قیمت محصول :     177500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي کانال برنامه ریزی منطقه ای

بازدیدها: 0

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۳۵۵ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي کانال برنامه ریزی منطقه ای پرداخته است.
مقدمه
بيان مسأله (تعريف موضوع تحقيق )
تاريخچه وادبيات موضوع تحقيق
اهميت وضرورت موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
فرضيات تحقيق (در صورت وجود)
روش تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق (جامعه آماري)
قلمرو زماني تحقيق
روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه
ابزارهاي گردآوري داده ها (اطلا عات)
روش تجزيه وتحليل داده ها
شرح واژه ها واصطلاحات به كار رفته در تحقيق
معمولاً در مقدمه، دانشجو سعي مي كند باآوردن مطالبي براي خواننده ذهنيت مناسبي را دررابطه با كليت تحقيق ايجاد نمايد .
مقدمه نبايد بيش از حد طولاني ودر برگيرنده مطالب
حاشيه اي وغير مرتبط باشد.
با توجه به اينكه هدف از تهيه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كليات تحقيق مي باشد لذا معمولا براي قسمت مقدمه بين ۱تا۳ صفحه رادرنظر مي گيرند.
بيان خوب يك مساله،اطلاعات زير را ارائه مي كند:
اهميت مساله
محدود شدگي مساله دريك حوزه تخصصي
اطلاعات كلي در باره تحقيقات انجام شده
چارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق
مشكلات موجود در سازمان
قلمرو هاي موردنظر مديريت براي بهبود
قلمروهاي نظري كه پژوهشگران تحقيقات بنيادي بايد با نظريه هايشان آن را مشخص تر ومحدودتر كنند
تعريف تمامي متغيرهاي مرتبط اعم از متغيرهاي مفهومي يا عملياتي
۱-واضح،روشن،محدود وشفاف بودن (رعايت اصل تحديد مساله)
۲-امكان بررسي داشتن ( اجراي فرايند تحقيق روي آن)
۳-عدم تاكيد بر قضاوت هاي اخلاقي ،ارزشي وفلسفي
۴-مطرح نكردن پيش بيني هاي كلي
۵-به صورت سوالي مطرح شدن
۶-توجه به رابطه بين حداقل دومتغير كلي
۷-وجود داشتن امكان اندازه گيري متغيرها
خودداري از دوباره كاري در تحقيقات
مهم بودن مساله تحقيق وارزش بررسي آن
علاقه مندي ،كنجكاوي وكشش علمي براي شناخت آن
آموزش،شرايط وكيفيات فردي شخص محقق
فراهم بودن اطلاعات براي سنجش وعملي بودن روش تحقيق
وجود وسايل وامكانات مورد نياز تحقيق
امكان همياري وهمكاري در انجام تحقيق بين واحدها وافراد ذيربط
فراهم بودن بودجه تحقيق و استفاده احتمالي از آن
پيش بيني مشكلات ،موانع ،رويدادها وخسارات احتمالي در رابطه با تحقيق
وجود زمان لازم براي تحقيق
۱-آيا زمينه مساله،گستردگي وويژگيهاي آن با توجه به پيشينه تحقيق بيان شده است ؟
۲-آيا مساله،دامنه مطالعه را محدود ميكند؟
۳-آيا مساله،قلمرو علمي تحقيق را مشخص ميكند؟
۴-آيااهميت مساله بر حسب يك يا چند ملاك زير بررسي شده است؟
الف – دستيابي به يك شيوه نو در اجراي امور
ب – تدوي يك نظريه
ج – عموميت بخشيدن وگسترش دانش ونظريه هاي علمي
د – پاسخ گويي به مسائل جامعه
ه – پيشبرد روش شناسي در تحقيق
۵-آيا مي توان پيرامون آن فرضيه هايي مطرح كرد؟
۶-آيا فرضيه هايي تحقيق ، روش تحقيق را جهت مي دهد؟
۷- آيا متغيرهاي پژوهش درآ ن مشخص است ؟
۸- آيا تعريف عملياتي متغيرهاي آن امكان پذير است؟
دالن معتقد است دانشجويان وپژوهشگران هنگام انتخاب مساله مرتكب چهار اشتباه مي شوند:
۱- مساله اي را بدون تحليل جنبه هاي مختلف آن ،شتابزده انتخاب
مي كنند.
۲- بدون مطالعه منابع مرتبط با موضوع ،اقدام به انتخاب مساله
مي نمايند.
۳- قبل از انتخاب مساله پژوهشي ،روش اجراي تحقيق را مشخص
مي كنند.
۴- به جاي تعريف د قيق وروشن مفاهيم موجود درمسا له، آنرابه
صورت كلي توصيف مي كنند.
اولين گام در هر تحقيق ،انتخاب يك موضوع است ،براي انتخاب آن ،فرمول وقاعده خاصي وجود ندارد:
۱- راه هاي انتخاب موضوع تحقيق
۲-فنون درك مساله تحقيق از عنوان تحقيق

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0