قیمت محصول :     26000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

رنگ شناسی

بازدیدها: 1

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۵۲ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به رنگ شناسی پرداخته است.

بطورکلی میتوان رنگ را به دو معنای عمده بررسی کرد:
الف) رنگ بعنوان ماده ای که با آن چیزی رنگ آمیزی میکنند.
در این معنی رنگ معمولا ازمخلوط رنگدانه هایی بسیار ریز و موادی که اصطلاحا به آنها بست میگویند ساخته میشود.
ب) پدیده رنگی موضوعی است چند جانبه و مربوط به چگونگی دیدن و درک رنگ،که سه عامل در ایجاد آن دخالت دارد و به عبارت زیرند:
۱)نور:بعنوان منبع فرآیند رنگ که بدون آن رنگ اشیا دیده نمی شوند.
۲) اشیا با ساختارمولکولی خاصی که دارندباعث میشوند که همه یا بخشی از نور تابیده شده به آنها جذب یا منعکس شوند وبه رنگ همان بخش از نور دیده می شوند.
۳) نور بازیافت یافته ازسطح اشیادر یک فرایند پیچیده پس از گذشتن ازمردمک بوسیله سلولهای نوری که درشبکیه وجود دارند تشخیص داده میشوندوسپس توسط اعصاب بینایی به شکل علائمی خاص به مغزانتقال می یابند.
دسته بندی رنگ ها
بطورکلی رنگ ها به دو دسته تقسیم میشوند:
رنگ های آکروماتیک (بی فام):این رنگ ها شامل سیاه و سفید و انواع تونالیته های خاکستری میشوند.
رنگ های کروماتیک (با فام):این رنگ ها شامل رنگ های اصلی ،رنگهای درجه دو و رنگ های درجه سوم می شوند.

۱ متغير عناصر فرهنگي اجتماعي در برخي ازموارد بر ترجيح رنگ از ديدگاه دانش آموزان، باتوجه به كنترل متغيرهاي جنسيت، شهري روستاييو مقطع تحصيلي موثر است؛
۲ متغير جنسيت در ترجيح رنگ از ديدگاهدانش آموزان و با كنترل متغيرهاي عناصر فرهنگي اجتماعي، مقطع تحصيلي، شهري روستايي و معني رنگ، تاثيري ندارد؛
۳ متغير مقطع تحصيلي بر برخي موارد برترجيح رنگ ديدگاه دانش آموزان و با توجه به كنترل متغيرهاي جنسيت، عناصر فرهنگي اجتماعي و شهري روستايي موثر است؛
۴ متغير شهري – روستايي بودن بر ترجيح رنگ از ديدگاه دانش آموزان با توجه به كنترل متغيرهاي جنسيت، عناصر فرهنگي اجتماعي و منطقه تحصيلي، در برخي موارد موثر است. در ادامه با توجه به نتايج فوق و يافتن ترجيحات رنگ دانش آموزان، به بررسي معني رنگ پرداخته شده كه در نهايت ۲۲ مفهوم و ۷ رنگ به دست آمده كه معاني رنگ ها به اين قرار بود:
سفيد به معني علم و انديشه نارنجي به معني نشاط آور و انرژي بخش صورتي به دو معني ۱) خوشحالي و قدرت ۲علم و انديشه
زرد به دو معني ۱) نيروبخش و ضد خستگي ۲ ) محرك قرمز به دو معني ۱) حيات بخش ۲) نيرو بخش و ضد خستگي
سبز به دو معني ۱) علم و انديشه ۲) محرك آبي به سه معني ۱) علم و انديشه ۲) محرك ۳) خونسردي
در بخش دوم جهت رنگ آميزي به بررسي تاثير رنگ بر عوامل مختلف تحصيلي پرداخته شده. بدين معناكه تاثير رنگ بر ۵ عامل موثر بر يادگيري و فهم مطالب از سوي دانش آموزان، در قالب ۵ فرضيه عنوان گشته كه به ترتيب عبارتند از:

۱ رنگ آميزي كلاس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در پيشرفت تحصيلي آنان موثر است؛
۲ رنگ آميزي كلاس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در سازگاري آنان موثر است؛
۳ رنگ آميزي كلاس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در افزايش برانگيختگي آنان موثر است؛
۴ رنگ آميزي كلاس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در كاهش استرس آنان موثر است؛
۵ رنگ آميزي كلاس مبتني بر ترجيح رنگ:

دانش آموزان در افزايش بازدهي آنان در آزمون هوش موثر است و نتايجي كه در مورد فرضيات فوق به دست آمده عبارتند از:

۱ فرضيه اول كاملاً تاييد شد. بدين معني كه رنگ آميزي كلاس درس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در پيشرفت تحصيلي آنان موثر است؛
۲ فرضيه دوم در برخي موارد تاييد گرديد. يعني رنگ آميزي كلاس درس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در افزايش سازگاري آنان تقريباً موثر است؛
۳ فرضيه سوم در برخي موارد تاييد گرديد يعني رنگ آميزي كلاس درس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در افزايش برانگيختگي آنان تقريباً موثر است؛
۴ فرضيه چهارم نيز در برخي موارد تاييد گرديد. يعني رنگ آميزي كلاس درس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در كاهش استرس آنان تقريباً موثر است؛
۵ و نهايتاً فرضيه پنجم هم تاييد گرديد يعني رنگ آميزي كلاس درس مبتني بر ترجيح رنگ دانش آموزان در افزايش بازدهي آنان در آزمون هوش موثر است.
در مجموع مي توان گفت كه رنگ در پيشرفت تحصيلي و افزايش بهره دهي در آزمون هوش كاملاً موثر است و در زمين ههاي افزايش سازگاري، افزايش برانگيختگي و كاهش استرس تقريباً تاثير دارد.

پيشنهادات

و در نهايت پيشنهادات طرح در قالب ۴ عنوان ارائه شده كه عبارتند از:

۱ توصيه ميگردد مدارس اقليم يك بر اساس تابلوي رنگ پيشنهادي اين تحقيق رنگ آميزيگردد؛
۲ توصيه مي گردد اين تحقيق در ساير اقليم هاي كشور اجرا گردد تا مشخص شود كه رنگ مناسب فضاي آموزشي براي ديگر اقليم ها چگونه است؛

۳ توصيه مي گردد اين تحقيق در طي يك دوره معين (مثلاً ۵ ساله) مورد بررسي مجدد قرار گيرد تا در صورت هر گونه تغيير، پيشنهادات رنگ حك و اصلاح شود؛

۴ توصيه مي گردد بر اساس تابلوي رنگ با يك یا چند كارخانه توليد رنگ هماهنگي شود تا رنگ مناسب دقيقاً با تابلوي رنگ پيشنهادي اين تحقيق ساخته و به بازار عرضه گردد. بديهي است جهت انتخاب دقيق رنگ مي توان از كامپيوتر و جز آن استفاده كرد تا شماره رنگ به طور دقيق مشخص گردد.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0