هندسه کاربردی

بازدیدها: 12

Rate this post

هندسه کاربردی
در این نوشتاری سغی شده ا با پرداختن به موضوع کاربردی به اهداف زیر دست پیدا نماید:
هدف:

چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها.
آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف.
روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی.
ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو بعدی.
قدرت بخشيدن به تصور فضايي.
آشنا نمودن ترسيم جسم سه بعدی به روی صفحات از طريق قوانين خاص.
کسب توانايی درک و تجسم احجام و دخل و تصرف در آنها.

موضوع:

اين درس اهداف خود را از طريق موضوعات زير بطور موازی دنبال مي کند:

۱- به دانشجو آمادگی آنرا می دهند که در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند، از هر زاويه ای به آن نگاه کند، در آن دخل و تصرف به عمل آورد و به درک جامعی از آن حجم و فضا دست يابد.

۲- توان درک نقشه های معماری و نيز ترسيم دقيق و درست آنها را تقويت می کنند و سرفصلهای زير را شامل می شوند:

لینک دانلود:
هندسه کاربردی

Rate this post
دسته بندی : آموزش , معماری
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 19 / 05 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=3957
0