‌هاي ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۴، در صورت استفاده از روش جوش‏کاري با گاز محافظ.
تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی.
تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.
تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت که نیاز به ترک متر ندارد (TC Bolt).
اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۰۰۲ برای استفاده از پیچ‌های به شکل خاص غیر استاندارد (مانند پیچ سوراخ‏دار).
اضافه‏بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه گرم.
اضافه‏بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه سرد.
اضافه‏بها به ردیف‏های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش ورقه‏ای.
تهيه پيونده‌ها و قطعات انتهاي سر اعضا، به روش براده‌برداري، کوبن‏کاري يا آهنگري با وزن قطعات تا ۲۵۰ گرم براي سازه‌هاي فضاکار.
تهيه پيونده‌ها و قطعات انتهاي سر اعضا، به روش براده‌برداري، کوبن‏کاري يا آهنگري با وزن قطعات بيش از ۲۵۰ گرم تا يک کيلوگرم براي سازه‌هاي فضاکار .
تهیه پیونده‌ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش براده‌برداری، کوبن‏کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از یک کیلوگرم برای سازه‌های فضاکار .
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری پیونده‌ها.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری خاص پیونده‌ها.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری روی قطعات انتهای سر اعضا.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای استفاده از فولاد St52 یا فولاد کربنی Ck45.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای قطعاتی که به روش گرم، گالوانیزه شوند.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای قطعاتی که به روش سرد، گالوانیزه شوند.
تهيه و آماده‌سازي واحدهاي سازه‌ فضاکار از لوله درزدار از فولاد St37 شامل بريدن به اندازه‌هاي معين، پليسه‌گيري، سنگ‌زدن و مونتاژ آن‏ها با قطعات الحاقي در داخل جيگ و آماده‌کردن براي جوش‏کاري.
اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که وزن پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد.
کسربها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که به جای لوله درزدار، از نبشی و مانند آن استفاده شود.
اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که به جای لوله، از اضلاع حاصل از پرس کاری و نورد سرد استفاده شود (مانند قوطی).
اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از فولاد St52.
اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از لوله‌های با ضخامت جدار بیش از ۷ میلی‌متر.
اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای آماده‌سازی سر اضلاع برای جوش‏کاری مستقیم به یکدیگر با برشکاری طبق الگو و سنگ‌زدن.
اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، بابت دوپهن کردن سر پروفیل لوله فولادی و سوراخ‏کاری لازم.
اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از لوله که به روش گرم، گالوانیزه شده باشد.
اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱ برای استفاده از لوله که به روش سرد، گالوانیزه شده باشد.
هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار تخت نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.
هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار با انحنا در یک امتداد (چلیک‌ها) نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.
هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار با انحنا در دو امتداد (گنبدها) نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.
هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار دارای فرم‌های آزاد نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۲۰ سانتي‌متر با تيرچه پاشنه بتني و بلوک توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميلگرد، و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتي‌متر با تيرچه پاشنه بتني و بلوک توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميلگرد، و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتي‌متر با تيرچه پاشنه بتني و بلوک توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميلگرد، و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۳۵ سانتي‌متر با تيرچه پاشنه بتني و بلوک توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميلگرد، و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتي‌متر با تيرچه پاشنه بتني و بلوک توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميلگرد، و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتي‌متر با تيرچه پاشنه بتني و بلوک توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميلگرد، و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط ‏شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.
اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط ‏شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۲۰ سانتي‌متر با تيرچه فولادي با جان باز و بلوک توخالي بتني شامل تهيه تمام مصالح به استثناي تيرچه فولادي و ميلگرد و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتي‌متر با تيرچه فولادي با جان باز و بلوک توخالي بتني شامل تهيه تمام مصالح به استثناي تيرچه فولادي و ميلگرد و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجراي سقف تيرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتي‌متر با تيرچه فولادي با جان باز و بلوک توخالي بتني شامل تهيه تمام مصالح به استثناي تيرچه فولادي و ميلگرد و تهيه تجهيزات لازم به طور کامل.
اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۵ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.
اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.
اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.
اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط‏ شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.
اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط‏ شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.
اضافه‌بها به ردیف‏‌های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر ۲۵ مگاپاسکال باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌‏های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از ۲۵ مگاپاسکال و حداکثر ۳۰ مگاپاسکال باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌‏های سقف تیرچه و بلوک با بلوک بتنی، در صورتی که در تهیه بلوک از پوکه معدنی استفاده شده باشد.
آجرکاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر با آجر ماسه آهکي به ابعاد آجرفشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار يک آجره با آجر ماسه آهکي به ابعاد آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار نيم آجره با آجر ماسه آهکي، به ابعاد آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار آجري به ضخامت ۵ تا ۶ سانتي‎متر با آجر ماسه آهکي به ابعاد آجرفشاري و ملات گچ و خاک.
آجرکاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار يک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار نيم آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار آجري به ضخامت ۵ تا ۶ سانتي‌متر، با آجر فشاري و ملات گچ و خاک.
آجرکاری با آجرفشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
ديوار به ضخامت ۷ تا ۱۱ سانتي‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار به ضخامت بيش از ۱۱ تا ۲۲ سانتي‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
آجرکاري به ضخامت بيش از ۲۲ سانتي‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
آجرکاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر با آجرماشيني سوراخ‌دار به ابعاد آجرفشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار يک آجره با آجر ماشيني سوراخدار به ابعاد آجر فشاري، با ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار نيم آجره با آجر ماشيني سوراخدار به ابعاد آجر فشاري، با ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
ديوار آجري به ضخامت ۵ تا ۶ سانتي‌متر با آجر ماشيني سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاري، با ملات گچ و خاک.
نماچيني نيم آجره با آجر ماشيني سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
نماچيني نيم آجره با آجرماشيني سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتي‌متر و ملات ماسه سيمان ۱:۵
نماچيني نيم آجره با آجر ماشيني سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتي‌متر و ملات ماسه سيمان ۱:۵
دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵
دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵
دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵
دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵
نماچيني نيم آجره با آجر قزاقي به ابعاد آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
نماچيني نيم آجره با آجر قزاقي به ضخامت حدود ۴ سانتي‌متر و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
نماچيني نيم آجره با آجر قزاقي به ضخامت حدود ۳ سانتي‌متر و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
اضافه‌بهاي نماسازي نسبت به رديف‌هاي ديوارچيني با آجر فشاري، آجر ماسه آهکي و آجر ماشيني سوراخ‌دار.
اضافه‌بهاي نماسازي نسبت به رديف‌هاي ديوارچيني با آجرفشاري، درصورتي که در نما از آجر ماشيني سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاري استفاده شود.
اضافه‌بهاي نماسازي نسبت به رديف‌هاي ديوارچيني با آجر ماسه‌ آهکي، درصورتي که در نما از آجر ماشيني سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاري استفاده شود.
اضافه‌بهاي نماسازي نسبت به رديف‌هاي ديوارچيني با آجر فشاري، در صورتي که در نما از آجر قزاقي، به ابعاد آجر فشاري استفاده شود.
اضافه‌بهاي نماسازي به رديف‌هاي ديوارچيني با آجر ماسه آهکي در صورتي که در نما از آجر قزاقي، به ابعاد آجر فشاري استفاده شود.
اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.
اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماسه آهکی درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.
اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماشینی سوراخ‌دار، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۱۰۶۰۱ تا ۱۱۰۶۱۷ و ۱۱۰۸۱۵ تا ۱۱۰۸۱۷ درصورت استفاده از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به رنگ قرمز
اضافه‌بها به ردیف‌های نماسازی بابت آب ساب نمودن آجر.
اضافه‌بها به ردیف‌های نماسازی بابت تراش و کشویی نمودن آجر.
اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه‌گیری روی سطح قابل رویت).
اضافه‌بهای دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازای هر مترمربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. (یک طرف اندازه‌گیری می‌شود).
اضافه‌بها برای هر نوع دیوارچینی یا آجرکاری که در پایین تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.
اضافه‌بها به هر نوع آجرکاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر طول.
اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی، درصورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه‌ای مهار شود.
اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی یا آجرکاری با آجرفشاری و آجر ماسه آهکی ، درصورتی که از ملات باتارد ۱:۲:۸ بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی.
کسربها به ردیف‌های دیوارچینی یا آجرکاری با آجرفشاری و آجر ماسه آهکی، درصورتی که از ملات ماسه آهک ۱:۳ بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی.
کسربها به ردیف‌های دیوارچینی یا آجرکاری با آجرفشاری و آجر ماسه آهکی، درصورتی که از ملات گچ و خاک بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی.
شفته ريزي با خاک محل و ۱۵۰ کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.
شفته ريزي با خاک تهيه شده مناسب شن‌دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.
اضافه بها به رديف ۱۱۰۹۰۱، براي اضافه کردن شن و ماسه، به اندازه هر ده درصد که به حجم خاک محل اضافه شود.
اضافه‌بها به رديف‌هاي ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، براي افزايش هر ۵۰ کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کيلوگرم به تناسب محاسبه مي‌شود).
کسربها به رديف‌هاي ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، براي کاهش هر ۵۰ کيلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کيلوگرم به تناسب محاسبه مي‌شود).
نماچيني با آجر پلاک با سطح مقطع تا ۱۰ سانتي‌متر مربع با ملات ماسه سيمان ۱:۵ به همراه دوغاب‌ريزي پشت آجر.
نماچيني با آجر پلاک با سطح مقطع بيش از ۱۰ سانتي‌متر مربع با ملات ماسه سيمان ۱:۵ به همراه دوغاب‌ريزي پشت آجر.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۱۱۰۰۱ و ۱۱۱۰۰۲ در صورت استفاده از آجر پلاک به رنگ قرمز.
فرش کف با آجرمخصوص کف به سطح نمای تا ۷ دسی‌مترمربع و ضخامت حدود ۳۰ میلی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
اضافه‌بها به ردیف ۱۱۱۱۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میلی‌متر ضخامت آجر مخصوص کف مازاد بر ۳۰ میلی‌متر تا ۷۰ میلی‌متر (کسر ۵ میلی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود).
نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
تهيه و نصب جدول‌هاي بتني پيش ساخته با سطح مقطع تا ۰٫۰۵ مترمربع با بتن به عيار۲۵۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
تهيه و نصب جدول‌هاي بتني پيش‌ساخته با سطح مقطع بيش از ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۰ مترمربع با بتن به عيار ۲۵۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
تهيه و نصب جدول‌هاي بتني پيش‌ساخته با سطح مقطع بيش از ۰٫۱۰ مترمربع با بتن به عيار ۲۵۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
تهيه و نصب جدول‌هاي بتني پيش‌ساخته پرسي، با سطح مقطع تا ۰٫۰۶ مترمربع و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
تهيه و نصب جدول‌‌هاي بتني پيش‌ساخته پرسي، با سطح مقطع بيش از ۰٫۰۶ مترمربع و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
تهیه و نصب جدول‌‏های بتنی پیش‌ساخته پلیمری رنگی با ملات ماسه سیمان ۱:۵
تهيه و نصب دال بتني پيش ساخته (مسلح)، با عيار۳۰۰ کيلو گرم سيمان در متر مکعب، براي دال روي کانال‌ها، نهرها و يا به عنوان پل روي جوي‌ها و موارد مشابه.
تهيه، ساخت و نصب قطعات بتني پيش‌ساخته براي تکيه‌گاه لوله و کارهاي مشابه، با عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب قطعات بتني پيش‏‌ساخته مدولار با عيار ۳۵۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب براي خاک‌هاي مسلح و غيرمسلح.
تهيه و نصـب پانل‏‌هاي بتني پيش‌ساخته با عيار ۳۵۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب براي مسلح کردن خاک.
اضافه‌بها به ردیف‏ ۱۲۰۲۰۳ درصورت رنگی بودن قطعات پیش‏‌ساخته بتنی.
تهیه و نصب فونداسیون دیوارهای بتنی پیش‌ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.
تهیه و نصب ستون دیوارهای بتنی پیش‌ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.
تهیه و نصب پانل دیوارهای بتنی پیش‌ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.
تهيه و نصب لوله بتني پيش‏‌ساخته، به قطر داخلي ۱۰ سانتي‌متر و ضخامت تا ۵ سانتي‌متر، با بتن به عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني پيش‏‌ساخته، به قطر داخلي ۱۵ سانتي‌متر و ضخامت تا ۵ سانتي‌متر، با بتن به عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني پيش‏‌ساخته، به قطر داخلي ۲۰ سانتي‌متر و ضخامت تا ۵ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني پيش‏‌ساخته، به قطر داخلي ۲۵ سانتي‌متر و ضخامت تا ۵ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني پيش‏‌ساخته، به قطر داخلي ۳۰ سانتي‌متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني پيش‌‏ساخته، به قطر داخلي ۴۰ سانتي‌متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني پيش‏‌ساخته، به قطر داخلي ۵۰ سانتي‌متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني پيش‏‌ساخته، به قطر داخلي ۶۰ سانتي‌متر و ضخامت ۷ تا ۹ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني مسلح پيش‌‏ساخته، به قطر داخلي ۶۰ سانتي‌متر و ضخامت ۷ تا ۹ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني مسلح پيش‌‏ساخته، به قطر داخلي ۸۰ سانتي‌متر و ضخامت ۹ تا ۱۱ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلو سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب لوله بتني مسلح پيش‏‌ساخته، به قطر داخلي ۱۰۰ سانتي‌متر و ضخامت ۹ تا ۱۱ سانتي‌متر، با بتن به‌ عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن.
تهيه و نصب حلقه بتني مسلح پيش‌‏ساخته چاه به منظور تحکيم انباره چاه، با بتن به عيار ۳۰۰ کيلوگرم سيمان در مترمکعب با مقطع تخم مرغي به ابعاد حدود ۸۰×۱۲۰ سانتي‌‏متر به انضمام پر کردن پشت حلقه بتني.
تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش‌‏ساخته چاه به منظور تحکیم میله چاه با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با مقطع دایره و قطر خارجی حدود ۶۰ سانتی‌‏متر با پرکردن پشت حلقه بتنی.
اضافه‌‏بها به ردیف ۱۲۰۴۰۲ به ازای افزایش هر ۱۰ سانتی‏‌متر قطر حلقه بتنی مسلح پیش‌‏ساخته چاه مازاد بر ۶۰ سانتی‌‏متر تا ۱۲۰ سانتی‌متر (کسر ۱۰سانتی‌‏متر به تناسب محاسبه می‏‌شود).
بنايي با بلوک سيماني توخالي به ضخامت بيش از ۲۰ سانتي‌‏متر و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
بنايي با بلوک سيماني توخالي کف‌پر به ضخامت بيش از ۲۰ سانتي‏‌متر و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
بنايي با بلوک سيماني تو خالي به ضخامت حدود۲۰ سانتيمتر و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
بنايي با بلوک سيماني توخالي کف پر به ضخامت حدود۲۰ سانتيمتر و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
بنايي با بلوک سيماني تو خالي به ضخامت حدود۱۰ سانتيمتر و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
بنايي با بلوک سيماني توخالي کف پر به ضخامت حدود ۱۰ سانتيمتر و ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف‌پر به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک‌ سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‏‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا ۸ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک‌ سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک‌ سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک‌ سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‏‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۰۵۲۰ تا ۱۲۰۵۲۳ در صورت سه‌جداره بودن بلوک‌های مصرفی.
بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‏‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا ۸ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌‏متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‏‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۰۵۳۰ تا ۱۲۰۵۳۳ در صورت سه‌جداره بودن بلوک‌های مصرفی.
بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از پرلیت منبسط‌شده به ضخامت تا ۱۰ سانتی‌‏متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از پرلیت منبسط‌شده به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از پرلیت منبسط شده به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۰۵۴۰ تا ۱۲۰۵۴۲ در صورت سه‌جداره بودن بلوک‌های مصرفی.
بنايي با آجر سيماني به ابعاد آجر فشاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر با ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
بنايي با آجر سيماني به ابعاد آجر فشاري براي ديوارسازي به ضخامت يک آجره با ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
بنايي با آجر سيماني به ابعاد آجر فشاري، براي ديوار سازي به‌ضخامت نيم آجر با ملات ماسه سيمان ۱:۵٫
پر کردن حفره هاي بلوکهاي سيماني تو خالي با ملات ماسه سيمان ۱:۵ به ازاي هر متر مکعب حجم بلوک چيني.
اضافه‌بها به رديف‏‌هاي بلوک‌چيني که در پايين تراز آب زيرزميني انجام شود و استفاده از تلمبه موتوري حين اجراي عمليات الزامي باشد.
اضافه‌بهاي نماسازي با بلوک سيماني.
اضافه‌بهاي نماسازي با آجر سيماني به ابعاد آجر فشاري.
بنايي با بلوک‌هاي بتني پيش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازي) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۰ سانتي‌متر.
بنايي با بلوک‌هاي بتني پيش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازي) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۵ سانتي‌متر.
بنايي با بلوک‌هاي بتني پيش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازي) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۲۰ سانتي‌متر.
بنايي با بلوک‌هاي بتني پيش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازي) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۲۵ سانتي‌متر.
بنايي با بلوک‌هاي بتني پيش‌‍ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازي) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۳۰ سانتي‌متر.
بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت تا ۸ سانتی‌متر.
بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۲ سانتی‌متر.
کسربها به ردیف‌های ۱۲۰۸۰۱ تا ۱۲۰۸۰۷ درصورتی‌که بجای ملات مخصوص از ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود.
بنایی با پانل‌‏های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۶ سانتی‌متر.
بنایی با پانل‏‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۸ سانتی‏‌متر.
بنایی با پانل‏‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‏‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌‏متر.
بنایی با پانل‌‏های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌‏های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۲ سانتی‏‌متر.
بنایی با پانل‏‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‏‌متر.
بنايي با بلوک سيماني سبک توخالي کف‌پر تهيه شده با دانه رس منبسط شده‏، به ضخامت تا ۱۰ سانتي‌متر با ملات ماسه و سيمان ۱:۵٫
بنايي با بلوک سيماني سبک توخالي کف‌پر تهيه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت ۱۲ تا ۱۵ سانتي‌متر با ملات ماسه و سيمان ۱:۵٫
بنايي با بلوک سيماني سبک توخالي کف‌پر تهيه شده با دانه رس منبسط شده‏‏‏، به ضخامت ۱۷ تا ۲۰ سانتي‌متر با ملات ماسه و سيمان ۱:۵٫
اضافه‌بها به رديف‌هاي ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۳ در صورت سه‌جداره بودن بلوک‌هاي مصرفي.
اضافه‌بها به رديف‌هاي ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۳ در صورت استفاده از ملات آماده محتوي رس منبسط شده ريزدانه سبک به ازاي هر مترمکعب حجم بلوک چيني.
اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با بلوک، در صورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه‏ای مهار شود.
تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.
تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.
تهیه و اجرای شبکه الیاف کربن جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.
تهیه و نصب دریچه بتنی به قطر ۶۳ تا ۶۵ سانتی‌متر با کلاف بتنی یا چدنی.
عايق کاري رطوبتي با يک قشر اندود قير.
عایق‌کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای امولسیونی.
عایق کاری رطوبتی ،با استفاده از قیرهای محلول.
اضافه بها به ردیف های ۱۳۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۸ در صورت اصلاح قیر با مواد پلیمری.
عایق‌کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی پی‌ها و مانند آن.
عايق کاري رطوبتي، با دو قشر اندود قير و يک لايه گوني براي ساير سطوح.
عایق‌کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی پی‌ها و مانند آن.
عايق کاري رطوبتي، با سه قشر اندود قير و دو لايه گوني براي ساير سطوح.
عایق‌کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی پی‌ها و مانند آن.
عايق کاري رطوبتي با چهار قشر اندود قير و سه لايه گوني براي ساير سطوح.
عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت ۳٫۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام‌ها، توالـت‌ها، روی پی‌ها و مانند آن.
عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت ۳٫۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.
عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع ترموباند به ضخامـت ۳ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام‌ها، توالـت‌ها، روی پی‌ها و مانند آن.
عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۳ میلی متر به انضمام قشرآستر برای سایر سطوح.
عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامـت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالـت ها، روی پی ها و مانند آن.
عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشرآستر برای سایر سطوح.
اضافه‌بها به رديف‌هاي ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتي که از قير الاستيکي به جاي قير پلاستيکي استفاده شود.
کسربها به رديف‌هاي ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸، در صورتي که از قير اکسيده به جاي قير پلاستيکي استفاده ‏شود.
اضافه‌بها به رديف‌هاي ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶ و ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عايق رطوبتي پيش‌ساخته با روکش آلومينيومي مطابق مشخصات فني.
اضافه‌‌بها به رديف‌هاي ۱۳۰۳۰۵ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتي که از الياف پلي‌‌استر نوع اسپان‌باند استفاده شود.
کسربها به ردیف های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که در قشر آستر، از قیر امولسیون به جای مشتق قیر محلول در حلال نفتی استفاده شود.
کسربها به ردیف های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که قشر آستر با توجه به بند ۳-۳ مقدمه فصل اجرا نگردد.
تهيه مصالح و اجراي عايق‌کاري رطوبتي با استفاده از پوشش‌‏هاي آکريليکي پايه آبي بدون الياف فايبرگلاس.
تهيه مصالح و اجراي عايق‌کاري رطوبتي با استفاده از مواد آب‌بندکننده پليمري دوجزئي پايه سيمان و رزين‌هاي آکريليکي بدون الياف فايبرگلاس.
تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب بندکننده نفوذگر بلورساز پایه سیمان در سطوح بتنی سخت شده، جهت مقابله با فشارهای منفی و یا مثبت آب.
اضافه بها به ردیف ۱۳۰۴۰۳ و ۱۳۰۴۰۴ به ازای تهیه و اجرای هر لایه الیاف فایبرگلاس، جهت مسلح نمودن عایق.
تهیه مصالح و اجرای پوشش مومی با پایه قیری روی سطوح سیمانی یا بتنی به ضخامت ۳۰۰ میکرون.
عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه بدون روکش، به ضخامت ۲۵ میلی متر و به وزن مخصوص ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و بدون روکش به ضخامت ۲۵ میلی متر و به وزن مخصوص ۳۶ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۳، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه پتویی یک طرف توری دار به ضخامت ۵۰ میلی متر و وزن مخصوص ۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۵، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۷، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۱۹، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ پتویی یک طرف توری دار، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۲۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۲۳، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره به صورت پانل و بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۲۵، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره پتویی یک طرف توری دار، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۲۷، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پلی یورتان به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پلی استایرن منبسط شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۱۳، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پلی استایرن اکسترودشده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۱۵، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
عایق کاری حرارتی با عایق پلی اتیلن شبکه بندی شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۱۷، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
اضافه بها نسبت به ردیف های عایق کاری حرارتی، در صورتی که عایق های حرارتی در سطوح قائم نصب شوند.
اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند.
اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم ساده با آستری کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند.
اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم مسلح با آستری کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند.
اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم ساده بدون نیاز به آستری کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند.
اضافه بها به ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم مسلح بدون نیاز به آستری کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند.
پرکردن درز بین پانل های پلی یورتان و همچنین در محل تلاقی عایق با سطوح مختلف به طریق تزریق پلی یورتان برحسب وزن مصرفی.
عایق کاری حرارتی روی سطوح مختلف، با فوم های پلی یورتان پاششی شکل گرفته درجا، بر حسب وزن مصرفی.
تهیه مصالح و اجرای گل میخ های پلاستیکی همراه با تمام وسایل نصب، جهت نصب عایق های حرارتی.
تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی.
اضافه بها به ردیف ۱۴۰۶۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار پلی استایرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.
تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۹۰ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.
تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.
تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.
تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۹۰ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.
تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.
کسربها به ردیف های ۱۴۰۷۱۱ و ۱۴۰۷۱۴ در صورتی که دمای بحرانی سطح فولاد ۶۲۰ درجه سانتی گراد باشد.
کسربها به ردیف های ۱۴۰۷۱۲، ۱۴۰۷۱۳، ۱۴۰۷۱۵ و ۱۴۰۷۱۶ در صورتی که دمای بحرانی سطح فولاد ۶۲۰ درجه سانتی گراد باشد.
تهيه، ساخت و نصب چهارچوب فولادي از ورق (با يا بدون کتيبه)، با شاخک‏‌هاي اتصالي مربوط و جاسازي‏‌ها و تقويت‏‌هاي لازم براي قفل و لولا.
تهيه، ساخت و نصب در و پنجره فولادي از نبشي، سپري، ناوداني، ميلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازي و دستمزد نصب يراق‌آلات همراه با جوش‌کاري و ساييدن لازم.
تهيه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‏‌سازي فولادي کف پله‌ها از نبشي، سپري، ناوداني و ميلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازي و دستمزد نصب يراق‌آلات همراه با جوش‌کاري و ساييدن لازم.
تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادي از پروفيل‏‌هاي توخالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق‌آلات همراه با جوش‌کاري و ساييدن لازم.
تهيه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‏‌سازي فولادي کف پله‏‌ها از لوله سياه و پروفيل‏‌هاي تو‏خالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق‌آلات همراه با جوش‌کاري و ساييدن لازم.
تهيه و نصب پروفيل ريل و قرقره فولادي براي درها و پنجره‌‏هاي کشويي.
تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی گالوانیزه برای درها و پنجره‏‌های کشویی.
تهيه، ساخت و نصب دريچه‌ها، درپوش‌ها به همراه قاب مربوط و کف سازي‌هاي فولادي با ورق ساده يا آج‌دار، همراه با سپري، نبشي، تسمه و ساير پروفيل‌هاي لازم با جوش‌کاري و ساييدن.
تهيه و نصب دريچه‌هاي چدني به همراه قاب‌هاي مربوط حوضچه‌ها يا کانال‌ها، يا کارهاي مشابه آن.
تهيه، برش‌کاري، جوش‌کاري، فرم دادن، ساييدن و نصب ورق‌هاي فولادي به منظور پوشش سطوح ستون‌‏ها، تيرها، کف پنجره‌‏ها و مانند آن.
تهيه مصالح و اجراي زيرسازي سطوح کاذب اعم از افقي يا قائم، با نبشي، سپري، ميلگرد و مانند آن.
تهيه مصالح و اجراي زيرسازي سطوح کاذب اعم از افقي يا قائم، با پروفيل‏‌هاي توخالي.
تهيه، ساخت و کارگذاري پايه يا دستک فولادي از نبشي، سپري، ناوداني، تيرآهن و مانند آن، براي نصب سيم خاردار يا تور سيمي و ساير کارهاي مشابه آن.
تهيه، ساخت و کارگذاري پايه يا دستک فولادي از قوطي يا لوله سياه، براي نصب سيم خاردار يا تور سيمي و ساير کارهاي مشابه آن.
تهيه، ساخت و کارگذاري پايه يا دستک فولادي از لوله گالوانيزه، براي نصب سيم خاردار يا تور سيمي و ساير کارهاي مشابه آن.
تهيه و نصب تسمه‌هاي آجدار فولادي به ابعاد مختلف براي مسلح کردن خاک با پيچ و مهره لازم.
تهيه و جاگذاري زبانه‌هاي تسمه‌گير فولادي در قطعات بتني پيش ساخته براي مسلح کردن خاک.
تهيه و نصب لوله گالوانيزه به عنوان هواکش در سقف مخزن‌هاي بتني.
تهيه و نصب صفحات فولادي مشبک (Grating) با تمام وسايل و اتصالات مربوط.
تهيه، ساخت و اجراي نگهدارنده‏ ديوارهاي بنايي به اجزاي سازه‏‌اي به صورت افقي يا قائم، از سپري، ناوداني، نبشي، ميل‌گرد، مقاطع ساخته شده از ورق يا موارد مشابه آن.
تهيه، ساخت و اجراي نگهدارنده ديوارهاي بنايي به اجزاي سازه‌اي به صورت افقي يا قايم، از پروفيل‌هاي توخالي.
تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.
تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از پروفیل‏‌های توخالی.
اضافه‌بها به ردیف‏‌های ۱۶۰۲۰۴ و ۱۶۰۲۰۵ برای قسمت‌هایی که به صورت دکوراتیو اجرا شوند.
گالوانیزه کردن قطعات فولادی به ضخامت تا ۶۰ میکرون.
اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۲۳۰ بابت گالوانیزه کردن به ضخامت بیش از ۶۰ میکرون به ازای هر ۱۰ میکرون. (کسر ۱۰ میکرون به تناسب محاسبه می‏‌شود)
تهيه مصالح و اجراي پوشش سقف و فلاشينگ‌ها، با ورق گالوانيزه صاف، با تمام وسايل و لوازم نصب.
تهيه مصالح و اجراي پوشش سقف، با ورق گالوانيزه کرکره‌اي، با تمام وسايل و لوازم نصب.
تهيه مصالح و اجراي پوشش سقف با ورق گالوانيزه ذوزنقه‌اي، با تمام وسايل و لوازم نصب.
تهيه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق گالوانيزه، لحيم‌کاري، پرچ و ساير کارهاي لازم روي آن.
تهيه، ساخت و نصب آبرو از ورق گالوانيزه، با تمام وسايل و لوازم نصب.
تهيه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ضخامت از ورق گالوانيزه، با اتصالات مربوط و تمام وسايل و لوازم نصب.
تهيه و نصب درپوش لوله بخاري به هر قطر از آهن سفيد.
تهیه و ساخت کف‌پنجره و درپوش روی دیوارها و دست‏اندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه.
اضافه‌بها در صورتی که ورق گالوانیزه در یک رو رنگی پخته شده در کوره باشد.
تهيه و نصب تورسيمي گالوانيزه حصاري (فنس)، با لوازم اتصال.
تهيه تور سيمي گالوانيزه پشه گير و نصب تور سيمي درون قاب مربوط.
تهيه و نصب تور سيمي گالوانيزه زير اندود.
تهيه و نصب شبکه پيش جوش شده براي نرده و حصار محوطه.
تهيه و نصب توري پرسي با مفتول سياه براي نرده و حصار محوطه.
تهيه و نصب صفحات رابيتس گالوانيزه گرم.
تهيه و نصب توري سيمي گالوانيزه زير سقف براي نگهداري عايق حرارتي.
تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش ساخته شده (مش) از ميلگرد ساده به انضمام بريدن و کار گذاشتن آن همراه با سيم‌پيچي لازم.
تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش ساخته شده (مش) از ميلگرد آجدار به انضمام بريدن و کار گذاشتن آن همراه با سيم‌پيچي لازم.
تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی.
تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد گالوانیزه به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی.
تهیه و اجرای ورق کششی پیش‌ساخته از ورق فولادی به ضخامت ۰٫۶ تا ۶ میلی‌متر جهت ساخت حصار، نرده و مانند آن.
تهیه و نصب سیم خاردار دو رشته تابیده از جنس فولاد کربنی با پوشش فلزی با اتصالات لازم.
تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۶۰ سانتی‏‌متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم.
تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۹۰ سانتی‏‌متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم.
تهيه و نصب در و پنجره از ورق گالوانيزه فرم داده شده و پيچ و رنگ پخته شده در کوره.
تهيه و نصب پانل ديواري از جنس پانل مشبک عايق‌دار به ضخامت تا ۷ سانتي‏‌متر با لايه پلي‏‌استايرن خود‏خاموش‌‏شو به ضخامت ۴ سانتي‏‌متر و شبکه‌ها و برشگيرها از مفتول به قطر ۲ تا ۲٫۵ ميلي‌متر با چشمه‏‌هاي به ابعاد ۸۰×۸۰ ميلي‏‌متر به همراه اجراي بازشو‌ها (به مساحت کمتر از يک مترمربع) و نصب شبکه‏‌هاي اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل.
تهيه و نصب پانل ديواري از جنس پانل مشبک عايق‌دار به ضخامت تا ۱۵ سانتي‌متر با عايق پلي‏‌استايرن خودخاموش‏‌شو به ضخامت ۶ سانتي‏‌متر و شبکه‌ها و برشگيرها از مفتول به قطر ۳٫۵ تا ۴ ميلي‌متر با چشمه‏‌هاي ۵۰×۵۰ ميلي‌متر به همراه اجراي بازشوها ‌(به مساحت کمتر از يک مترمربع) و نصب شبکه‏‌هاي اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل.
اضافه بها به رديف‌ ۱۶۰۶۰۱و ۱۶۰۶۰۲ به ازاي هر يک سانتيمتر افزايش ضخامت لايه عايق.
اضافه بها به رديف‌ ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲در صورتي که از مفتول گالوانيزه استفاده شود.
اضافه‌بها به رديف‌هاي‌ ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ براي تعبيه بازشوها با مساحت بيش از يک مترمربع (بر حسب سطح بازشو).
اضافه‌بها به رديف ۱۶۰۶۰۲ در صورتي که از پانل براي ساخت سقف پانلي استفاده شود.
اضافه‏‌بها به ردیف‌های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که وزن شبکه‏‌های مربوط به دلیل افزایش قطر مفتول و یا کاهش ابعاد چشمه، افزایش یابد (فقط به وزن افزایش یافته تعلق می‏‌گیرد).
تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار دیواری، برای دیوار بتنی به ضخامت دیوار تا ۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع دیوار تا ۳٫۵ متر، از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو (به ضخامت ۵ سانتی‌متر)، با کلیه میلگردها، مفتول‌‏ها و بولت‌‏های میانی به کار رفته در قالب به‌طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.
تهیه مصالح و اجرای دیوار پانلی ماندگار از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو، به ضخامت دیوار ۶ سانتی‌متر، با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۶ سانتی‌متر، و ارتفاع دیوار تا ۶ متر، به‌ طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.
تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار سقفی، به ضخامت ۲۰ سانتی‌متر، از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو به صورت بلوک با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۱۲ سانتی‌متر، به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.
اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ برای ضخامت‏‌های بیش از ۲۰ سانتی‏‌متر، به ‌ازای هر ۵ سانتی‌متر تا ۴۵ سانتی‌متر.
اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ در صورتی که ارتفاع دیوار بیش از ۳٫۵ متر تا ۵٫۵ متر باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌ ۱۶۰۶۰۸ در صورت اجرای دیوارها در جدار خارجی ساختمان.
اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۱۰ برای ضخامت‌‏های بیش از ۲۰ سانتی‏‌متر، به ‌ازای هر سانتی‌متر تا ۳۲ سانتی‌متر.
اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ به ‌ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت پلی استایرن.
اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ به ‌ازای افزایش هر سانتی‌متر عرض جان ناودانی.
اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو).
اضافه‏‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو).
تهيه و اجراي زيرسازي از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانيزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضاي استاد و رانر و ساير مقاطع گالونيزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل‌درگاه، اتصالات و تقويتي‌هاي مربوط.
تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصالات و تقویتی‌های مربوط.
تهيه و اجراي پانل ديواري از سازه قاب‌ فلزي سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانيزه سبک متشکل از اعضاي استاد (Stud)، تِرک (Track) و بادبند (در صورت لزوم) به همراه نعل‌درگاه، اتصالات و تقويتي‌هاي مربوط.
تهيه و اجراي پانل سقفي از سازه قاب‌ فلزي سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانيزه سبک متشکل از اعضاي استاد (Stud)، تِرک (Track) به همراه اتصالات و تقويتي‌هاي مربوط.
 اضافه‌بها به رديف‏‌هاي ۱۶۰۷۰۱ و ۱۶۰۷۰۲ براي اجراي زيرسازي دکوراتيو از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانيزه.
تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به همراه گل‌میخ‌ها و اتصالات مربوط، مطابق مشخصات فنی.
تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف‌های کاذب مشبک از پروفیل‌های فولادی سردنورد شده گالوانیزه پلی‌استر روکار با زبانه‌های اتصال کشویی، مطابق مشخصات فنی با اتصالات، آویزها و جزییات اجرایی.
تهیه و اجرای کف کاذب فولادی شامل شبکه زیرسازی به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‏‌متر، با زیرسازی مورد‌نیاز (پایه، کمرکش و… ) از ورق و پروفیل‌ از جنس فولاد گالوانیزه سرد به همراه پانل فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‏ای و پرکننده جداره میانی پانل‏ به انضمام اتصالات مورد نیاز مطابق مشخصات فنی.
تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS201 به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS304.
تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS304 به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS304‌.
تهیه، نصب و سوار کردن قطعات فولادی ضدزنگ (Stainless steel) از رده SS3041‌ برای ساخت مخازن مکعبی پیش‌ساخته مدولار به طور کامل.
تهيه، ساخت و نصب در و پنجره آلومينيومي از پروفيل آلومينيومي اس‌تي و کرونت، با پوشش آنادايز غيررنگي به ضخامت ۱۰ ميکرون.
تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل‏‌های آلومینیومی به غیر از اس‌تی و کرونت، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.
تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی دارای خاصیت شکست حرارتی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون به همراه مواد عایق کننده.
تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از پروفیل‏‌های قوطی آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.
تهیه و نصب روکش روی سطوح قائم از ورق نمای آلومینیوم (فاساد)، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.
تهیه و نصـب پروفیل‌های آلومینیومی جهت اتصال انواع پوشش‏‌ها به زیرسازی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.
تهیه و نصب تایل آلومینیومی به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی‌متر و به ضخامت ۰٫۵ میلی‏‌متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.
تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخ‌‏دار به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی‌‏متر و به ضخامت ۰٫۵ میلی‌‏متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.
تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخ‌‏دار به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی‏‌متر و به ضخامت ۰٫۶ میلی‌‏متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.
اضافه‌بها به ردیف‌‏های ۱۷۰۲۰۴ تا ۱۷۰۲۰۶ در صورت استفاده از لایه نمدی کندسوز به ضخامت ۰٫۲ میلی‏‌متر در پشت تایل آلومینیومی.
تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سلول مشبک باز، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.
تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف کاذب خطی، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.
تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف کاذب خطی سوراخ‌‏دار، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.
تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی بافل، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.
تهيه مصالح و پوشش سقف با ورق آلومينيومي رنگ نشده، با هر نوع موج.
تهيه مصالح و پوشش ديوار با ورق آلومينيومي رنگ نشده، با هر نوع موج.
تهيه مصالح و اجراي فلاشينگ با ورق آلومينيومي رنگ نشده.
تهيه و نصب نبشي از آلومينيوم رنگ نشده، براي لبه‌هاي تيز و کارهاي مشابه آن.
تهيه مصالح و پوشش درزهاي ساختماني با قطعات آلومينيومي با پوشش آنادايز غيررنگي به ضخامت ۱۰ ميکرون.
تهيه و نصب پاخور و مانند آن روي درهاي چوبي، از ورق آلومينيوم رنگ نشده.
تهيه و نصب ريل آلومينيومي رنگ نشده توري پشه گير آلومينيومي.
تهيه و نصب توري پشه گير آلومينيومي، با قاب آلومينيومي ثابت.
تهيه و نصب توري پشه گير آلومينيومي متحرک ، با قاب آلومينيومي بدون ريل کشويي.
تهيه و نصب توري پشه گير آلومينيومي لولايي با قاب آلومينيومي بدون چهارچوب.
اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، بابت پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.
اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، هرگاه به ضخامت ۱۰ میکرون و به رنگ آلومینیوم، آنادایز شوند.
اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی آنادایز شده غیر رنگی، هر گاه به روش آنادایز، به ضخامت ۱۰ میکرون، رنگی شود.
اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی، بابت آنادایز کردن به ضخامت بیش از ۱۰ میکرون به ازای هر ۵ میکرون.
تهیه و نصب ورق سربی به ضخامت ۲ تا ۳ میلی‏متر روی کلیه سطوح.
تهيه مصالح و نصب پانل ساندويچي سقفي به ضخامت ۴ سانتيمتر شامل دو رو ورق آلومينيوم رنگي به ضخامت ۰٫۷ ميليمتر که بين آنها فوم پلي يورتان پر شده باشد.
تهيه مصالح و نصب پانل ساندويچي ديواري به ضخامت ۴ سانتيمتر شامل دو رو ورق آلومينيوم رنگي به ضخامت ۰٫۷ ميليمتر که بين آنها فوم پلي يورتان پر شده باشد.
تهيه مصالح و نصب پانل ساندويچي سقفي به ضخامت ۴ سانتي‌متر شامل دو رو ورق رنگي فولادي با روکش آلومينيوم و روي به ضخامت ۰٫۵ ميلي‌متر که بين آنها فوم پلي‌يورتان پر شده باشد.
تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق رنگی فولادی با روکش آلومینیوم و روی به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر که بین آنها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد.
تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر که بین آن‌ها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد.
تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر که بین آن‌ها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب پانل ساندویچی، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر چهار سانتی‌متر، بابت افزایش ضخامت فوم پلی‌یورتان.
تهیه و نصب پانل‏‌های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی‌متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت ۰٫۳ میلی‌متر با لایه میانی پلی‌اتیلن.
تهیه و نصب پانل‏‌های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی‌متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر با لایه میانی پلی‌اتیلن‏.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۷۱۰۱۲ و ۱۷۱۰۱۳ در صورت استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع B.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۷۱۰۱۲ و ۱۷۱۰۱۳ در صورت استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع A2.
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به قطر تا ۱۵ سانتی‏‌متر یا سطح معادل آن.
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به قطر بیش از ۱۵ سانتی‏‌متر تا ۲۵ سانتی‌‏متر یا سطح معادل آن.
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به سطح بیش از ۰٫۲۵ مترمربع.
شمشه‏‌گيري سطوح قائم و سقف‌‏ها، با ملات گچ و خاک يا گچ.
اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم.
اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲٫۵ سانتيمتر، براي زير سقفها.
اندود گچ به ضخامت تا ۱٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم.
اندود گچ به ضخامت تا ۱٫۵ سانتی‌متر، برای زیر سقف‏‌ها.
اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۲۱۰ و ۱۸۰۲۱۱، در صورت استفاده از گچ پلیمری سیوا.
سفید‏کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.
سفید‏کاری زیر سقف‌‏ها و پرداخت آن با گچ کشته.
اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۲۱۵ و ۱۸۰۲۱۶، در صورت استفاده از گچ پلیمری ساتن.
سفید‏کاری با گچ گیپتون روی سطوح بتنی.
درآوردن چفت در سطوح‌‏گچ کاری.
تعبیه بند در سطوح گچ‏‌کاری.
گچ‌کاری روی سطوح قائم به روش پاششی با دستگاه گچ‌پاش و پرداخت، به ضخامت تا ۲٫۵ سانتی‌متر.
گچ‌کاری زیر سقف‌ها به روش پاششی با دستگاه گچ‌پاش و پرداخت، به‌ ضخامت تا ۲٫۵ سانتی‌متر.
زخمي کردن روي سطوح بتني به منظور اجراي اندود.
شمشه‌گيري سطوح قائم و سقف‌‏ها، با ملات ماسه سيمان.
اندود سيماني به ضخامت تا ۲ سانتي‌متر، روي سطوح قائم، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اندود سيماني به ضخامت بيش از ۲ سانتي‏‌متر تا ۳ سانتي‌متر، روي سطوح قائم، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اندود سيماني به ضخامت بيش از ۳ سانتي‌‏متر تا ۴ سانتي‌متر، روي سطوح قائم، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اندود سيماني به ضخامت تا ۲ سانتي‌متر، روي سطوح افقي، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اندود سيماني به ضخامت بيش از ۲ سانتي‏‌متر تا ۳ سانتي‌متر، روي سطوح افقي، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اندود سيماني به ضخامت بيش از ۳ سانتي‌‏متر تا ۴ سانتي‌متر، روي سطوح افقي، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اندود سيماني به ضخامت تا ۲ سانتي‌متر، براي زير سقف، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اندود سيماني به ضخامت بيش از ۲ سانتي‎متر تا ۳ سانتي‌متر، براي زير سقف، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اندود سيماني به ضخامت بيش از ۳ سانتي‎متر تا ۴ سانتي‌متر، براي زير سقف، با ملات ماسه سيمان ۱:۴٫
اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌های اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات ماسه سیمان ۱:۳ مصرف شود، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت اندود.
کسربها نسبت به ردیف‌‏های اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات باتارد ۱:۲:۹ مصرف شود، به ازای هر سانتی‏‌متر ضخامت اندود.
کسربها نسبت به ردیف‌‏های اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات ماسه آهک ۱:۳ مصرف شود، به ازای هر سانتی‌‏متر ضخامت اندود.
اضافه‌بها به اندودهای سیمانی با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه‌‏ای و پرداخت شود.
تهیه و اجرای بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان به روش پاششی با دستگاه، برای ضخامت یک تا ۳ سانتی‏‌متر به ازای هر سانتی‏‌متر.
اضافه‌بها به ردیف ۱۸۰۳۳۰ برای ضخامت‌های بیش از ۳ سانتی‌متر، به ازای هر یک سانتی‌متر تا ۱۰ سانتی‌متر.
تعبیه بند در سطوح اندود سیمانی.
اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۰٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳٫
اندود تخته ماله اي (قشر رويه) در يک دست، به ضخامت حدود ۰٫۵ سانتيمتر، زير سقفها با ملات سيمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳٫
اضافه بها نسبت به رديف‌هاي ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورتي که، به جاي سيمان پرتلند از سيمان سفيد استفاده شود.
اضافه بها به رديف‌هاي ۱۸۰۴۰۱ و۱۸۰۴۰۲، در صورت مصرف سيمان رنگي، به غير از سيمان سفيد.
اندود تگرگي (قشر رويه)، در يک دست به ضخامت حدود ۲ ميلي‌متر براي سطوح قائم و افقي و يا زير سقف، با ملات سيمان و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳٫
اندود تگرگي (قشر رويه)، در يک دست به ضخامت حدود ۲ ميلي‌متر براي سطوح قائم و افقي و يا زير سقف، با ملات سيمان سفيد و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳ و استفاده از مواد رنگي در صورت لزوم.
اندود تگرگي (قشر رويه)، در يک دست به ضخامت حدود ۲ ميلي‌متر براي سطوح قائم و افقي و يا زير سقف، با ملات سيمان رنگي (غير از سفيد) و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳٫
نماسازي چکشي به ضخامت يک تا ۱٫۵ سانتي‌متر، روي سطوح قائم يا افقي (قشر رويه)، با ملات موزاييک ۱:۲٫۵:۲٫۵
نماسازي چکشي به ضخامت يک تا ۱٫۵ سانتي‌متر، روي سطوح قائم يا افقي (قشر رويه)، با ملات سيمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳٫
نماسازي موزاييکي به ضخامت يک تا ۱٫۵ سانتي‌متر، روي سطوح قائم يا افقي (قشر رويه)، با ملات موزاييک ۱:۲٫۵:۲٫۵ و ساييدن آن.
نماسازي موزاييکي شسته (قشر رويه) به ضخامت يک تا ۱٫۵ سانتي‌متر، روي سطوح قائم يا افقي با ملات موزاييک ۱:۲٫۵:۲٫۵ و شستن آن.
اضافه بها به رديف‌هاي ۱۸۰۶۰۱ تا ۱۸۰۶۰۴، در صورتي که به جاي سيمان پرتلند سيمان سفيد مصرف شود.
اضافه بها به رديف‌هاي ۱۸۰۶۰۱ تا ۱۸۰۶۰۴، در صورت مصرف سيمان رنگي به غير از سيمان سفيد.
تعبیه بند روی نماسازی چکشی یا‏ موزاییکی.
شمشه‏‌گیری روی نماسازی چکشی یا موزاییکی با شیشه به ضخامت حدود ۶ میلی‏‌متر، که شیشه الزاما در کار باقی بماند.
تهيه مصالح و ساختن در پوش روي ديوار (يک طرفه يا دو طرفه)، کف پنجره (داخل يا خارج)، با تعبيه آب چکان، درز انبساط و قالب‌بندي، با ملات ماسه سيمان ۱:۶٫
تهيه مصالح و ساختن سايه‌بان بتني بالاي پنجره به عيار۲۵۰ کيلو سيمان در متر مکعب، با تعبيه آب چکان و قالب‌بندي، به طور کامل (ميل گرد مصرفي از رديف مربوط پرداخت مي‌شود).
بند‏کشي توپر با ملات گچ و خاک روي نماي آجري.
بندکشي تو خالي با ملات گچ و خاک روي نماي آجري.
بندکشي توپر با ملات ماسه بادي و سيمان ۱:۴ روي نماي آجري.
بندکشي توخالي با ملات ماسه بادي و سيمان ۱:۴ روي نماي آجري.
بندکشي با ملات ماسه بادي و سيمان ۱:۴ روي نماي بلوک سيماني.
بندکشي با ملات ماسه بادي و سيمان ۱:۴ روي سطوح سنگ‌‏کاري شده با سنگ پلاک، در صورتي که ضخامت بند ۳ ميلي‌متر و بيشتر باشد.
بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح کاشی‏‌کاری شده با کاشی‏‌های سرامیکی، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی‌متر و بیشتر باشد.
اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.
اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که از پودر آماده مخصوص بندکشی، استفاده شود.
بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی با سنگ قلوه، قواره یا لایه‌لایه.
اضافه‏‌بها به ردیف‏ ۱۸۰۸۱۵، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.
اضافه‏‌بها به ردیف‏ ۱۸۰۸۱۵، در صورتی که از پودر آماده مخصوص بندکشی، استفاده شود.
تهيه و نصب صفحات گچي روکش‏‌دار معمولي به ضخامت اسمي ۱۲٫۵ ميلي‌متر، روي سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانيزه سرد نورد شده زيرسازي شده باشد، به ازاي هر صفحه گچي روکش‌‏دار.
تهيه و نصب صفحات گچي روکش‌‏دار معمولي به ضخامت اسمي ۱۲٫۵ ميلي‌متر، زير سقف که با استفاده از فولاد گالوانيزه سرد نورد شده زيرسازي شده باشد، به ازاي هر صفحه گچي روکش‌‏دار.
تهیه و اجرای نوار و بتونه جهت درزبندی صفحات گچی روکش‏‌دار.
تهیه و اجرای مواد پرداخت روی صفحات گچی روکش‌‏دار.
کسربها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش‌‏دار معمولی، ۹٫۵ میلی‏‌متر و یا کمتر باشد.
اضافه‏‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش‌‏دار معمولی، ۱۵ میلی‌‏متر باشد.
اضافه‏‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش‌‏دار معمولی، ۱۸ میلی‏‌متر باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر آتش باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۹۰۸۰۲، چنانچه صفحات گچی تواما در برابر آتش و رطوبت مقاوم باشد.
تعبيه و جاسازي بازشو يا سوراخ در صفحات گچي روکش‌‏دار، به قطر تا ۱۵ سانتي‌‏متر يا سطح معادل آن.
تعبيه و جاسازي بازشو يا سوراخ در صفحات گچي روکش‌‏دار، به قطر بيش از ۱۵ سانتي‏‌متر تا ۲۵ سانتي‌‏متر يا سطح معادل آن.
تعبيه و جاسازي بازشو يا سوراخ در صفحات گچي روکش‌‏دار، به سطح بيش از ۰٫۲۵ مترمربع.
تهیه و نصب تایل‌ گچی معمولی رنگ شده اعم از ساده یا طرح‌دار به ضخامت اسمی ۹٫۵ میلی‌متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.
اضافه‏‌بها به ردیف‏ ۱۸۰۹۳۰، در صورتی‌که پشت تایل‌ها، پوشش آلومینیومی داشته باشند.
اضافه‌‏بها به ردیف‏ ۱۸۰۹۳۰، در صورتی‌که تایل‌ها، از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشند.
تهیه و نصب تایل‌ گچی پانچ شده بدون روکش به ضخامت اسمی ۹٫۵ میلی‌متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.
اضافه‌‏بها به ردیف‏ ۱۸۰۹۳۵، در صورتی‌که تایل‌ها، از نوع رنگ شده باشند.
اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۹۳۰ و ۱۸۰۹۳۵، بابت تایل‌های روکش‏دار PVC.
تهیه و نصب تایل‌‌های معدنی مقاوم در برابر حریق به ضخامت ۱۲ تا ۱۴ میلی‌متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.
تهیه و نصب تایل‌‌های معدنی مقاوم در برابر حریق به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلی‌متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۴۰ و ۱۸۰۹۴۱ در صورتی‌که از تایل‌های معدنی مقاوم در برابر رطوبت استفاده شود.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۴۰ و ۱۸۰۹۴۱ در صورتی‌که از تایل‌های معدنی ضد ‌باکتری استفاده شود.
آماده سازي، تهيه مصالح و اجراي نازک‌کاري رويه با پوشش سلولزي به ضخامت ۲ تا ۳ ميلي‌متر، به هر رنگ در سطوح قائم و افقي.
اضافه بها به رديف ۱۸۱۰۰۱، در صورت استفاده از پوشش‌هاي سلولزي مرکب با الياف مصنوعي پروپيلن.
اضافه بها به رديف ۱۸۱۰۰۱، در صورت استفاده از پوشش‌هاي سلولزي مرکب با ميکا.
تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۴ میلی‌متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.
تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.
تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر با به سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.
تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۱۰ میلی‌متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.
تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۱۲ میلی‌متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.
تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۴ میلی‌متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.
تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.
اضافه‌بها به ردیف‏‌های ۱۸۱۱۰۳ تا ۱۸۱۱۰۹ در صورتی که سطح صفحات سیمانی الیاف‏‌دار، برجسته باشد.
تهیه و اجرای نوار و بتونه مخصوص جهت درزبندی روی صفحات سیمانی الیاف‏‌دار.
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیاف‌دار، به قطر تا ۱۵ سانتی‏‌متر یا سطح معادل آن.
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیاف‌دار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی‌‏متر تا ۲۵ سانتی‌‏متر یا سطح معادل آن.
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیاف‌دار، به سطح بیش از ۰٫۲۵ مترمربع.
اجرای ماهیچه سیمانی به سطح مقطع تا ۱۵ سانتی‏‌مترمربع از ملات ماسه ‏سیمان ۱:۳ در محل‏‌های مورد نیاز، قبل از اجرای عایق رطوبتی.
اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت تا ۵ سانتی‏‌متر از ملات ماسه ‏سیمان ۱:۳ روی لوله‌‏های تاسیساتی کار شده در کف.
پر کردن شیار محل عبور لوله‏‌های تاسیساتی با ملات ماسه ‏سیمان ۱:۳ به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی‏‌متر‏مربع.
پر کردن شیار محل عبور لوله‏‌های تاسیساتی با ملات گچ یا گچ و خاک به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی‏‌متر‏مربع.
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر‏مربع، بطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌مترمربع، بطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۵۰ تا ۷۵ سانتی‌‏مترمربع، بطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌‏مترمربع، بطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۵ تا ۸ سانتی‌‏متر‏مربع، برای توری پشه‏‌گیر و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد ۱٫۵×۳ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌‏متر‏مربع، برای توری پشه گیر، با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد ۱٫۵×۳ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب کلاف در کمد یا گنجه از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌‏متر‏مربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۱۵ تا ۲۵ سانتی‏‌متر‏مربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۳۰ تا ۴۰ سانتی‏‌متر‏مربع، همراه با قید چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.
تهيه، ساخت و جاگذاري شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتي‌متر داخل کلاف چوبي در، از فيبر به ضخامت حدود ۳ ميلي‌متر.
تهيه، ساخت و جا‏گذاري شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتي‌متر داخل کلاف چوبي در، از تخته لايه داخلي به ضخامت حدود ۴ ميلي‌متر.
تهيه، ساخت و جا‏گذاري شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتي‌متر داخل کلاف چوبي در، از چوب داخلي به ضخامت حدود ۶ ميلي‌متر.
تهيه، ساخت و جا‏گذاري شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتي‌متر داخل کلاف چوبي در، از چوب نراد خارجي به ضخامت حدود ۶ ميلي‌متر.
تهيه، ساخت و جا گذاري شبکه داخل کلاف چوبي در، با شبکه مقوايي لانه زنبوري.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته‏‌لایه به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته‌‏لایه به ضخامت حدود ۴ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته‌‏لایه به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، از نئوپان به ضخامت حدود ۵ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۵ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس HDF به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر، با پرس کردن.
تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه‌‏خور یا بازشو در درهای پیش‏‌ساخته چوبی، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح شیشه‌‏خور یا بازشو).
نصب در پيش‏‌ساخته چوبي داخلي و يراق‏‌کوبي آن (بدون بهاي يراق‌‏آلات).
دستمزد قابلمه‏‌اي کردن در و چهارچوب، به ازاي هر متر‏طول قابلمه.
تهيه و نصب فتيله چوبي از چوب داخلي، به ابعاد اسمي ۱×۱ سانتي‌متر يا مقطع معادل آن.
تهيه و نصب فتيله چوبي از چوب داخلي، به ابعاد اسمي ۲×۲ سانتي‌متر يا مقطع معادل آن.
تهيه و نصب فتيله چوبي از چوب داخلي، به ابعاد اسمي ۴×۴ سانتي‌متر يا مقطع معادل آن.
تهیه و نصب روکوب از چوب داخلی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‌متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.
تهیه و نصب روکوب از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‌متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.
تهیه و نصب روکوب از چوب راش خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‌متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.
تهیه و نصب روکوب از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی‏‌متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.
تهیه و نصب روکوب از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۲ میلی‌‏متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.
تهيه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ ميلي‌متر و نصب نوار PVC در محيط آن به همراه يراق‏‌کوبي.
تهيه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از MDF به ضخامت حدود ۱۶ ميلي‌متر و نصب نوار PVC در محيط آن به همراه يراق‏‌کوبي.
تهيه مصالح و طبقه‏‌بندي و تقسيمات داخلي عمودي و افقي کمدها و گنجه‏‌ها با نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ ميلي‌متر با تکيه‏‌گاه‌‏هاي لازم و نصب نوار PVC در لبه نمايان آن، بر حسب سطوح نصب شده طبقات و تقسيمات داخلي.
تهيه مصالح و طبقه‏‌بندي و تقسيمات داخلي عمودي و افقي کمدها و گنجه‌ها با MDF به ضخامت حدود ۱۶ ميلي‌متر با تکيه‌گاه‌هاي لازم و نصب نوار PVC در لبه نمايان آن، برحسب سطوح نصب شده طبقات و تقسيمات داخلي.
تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع ۴ تا ۸ سانتی‌‏متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.
تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۸ تا ۱۲ سانتی‏‌متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.
تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۱۲ تا ۱۶ سانتی‏‌متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.
تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۱۶ تا ۲۵ سانتی‏‌متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.
اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۹۱۰۰۶ تا ۱۹۱۰۰۹، در صورتی که زیرسازی چوبی، زیر سقف کاذب اجرا شوند.
تهيه و نصب چوب روي دست‏‌انداز پله، از چوب داخلي به ضخامت حدود ۶ سانتي‌متر و عرض ۸ تا ۱۲ سانتي‌متر، با لوازم اتصالي مربوط.
تهيه و نصب چوب روي دست‏‌انداز پله، ازچوب نراد خارجي به ضخامت حدود ۶ سانتي‌متر و عرض ۸ تا ۱۲ سانتي‌متر، با لوازم اتصالي مربوط.
تهيه و نصب قرنيز چوبي از چوب داخلي به ضخامت ۱ تا ۱٫۵ سانتي‌متر.
تهيه و نصب قرنيز چوبي از چوب نراد خارجي به ضخامت ۱ تا ۱٫۵ سانتي‌متر.
تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب راش خارجی به ضخامت ۱ تا ۱٫۵ سانتی‌متر.
تهیه و نصب قرنیز از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر با روکش PVC.
تهیه و نصب قرنیز از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر با روکش PVC.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۱۲ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۵ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق‏ MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت‏ ۱۲ تا ۱۴ میلی‏‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلی‌‏متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۶ تا ۱۸ میلی‏‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۸ تا ۲۰ میلی‏‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلی‌‏متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با گرماچوب به ضخامت‏ حدود ۱۶ میلی‌‏متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت حدود‏ ۱۹ میلی‌‏متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت حدود‏ ۲۶ میلی‌‏متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با تخته‏‌تراشه جهت‏‌دار به ضخامت حدود ۹ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته‌‏تراشه جهت‌‏دار به ضخامت حدود ۱۱ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته‌‏تراشه جهت‌‏دار به ضخامت حدود ۱۵ میلی‌متر.
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته‌‏تراشه جهت‌‏دار به ضخامت حدود ۱۸ میلی‌متر.
اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های ۱۹۱۲۰۴ تا ۱۹۱۲۳۱، درصورتی‌که پوشش‌‏ها، زیر سقف کاذب اجرا شوند.
اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۹۱۲۱۰ تا ۱۹۱۲۱۳، درصورتی‌که سطح رویه MDF، پانچ‏‌‎دار یا شیاردار شود‏.
سوراخ‏‌کاری روی پوشش‌‏های چوبی، در صورتی که قطر سوراخ حداکثر ۱۵ سانتی‏‌متر و یا سطح معادل آن باشد.
سوراخ‌‏کاری روی پوشش‌‏های چوبی، در صورتی‌که قطر سوراخ بیش از ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌‏متر و یا سطح معادل آن باشد.
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ روی پوشش‏‌های چوبی، به سطح بیش از ۰٫۲۵ مترمربع.
تهیه و نصب کفپوش لمینیت به ضخامت حدود ۸ میلی‏‌متر.
اضافه‌‏بها به ردیف ۱۹۱۵۰۲، درصورتی‌که درجه مقاومت به سایش کفپوش‏ لمینت‏، AC4 یا AC5 باشد.
تهیه و نصب پروفیل اسکوتیا، سپری، نبشی و خط‏‌کش از جنس MDF با روکش PVC، به هرشکل و اندازه.
تهیه و نصب روکش از جنس چوب راش داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از جنس چوب ملچ داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‌‏متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از جنس چوب بلوط داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‏‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از جنس چوب گردو داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‎‏متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از جنس چوب صنوبر داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‌‏متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از جنس چوب کاج روسی داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۱۳ میلی‌‏متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۱۸ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۳ میلی‌متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۳۵ میلی‌‏متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۴ میلی‌‏متر، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از ABS، به ضخامت حدود ۱٫۲ میلی‌‏متر با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش از ABS، به ضخامت حدود ۲ میلی‏‌متر با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش ملامینه، با پرس کردن.
تهیه و نصب روکش کاغذی، با پرس کردن.
تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‏‌متر به صورت تک‌‏جداره به طور کامل.
تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‏‌متر به صورت دو‏جداره به طور کامل.
تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه‌‏خور یا بازشو در دیوار جداکننده از جنس MDF، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس MDF (برحسب محیط سطح شیشه‌‏خور یا بازشو).
تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی‌‏متر.
تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ سانتی‏‌متر.
تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ سانتی‌‏متر.
اضافه‏‌بها به ردیف‏‌های ۱۹۱۹۰۱ تا ۱۹۱۹۰۳، در صورتیکه به جای چوب نراد خارجی از چوب راش خارجی استفاده شود.
تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه‏‌خور یا بازشو در درهای تمام چوب، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح شیشه‏‌خور یا بازشو).
کسر‏بها به ردیف‌‏های مربوط به کارهای چوبی، در صورتی‌‌که به جای چوب نراد خارجی، از چوب داخلی استفاده شود، برحسب حجم چوب مصرفی.
ابزار زدن روی درهای تمام چوب.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۷۲ دسی مترمربع.
اضافه‌بها به ردیف‌‏های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۷ چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود.
اضافه بها به ردیف های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۷ بابت تهیه و اجرای کامل اسکوپ.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۷۲ دسی مترمربع.
اضافه بهای به ردیف های ۲۰۰۳۲۱ تا ۲۰۰۳۲۷ چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی با سطح هر قطعه تا ۰٫۱ دسی مترمربع با شکل های مربع یا شش گوشه یا سایر اشکال مختلف.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی یا غیرگروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰٫۱ تا ۱ دسی مترمربع با اشکال مختلف.
اضافه‌بها به رديف ۲۰۰۶۱۱ در صورتي که گوشه‏‌ها (داخلي يا خارجي) به صورت منحني اجرا شوند (فقط براي قسمت منحني شکل).
اضافه بها به ردیف های ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ در صورتی که کاشی های سرامیکی استخری زیر سقف اجرا گردند.
اضافه بها به ردیف ۲۰۰۶۱۱ در صورتی که در کاشی های سرامیکی گروهی قطعات تشکیل دهنده هر ورق سرامیک با رنگ های مختلف با هم ترکیب شده باشند.
اضافه بها به ردیف ۲۰۰۶۱۱ در صورتی که کاشی های سرامیکی از رنگ های سرمه ای، قرمز یا نقره ای براق باشند.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب پنهان.
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب نمایان.
اضافه بها اندود لعاب ضدباکتری به ردیف های کاشی های سرامیکی.
پخ زدن لبه کاشی های سرامیکی در سطوح افقی یا قائم بر حسب هر متر طول لبه کاشی های سرامیکی.
کسربها به ردیف های کاشی کاری روی سطوح افقی و قائم در صورتی که کاشی های سرامیکی اصلاح شده ابعادی نباشند.
تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح بیش از ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویبره ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویبره ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح بیش از ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع برای هر کفپوش با ۲٫۵ سانتی متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی.
تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویبره ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع برای هر کفپوش با ۲٫۵ سانتی متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی.
اضافه بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی متر تا ۸ سانتی متر.
اضافه بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش ساخته ویبره ای به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی متر تا ۸ سانتی متر.
“اضافه بهای آج دار
بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی و ویبره ای.”
اضافه بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی و ویبره ای.
فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبره ای با سطح صاف.
فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبره ای آج دار (حیاطی).
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه آج دار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه آج دار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته ویبره ای کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵٫
اضافه بها به ردیف های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۶۰۲، در صورتی که خرده سنگ های به قطر ۲۰ میلی متر و بیشتر در آن ها به کار رود.
اضافه بها به ردیف های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۴۰۴، در صورتی که لاشه سنگ های درشت مرمر یا مرمریت در آن به کار رود.
اضافه بها به ردیف های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۶۰۲، در صورتی که بدنه یا قشر رویه ی موزاییک تک لایه یا موزاییک دو لایه، رنگی باشد.
تهیه مصالح و اجرای تا دو دست ساب روی سطوح موزاییک شده.
اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۰۱، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب زنی اضافه شود.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن لیمویی، قرمز، دودی یا گردویی آذرشهر (آذربایجان شرقی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن دودی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم سلماس (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا بژ خلخال (اردبیل) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید ابیانه (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابیانه (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی تجره یا میمه (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طرق (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی یا دودی کاشان (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم کمشچه (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طبس (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی زنجان (زنجان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آبیار (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید آتشکوه (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آتشکوه یا عباس‌‏آباد (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی ترشاب (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا قهوه‌‏ای تفرش (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی حاجی‌آباد (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره‏‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره‏‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید عباس‌آباد (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز یا کرم گلچشمه یا کرم آبگرم (مرکزی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی همدان (همدان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی ابرکوه (یزد) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابرکوه (یزد) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن بژ یزد (یزد) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه تراورتن برای کف.
تهیه و نصب سنگ پلاک آهک سمیرم (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک آهک کوه‌سفید قم (قم) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک آهک اسلام‌‏آباد (کرمانشاه) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک آهک بوژان (کرمانشاه) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک آهک گوهره خرم‌آباد (لرستان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قرمز حنایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا کرم طلایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نمین (اردبیل) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی انارک (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قهوه‌‏ای جندق (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت جوشقان (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صلصالی یا کرم خور و بیابانک (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم کاشان (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی یا مشکی طلایی (گلدن بلک) کاشان (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت لاشتر (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی نجف‌آباد (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی نوسنگان (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خوسف (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کاشمر (خراسان رضوی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی آباده (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرطاووسی ارسنجان (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا قهوه‌‏ای چهرک یا قرمز بوانات (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم دهبید (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک شیراز (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی کرمان (کرمان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید یا کرم مرودشت (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نیریز (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خاکستری (سیلک امپرادو) نیریز (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم جیرفت (کرمان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت هرسین (کرمانشاه) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرطاووسی یزد (یزد) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه مرمریت برای کف.
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ابری لایبید (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز (فارس) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی کریستال قروه (کردستان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید سیرجان (کرمان) درسطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا (لرستان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی الیگودرز (لرستان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه چینی برای کف.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز پیرانشهر (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل‏پنبه‌‏ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز اردستان (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز بیرجند (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم یا سفید نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت هلویی تایباد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت شکلاتی، طلایی یا طوسی خرم‏دره (زنجان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم، صورتی یا هلویی زنجان (زنجان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید زاهدان (سیستان و بلوچستان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی الموت (قزوین) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید بروجرد (لرستان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی تویسرکان (همدان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی چایان (همدان) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز یزد (یزد) در سطوح افقی.
تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه گرانیت برای کف.
اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ‌های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.
اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های پلاک بجز سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم.
اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک ، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم.
اضافه بها به رديف‌هاي سنگ کاري قائم در صورتي که سطح کار داراي انحنا باشد.
اضافه‌بها به سنگ‌کاري سطوح افقي، در صورتي که سنگ پلاک، داخل قاب در يا پنجره نصب شود.
اضافه بها براي تيشه‌اي کردن يا کلنگي کردن سنگهاي پلاک.
اضافه‌بها برای شعله‌‏ای کردن سطوح سنگ‏‌های پلاک گرانیت.
گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.
پخ‌زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.
تعبیه شیار‏‏‏ یا آبچکان در سنگ‌های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار.
گرد کردن لبه سنگ‏‌های پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.
پخ‌زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ‌های پلاک از نوع گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.
تعبیه شیار‏‏‏ یا آبچکان در سنگ‌های پلاک گرانیت به ازای هر بار.
اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و نصب پیچ بازشونده روی سطوح سنگ‌‏کاری شده به همراه سوراخ‌کاری‌های لازم.
اضافه‌بها به ردیف‌‏های نصب سنگ پلاک، چنانچه بجای ملات از چسب استفاده شود.
اضافه‏‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد.
اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد.
اضافه‏‌بها نسبت به ردیف‏‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.
اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌‏های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ فتیله مورد استفاده قرار گیرد.
تهيه، حمل و نصب جدول‌هاي سنگي با سنگ تراورتن سفيد يا کرم رامشه، طرق، تجره، ميمه (اصفهان)، يزد (يزد)، گل چشمه يا آبگرم (مرکزي)، سلماس (آذربايجان غربي) به ضخامت ۶ سانتي‌متر به همراه بند‏کشي.
اضافه‌بهاي افزايش ضخامت به رديف ۲۲۰۸۰۱، به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتي‏‌متر.
تهيه، حمل و نصب جدول‌هاي سنگي با سنگ چيني ابري لايبيد (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتي‌متر به همراه بندکشي.
اضافه‌بهاي افزايش ضخامت به رديف ۲۲۰۸۰۳، به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتي‏‌متر.
تهيه، حمل و نصب جدول‌هاي سنگي با سنگ مرمريت لاشتر (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتي‌متر به همراه بندکشي.
اضافه‌بهاي افزايش ضخامت به رديف ۲۲۰۸۰۵، به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتي‌‏متر.
تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی)، به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بند‏کشی.
اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۷، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‏‌متر.
پخ‌‏زدن لبه هر نوع جدول‏ سنگی.
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی).
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی).
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان).
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت شکلاتی خرم‌دره (زنجان).
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت کرم نهبندان (خراسان جنوبی).
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز یزد (یزد).
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان).
تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان).
کسربها به ردیف‌‏های ۲۲۰۹۱۰ تا ۲۲۰۹۱۸ در صورتی که در نصب آن‌ها بجای ملات ماسه‏‌سیمان از ماسه نرم استفاده شود.
تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‌‏متر از تراورتن قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی)، و یا تراورتن سفید رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل‏چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی).
تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت جوشقان (اصفهان).
تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت مشکی نجف ‏آباد (اصفهان).
تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت قرمز بوانات (فارس).
اضافه‌بها به ردیف‌های سنگ‌‏کاری با سنگ پلاک در صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب پنهان.
اضافه‌بها به ردیف‌های سنگ‏‌کاری با سنگ پلاک در صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب نمایان.
تهیه مصالح و اجرای تا ۷ دست ساب روی سطوح‏ سنگ‌‏کاری شده با سنگ‌‏های پلاک بجز گرانیت.
تهیه مصالح و اجرای تا ۱۰ دست ساب روی سطوح‏ سنگ‌‏کاری شده با سنگ‏‌های پلاک گرانیت.
اضافه‌‏بها به ردیف‏‌های ۲۲۱۲۰۱ و ۲۲۱۲۰۲، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب‏زنی اضافه شود، تا ۲۰ دست.
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۰ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۲ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضدباکتری، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۴ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C ضد باکتری مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر.
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر.
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر به انضمام شبکه‏بندی با استفاده از نوارهای مسی.
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر به انضمام شبکه‌بندی با استفاده از نوارهای مسی.
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۲۰ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۲۲ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت ۴ تا ۵ میلی‌متر به ‌صورت رول.
تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ میلی‌متر به ‌صورت رول.
تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ میلی‌متر به ‌صورت رول.
تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۱٫۵ میلی‌متر.
تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۲٫۵ میلی‌متر.
تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر.
تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار ، به صورت رول و ضخامت اسمی ۴ میلی‌متر.
تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی گرانولی به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۲۰ میلی‏متر.
اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۲۴۰ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۲۰ میلی‌متر تا ۵۰ میلی‌متر(کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی گرانولی پایه‏دار به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۴۰ میلی‏متر.
اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۲۴۲ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۴۰ میلی‌متر تا ۶۵ میلی‌متر (کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک‌رشته‌ای منوفیلامنت (Monofilament ).
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع چند‌رشته‌ای فیبریلیت (Fibrillate).
تهیه و اجرای کف‌پوش لاستیکی گرانولی درجاریز به انضمام قشر آستر، با ضخامت ۱۰ میلی‏متر به هر رنگ.
اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۳۰ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۱۰ میلی‌متر تا ۳۰ میلی‌متر(کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش لایه‌لایه دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‏متر‏ شامل قشر آستر، لایه ضربه‎گیر، لایه نهایی رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط همراه با گرانول‏های لاستیکی EPDM.
تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش کامل دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر‏ شامل قشر آستر، لایه گرانول لاستیکی SBR، لایه نهایی رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط همراه با گرانول‏های لاستیکی EPDM.
تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش اپوکسی با بنیان رزین اپوکسی و سخت‌کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی‌متر.
اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ به ازای هر میلی‏متر افزایش ضخامت مازاد بر ۲ میلی‌متر تا ۵ میلی‏متر.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که کف‌پوش از نوع آنتی‌باکتریال باشد.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که کف‌پوش از نوع هادی جریان الکتریسیته باشد.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که لایه رویه از نوع کف‏پوش پلی‏یورتان با بنیان رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط اجرا گردد.
اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ درصورت استفاده از دانه‏های سیلیس.
تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش پلی یورتان با بنیان رزین پلی‌یورتان و سخت‌کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی‌متر.
اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۶۰ به ازای هر میلی‏متر افزایش ضخامت مازاد بر ۲ سانتی‌متر تا ۵ میلی‏متر.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۶۰ در صورتی که کفپوش از نوع آنتی‏باکتریال باشد.
تهيه و نصب لبه پوشش پلاستيکي بدون روکش از نوع پروفيل P.V.C به هر شکل.
تهيه و نصب نبشي پلاستيکي بدون روکش، از نوع پروفيل P.V.C.
اضافه‏بها به ردیف‏های ۲۳۰۴۰۲ و ۲۳۰۴۰۳ درصورت روکش‌دار بودن.
تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع ۷ تا ۹ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر.
تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع بیش از ۹ تا ۱۲ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر.
تهیه، ساخت و نصب لوله‌ ناودانی از جنس P.V.C برای مصرف روکار به قطر تا ۱۲۵ میلی‌متر.
تهيه ورق‌هاي موج‌دار P.V.C به ضخامت ۲ ميلي‌متر.
تهيه ورق‌هاي تخت پلي‌استايرن به ضخامت اسمي ۳ ميلي‌متر.
تهيه ورق‌هاي تخت شفاف و رنگي آکريليک به ضخامت اسمي ۳ ميلي‌متر.
تهیه ورق‏های موج‏دار شفاف و رنگی پلی‏کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی‏متر.
تهیه ورق‏های تخت شفاف و رنگی پلی‌کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی‏متر.
تهیه ورق‌های موج‏دار U.P.V.C به ضخامت اسمی ۲ میلی‌متر.
نصب ورق‏های موج‌دار پلیمری ردیف‏های ۲۳۰۵۰۱، ۲۳۰۵۰۴ و ۲۳۰۵۰۶ با تمام وسایل نصب.
نصب ورق‏های تخت پلیمری ردیف‏های ۲۳۰۵۰۲، ۲۳۰۵۰۳ و ۲۳۰۵۰۵ با تمام وسایل نصب.
تهیه ورق‏های چند جداره شفاف و رنگی پلی‏کربنات.
نصب ورق‌های چند جداره شفاف و رنگی پلی‌کربنات ردیف ۲۳۰۵۲۰ باتمام وسایل نصب.
تهیه و نصب ورق‏های اکسترود شده پلی‌پروپیلن بدون مقاومت در برابر نور خورشید، به وزن ۳۰۰ گرم بر مترمربع.
اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۵۳۰ به ازای افزایش هر ۱۰۰ گرم وزن ورق‏ اکسترود شده پلی‌پروپیلن مازاد بر ۳۰۰ گرم در هر مترمربع (کسر۱۰۰ گرم به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب پایه فایبرگلاس برای نورگیرهای حبابی به مساحت تا ۱٫۶ مترمربع.
تهیه و نصب پایه‏ فایبرگلاس برای نورگیرهای حبابی به مساحت بیش از ۱٫۶ مترمربع.
تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت تا ۰٫۵ مترمربع.
تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت بیش از ۰٫۵ تا ۱٫۳ مترمربع.
تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت بیش از ۱٫۳ تا ۳ مترمربع.
تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل‌ دوجداره P.V.C روکش‌دار به مساحت ۳۰ تا ۴۰ دسی‌مترمربع به صورت مشبک با نصب خشک.
تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل‏ دوجداره P.V.C بدون روکش.
تهیه و نصب دیوارپوش از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش.
اضافه‌بها به ردیف‏های ۲۳۰۶۱۵ و ۲۳۰۶۲۰ درصورت روکش‌دار بودن پانل‏های دوجداره.
تهیه و نصب پانل‏های U.P.V.C برای پوشش سایبان‏،‏ پارکینگ‏، سوله‏ و مانند آن.
تهيه و نصب نايلون با استفاده از مواد بازيافتي، (فيلم پلي‌اتيلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم بر مترمربع، براي کارهايي که نايلون الزاماً در کار باقي بماند.
تهیه و نصب نایلون شفاف، (فیلم پلی‌اتیلن) به وزن حدود۱۰۰ گرم بر مترمربع برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۷۰۲ به ازای افزایش هر ۱۰۰ گرم وزن نایلون در هر مترمربع تا ۲۰۰ گرم (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب محاسبه می‏شود).
تهيه و نصب ورق‌هاي پلاستيک تقويت شده با فايبرگلاس موج‌دار يا بدون موج، به ضخامت اسمي ۰٫۹ ميلي‏متر.
اضافه بها به ردیف ۲۳۰۸۰۱ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت مازاد بر ۰٫۹ میلی‌متر تا ۳ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۱۹ سانتی‌متر، از جنس P.V.C.
تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۲۴ سانتی‌متر، از جنس P.V.C.
تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۳۲ سانتی‌متر، از جنس P.V.C.
تهیه و نصب نوار آب‌بند بدون حفره به عرض اسمی ۲۴ سانتی‌متر، از جنس P.V.C.
تهیه و نصب نوار آب‌بند بدون حفره به عرض اسمی ۳۲ سانتی‌متر، از جنس P.V.C.
تهیه و اجرای نوار آب‏بند بنتونیتی به عرض ۳ سانتی‏متر به طور کامل بر حسب مترطول درز.
تهیه و نصب نوار آب‏بند هیدروفیلی به عرض ۲ سانتی‏متر به طور کامل بر حسب متر طول درز.
تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.
تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند سیلیکونی برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.
تهيه و جاگذاري غلاف پلاستيکي از جنس U.P.V.C در بتن براي عبور لوله و ساير مصارف.
تهيه، سوراخ‌کاري و جاگذاري لوله پلاستيکي از جنس U.P.V.C براي زهکشي.
تهيه و نصب پله فولادي با روکش پلي‌پروپيلن.
تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی‏متر.
تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلی‏متر.
تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس پلی‏اتیلن در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.
تهیه، سوراخ‏کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس پلی‏اتیلن برای زهکشی.
تهیه فاصله‌نگهدار(Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن.
تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب‌بند و ورق تقویتی گالوانیزه.
تهيه و اجراي ژئوگريد از جنس پلي‌استر تک‌سويه مسلح‌کننده خاک داراي مقاومت نهايي (LTDS) 120 ساله در محيط خاکي (با pH بزرگ‌تر از ۴ و کوچک‌تر از ۹) به ميزان kN/m ۲۰٫
تهيه و اجراي ژئوگريد از جنس پلي‌استر دوسويه داراي مقاومت نهايي (LTDS) 120 ساله در محيط خاکي (با pH بزرگ‌تر از ۴ و کوچک‌تر از ۹) به ميزان kN/m 5.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۳۱۲۰۱ و ۲۳۱۲۰۲ به ازای هر kN/m 5 افزایش در مقاومت کششی نهایی (LTDS) 120 ساله.
اضافه‌بها به رديف‌هاي ۲۳۱۲۰۱ و ۲۳۱۲۰۲ درصورتي که ژئوگريد در محيط قليايي با pH بزرگ‌تر از ۹ يا محيط اسيدي با pH کوچک‌تر از ۴ استفاده شود.
اضافه‌بها نصب ژئوگريد در نماهاي Wrap-around براي متراژي که در نما ديده مي‌شود.
تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی‌اتیلن سنگین (High Density Poly Ethylene) به ضخامت یک میلی‌متر.
تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی‌اتیلن سبک خطی (Linear Low Density Poly Ethylene ) به ضخامت یک میلی‏متر.
تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن خیلی سبک (Very Low Density Polyethylene) به ضخامت‏ یک میلی‏متر.
تهیه و اجرای ژئوممبرین(زمین غشاء) از جنس پلی وینیل کلراید (Poly Vinyl Chloride) به ضخامت ۱٫۵ میلی‏متر.
تهیه و اجرای ژئواسپیسر از جنس پلی اتیلن سنگین به وزن ۶۰۰ گرم بر مترمربع.
تهیه و اجرای ژئونت از جنس پلی‏اتیلن سنگین به وزن ۲۰۰ گرم در هر مترمربع.
تهیه و اجرای ژئوتکستایل بافته از جنس پلی‏استر یا پلی‏پروپیلن (زمین پارچه) با مقاومت کششی ۱۰۰ کیلو نیوتن بر مترطول و کرنش حداکثر ۱۲%.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۲۴۰ به ازای هر ۵۰ کیلونیوتن افزایش در مقاومت کششی ( کسر۵۰ کیلونیوتن به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته سوزنی از جنس پلی‌استر به وزن ۲۰۰ گرم در هر مترمربع.
تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته سوزنی از جنس پلی‌پروپیلن به وزن ۲۰۰ گرم در هر مترمربع.
تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته ترموباند از جنس پلی‌پروپیلن به وزن ۶۰۰ گرم در هر مترمربع.
لایه‏کاری ژئوتکستایل نبافته به سایر محصولات ژئوسنتتیک به ازای هر مترمربع لایه‌کاری.
اضافه‏بها به ردیف‏های تهیه و اجرای ژئوممبرین‏ها و ژئوکامپوزیت‏ها در صورتی که در دیواره‏های با شیب بیش از ۶۰ درجه نسبت به افق نصب شوند.
تهیه و اجرای ژئوکامپوزیت زهکش متشکل از دولایه ژئوتکستایل و یک شبکه ژئونت به عرض ۲۰ سانتی‏متر جهت زهکشی سطوح عمودی.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۲۶۰ به ازای هر ۱۰ سانتی‏متر افزایش عرض ژئوکامپوزیت زهکش مازاد بر ۲۰ سانتی‏متر تا ۴۰ سانتیمتر (کسر ۱۰ سانتی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود).
تهیه مصالح و اجرای ژئوسنتتیک آب‏بند رسی سوزنی‏شده (Geosynthetic Clay Liner Needle Punching) با وزن نهایی۵ کیلوگرم بر مترمربع.
تهیه و اجرای فوم‏ اتیلن وینیل استات به ضخامت ۱٫۵ میلی‏متر و وزن مخصوص ۹۵ کیلوگرم بر مترمکعب.
اضافه‏بها به ردیف ۲۳۱۳۱۰ به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن فوم اتیلن‌وینیل‌استات در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).
تهیه و اجرای فوم پلی‌اتیلن به ضخامت یک میلی‏متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم در مترمکعب.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۳۱۵ به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن فوم پلی‏اتیلن در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‏شود).
تهيه و نصب نماي پيش‌ساخته از جنس پلي ‌استايرن با پوشش سيمان پليمري و سيليس به ضخامت پوشش ۳ تا ۵ میلی متر و ضخامت كل تا ۵۵ میلی متر، با هر رنگ و سطح صاف.
تهيه و نصب ابزارهاي تزييني پيش‌ساخته از جنس پلي ‌استايرن با پوشش سيمان پليمري و سيليس به ضخامت پوشش ۳ تا ۵ میلی متر و ضخامت كل تا ۵۵ میلی متر به عرض تا ۲۰۰ میلی متر، با هر رنگ و سطح صاف.
اضافه‌بها به رديف ۲۳۱۴۰۲ به‌ازاي هر ۱۰۰ ميلي‌متر افزايش عرض ابزار مازاد بر ۲۰۰ ميلي‌متر.
تهيه و نصب ابزارهاي تزييني پيش‌ساخته گوشه سقف،‌ ديوار و چهارچوب‌ها و قرنيزها از جنس پلي‌استايرن اکسترود شده با ضخامت ۸ تا ۱۵ ميلي‌متر به‌ عرض تا ۱۷۵ ميلي‌متر، با هر رنگ و سطح صاف.
اضافه بها به رديف ۲۳۱۵۰۱ براي ابزار به‌ عرض بيش از ۱۷۵ ميلي‌متر  تا ۳۵۰ ميلي‌متر.
تهیه کامپوزیت‏های چوب‌پلاستیک توپر و توخالی به ابعاد و ضخامت‌های مختلف برای پوشش کف‏ها، دیوارها و سقف‏ها.
نصب کامپوزیت‏های چوب‌پلاستیک ردیف ۲۳۱۶۱۰ با تمام وسایل نصب.
تهيه و نصب دريچه آدم‌رو از جنس کوپليمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۶۰ سانتي‌متر.
تهيه و نصب دريچه آدم‌رو از جنس کوپليمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۸۰ سانتي‌متر.
اضافه‌بها به رديف ۲۳۱۷۰۱ و ۲۳۱۷۰۲ وقتي دريچه از نوع سوپاپ‌دار باشد.
تهيه و نصب دريچه انشعاب از جنس کوپليمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۲۳ سانتي‌متر.
تهیه و نصب دریچه آبگیر از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به مساحت ٠٫۴۵ تا ٠٫۵۵ مترمربع.
تهيه و نصب دريچه آدم‌رو از جنس کامپوزيت با کلاف مربوط به مساحت ۰٫۲۸ تا ۰٫۳۶ مترمربع.
تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت بیش از ۰٫۳۶ تا ۰٫۶۴ مترمربع.
تهیه و نصب گلدانی چاه فاضلاب به همراه در از جنس پلیمر به قطر ۵۰ تا ۷۰ سانتی‏متر.
نصب کاغذ دیواری با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.
نصب موکت با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.
تهيه پانل‌هاي پلاستيکي تقويت‌شده با الياف شيشه (GRP).
نصب و سوار کردن پانل‌‌هاي پلاستيکي تقويت‌شده با الياف شيشه(GRP‌) به منظور احداث مخازن مکعبي پيش‌ساخته مدولار روي نشيمن‌ فولاد ضدزنگ.
تهیه و نصب صفحات مشبک قالب‌گیری شده (Moulded Grating) و مسلح با الیاف شیشه به ابعاد اسمی چشمه ۳۸*۳۸ میلی‏متر و ضخامت ۲۵ میلی‌متر با تمام وسایل و اتصالات مربوط.
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۲۰۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میلی‌متر ضخامت صفحات مشبک مسلح‌شده با الیاف شیشه مازاد بر ۲۵ میلی‌متر تا ۴۰ میلی‏متر (کسر ۵ میلی‌متر به تناسب محاسبه می‏شود).
اضافه‌بها به ردیف ۲۳۲۰۰۱ در صورتی که صفحات مشبک، دارای صفحه پوششی مسلح‌شده با الیاف شیشه باشند.
تهيه و نصب شيشه ۴ ميلي‌متري ساده.
تهيه و نصب شيشه ۵ ميلي‌متري ساده.
تهيه و نصب شيشه ۶ ميلي‌متري ساده.
تهيه و نصب شيشه ۸ ميلي‌متري ساده.
تهيه و نصب شيشه ۱۰ ميلي‌متري ساده.
تهیه و نصب شیشه ۱۲ میلی‌متری ساده.
تهيه و نصب شيشه ۴ ميلي‌متري مشجر.
تهيه و نصب شيشه ۶ ميلي‌متري مشجر.
تهیه و نصب شیشه ۸ میلی‌متری مشجر.
تهیه و نصب شیشه ۱۰ میلی‌متری مشجر.
تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری مشجر سیمی.
تهيه و نصب شيشه ايمني آبديده حرارتي به ضخامت ۴ ميلي‌متر.
تهيه و نصب شيشه ايمني آبديده حرارتي به ضخامت ۵ ميلي‌متر.
تهيه و نصب شيشه ايمني آبديده حرارتي به ضخامت ۶ ميلي‌متر.
تهيه و نصب شيشه ايمني آبديده حرارتي به ضخامت ۸ ميلي‌متر.
تهيه و نصب شيشه ايمني آبديده حرارتي به ضخامت ۱۰ ميلي‌متر.
تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۲ میلی‌متر.
تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۵ میلی‌متر.
اضافه‏‌بها بابت نصب یراق‏‌‎آلات روی شیشه‌‏های ایمنی آبدیده حرارتی که در داخل قاب نصب نمی‏‌شوند، اعم از ثابت یا بازشو.
تهيه و نصب شيشه ۴ ميلي‌متري بازتابنده به رنگ طلايي.
تهيه و نصب شيشه ۶ ميلي‌متري بازتابنده به رنگ طلايي.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۴۰۴۰۱ و ۲۴۰۴۰۲، در صورتی که رنگ شیشه، به جز رنگ طلایی باشد.
تهيه و نصب کاشي شيشه‌اي به ابعاد ۱۵×۱۵ سانتي‏‌متر در سطوح افقي.
تهيه و نصب کاشي شيشه‌اي به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتي‏‌متر در سطوح افقي.
تهیه و نصب کاشی شیشه‌‏ای به ابعاد ۲۰×۲۰، ۲۵×۲۵ یا ۳۰×۳۰ سانتی‌‏متر در سطوح قائم.
تهیه و نصب آجر شیشه‌ای تو خالی به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‎متر و ضخامت ۸ سانتی‌متر در سطوح قائم.
تهیه و نصب آجر شیشه‌ای تو خالی به ابعاد ۱۰×۲۰ سانتی‎متر و ضخامت ۸ سانتی‌متر در سطوح قائم.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۴۰۵۰۱ تا ۲۴۰۵۰۷ در صورتی که شیشه رنگی باشد.
مات‌کردن شيشه به روش ماسه‌‏پاشي (سند‏بلاست کردن شيشه).
مات کردن شیشه به روش اسیدشویی.
لبه‌‏سازی شیشه به همراه پرداخت سطح آن برحسب هر متر‏طول لبه شیشه.
تهیه چسب سیلیکون جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).
تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).
تهیه بطانه جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).
اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده یا شیشه ایمنی آبدیده حرارتی در صورتی‌ که شیشه از نوع پوشش‌دار با خاصیت اصلاح عبور یا انعکاس گرمای خورشید باشد.‌
اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده، در صورتی‌ که شیشه از نوع پوشش‌دار با خاصیت انعکاس نور باشد.‌
اضافه‌بها به ردیف‏‌های تهیه و نصب شیشه ساده یا ایمنی آبدیده حرارتی، در صورتی‌ که شیشه از نوع لعاب‌‏دار باشد.‌
اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده.
اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت سه‌‏جداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه سه‏‌جداره شده.
لایه‏‌کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی‏ وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰٫۳۸ میلی‏‌متر.
لایه‌‏کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰٫۷۶ میلی‌‏متر.
لایه‏‌کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۱٫۵۲ میلی‌‏متر.
لایه‏‌کاری دو شیشه مسطح با لایه مقاوم در برابر آتش.
آماده‌سازی یا زنگ‌زدایی اسکلت‌های فولادی با سمباده یا برس سیمی.
آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی به روش ماسه پاشی.
آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی به روش ساچمه پاشی.
تهيه مصالح و اجراي رنگ روغني کامل روي کارهاي فلزي.
تهيه مصالح و اجراي رنگ اکليلي کامل روي کارهاي فلزي.
تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخرایی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی غنی از روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی فسفات روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی اخرایی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید سرب اخرایی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید اکسید آهن دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید غنی از روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید فسفات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید کرومات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمین دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی استر یک جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ پلی اورتان دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اتیل سیلیکات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهیه مصالح و اجرای رنگ وینیلی یک جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.
تهيه مصالح و اجراي رنگ روغني کامل روي در و ساير کارهاي چوبي.
تهيه مصالح و اجراي رنگ لاک الکل روي کارهاي چوبي.
تهیه مصالح و اجرای سیلر و کلیرکاری کامل روی کارهای چوبی.
تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ پلی استر روی کارهای چوبی.
تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ نیم پلی استر روی کارهای چوبی.
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها.
تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها.
تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم‌پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها.
تهيه مصالح و اجراي رنگ آميزي با رنگ اکليل نسوز، شامل آستر و رويه.
تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و رویه.
تهیه مصالح و اجرای پرایمر مخصوص روی صفحات گچی قبل از اجرای رنگ، کاغذ دیواری، سرامیک، سنگ و سایر موارد.
تهیه مصالح و اجرای خط کشی منقطع و متناوب به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ‌های ترافیکی سرد.
تهیه مصالح و اجرای خط کشی متصل و مداوم به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ‌های ترافیکی سرد.
تهیه مصالح و اجرای رنگ‌آمیزی سطوح آسفالت و بتن با رنگ دوجزئی سرد مانند خط عابر پیاده.
اضافه بها به ردیف های ۲۵۰۶۰۱ و ۲۵۰۶۰۲، در صورتی که از ماشین آلات و ابزار به غیر از ماشین آلات خودرو استفاده شود.
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح سیمانی و بتنی شامل آستر و رویه.
تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک روی سطوح سیمانی و بتنی شامل یک قشر پرایمر، یک قشر آستر و یک قشر رویه.
تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.
تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.
تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع روغنی (آلکیدی بلند روغنی).
تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع امولوسیونی کوپلیمر.
تهیه مصالح و اجرای رنگ پف کننده پایه آب مقاوم در برابر آتش.
تهیه مصالح و اجرای رنگ پف کننده پایه حلال مقاوم در برابر آتش.
تهيه مصالح زيراساس، بارگيري، حمل و باراندازي در محل مصرف، وقتي که دانه‌بندي مصالح صفر تا ۵۰ ميلي‌متر باشد.
تهيه مصالح زيراساس، بارگيري، حمل و باراندازي در محل مصرف، وقتي که دانه‌بندي مصالح صفر تا ۳۸ ميلي‌متر باشد.
تهيه مصالح زيراساس، بارگيري، حمل و باراندازي در محل مصرف، وقتي که دانه‌بندي مصالح صفر تا ۲۵ ميلي‌متر باشد.
تهيه مصالح اساس، بارگيري، حمل و باراندازي در محل مصرف، وقتي که دانه‌بندي مصالح صفر تا ۵۰ ميلي‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روي الک نمره ۴ در يک وجه شکسته شود.
تهيه مصالح اساس، بارگيري، حمل و باراندازي در محل مصرف، وقتي که دانه‌بندي مصالح صفر تا ۳۸ ميلي‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روي الک نمره ۴ در يک وجه شکسته شود.
تهيه مصالح اساس، بارگيري، حمل و باراندازي در محل مصرف، وقتي که دانه‌بندي مصالح صفر تا ۲۵ ميلي‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روي الک نمره ۴ در يک وجه شکسته شود.
اضافه بها به رديف‌هاي ۲۶۰۳۰۱ تا ۲۶۰۳۰۳ ، در صورتي که درصد شکستگي مصالح روي الک نمره ۴ بيشتر از ۵۰ درصد باشد (به ازاي هر ۵ درصد اضافه درصد شکستگي يک بار).
پخش، آب‌پاشي، تسطيح و کوبيدن قشرهاي زيراساس به ضخامت تا ۱۵ سانتي‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحي.
پخش، آب‌پاشي، تسطيح و کوبيدن قشرهاي زيراساس به ضخامت بيش از ۱۵ تا ۲۰ سانتي‌متر، با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحي.
پخش، آب‌پاشي، تسطيح و کوبيدن قشرهاي اساس به ضخامت تا ۱۰ سانتي‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحي.
پخش، آب‌پاشي، تسطيح و کوبيدن قشرهاي اساس به ضخامت بيش از ۱۰ تا ۱۵ سانتي‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحي.
تهيه توونان، بارگيري، حمل و باراندازي در محل مصرف.
تهیه ماسه‌بادی، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.
تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر‌اساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، پخش و اختلاط، آب‌پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۰ درصد به روش آشتو اصلاحی.
تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر‌اساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، پخش و اختلاط، آب‌پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵ درصد به روش آشتو اصلاحی.
تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر‌اساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، پخش و اختلاط، آب‌پاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد به روش آشتو اصلاحی.
تهيه مصالح و اجراي اندود نفوذي با قير محلول.
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک ‏CSS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد ‏در آزمایش تقطیر.‏
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک ‏CMS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۶۵ درصد در آزمایش تقطیر.‏
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک ‏CRS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۶۰ ‏درصد در آزمایش تقطیر.‏
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک ‏SS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در ‏آزمایش تقطیر.‏
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک MS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد ‏در آزمایش تقطیر.‏
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک RS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد ‏در آزمایش تقطیر.‏
اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۷۰۱۰۱ تا ۲۷۰۱۰۷ درصورتی‌که اندود سطحی اجرا گردد.
تمیزکاری و آماده‌سازی سطح زیرین اندود جهت اجرای اندود.
تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شکسته براي قشر آستر، هرگاه دانه‌بندي مصالح صفر تا ۳۷٫۵ ميلي‌متر باشد.
تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شکسته براي قشر آستر، هرگاه دانه‌بندي مصالح صفر تا ۲۵ ميلي‌متر باشد.
تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شکسته براي قشر آستر، هرگاه دانه‌بندي مصالح صفر تا ۱۹ ميلي‌متر باشد.
تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شکسته براي قشر آستر، هرگاه دانه‌بندي مصالح صفر تا ۱۲٫۵ ميلي‌متر باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۷۰۳۰۳ و ۲۷۰۳۰۴، در صورتی‌که بتن آسفالتی در قشر رویه اجرا گردد.
کسربها به ردیف‌ ۲۷۰۳۰۱ و ۲۷۰۳۰۲ در صورتی که بتن آسفالتی در قشر اساس قیر اجرا گردد.
اضافه‌بها به رديف‌هاي تهيه و اجراي آسفالت، بابت هر ۱۰ کيلوگرم قير مصرفي اضافي، در هر مترمکعب آسفالت، طبق بند ۶ مقدمه فصل (کسر ۱۰ کيلوگرم به تناسب محاسبه مي‌شود).
کسربها به رديف‌هاي تهيه و اجراي آسفالت، بابت هر ۱۰ کيلوگرم قير مصرفي کمتر، در هر مترمکعب آسفالت طبق بند ۶ مقدمه فصل (کسر ۱۰ کيلوگرم به تناسب محاسبه مي‌شود).
اضافه‌‌بها به رديف‌هاي تهيه و اجراي آسفالت، در صورتي‌که آسفالت در پياده رو، معابر و مانند آن به عرض تا ۲ متر اجرا شود.
اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیری‌ها چنانچه مساحت لکه، ۲۰ مترمربع و کمتر باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیری‌ها چنانچه مساحت لکه، بیش از ۲۰ مترمربع و تا ۵۰ مترمربع باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیری‌ها چنانچه مساحت لکه، بیش از ۵۰ مترمربع و تا ۱۰۰ مترمربع باشد.
تهيه و اجراي آسفالت بام به ضخامت ۱٫۵ تا ۲ سانتي‌متر.
اضافه‌بها به رديف ۲۷۰۵۰۱ براي هر يک سانتي‌متر افزايش ضخامت (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود).
تهيه مصالح و پر کردن درزها با ماسه آسفالت.
تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند قیری برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.
تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه‌بندی پیوسته صفر تا ٢۵ میلی‌متر باشد.
تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه‌بندی پیوسته صفر تا ١٩ میلی‌متر باشد.
تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه‌بندی پیوسته صفر تا ١۲٫۵ میلی‌متر باشد.
اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۷۰۶۰۱ تا ۲۷۰۶۰۳ هرگاه آسفالت سرد کارخانه‌ای باشد.
حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه، بيش از ۳۰ کيلومتر و تا ۷۵ کيلومتر باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر ۳۰ کيلومتر.
حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه، بيش از ۳۰ کيلومتر و تا ۱۵۰ کيلومتر باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر ۳۰ کيلومتر.
حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه، بيش از ۳۰ کيلومتر و تا ۳۰۰ کيلومتر باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر ۳۰ کيلومتر.
حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه، بيش از ۳۰ کيلومتر و تا ۴۵۰ کيلومتر باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر ۳۰ کيلومتر.
حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه، بيش از ۳۰ کيلومتر و تا ۷۵۰ کيلومتر باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر ۳۰ کيلومتر.
حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه، بيش از ۷۵۰ کيلومتر باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر ۳۰ کيلومتر.
حمل بتن آسفالتي و آسفالت سرد کارخانه‏اي هرگاه فاصله محل تهيه تا محل کارگاه بيش از ۳۰ کيلومتر تا ۷۵ کيلومتر باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر ۳۰ کيلومتر.
حمل آسفالت سرد کارخانه‏ای هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از ۳۰ کیلومتر تا ۱۵۰ کیلومتر باشد برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.
حمل دريايي سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، تا فاصله ۱۰ مايل دريايي.
حمل دريايي سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۱۰ مايل تا فاصله ۳۰ مايل دريايي.
حمل دريايي سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۳۰ مايل تا فاصله ۶۰ مايل دريايي.
حمل دريايي سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۶۰ مايل تا فاصله ۹۰ مايل دريايي.
حمل دريايي سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن‏آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۹۰ مايل تا فاصله ۱۵۰ مايل دريايي.
ماسه شسته.
شن شسته.
سنگ قلوه.
مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي.
مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه اي.
سنگ لاشه.
سنگ لاشه قواره شده موزاييکي.
سنگ لاشه قواره شده موزاييکي درز شده.
سنگ بادبر.
سيمان پرتلند پاکتي.
سيمان پرتلند فله.
سيمان سفيد پاکتي.
گچ پاکتي.
گچ فله.
کلوخه آهک زنده.
آجر فشاري.
انواع آجر ماشيني سوراخدار.
انواع آجر قزاقي.
انواع بلوک سفال (آجر تيغه).
انواع بلوک سفال (سقفي).
انواع بلوک سيماني سقفي.
انواع تيرآهن.
انواع تيرآهن بال پهن.
انواع ناوداني.
انواع نبشي.
انواع سپري.
انواع قوطي.
انواع تسمه.
انواع ورق سياه.
انواع ميل گرد ساده.
انواع ميل گردآجدار.
انواع شبکه جوشي فولادي.
انواع كابل فولادي (براي پيش تنيدگي).
انواع پروفيلهاي توخالي، پروفيل Z و پروفيل چهارچوب.
انواع ورقهاي گالوانيزه.
انواع توري سيمي.
انواع رابيتس.
انواع پروفيل آلومينيومي.
انواع ورق آلومينيومي.
تخته نراد خارجي.
تخته و الوار ايراني.
انواع قير.
انواع پوکه.
انواع چتايي.
انواع رنگ روغني.
انواع رنگ پلاستيک.
تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار.
تامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار.
تامين و تجهيز ساختمان‌هاي اداري و دفاتر کار پيمانکار.
اجاره زمین تجهیز کارگاه
تامين کمک هزينه يا تسهيلات لازم براي تهيه غذاي کارگران.
تامين لباس کار، کفش و کلاه حفاظتي کارگران.
تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه. (با رعايت بند ۴-۴)
تامين و تجهيز ساختمان‌هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه. (با رعايت بند ۴-۴)
تامين غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمايشگاه. (با رعايت بند ۴-۴)
تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پرسرعت. (با رعايت بند ۴-۴)
تجهيز دفتر مرکزي کارفرما با تلويزيون هاي مدار بسته با قابليت انتقال تصوير در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.
هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌هاي مندرج در اسناد پيمان.
تامين ساختمان‌هاي پشتيباني و هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانکار و موارد مشابه.
ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
تامين و تجهيز ساختمان‌هاي عمومي، بجز ساختمان‌هاي مسکوني و اداري و دفاتر کار.
محوطه سازي.
احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق.
تامين آب کارگاه و شبکه آب رساني داخل کارگاه.
تامين برق کارگاه و شبکه برق رساني داخل کارگاه.
تامين سيستم‌هاي مخابراتي داخل کارگاه.
تامين سيستم گازرساني در داخل کارگاه.
تامين سيستم سوخت رساني کارگاه.
تامين راه دسترسي.
تامين راه‌هاي سرويس.
تامين راه‌هاي ارتباطي.
تامين اياب و ذهاب کارگاه.
تامين پي و سکو براي نصب ماشين‌آلات و تجهيزات سيستم توليد مصالح، سيستم توليد بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.
نصب ماشين‌آلات و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه خريد خدمت يا خريد مصالح.
بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين‌آلات و تجهيزات به کارگاه و برعکس.
تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان در کارهاي رشته ابنيه، وقتي که ارتفاع نماسازي بيش از ۳٫۵ متر باشد.
بارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين‌آلات و لوازم حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
دمونتاژ، جابه‌جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين‌آلات حفاري محل شمع و بارت از يک محل به محل ديگر در کارگاه.
بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين‌آلات شمع‌کوبي و سپرکوبي به کارگاه و برعکس.
تهيه لوازم و مصالح و کف‌سازي محل ساخت تيرهاي بتني پيش‌ساخته پل‌ها.
بارگيري، حمل و باراندازي وسايل وقطعات تير مشبک فلزي (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
جابه‌جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش‌ساخته از محل هر پل به محل پل ديگر.
تامين علايم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه‌ها و ميله چاه‌ها و گودهايي که در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در کارهاي رشته شبکه توزيع آب، شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آبرساني روستايي.
تامين وسايل لازم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از روي ترانشه‌ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزيع آب، شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آبرساني روستايي.
تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در محل‌هايي که به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع مي‌شود، در کارهاي رشته شبکه توزيع آب، شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آبرساني روستايي.
تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، در کارهاي رشته شبکه جمع‌آوري فاضلاب.
حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده کارگاه.
بيمه تجهيز کارگاه.
برچيدن کارگاه.

لینک دانلود:
Fehrest-Abnieh-99

Rate this post
دسته بندی : آموزش , پژوهش
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 16 / 06 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=6250
0