قیمت محصول :     41500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش نویسی و چک لیست نظارت

بازدیدها: 2

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۸۳ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش نویسی و چک لیست نظارت پرداخته است.
۱ – شرح میزان خطر و ریسک در حرفه نظارت ساختمان، از نظر حقوقی و کیفری و مقایسه آن با سایر شغلهای پرخطر .
در این مبحث به خطرات و مسئولیت شغل نظارت از لحاظ حقوقی و کیفری و فنی و شهرسازی پرداخته میشود و مقایسه ای با سایر شغلهای پر خطر شده و به اختصار اشاره ای به تمهیداتی که میبایستی ناظر انجام دهد تا حوادث ناگوار حاصل از نظارت در حیطه مسئولیت شهرداری و مالک قرار گیرد ، و ساخت و ساز ساختمان نیز از لحاظ فنی و مهندسی درست نظارت شود.
۲ -آشنایی با آئین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی و دسته بندی تخلفات حرفه ای مهندسین ناظر و طراح .
در این مبحث اشاره مختصری به آئین نامه انضباطی و دسته بندی تخلفات حرفه ای مهندسین ناظر بر اساس جدول پیوست خواهد شد ، و شرح مفصل آن بر حسب هر یک از موارد سر فصلها ، در طول دوره انجام خواهد شد .
۳ – نحوه رسیدگی در دادگاههای عمومی به پرونده های مربوط به عدم رعایت موارد ایمنی در ساختمانها در موارد خسارت جانی و مالی و فوت و اهمیت بازرس وزارت کار، و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آنها
در این مبحث به شرح گزارش نویسی در صورت عدم رعایت موارد ایمنی در کارگاه ساختمانی پرداخته خواهد شد ، و بحث خسارت جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث پس از اخذ پایانکار نیز شرح داده خواهد شد ، و نحوه کنترل آنها در گزارش مرحله ای نیز بیان خواهد شد ، همچنین نحوه رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی و شورای انتظامی در صورت عدم رعایت موارد ایمنی شرح داده خواهد شد ، و همچنین مثالهایی از پرونده های واقعی که در دادگاههای عمومی رسیدگی گردیده مطرح خواهد شد .
۴ – نحوه رسیدگی در دادگاههای عمومی به پرونده های مربوط به ریزش پلاکهای مجاور در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آن .
این مبحث مربوط به نحوه گزارش نویسی برای موارد عدم اجرای سازه نگهبان ، یا نقص در اجرای سازه نگهبان ، یا روشهای اشتباه خاکبرداری و یا عدم صلاحیت پیمانکار خاکبردار یا پیمانکار نصاب سازه نگهبان ویا عدم حضور مجری ذیصلاح در حین خاکبرداری و یا عدم تناسب نقشه های سازه نگهبان با شرایط خاکبرداری ، پرداخته خواهد شد ، و همچنین مثالهایی از پرونده های واقعی که در دادگاههای عمومی و شورای انتظامی برای موارد فوق رسیدگی گردیده ، مطرح خواهد شد.
۵ – شرح نحوه کاهش مسئولیتهای مهندسین ناظر در حین گودبرداری با اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، و همچنین نحوه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور عدم ایستائی ذاتی پلاکهای مجاور طبق ماده ۳۳۳ قانون مدنی .
در این مبحث به شرح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری میپردازیم که مسئولیت شهرداری در حین گودبرداری را مشخص نموده، و موارد استفاده از این بند در گزارش نویسی مهندسین ناظر را با ذکر مثالهای واقعی شرح خواهیم داد . همچنین به شرح ماده ۳۳۳ قانون مدنی در رابطه با نحوه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور عدم ایستایی ذاتی پلاکهای مجاور، و نحوه اعمال آن در گزارشات مرحله ای با ذکر مثالهای واقعی خواهیم پرداخت .
۶ – اهمیت حقوقی تخریب قنوات در حین گودبرداری و همچنین اهمیت کنترل خروج آبهای زیرزمینی در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی موارد فوق.
در این مبحث مثالها و فیلمهایی در این رابطه نمایش داده خواهد شد
و نحوه گزارش نویسی برای موارد فوق شرح داده شده
و مثالهای واقعی در اینباره بیان خواهد گردید .
 ۷ – ضرورت انجام بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسین ناظر و نکات مهم جهت کنترل بیمه نامه فوق . این مبحث مربوط به اهمیت بیمه نامه حرفه ای مهندسین ناظر میباشد که پیش از شروع کار باید تهیه شود. در تهیه بیمه نامه فوق لازم است موارد مهمی از جمله پرداخت خسارت پس از پایانکار(یعنی دوره گارانتی بیمه نامه) و همچنین عدم محدودیت اعتبار پروانه ساختمانی جهت پرداخت خسارت ، میزان تعهدات و شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه و مواردی از این دست ، توسط مهندس ناظر برای بیمه نامه فوق کنترل گردد ، ضمن آنکه به موارد برخی تخلفات مهندس ناظر که مشمول پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه نمیگردد، نیز پرداخته خواهد شد .
۸ – آشنائی با نحوه ابلاغ اظهارنامه قضایی از طرف مهندس ناظر به مالک و همسایگان و شهرداری، و نکات مهم جهت ابلاغ اظهارنامه قضایی .
در این قسمت به بحث پیرامون آنکه چنانچه مالک یا شهرداری یا همسایگان از دریافت دستور کار یا نامه ای از مهندس ناظر استنکاف نمودند، ناظر چگونه از طریق اظهار نامه قضایی موارد فوق را به طرفین خود ابلاغ قانونی نماید، همچنین به بحث پیرامون رسید گرفتن از مالک بابت دستورکارها یا مکاتبات و همچنین نحوه انجام صورتجلسات یا استشهادهای محلی برای اخذ سندهای کافی برای تکمیل اسناد مهندس ناظر خواهیم پرداخت، تا مهندس ناظر بتواند در محکمه ثابت کند وظائف خود را بطور کامل انجام داده است .
۹ – اهمیت انعقاد قرارداد نظارت و نحوه تمدید آن برای سالهای آتی ، و نحوه دریافت حق الزحمه نظارت ، و شرح محکومیتهای مهندسین ناظر بدلیل انجام خدمات خارج از نظارت .
در این قسمت به بحث پیرامون شرح محتویات بندهای قرارداد تیپ نظارت سازمان نظام مهندسی خواهیم پرداخت و به سوالات مطروحه پاسخ خواهیم داد ، همچنین به روش تمدید قرارداد نظارت برای سالهای آتی خواهیم پرداخت ، ضمن آنکه به ممنوعیت خدمات خارج از نظارت من جمله انجام کارهای پیمانکاری ویا مالکیت در ساختمان مورد نظارت و شرح محکومیتهای مربوطه خواهیم پرداخت . همچنین دخالت در امور محاسبات ساختمان توسط مهندس ناظر را نیز در این قسمت با ذکر مثالهای واقعی شرح خواهیم داد .
۱۰-شرح گزارش همجواری و گزارش شروع عملیات و اعلام ۷۲ ساعت قبل از خاکبرداری به سازمان، و نحوه الزام مالک به انجام بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان برای کارگاههای ساختمانی و شرح بیمه نامه مسئولیت کارفرما و پلاکهای مجاور .
این مبحث مربوط به نحوه نوشتن فرم گزارش همجواری و بازدید پلاکهای مجاور قبل از دادن مجوز شروع به کار بوده ، و همچنین نحوه الزام مالک به انجام بیمه نامه پلاکهای مجاور و بیمه نامه ۵ نفر کارگر بدون نام (بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان) و شرح کلوزهای الزامی آن برای کارگاه ساختمانی خواهد بود .
۱۱ – کنترل ابعاد زمین ، حد اصلاحی ، عرض گذر و بر و کف ، قبل از اجرای فونداسیون براساس پروانه ساختمانی و نقشه های معماری
در این مبحث نیز به نحوه صحیح اندازه گیری ابعاد زمین ، حد اصلاحی ، عرض گذر و رقوم خاکبرداری ساختمان را قبل و در حین اجرای فونداسیون خواهیم پرداخت ، و همچنین به نحوه اندازه گیری آکس به آکس ستونها و اهمیت جانمایی صحیح چاله آسانسور قبل از بتن ریزی فونداسیون را شرح خواهیم داد، ضمنا مثالهای واقعی از محکومیتهای مهندسین ناظر در شورای انتظامی و دادگاههای عمومی به جهت عدم رعایت موارد فوق را شرح خواهیم داد.
۱۲ – نحوه تکمیل فرم گزارشات مرحله ای جهت ارائه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر .
در این قسمت به شرح قسمتهای مختلف فرم گزارش مرحله ای و نحوه تکمیل آن خواهیم پرداخت ، همچنین راه حل برخورد با برخی از الزامات غیر قانونی دفاتر خدمات الکترونیک شهر نسبت به مهندسین ناظر شرح داده خواهد شد.
۱۳- رعایت تقدم و تاخر در گزارشات مرحله ای و حداقل تعداد گزارشات مورد نیاز.
این مبحث مربوط به شرح حداقل تعداد گزارشات مرحله ای برای ساختمانهایی با اسکلت فلزی و اسکلت بتنی خواهد بود ، سپس اهمیت رعایت تقدم و تاخر در ارائه گزارشات مرحله ای و همچنین ارائه به موقع گزارشات مرحله ای پیش از پوشش میلگردها توسط بتن را شرح خواهیم داد ، و مثالهای واقعی از محکومیتهای مهندسین ناظر در شورای انتظامی و دادگاههای عمومی را بدلیل عدم رعایت موارد فوق بیان خواهیم نمود .
۱۴ – شرح گزارشات متناقض و خلاف واقع احتمالی مهندسین ناظر و بیان مثالهایی ازآنها و محکومیتهای مهندسین ناظر بدلیل اینگونه گزارشات .
یکی از موارد متداول محکومیتهای مهندسین ناظر در شورای انتظامی، ارائه گزارشات بعضا متناقض و خلاف واقع میباشد، که عموما بطور ناخواسته و سهوی توسط مهندس ناظر ارائه میگردد، در این قسمت به شرح موارد فوق و بیان مثالهایی از محکومیتهای مهندسین ناظر بواسطه ارائه اینگونه گزارشات خواهیم پرداخت .
۱۵ – شرح نحوه عملکرد مهندس ناظر در برخورد با مغایرتهای نقشه های معماری با سازه، و همچنین مغایرتهای پروانه ساختمانی با نقشه های مصوب شهرداری .
در این قسمت به بحث پیرامون نحوه عملکرد مهندس ناظر در برخورد با مغایرتهای موجود در نقشه های معماری با سازه و پروانه ساختمانی خواهیم پرداخت. همچنین تعیین اولویت در صورت رویت مغایرت و شرح مواردی همچون رعایت عرض گذر و حدود اصلاحی که مقدم بر ابعاد ساختمان میباشد را با ارائه مثال بیان خواهد شد.
۱۶ – شرح اختیارات گسترده مهندسین ناظر و تناظر آن با مسئولیتهای وسیع آنها، اهمیت گزارشات توجیهی و دستورکارهای مهندسین ناظر و شرح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ شهرداری.
در این مبحث به شرح مسئولیتها و اختیارات بسیار وسیع مهندسین ناظر بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و دلایل قانونگذار در تدوین تناسب اختیارات و مسئولیت، بطور توامان خواهیم پرداخت. همچنین نحوه نگارش گزارشات توجیهی، دستورکارها و صورتجلسات در حین اجرای ساختمان و جایگاه قانونی و اهمیت آن در محاکم قضایی و همچنین تبصره ۷ ماده ۱۰۰ شهرداری و جایگاه قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و دلایل ارجاع پرونده از شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شرح داده خواهد شد و مثالهایی از محکومیتهای مهندسین ناظر و معاونین شهرسازی مناطق و نواحی شهرداری و سایر عوامل شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان خواهد شد.
۱۷ – شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر در مواردیکه نام مجری در پروانه ساختمانی درج شده باشد به همراه شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مجری.
در این بخش به شرح مسئولیتهای مهندس ناظر و مهندس مجری و نحوه اجتناب از تداخل مسئولیتهای آنها، بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خواهیم پرداخت و همچنین شرح غلط مصطلح : صوری بودن مجری در پروانه ساختمانی را بیان خواهد شد و به ذکر مثالهای واقعی از پرونده های فوق در محاکم قضایی و شورای انتظامی خواهیم پرداخت.
۱۸ – چک لیست کنترل مراحل سفتکاری، تاسیسات و نازک کاری و نحوه گزارش نویسی آنها .
در این قسمت به شرح چک لیست کنترل ساختمان در مراحل سفتکاری از جمله تیغه بندی ها و ضخامت آنها و ابعاد راه پله و آسانسور و لابی و تامین نور کافی در فضاها و… ، ومبحث ۱۹ خواهیم پرداخت ، همچنین به شرح کنترل های تاسیسات مکانیکی و برقی همانند اعلام و اطفاء حریق، چاه ارت، نحوه نصب کفشور فاضلابها ، عایق رطوبتی و … ، و چک لیست نازک کاری همانند اسکوپ سنگ نما ، کنترل نرده ها و … خواهیم پرداخت، سپس مثالهایی را از محکومیتهای مهندسین ناظر برای موارد فوق در دادگاههای عمومی و شورای انتظامی بیان خواهد شد.
۱۹ – شرح درصد مسئولیتهای مهندسین طراح سازه، معمار، تاسیسات مکانیکی و برقی وحتی ناظر گاز در دادگاههای عمومی وشورای انتظامی.
در این بخش شرح مسئولیتهای مهندسین طراح سازه، طراح معماری و طراح تاسیسات مکانیکی و برقی و تداخل مسئولیتهای آنها با مهندس ناظر ساختمان و مهندس ناظر گاز بیان خواهد شد. همچنین مثالهای واقعی درباره سازه های تغییر شکل یافته پس از بهره برداری و نحوه رسیدگی و چگونگی صدور رای آنها در محاکم قضایی ارائه خواهد شد، در انتها بحث پیرامون مرگ خاموش ساکنین آپارتمانها در اثر نشت گاز منواکسیدکربن از دودکشها، میزان مسئولیت ناظر ساختمان و ناظر گاز و مختصری از آئین نامه طراحی واجرای دودکشها را نیز شرح داده خواهد شد.
۲۰ – سلیقه ای عمل کردن مناطق و نواحی مختلف شهرداری در کنترل نظارت، شرح سلیقه های آنها و اهمیت هماهنگی با مامور بازدید شهرداری جهت نوشتن برخی از گزارشات خلاف دار برای مالکین .
در این مبحث به شرح برخی از ضوابط شهرسازی خواهیم پرداخت که در مناطق و نواحی مختلف شهرداری بطور سلیقه ای عمل میگردد، همانند مبحث ۱۹ که در سقف پارکینگ و کف پشت بام در برخی از مناطق الزامی بوده و در برخی مناطق الزامی نیست ، ویا همانند واحد کنترل مضائف که در برخی مناطق و نواحی دائر و فعال بوده و در برخی مناطق وجود ندارد و مواردی از این دست ، سپس به شرح تبعات حقوقی گزارشات مهندسین ناظری خواهیم پرداخت که با گزارشات مامورین بازدید شهرداری و کنترل مضائف در تضاد باشد .
۲۱ – چک لیست کنترل تخلفات مالک توسط مهندس ناظر پیش از ارائه برگ سبز پایانکار .
در این قسمت به نحوه ارائه برگ سبز پایانکار به مالک در چهار حالت خواهیم پرداخت، اول خلافهایی از قبیل عدم استحکام سازه، دوم خلافهایی مثل کوچک شدن پاسیو ، ابعاد راه پله و آسانسور و افزایش شیب رمپ و تغییر کاربری و امثال آنها ، سوم خلافهایی مثل عدم رعایت مبحث ۱۹ , عدم نصب درب ضد حریق ، عدم اسکوپ سنگ نما و استاندارد نبودن نرده ها و امثال آنها ، و چهارم حالات ترکیبی تخلفات بالا .
۲۲- مسئولیت شرکتهای ناظر حقوقی در محکومیتهای قضایی و انتظامی ، نحوه تعویض یا استعفای مهندس ناظر .
در این بخش مسئولیت مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، مهندسین پشت پروانه و شرکا در شرکتهای مهندسین ناظر حقوقی در محکومیتهای قضایی و انتظامی را با بیان مثالهای واقعی توضیح خواهیم داد، همچنین شرایط تعویض یا استعفای ناظر حقیقی یا حقوقی را طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی شرح داده و سپس چگونگی ادامه مسئولیت مهندس ناظر پس از محکومیت در شورای انتظامی ویا انحلال شرکتهای حقوقی را بیان خواهیم نمود
۲۳ – نحوه آزاد سازی سهمیه نظارت در مواردیکه ساختمان مدتی متوقف بوده و یا در مرحله سفتکاری دارای تخلف می باشد.
۲۴ – شرح تقسیم مسئولیتها در ساختمان های چهار ناظره و همچنین شرح مسئولیتهای تاسیساتی برای مهندس ناظر در مواردیکه فقط یک ناظر در پروانه ساختمانی درج شده باشد.
۲۵-نحوه ارائه مباحث زلزله تهران، جهت تسلط روانی بر مالکین و پیمانکاران آنها، به منظور الزام آنها برای کیفیت مناسب ساخت و ساز .
در این قسمت به نحوه استفاده از کلید واژه های مناسب و عبارات تاثیر گذار در رابطه با زلزله تهران ، بر روح و روان مالک و پیمانکاران آنها را توسط مهندس ناظر ارائه خواهیم نمود ، تا مالکین و پیمانکاران آنها از لحاظ اخلاقی نیز ملزم به رعایت مباحث فنی جهت کیفیت مناسب ساخت و ساز گردند ، همچنین مختصری از شناسنامه فنی ساختمان را نیز توضیح خواهیم داد .
۲۶ – نحوه ارائه اظهار نامه مالیاتی و دفتر درآمد و هزینه و شرح تفاهم نامه های سازمان با دارایی برای ناظران حقیقی.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0