قیمت محصول :     115500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

رساله مهدکودک با رویکرد خلاقیت

بازدیدها: 73

این فایل در قالب ورد WORD در ۲۳۶ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به رساله مهدکودک با رویکرد خلاقیت پرداخته است

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات
۱-۱٫ بیان مسئله تحقیق ۲
۱-۲٫ مقدمه ۳
۱-۳٫ اهميت موضوع ۳
۱-۴٫ سابقه پژوهش‌های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه ۴
۱-۵٫ روش تحقیق و چگونگی انجام آن ۴
۱-۶٫ محل سایت و اهمیت انتخاب آن ۵
فصل دوم: مطالعات پايه
۲-۱٫ مفهوم خلاقیت و خصوصیات دانش آموزان خلاق ۷
۲-۱-۱٫ خلاقيت ۸
۲-۱-۲٫ ويژگي‌هاي خلاقيت ۹
۲-۲٫ شناخت كودك ۱۲
۲-۲-۱٫ دوران كودكي ۱۲
۲-۲-۲٫ مفهوم دوران كودكي ۱۲
۲-۲-۳٫ مراحل رشد در دوران کودکی ۱۳
۲-۲-۳-۱٫ رشد جسماني كودك ۱۳
۲-۲-۳-۲٫ رشد روانی کودک ۱۴
۲-۲-۳-۳٫ ساخت فکر کودک ۱۴
۲-۲-۳-۴٫ مراحل تحول روانی کودک ۱۵
۲-۲-۳-۵٫ همگون سازی یا جذب و تحلیل ۱۶
۲-۲-۳-۶- تطابق ۱۶
۲-۲-۳-۷٫ مراحل رشد هوش ۱۷
۲-۲-۳-۸٫ مرحله حسی حرکتی ۱۷
۲-۲-۳-۹٫ مرحله تفکر پیش عملی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی ) ۱۸
۲-۲-۳-۱۰٫ مرحله درک شهودی ۲۰
۲-۲-۳-۱۱٫ مرحله عملیات عینی (۷ تا ۱۱ سالگی ) ۲۱
۲-۲-۴٫ محدوده زمانی مرحله نوجوانی ۲۲
۲-۲-۵٫ رشد و تکامل در دوره نوجوانی ۲۲
۲-۲-۵-۱٫ رشد ذهنی ۲۲

۲-۲-۵-۲٫ رشد و تکامل عاطفی ۲۳
۲-۲-۵-۳٫ رشد و تکامل اجتماعی ۲۳
۲-۲-۶٫ احساس عاطفه در کودک ۲۳
۲-۲-۷٫ محبت ۲۴
۲-۲-۸٫ احتیاجات عاطفی کودک و اهمیت آنها ۲۵
۲-۲-۹٫ بازی ۲۷
۲-۲-۹-۱٫ سرگرمی های کودکان ۲۷
۲-۲-۹-۲٫ رشد وپرورش کودک ۲۷
۲-۲-۹-۳٫ کودک و بازی ۲۸
۲-۲-۹-۴٫ بازی در مذهب ۳۱
۲-۲-۹-۵٫ بازی و رشد اجتماعی ۳۲
۲-۲-۹-۶٫ بازی و رشد جسمی ۳۳
۲-۲-۹-۷٫ بازی و رشد ذهنی ۳۴
۲-۲-۹-۸٫ انواع بازی و تحول بازی کودکانه ۳۶
۲-۲-۹-۹٫ مشخصات فضاهای بازی ۳۷
فصل سوم: مطالعات كاربردي
۳-۱٫ کودک و فضا ۴۰
۳-۱-۱٫ درک کودک از فضا ۴۱
۳-۱-۲٫ رابطه محیطی ۴۳
۳-۱-۳٫ نقاشی راهی برای نفوذ به دنیای کودک ۴۵
۳-۱-۴٫ مفاهیم نقاشی کودکان ۴۵
۳-۱-۵٫ تحلیل نقاشی کودکان ۴۵
۳-۱-۶٫ ويژگي‌هاي فضای مناسب برای کودکان ۴۷
۳-۱-۶-۱٫ امنیت ۴۸
۳-۱-۶-۲٫ نیاز کودک به تملک فضا ۴۸
۳-۱-۶-۳٫ تسلسل ۴۸
۳-۱-۶-۴٫ زیبایی شناسی ۴۹
۳-۱-۶-۵٫ توجه به جهات در فضا ۴۹
۳-۱-۶-۶٫ زمینه فعالیت ها در محیط ۴۹
۳-۱-۶-۷٫ اصول و تجربه های هدایت کننده ۴۹
۳-۱-۶-۸٫ تناسب با مقیاس ۴۹
۳-۱-۶-۹٫ زاویه دید محیط ۵۰
۳-۱-۷٫ کودک و فضای ساخته شده ۵۱
۳-۱-۷-۱٫ مفهوم اشکال ۵۱
۳-۱-۷-۲٫ تأثیر خطوط ۵۲
۳-۱-۷-۳٫ مفهوم رنگ‌ها ۵۳
۳-۱-۷-۴٫ ورودی ۵۴
۳-۱-۷-۵٫ شیب ۵۵
۳-۱-۷-۶٫ ظاهر بیرونی بنا ۵۵
۳-۱-۷-۷٫ بازشوها و پنجره‌ها ۵۵
۳-۱-۷-۸٫ مکان های گرد همایی ۵۶
۳-۱-۷-۹٫ مصالح ۵۶
۳-۱-۷-۱۰٫ پله‌ها ۵۷
۳-۱-۷-۱۱٫ ارتباط فضا ۵۸
۳-۱-۷-۱۲٫ فضاهای خارجی درون فضاهای داخلی ۵۸
۳-۱-۷-۱۳٫ روشنایی ۵۸
۳-۱-۷-۱۴٫ وسایل بازی ۵۸
۳-۱-۷-۱۵٫ عناصر طبیعی ۵۹
۳-۱-۸٫ معیارهای کیفیت فضایی ۵۹
۳-۱-۸-۱٫ سازماندهی ۵۹
۳-۱-۸-۲٫ مرکز و مسیر ۶۰
۳-۱-۸-۳٫ جزء و کل ۶۰
۳-۱-۸-۴٫ فرم ۶۰
۳-۱-۸-۵٫ هماهنگی ۶۰
۳-۱-۹٫ ويژگي‌هاي معماری متناسب با مراحل رشد کودک ۶۱
۳-۱-۱۰٫ عملکرد کیفی ۶۲
۳-۱-۱۰-۱٫ محیطی با فضای کافی ۶۲
۳-۱-۱۰-۲٫ اتاق همگانی ۶۳
۳-۱-۱۰-۳٫ اتاق های کوچک با درها ۶۳
۳-۱-۱۰-۴٫ طاقچه، گوشه، برآمدگی ۶۴
۳-۱-۱۰-۵٫ پله‌ها ۶۴
۳-۱-۱۰-۶٫ طبقه دوم ۶۴
۳-۱-۱۰-۷٫ برج ها، خانه های درختی و مکان های بالا ۶۵
۳-۱-۱۰-۸٫ ساختار خانه ۶۵
۳-۱-۱۰-۹٫ اضافه شدن عناصر ۶۶
۳-۱-۱۰-۱۰٫ مبلمان کودک ۶۷
۳-۱-۱۰-۱۱٫ بازی های مخصوص ۶۷
۳-۱-۱۰-۱۲٫ اشیاء بزرگترها ۶۸
۳-۱-۱۰-۱۳٫ عکس، نقشه، کتاب، کتابخانه ۶۹
۳-۱-۱۰-۱۴٫ آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی ۶۹
۳-۱-۱۰-۱۵٫ جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها ۷۰
۳-۱-۱۰-۱۶٫ چشم‌انداز پنجره‌ها و دیگر پل های ارتباطی ۷۰
۳-۱-۱۰-۱۷٫ مکان خارجی در داخل ۷۱
۳-۱-۱۰-۱۸٫ بیرون و اطراف خانه ۷۱
۳-۱-۱۰-۱۹٫ طبیعت ۷۱
۳-۱-۱۱٫ طراحی کیفی ۷۲
۳-۱-۱۱-۱٫ نمای اشتباه ناپذیر خانه ۷۲
۳-۱-۱۱-۲٫ نماهای خانه ۷۲
۳-۱-۱۱-۳٫ ورودی‌های دعوت کننده ۷۲
۳-۱-۱۱-۴٫ فرم آشنا ۷۳
۳-۱-۱۱-۵٫ روشنایی ۷۴
۳-۱-۱۱-۶٫ راحتی (آسایش) ۷۴
۳-۱-۱۱-۷٫ زندگی چوبی ۷۴
۳-۱-۱۱-۸٫ رنگارنگ ۷۴
۳-۱-۱۱-۹٫ دستشویی – نه اتاق بچه ۷۴
۳-۲٫ بررسی نمونه‌های مشابه موردی ۷۵
۳-۲-۱٫ مهد کودک Sighartstein ۷۵
۳- ۲-۲٫ دبستان اوهلرگاس ۸۶
۳-۲-۳٫ مهدکودک Diesterwegstra ۹۲
فصل چهارم: مطالعات عملكردي
۴-۱٫ استانداردها و ضوابط ۱۰۲
۴-۱-۱٫ استانداردهاي بين المللي ۱۰۲
۴-۱-۱-۱٫ مدارس ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۱٫ كتابخانه، مركز رسانه‌ها و امكانات اصلي ۱۱۰
۴-۱-۱-۱-۲٫ پلان مدارس ابتدايي ۱۱۲
۴-۱-۱-۱-۳٫ پلان باز ۱۱۵
۴-۱-۱-۲٫ محل‌هاي نگه داري روزانه كودكان ۱۱۷
۴-۱-۱-۳٫ موزه‌ها و گالري‌هاي هنري ۱۱۹
۴-۱-۱-۴٫ محاسبات فضا براي مبلمان و اثاثيه ۱۲۳
۴-۱-۱-۴-۱٫ محاسبات فضا براي مبلمان و اثاثيه ۱۲۴
۴-۱-۱-۴-۲٫ محاسبات فضاي آرشيو ۱۲۶
۴-۱-۱-۵٫ رستوران‌ها ۱۲۹
۴-۱-۱-۵-۱٫ رستوران‌ها: چيدن‌ها ۱۳۱
۴-۱-۱-۶٫ تياترها: خلاصة تاريخي ۱۳۴
۴-۱-۱-۶-۱٫ سالن‌هاي نمايش ۱۳۹
۴-۱-۲٫ استانداردهاي ملي ۱۴۵
۴-۱-۲-۱٫ آلودگي صوتي و هوا ۱۴۵
۴-۱-۲-۲٫ نور ۱۴۶
۴-۱-۲-۳٫ روشنايي مصنوعي ۱۴۶
۴-۱-۲-۴٫ رنگ ۱۴۷
۴-۱-۲-۵٫ شبكه ترافيكي ۱۴۸
۴-۱-۲-۶٫ كاربريهاي سازگار و ناسازگار با فضاهاي آموزشي ۱۴۸
۴-۱-۲-۷٫ آگاهي براي طراحي ۱۵۳
۴-۱-۲-۷-۱٫ پهناي معمول كلاس بر اساس پهناي ميزها ۱۵۵
۴-۱-۲-۷-۲٫ سطح اشغال ميز تكي دانش آموزان و فاصله بين دو ميز ۱۵۵
۴-۱-۲-۸٫ بررسي فضاهاي آموزشي بر اساس سطح آموزش ۱۵۵
۴-۱-۲-۸-۱٫ اهداف آموزشي- پرورشي، دوره ابتدايي ۱۵۵
۴-۱-۲-۸-۲- فضاهاي مورد نياز ابتدايي ۱۵۶
۴-۱-۲-۸-۳٫ راهنمايي ۱۵۷
۴-۱-۲-۹٫ اولويت بندي با توجه به ضرايب فضاهاي راهنمايي ۱۵۸
۴-۱-۲-۹-۱٫ كارگاه حرفه و فن ۱۵۸
۴-۱-۲-۹-۲٫ كارگاه سمعي و بصري ۱۵۸
۴-۱-۲-۹-۳٫ تعيين تعداد فضاي تدريس در تيپ‌هاي مختلف مدارس راهنمايي ۱۵۹
۴-۱-۲-۹-۴٫ فضاهاي رفاهي و خدماتي ۱۵۹
۴-۱-۲-۹-۵٫ خانه معلم ۱۵۹
۴-۱-۲-۹-۶٫ آبدارخانه ۱۵۹
۴-۱-۲-۹-۷٫ موتورخانه ۱۵۹
۴-۱-۲-۹-۸٫ سرايداري ۱۶۰
۴-۱-۲-۹-۹٫ آبخوري و پاشويه ۱۶۰
۴-۱-۲-۹-۱۰٫ انبار مدرسه ۱۶۰
۴-۱-۲-۹-۱۱٫ رختكن ورزشي ۱۶۰
۴-۱-۲-۹-۱۲٫ رنگ ۱۶۱
۴-۱-۲-۹-۱۳٫ پله‌ها ۱۶۱
۴-۱-۲-۹-۱۴٫ تابش آفتاب ۱۶۱
۴-۱-۳٫ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های آموزشی- فرهنگی ۱۶۱
۴-۲٫ تجزيه و تحليل سايت ۱۶۴
۴-۲-۱٫ معرفي اجمالي استان و شهر سايت انتخاب شده ۱۶۴
۴-۲-۱-۱٫ موقعیت جغرافیایی ۱۶۵
۴-۲-۱-۱-۱٫ موقعیت طبیعی ۱۶۴
۴-۲-۱-۱-۲٫ سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۱۶۵
۴-۲-۱-۱-۳٫ زمین شناسی ۱۶۷
۴-۲-۱-۲٫ اقلیم ۱۶۸
۴-۲-۱-۲-۱٫ ويژگي‌هاي اقلیمی تهران ۱۶۸
۴-۲-۱-۲-۲٫ تابش آفتاب ۱۶۹
۴-۲-۱-۲-۳٫ دما ۱۶۹
۴-۲-۱-۲-۴٫ باد ۱۷۰
۴-۲-۱-۲-۵٫ بررسی جهت و سرعت وزش باد ۱۷۱
۴-۲-۲٫ وضعیت اقلیم و هواشناسی منطقه۲۲ ۱۷۲
۴-۲-۲-۱٫ درجه حرارت هوا ۱۷۳
۴-۲-۲-۲٫ وضعیت هواشناسی منطقه ۱۷۴
۴-۲-۲-۳٫ پدیده وارونگی (اینورژن) در تهران ۱۷۵
۴-۲-۲-۴٫ میزان بارندگی ۱۷۵
۴-۲-۲-۵٫ وضعیت بارندگی ۱۷۵
۴-۲-۲-۶٫ باد ۱۷۶
۴-۲-۲-۷٫ توپوگرافی منطقه ۷۶۱
۴-۲-۲-۸٫ تقسیم‌بندی نواحی منطقه ۱۷۷
۴-۲-۳٫ تجزيه و تحليل سايت انتخاب شده ۱۸۰
۴-۲-۳-۱٫ موقعيت دقيق سايت ۱۸۲

۴-۲-۳-۲٫ بررسي دسترسي‌هاي فرعي و اصلي ۱۸۳
۴-۲-۳-۳٫ جهت حرکت آفتاب ۱۸۳
۴-۲-۳-۴٫ جهت وزش باد ۱۸۳
۴-۲-۳-۵٫ ديد داخل به خارج محوطه اطراف سايت ۱۸۳
۴-۲-۳-۶٫ كاربري اراضي اطراف سايت ۱۸۴
فصل پنجم: طراحي
۵-۱٫ مباني نظري طراحي ۱۸۶
۵-۱-۱٫ گونه شناسي معماري ۱۸۷
۵-۲٫ ارائه برنامه فيزيكي و دياگرام روابط فضايي مجموعه ۱۸۸
۵-۲-۱٫ برنامه فيزيكي ۱۹۰
۵-۳٫ معرفي روند طراحي ۱۹۱
۵-۳-۱٫ كليات ۱۹۱
۵-۳-۲٫ كانسپت ۱۹۱
۵-۳-۲-۱٫ كانسپت‌ پيشنهادي۱ ۱۹۲
۵-۳-۲-۲٫ كانسپت پيشنهادي ۲ ۱۹۳
۵-۳-۲-۳٫ كانسپت پيشنهادي ۳ ۱۹۴
۵-۳-۴٫ ايده‌هاي جايگزين و كلي براي فضاهاي مختلف پروژه ۱۹۵
۵-۴٫ معرفي سازه پيشنهادي ۱۹۵
۵-۴-۱٫ سازه فضاهای بزرگ ۱۹۶
۵-۴-۱-۱٫ دال‌های دو طرفه و خرپا ۱۹۷
۵-۴-۱-۲٫ سیستم Barrel roof ۱۹۵
۵-۴-۲٫ سازه‌های فضاهای کوچک ۱۹۶
۵-۴-۳٫ نتیجه ۱۹۶
۵-۵٫ معرفي تاسیسات پيشنهادي ۱۹۷
۵-۵-۱٫ لازمه‌ی آسایش در مراکز گردهمایی ۱۹۷
۵-۵-۲٫ تامین هوای پاک و تازه ۱۹۷
۵-۵-۳٫ سیستم خود تنظیم Self Organization System ۱۹۹
۵-۵-۳-۱٫ ساختار سیستم فوق ۲۰۰
۵-۵-۴٫ موتور‌خانه‌ی حرارتی طبیعی Natural Greenroom ۲۰۱
۵-۵-۵٫ باغ‌های بوتانیک Botanic Garden ۲۰۲
۵-۶٫ معرفي مصالح پيشنهادي ۲۰۳
۵-۷٫ ارائه مدارك و نقشه‌هاي طرح ۲۰۵
منابع و مآخذ ۲۱۸

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0