منظر خيابان

بازدیدها: 13

Rate this post

منظر خيابان
(STREETSCAPE)
منظر خيابان به مجموعه ای از پیاده رو، لبه پیاده رو و ردیف باریکی باغچه میان مرز قطعات و خطوط عبور و مرور را گویند. منظر خیابان شبه مستقل، عرض و ظرفیت خطوط عبور وسایل نقلیه است. در حالی که به نظر می رسد راه های عبور و مرور به خودروها و فضاهای باز به عابران پیاده اختصاص دارد، اما چنین تقسیم بندی موجب فرسایش عملکردهای اجتماعی حیطه ی عمومی می گردد.
به طور كلي منظر خيابان شامل موارد زير مي باشد:
۱- منظر عمومي خيابان (PUBLIC STREETSCAPE)
۲- اصول مكاني (SPATIAL PRINCIPLES)
۳- واژگان مربوط به منظر خيابان

منظر عمومي خيابان (PUBLIC STREETSCAPE)
لایه ی عمومی میان قطعات ساختمانی و لبه ی خطوط مخصوص وسائل نقلیه را منظر عمومي خيابان گویند. عوامل متغیر اصلی منظر عمومي خیابان، انواع و ابعاد مختلف لبه های پیاده رو، پیاده روها، باغچه ها، درختان خیابان و همچنین چراغ های واقع در خیابان می باشند.
اجزاي اصلي منظر عمومي خيابان به شرح زير مي باشد:
•لبه ی خیابان (Curb) : بخش کناری سنگفرش خیابان که معمولاً به جوی ها و زهکشی های خیابان متصل است.
•پیاده رو (Sidewalk) : لایه ای از ورودی به خیابان که منحصراً به فعالیت های عابران پیاده اختصاص یافته است. در مورد عرض پیاده رو و سطح آن که یکی از مؤلفه های مهم ویژگی های شهری است ، انتخاب های متعددی وجود دارد.
•باغچه (Planter): بخشی از منظر خیابان ها که درختان در آن جای گرفته اند. باغچه ها می توانند باریک یا عریض ، پیوسته یا جداگانه و در برگیرنده ی یک درخت یا چندین درخت باشد ، همه ی موارد مذکور بر ویژگی شهری مورد نظر برای خیابان بستگی دارند.

مقايسه برش عرضي منظر خيابان

مقايسه برش عرضي منظر خيابان


جزئيات طراحي منظر آزادراه

جزئيات طراحي منظر آزادراه

Rate this post
دسته بندی : آموزش , شهرسازی
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 27 / 05 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=4809
0