قیمت محصول :     6500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

سنجش شاخص های تاثیر گذار بر هویت محله ۷ اولر (عمار)

بازدیدها: 9

این فایل در قالب ورد Word در ۱۳ صفجه تهیه و تظیم و در آن به سنجش شاخص های تاثیر گذار بر هویت محله ۷ اولر (عمار) پرداخته است.

چکیده:
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تکنیک freedman (spss) به ارزیابی شاخص های هویت بخش در محله ی ۷ اولر شهرستان ارومیه پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد مولفه اجتماعی با میانگین رتبه ۴ بیشترین تاثیر را در هویت محله ۷ اولر را دارد. مولفه تاریخی با میانگین رتبه ۳۳/۲ کمترین تاثیر را در هویت این محله دراد. همچنین مولفه های فردی خانواری و کالبدی هر کدام با میانگین رتبه ۳ در رتبه دوم تاثیرگذاری بر هویت محله مورد نظر را دارند. حفظ و تقویت شاخص های هویت بخش ، گامی موثر در جهت حفظ ارتباطات محله ای ، امنیت و آسایش شهروندان است. در پایان تحقیق روش ها و راهکارهایی جهت حفظ و ارتقاء هویت محله ارائه شده است.
کلید واژه: هویت، شهرستان ارومیه، تکنیک freedman
۱- مقدمه :
شهرها و فضاهای شهری از استقلال، شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار هستند ، در حالی که آنچه از شهرها در ذهن عموم مردم شکل گرفته است ، تنها مجموعه ای از ساختمان های بلند ، پارک ها و خیابان هاست. شهر مکانی است که تعاملات شهری در آن به وقوع می پیوندد و مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود دارند. به عبارتی ، آنچه شهر را می سازد ، ساختمان های عظیم و پارک ها نیستند ، بلکه مردم خود شهرند که با تمام ویژگی های منحصر به فردشان و در حقیقت ، هویت شهری و شهروندیشان ، شهر را می سازند(نوفل،کلبادی،پورجعفر، ۱۳۸۸:۵۸).
در مفهوم هویت شهری و عناصر سازنده آن می توان بر موضوعاتی همچون : “زمان ، مکان ، قومیت ، اعتقادات ، آداب و رسوم ، زبان و گویش مشترک و تاریخچه” اشاره کرد. هویت از آن جا که ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد ، دارای بعد زمانی است. همچنین ، در این مفهوم نوعی تعلق به سرزمین وجود دارد که به هویت بعد مکانی نیز می دهد(همان:۵۸)
۲-مبانی نظری تحقیق
تعریف هویت :
حوزه معنایی عام ( واژه شناسی) :
طبق تعریف «فرهنگ معین» ؛ آنچه که موجب شناسایی شخص باشد ، یعنی آنچه که باعث تمایز یک فرد از فرد دیگری باشد. «فرهنگ عمید» ، هویت را حقیقت شیء یا شخص می داند مه مشتمل بر صفات جوهری او باشد. «فرهنگ آکسفورد» به عنوان چیستی و کیستی فرد ، از هویت یاد می کند.
هویت ، بخشی از شخصیت وجودی هر انسان است که هویت فردی او را می سازد. مکانی است که خود را با آن می شناسد و به دیگران می شناساند. در واقع ، میان فرد و مکان رابطه ای عمیق تر از صرف بودن یا تجربه کردن آن مکان برقرار است (رضازاده ،۱۳۸۰: ۶).
طبق تعریف متداول ، هویت ، احساس تعلق خاطر به مجموعه ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفته اند.
حوزه معنایی خاص:
هویت شهری و شهرسازی هویتی:
یکی از نیازهای اجتماعی انسان ، احساس امنیت و حس تعلق است. در این راستا ، هویت و عناصر هویتی در زندگی انسان موجب آرامش و ایجاد اعتماد به نفس و میل به داشتن تلاش همراه با احساس امنیت می شود هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی «خاطرات عمومی» در شهروندان و تعلق خاطر را نزد آن ها فراهم کرده و شهرنشینان را به سوی «شهروند شدن» که گستره ای فعال تر از ساکن شدن صرف در شهر را دارد ، هدایت می کند. هرچند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است ، فرآیند شهروند سازی را نیز تحت تاثیر قرار داده و می تواند باعث تدوین معیارهای مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان گردد. (موثقی ایرملو ،۱۳۸۵).
هویت شهری زمانی معنا دار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر داشته و در واقع کالبد بیرونی شهر نمادی از هویت شهری باشد (بیشابور ،: ۱۳۸۷). هوی یک شهر را می توان از جنبه های مختلف (کالبدی و طبیعی – انسانی- اجتماعی و تاریخی- اقتصادی) بررسی نمود. در واقع ، شکل گیری هویت شهری تحت تاثیر فرهنگ ، شکل طبیعی، تاریخ و کالبد مصنوع شهر قرار دارد. در ادامه به بررسی تعاریفی در باب هویت و جنبه های شهری هویت پرداخته می شود :
عوامل هویت بخش شهری :
شناخت شهر باید بر پایه مولفه های تشکیل دهنده شخصیت آن فضا شناسایی شود. از جمله مولفه های تشکیل دهنده یک شهر عبارتند از : مولفه های طبیعی ، مصنوع و انسانی که این موارد هرکدام صفات و متغیرهای خاص خود را دارا می باشند. از جمله :
• مولفه های طبیعی : کوه ، دریا ، رود ، دشت ، تپه و…
• مولفه های مصنوع : راه ، تک بناها ، محله ، میدان ، بلوک های شهری و …
• مولفه های انسانی : فرهنگ ، زبان ، مذهب ، آداب و رسوم ، سواد و… ( بهزادفر ، ۱۳۸۶ :۵۴).
هویت کالبدی فضایی :
بافت کالبدی و ساختار مکانی-فضایی شهرها یکی از مهم ترین ابعاد هویتی شهرها را تشکیل می دهند؛ زیرا شکل گیری بافت کالبدی شهر متاثر از اندیشه ها ، باور ها ، فعالیت ها و سطح فرهنگ جامعه است. از این رو شناخت این بخش از شهرها می تواند به شناخت بیشتر سایر ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نیز بینجامد. واقعیت آن است که بافت کالبدی امکان بازشناسی هویت شهری بصورت بصری فراهم می کند و به همین دلیل از میان سایر ابعاد هویتی اهمیت بیشتری دارد.
مهم ترین ابعاد مورد توجه در بخش هویت کالبدی عبارتند از: شکل گیری شهر ، ویژگی ها و ساختار کالبدی شهر، مکان های باستانی و قدیمی، ویژگی های دسترسی، ویژگی های عملکردی عناصر و اجزا سازنده بافت کالبدی شهر، نمایش معماری و ساختمانی شهر(امیر مقتدائی ،۱۳۸۳ :۳۸-۲۹).
بطور کلی ، معیارهای ارزیابی هویت کالبدی برقرار زیر است :
۱- تمایز/تشابه : تمایز آن از غیر و تشابه آن با خودی
۲- تداوم/تحول : حفظ تداوم در عین تحول
۳- وحدت/کثرت : حفظ وحدت در عین کثرت (امیر مقتدائی ،۱۳۸۳ :۳۸-۲۹).
هویت بصری :
این نوع از هویت ، ارزش های زیبا شناختی در شهر و کیفیت فضایی امکان ادراک و موقعیت و جهت یابی را شامل می شود. اگر فردی در شهر وارد شود و او بعد از دیدن بخش های مختلف شهر بتواند بخوبی شهر را توصیف کند و دیاگرام شهر در ذهن او باقی بماند ، این شهر نمایانگر شهری با هویت بصری خواهد بود(موثقی،۱۳۸۵).
هویت شناختی :
هویت شناختی ، کیفیت و کمیت اطلاع از فضای شهری و نماد ها و نشانه ها ی شهری و ارزش های تاریخی و فرهنگی را نشان می دهد. عناصر هویتی هرکدام در شب و روز مفهوم خاصی را به ما ارائه می دهند. عناصر باید در شب و روز آنچنان خوانایی و وضوح داشته باشند که هویت بخشی به شهر را در هر دو زمان حفظ کند (موثقی ،۱۳۸۵).
هر شهر/محله در اجزا و قالب سازمانی خود، اعم از کالبد و رفتارهای اجتماعی و فعالیت ها ، از شاخصه هایی برخوردار است که هویت آن شهر/محله را تعییین می کند(کمیلی،۱۳۸۷، ۱۶۹). در واقع هویت شهر، حالتی از اندیشه، انسجامی از عادات و سنن، عواطف و افکار و رفتارهای سازمانیافته ی ساکنان شهر/محله است که به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی شهری به فرهنگ شهری منتقل شده است(http://www.omran-hadi.com).

شاخص های هویت :
در ارزیابی هویت محله از پنج مولفه فردی و خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و کالبدی استفاده شده است. متغیر های هر یک از این مولفه ها در جدول زیر آمده است.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0