قیمت محصول :     89000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

رساله طراحی ساختمان اداری

بازدیدها: 5

این فایل در قالب ورد WOrdدر ۱۷۸ صفحه تهیه و تظیم و شامل:

تقديم به : ۲
سپاسگزاري : ۲
هيئت داوران ۳
فهرست ۴
چرایی و ضرورت پروژه ۴
چکیده ۵
ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری ۸
نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری ۱۱
رويكردهاي اصلاح سيستم ها و روشها ۱۱
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری ۱۳
عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری ۱۵
فصل اول : مطالعات پایه بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری ۱-۱-۱) تاریخچه نظام اداری در جهان ۱۶
۲-۱-۱) نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران ۱۶
بخش دوم: تعاریف و مفاهیم ۲۰
نکاتي در طراحي فضاهاي اداري: ۲۰
افراد مرتبط با محصول ۲۲
افراد مرتبط با محصول ۲۲
کارمند (کاربر) ۲۲
ارباب رجوع ۲۳
ليست خواسته هاي مراجعين: ۲۴
نظافتچي : ۲۴
ليست خواسته هاي نظافتچي : ۲۵
مسئول خريد : ۲۵
ليست خواسته ها مسئول خريد : ۲۶
عوامل توليد تا توزيع ۲۶
کارکرد محصول: ۲۷
ارتفاع کار در وضعيت نشسته: ۲۸
ارتفاع نشيمنگاه: ۲۸
ارتفاع پشت زانو : ۲۸
عمق نشيمنگاه: ۲۹
تکيه گاه: ۲۹
ميزان فرورفتگي نشيمنگاه: ۳۰
آناليز رابطه محيطي : ۳۲
اشيا موجود در فضاي يک اتاق اداري ۳۳
عوامل که محصول را تحت تاثير مي گذارند عبارتند از : ۳۴
تاثيرات مبلمان بر محيط: ۳۴
آناليز ساختار: ۳۵
آناليز استيتيکي : ۳۶
اصول استيتيک : ۳۶
*تقارن و تعادل : ۳۶
*پيوستگي : ۳۶
*تنوع : ۳۷
تباين ( کنتراست) : ۳۷
استايل : ۳۷
۱-۷-۳-۱) دمای محیط ۴۸
۲-۷-۳-۱) سرو صدا ۵۱
۳-۷-۳-۱) نور ۵۳
– پارامترهاي سيستم روشنائي ۵۳
– ورودي ۵۹
– سالن مطالعه ۵۹
۴-۷-۳-۱) رنگ ۵۹
۵-۷-۳-۱) بافت ۶۰
-تناسبات و ابعاد خاص (افقي و عمودي ) ۶۱
– ريتم ۶۲
– عناصر معرف مانند (دروازه ) ۶۳
۶-۷-۳-۱) دید های خارجی و داخلی ۶۴
۷-۷-۳-۱) زیبا شناسی ۶۵
۸-۷-۳-۱) فرم ۶۵
۹-۷-۳-۱) حفاظت و امنیت ۶۷
۱۰-۷-۳-۱) اقدامات آکوستیکی ۶۷
۱۱-۷-۳-۱) توصیه های روان شناسی محیط کار ۶۷
۱۲-۷-۳-۱) ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی ۶۸
فصل دوم: برنامه ریزی فیزیکی ۱-۲) فضاهای تشکیل دهنده یک ساختمان اداری ۶۸
۴-۱-۲) فضای عمومی یا باز ۷۰
تعریف فضای باز اداری ۷۰
نحوه استقرار در فضای باز اداری ۷۰
محل استقرار سرپرستان در فضای باز اداری ۷۱
نحوه عملکرد سیستم های باز اداری ۷۱
گروه ۲ ( فضاهای وابسته اصلی) ۷۲
گروه ۳ (فضاهای رفاهی ) ۷۲
گروه ۴ ( فضاهی پشتیبانی ) ۷۳
گروه ۵ (فضاهای گردش) ۷۳
مساحت زیر بنا ۷۳
زیر بنای خالص ۷۳
زیر بنای نا خالص ۷۳
جمعیت اداری ۷۳
رده بندی شغلی ۷۴
۳-۴-۲) سرانه های مبنا ۷۷
مساحت سرانه ۷۸
سرانه مبنا : ۷۸
سرانه خالص زیر بنا ۷۸
سرانه نا خالص زیر بنا ۷۸
جدول سطوح مبنادر گروه ۵ ( فضاهای گردش ) ۸۰
روش محاسبه زیربنا و کنترل سطوح ۸۰
روش محاسبه سطوح ۸۰
شاخص های کنترل محاسبه سطوح ۸۱
کار آیی ساختمان (بهره برداری مفید ساختمان) ۸۱
بهره برداری مفید اداری ۸۱
توزیع مناسب فضاها ۸۲
نتایج فصل ساختمانهای اداری : ۸۳
فصل سوم: مطالعات کالبدی ۱-۳) بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری ۸۴
سيستم برق رساني و پريزهاي برق ۸۹
سيستم‌هاي فاضلاب و آب باران ۸۹
مقدار فاضلاب و آب باران ۸۹
۱- مقدار فاضلاب ۸۹
۲- مقدار آب باران ۸۹
شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آب باران ۹۰
بررسي مصالح ۹۰
۶- تأسيسات آتش نشاني ۹۰
سيستم‌هاي جلوگيري از اشاعه حريق ۹۱
منطقه‌هاي آتش نشاني ۹۲
پيش‌بيني‌هاي لازم براي خاموش کردن حريق هر منطقه ۹۳
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از شيلنگ و جعبه آتش‌نشاني ۹۳
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از کپسولهاي دستي ۹۳
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از اسپرينکلر ۹۴
طبقه بندي نوع آتش‌سوزي ۹۴
مشخصات کپسولهاي آتش‌نشاني براي خاموش کردن انواع حريق ۹۵
مقدار و فشار آب مورد نياز شبکه آتش‌نشاني ۹۵
انتخاب سيستم‌هاي اطفاء حريق در ساختمان ۹۶
۷- سيستم‌هاي سوخت رساني ۹۷
انواع سوخت مورد نياز ۹۷
۸- نيازهاي معماري و سازه ۹۷
۹- ميزان مصرف برق تأسيسات مکانيکي ۹۸
۱۰- برآورد مقدماتي هزينه اجراي تأسيسات مکانيکي ۹۹
۲-۳) برنامه کالبدی یک ساختمان اداری ۹۹
کنترل کيفيت محصول چيست ؟ ۱۰۳
مفهوم درجه بندي در صنعت چوب چيست ؟ ۱۰۴
طراحي انواع اتصالات چوبي ۱۰۶
اتصال قليفي(فرنگي) ۱۰۶
جمع بندي ۱۰۹
مرکز کامپيوتر ۱۲۰
جدول مشخصات مرکز کامپيوتر: ۱۲۰
محاسبه فضاي مورد نياز بخش اداري، خدماتي و پشتيباني ۱۲۱
جدول مشخصات فضاهاي اداري ، خدماتي و پشتيباني ۱۲۱
محاسبه فضاي مورد نياز مجموعه تسهيلات رفاهي: ۱۲۲
نمازخانه: ۱۲۴
۴-۳-۳) الگوی حیاط مرکزی ۱۲۶
فصل چهارم: نمونه های مشابه ۱-۴) ساختمان اداری خیابان مطهری ۱۳۱
۲-۴) برج اداری CCTV ۱۳۱
ساختمان cctv ۱۳۱
۳-۴) ساختمان اداری سویس ری ۱۳۷
فصل ششم: شناخت بستر طرح مقدمه ۱۵۹
شناخت منطقه تهران و ویژگیهای آن ۱۵۹
۶-۱- چگونگی شکل گیری شهر تهران ۱۵۹
۶-۱-۱- جمعیت و پراکندگی آن: ۱۵۹
۶-۱-۲- سواد: ۱۶۰
۶-۱-۳- آموزش: ۱۶۰
۶-۲- مشخصات جغرافیائی استان تهران ۱۶۰
۶-۳- اقلیم و آب و هوای تهران ۱۶۱
۶-۳-۱- اقلیم ۱۶۱
۶-۳-۲- دما ۱۶۱
۶-۳-۳- بارندگی ۱۶۱
۶-۳-۴رطوبت نسبی ۱۶۱
۶-۳-۵- باد ۱۶۲
۶-۳-۶- تابش خورشید ۱۶۲
۶-۴- وضعیت زمین شناختی تهران ۱۶۲
۶-۵- آلودگیهای شهر تهران ۱۶۲
۶-۶- وضعیت دسترسی در تهران ۱۶۳
۶-۷- ساختار خدماتی تهران ۱۶۳
سايت شناسي ۱۶۴
پلان محدوده سایت ۱۶۶
محدوده سایت و نشانه گذاری تصاویر ۱۶۶
تصاویر داخلی از سایت ۱۷۰
جهت وزش باد مطلوب در سایت ۱۷۱
پلان کاربریهای محدوده سایت ۱۷۲
فصل ششم: روند طراحی ايده اوليه طراحي ۱۷۳
منابع ۱۷۷

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0