قیمت محصول :     42000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

اجرای سازه های فولادی

بازدیدها: 0

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۸۴ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به اجرای سازه های فولادی پرداخته است.

اجرای سازه های فولادی
سرفصل مطالب
۱- فولادهای ساختمانی (روش تهیه فولاد- شکل دادن به فولاد- کارسردوگرم برروی فولاد- انواع فولادها- محسنات ومعایب فولاد)
۲- نصب سازه های فولادی (فن نصب – برنامه پیشرفت کار – عملیات کارگاهی – تجهیزات نصب – وسایل نصب – روشهای نصب پل – روش های نصب ساختمان)
۳- جوشکاری (اصول وفرایند – وسایل جوشکاری – رویه جوشکاری – ترک در جوش – پیش گرمی – کنترل اعوجاج – کاربرد اقسام جوش)
۴ – برشکاری
۵ – ضوابط اجرائی (مشخصات فولادمصرفی – انحرافات مجاز- ضوابط ساخت قطعات – ضوابط نصب قطعات)

سوابق تاریخی
– به نظر می رسدکه بشراولیه آهن را از طریق سنگهای آسمانی شناخته باشد
– تاریخ دقیق استفاده بشر از آهن معلوم نیست ولی قدمت آن به ۵۰۰۰سال می رسد.
– درگذشته استفاده حداکثرازآهن نشانه تمدن برتروتعیین کننده برنده جنگها بوده است.
– قدمت استفاده ازفولاد به دوتاسه هزارسال پیش می رسد که شمشیرهای فولادین می ساختند.
– اولین سازه قابل توجه آهنی پلی است ازچدن درانگلستان به دهانه ۳۰متر (۱۷۷۹-۱۷۷۷).
– فولاددرمقیاس صنعتی اولین بارتوسط کوره بسمر(۱۸۸۵) ایجاد و به ثبت رسید.
– آهن ۹۵% کل تولیدات فلزات دنیارا به خود اختصاص داده است

سنگ آهن
– وجودآهن درطبیعت به صورت سنگ آهن است به سنگی که بیش از۲۰%آهن داشته باشد سنگ آهن می گویند.
– مقدارآهن درطبیعت نزدیک به ۵% پوسته زمین تخمین زده می شود.
سنگهای آهن متعارف به صورتهای زیر است:
۱- سنگ ماگنتیت ( ) که تا۶۵%آهن داردورنگ آن سیاه است.
۲- سنگ هماتیت ( ) که بین ۵۰تا۶۰%آهن داردورنگ آن قهوه ای مایل به قرمز است.
۳- سنگ هیدراته:لیمونیت ( ) بارنگ قهوه ای مایل به زردوگوتیت (
)
۴-سنگ معدن کربناته:سیدریت ( ) حداکثرتا۴۵%آهن بارنگ سیاه مایل به قهوه یی ودرمجاورت هوا( )

محل معادن سنگ آهن
درحدود۵۰%ازمعادن سنگ آهن درقاره آمریکا ومابقی درکشورهای روسیه فرانسه انگلستان وسوئد است درایران در دو منطقه زیر عمده سنگ آهن پیدا می شود.
۱- دربافق باحجمی درحدود یک میلیارد تن باعیاربیش از۶۰%.
۲- در۳۷ کیلومتری سیرجان درحدود۳۰۰میلیون تن که عیار حدود۱۶۰میلیون تن آن نزدیک به۶۰% است.
معادن سنگ آهن
نوع اول: معدن طبقه طبقه که دراین نوع معمولا سنگ آهن درعمق۳۰متریست.
نوع دوم:معدن صخره ای که دراثر نفوذ آب حاوی آهن درغارها به وجود می آید.
مراحل تهیه آهن خام درکوره بلند ۱- به منظوربالا بردن قابلیت فعل وانفعلات مورد نظر در کوره بلند سنگ آهن رادراندازه های کوچک خرد می کنند—دانه های ریزترازحد متعارف(پشت الک) را با خاکه ذغال درقسمت اگلومراسیون با حرارت دادن به صورت کلوخه در می آورند ۲- باحرارت دادن ذغال سنگ درمحفظه های سربسته آنرا تبدیل به کک می نمایند وبرای استفاده درکوره بلندآماده می کنند – حین عملیات تهیه کک موادی نظیرقطران ،آمونیاک، بنزول، متان، وهیدروژن متصاعد می شودکه ازگازهای متصاعدشده می توان جهت سوخت منازل استفاده کرد- کک دارای ارزشی حرارتی برابربا۶۵۰۰کیلوکالری برای هرکیلوگرم بوده ومقاومتی فشاری برابربا ۹۰است کک دارای ۸۰%کربن است – برای تهیه هرتن آهن درحدود۵۰۰ کیلوگرم یا بیشترکک مصرف می شود. ۳- فعل وانفعالات داخل کوره بلند به کمک هوای داغ۸۰۰ درجه شروع می شود هواتوسط کمپرسورمتراکم شده ودربرجهای گرم کننده تا۸۰۰درجه گرم می شود سپس توسط جت هابداخل کوره فرستاده می گرددوسبب فعل وانفعالات داخل کوره می شودبرای هرتن آهن۵تا۶تن هوالازم است

۴- بمنظور پائین آوردن درجه ذوب ناخالصی های موجودموادگدازآور به کوره اضافه می شود که در نهایت ناخالصی ها را به صورت در می آید اگر ناخالصی های سنگ آهن بیشتراز نوع باشد ماده گداز آورسنگ آهک واگرازنوع سنگ آهک باشدماده گدازآورسیلیکا خواهد بود

محصولات نهائی کوره بلند
۱- ازبالای کوره مخلوطی از باحرارت بالا خارج می شود
۲- سرباره از پائین کوره به صورت شناورروی آهن مذاب خارج شده وتوسط دیگچه های چدنی سوار برریل جهت تهیه مصالح ازمحوطه کوره خارج می گردد
۳- آهن خام ازپائین ترین قسمت کوره درقالب خارج شده درواگن های خمره ای که دارای پوششی از آجر نسوز است به قسمت کنورتور به منظور تهیه فولاد حمل می شود
فولاد
فولاد آلیاژیست ازآهن وکربن وتعدادی عناصردیگرکه ازتصفیه دقیق فلز مذاب کوره درقسمت کنورتر(مبدل) به دست می آید
کنورتر ها انواع مختلف دارند که عمده ترین آنهاسه نوع زیر است
الف:کنورتر بسمر(باآجر اسیدی)
ّب :کنورتر توماس (باآجرقلیایی)

ج :کنورتر زیمنس مارتین(کوره های باز)
دراین کنورترها بادمش هوای داغ ناخالصی های اضافی وکربن اضافی را سوزانده ودرصد ترکیبات مذاب رابه حد مطلوب می رسانند. برای هرتن فلز مذاب درحدود۵۰۰ متر مکعب هوا لازم است

انواع فولادها
فولادها را می توان به تناسب اهمیت کربن وناخالصی هابه انواع زیرتقسیم کرد
۱- فولادنرمه ساختمانی ۰۹/۰%تا۲۹/۰%کربن(کلیه نیمرخها نورد می شود)
۲- فولاد با کربن متوسط۳/۰%تا۵۹/۰%کربن(ورق های فولادی می سازتد)
۳- فولادباکربن بالا۶/۰%تا۷/۱%(چاقو اره فنروغیره می سازند)
۴- فولادهای آلیاژی(که به منظور خاصی باانواع فلزات دیگر آلیاژ شده اند)
الف:بانیکل(عمدتا برای افزایش مقاومت وجلوگیری از زنگ زد گی)
ب:بامس(عمدتا برای مقاومت دربرابرزنگ زد گی)
ج:باکرم(افزایش مقاومت دربرابرحرارت وزنگ زد گی)
د:باتنگستن، وانادیم ،مولیبدون(افزایش مقاومت ومصارف خاص صنعتی)
ترکیبات دیگر فولاد به مقادیر زیر محدود شده است
(۰۵/۰%) (۰۷/۰%تا۰۴/۰%) (۳۵/۰%) (۱%تا۵/۰%)

شکل دادن به فولاد
۱- فولادریزی(ریخته گری): طی این روش بااستفاده ازفولادریزی مدام نیمرخهای طویل ازضخامت ۵ تا۳۰ سانتیمتر تهیه می کنند
۲- نورد: طی این روش ابتدا مقاومت دربرابرتغییرشکل خمیری فولادرابابالا بردن حرارت(تاحدود۱۰۵۰درجه)پائین آورده وسپس به دفعات آن راازمیان غلطک های

معین عبورداده ونهایتا بدان شکل خاص مورد نظررا می دهند. طی این عملیات دماو مدت زمان نوردومشخصات دیگر کاملا کنترل می شود. نیمرخهای فولادی پس از نوردوارد بستر خنک کننده شده سرد می شوندوسپس به اندازه های معین بریده شده وپس از کنترل لازم به انبار ارسال می گردند.ریل ها پس ازنورد داخل جعبه های هم حرارتی قرارداه شده وبه صورت بطئی خنک می شوند وبعد جدار خارجی آنها به منظور بالا بردن مقاومت دربرابر سایش حرارت سطی داده وبیک باره خنک می شود.
۳- پرس، آهنگری،قالب گیری(ریخته گری)
قطعات بزرگ نظیرد یگ بخارومخازن فشار راتوسط پرس شکل می دهند
قطعات نظیر تکیه گاه ماشین آلات که ابعادوبرجستگی های معینی دارند توسط ریخته گری بدست می آید
قطعات نظیر تکیه گاههای غلتکی ویا مفصلی پل ها که تحت تاثیر بارهای بالائی هستند توسط آهنگری تهیه می شود
۴- سیم سازی وکابل
کابلها از چند د سته سیم که به صورت حلزونی بگرد هسته ای مرکزی می چرخند تشکیل می شوند درتهیه کابل هاازروش حدیده کاری استفاده می شود

که طی آن فولادهائی باترکیبات معینی رابه دفعات وبا برنامه ای خاص از درون حدیده هائی مختلف عبور می دهند ومقاومت آن را بالا می برند. درسازه هائی که محدویت تغییر شکل دارند ا زکابل های با تغییر شکل محدود (پیش کشیده)استفاده می کنند.
بلور آهن
آهن به صورت مکعبی متبلوراست وبلورآن به دوصورت زیر یافت می شود
(آهن )که درکمتر از ۹۱۰درجه وبیشتراز ۱۳۹۰درجه وجود دارد و مکعبی با مرکز حجمی است.
(آهن )که بین۹۱۰درجه و۱۳۹۰ درجه وجود داردومکعبی بامرکز وجهی است.

تغییر شکل ارتجاعی وغیر ارتجاعی
هرگاه نیروئی به جسمی واردشود نیروبین مولکولهاعمل کرده وفاصله آنها را نسبت به یکدیگر به تناسب مقدار نیرو افزایش خواهد دادکه تظاهر خارجی آن قانون هوک ا ست.
اگر مقدار نیرو ا زحدی تجاوزکند قسنتی ازبلور نسبت به بقیه لغزش یافته واتمها در وضعیت تعادل جدیدی قرار می گیرندیا جسم تغییرشکل برگشت ناپذیر ( مانند خمیری)پیدا می کند. هرگونه تغییر شکل این چنینی دراثر کار سرد بدست می آید که.طی این تغییر شکل ساختمان منظم بلوری فلز نامرتب وشکسته شده وفلز سخت تر می شود.

کارسرد
فولاد طی عملیات کارسرد مقاومت خود را تغییر داده وبا تکرا رکا رسرد در دوره زما نی معین می توان فولادی بامقاومتی کا ملا متفاوت وبا لا بدست آورد.
درجه حرارت تبلور مجد د
درجه حرارتی راکه درآن درجه حرارت پس از هرنوع تغییر شکل غیر ارتجاعی، فولاد خودبه خود متبلور می شود درجه حرارت تبلور مجدد می گویند

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0