قیمت محصول :     54000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

رساله طراحی ایستگاه آتش نشانی

بازدیدها: 20

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۱۰۸ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به طراحی ایستگاه آتش نشانی پرداخته است
فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
فصل اول مطالعات موضوعی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
معرفی آتش نشانی………………………………………………………………………………………………………………………..۵
تعریف آتش نشانی………………………………………………………………………………………………………………………..۷
دسته بندی کلی ایستگاه های آتش نشانی………………………………………………………………………………….۷
تاریخچه تشکیل آتش نشانی در جهان و ایران……………………………………………………………………………۸
۱-۱-حوزه ایستگاه آتشنشانی…………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۲-انواع ایستگاه های آتش نشانی…………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۳-طبقه بندی گروه های آتش نشانی……………………………………………………………………………………۱۱
۱-۴-تجهیزات آتش نشانی…………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۵-مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی…………………………………………………………………………………۱۷
۱-۶-ضوابط ایستگاه های آتش نشانی………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۷-طرح ریزی ایستگاه آتش نشانی……………………………………………………………………………………….۳۶
۱-۸-سطوح و مرتبه خدمات آتش نشانی………………………………………………………………………………..۳۷
فصل دوم مطالعات محیطی و تجزیه و تحلیل سایت
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
قسمت الف : مطالعات تهران…………………………………………………………………………………………………….۳۷
الف-۲-۱-مشخصات جغرافیایی استان تهران………………………………………………………………………….۳۷
الف-۲-۲-اقلیم و آب و هوای استان تهران……………………………………………………………………………..۳۷
الف-۲-۳-وضعیت زمین شناختی استان تهران………………………………………………………………………۳۷
الف-۲-۴-آلودگی های استان تهران……………………………………………………………………………………….۳۷
الف-۲-۵-وضعیت دسترسی ها در استان تهران……………………………………………………………………..۳۷
الف-۲-۶-ساختار خدماتی در استان تهران…………………………………………………………………………….۳۷
الف-۲-۷-سیاست در استان تهران………………………………………………………………………………………….۳۷
الف-۲-۸-اقتصاد در استان تهران……………………………………………………………………………………………۳۷
الف-۲-۹-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران…………………………………………………………..۳۷
الف-۲-۱۰-جاذبه های طبیعی استان تهران………………………………………………………………………….۳۷
فسمت ب : بررسی سایت
ب-۲-۱-موقعیت سایت…………………………………………………………………………………………………………..۳۷
ب-۲-۲-دسترسی های سایت………………………………………………………………………………………………..۳۷
ب-۲-۳-شکل هندسی زمین………………………………………………………………………………………………….۳۷
ب-۲-۴-موقعیت زمین نسبت به مناطق …………………………………………………………………………………….۳۷
ب-۲-۵-عوامل مصنوعی زمین…………………………………………………………………………………………………….۳۷
ب-۳-۱-عوامل مهم در انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………۳۷
فصل سوم بررسی نمونه های مشابه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۱-نمونه های ایستگاه های آتش نشانی…………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۱-۱-ایستگاه آتش نشانی برندویر……………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۱-۲-ایستگاه آتش نشانی ویترا……………………………………………………………………………………………….۳۷
فصل چهارم برنامه فیزیکی و دیاگرام
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۴-۱- بررسی ضوابط و مقررات فضاها………………………………………………………………………………………….۳۷
۴-۲-سایر فضاهای آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………۳۷
۴-۳-نوع ایستگاه انتخابی جهت طراحی آتش نشانی………………………………………………………………….۳۷
۴-۴-دیاگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۴-۴-۱-دیاگرام نمونه…………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۴-۴-۲-دیاگرام طرح پیشنهادی………………………………………………………………………………………………….۳۷
۴-۵-برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0