قیمت محصول :     27000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای (فضایی)

بازدیدها: 0

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۵۴ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای (فضایی)پرداخته است.

برنامه ريزي فضايي-منطقه ای(۱)
فرايندي است منظم، هدفمند و سیستماتیک که در جهت تنظيم و هماهنگ كردن برنامه هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي با نيازها و امكانات محلي و تأمین رفاه جوامع بشری و رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه پایداربا توجه به نيازها وظرفيت هاي منطقه اي
برنامه ريزي فضايي – منطقه اي(۲)
برنامه‌ريزي فضايي به مثابه ” روشهاي مورد عمل توسط بخش عمومي براي تاثيرگذاري بر توزيع آتي فعاليتها در فضا تعريف شده است
برنامه ريزی فضائی (Spatial Planning ) فرایندی است برای اثرگذاری بر توزیع فعالیت ها در فضای آتی توسط بخش های دولتی وعمومی؛ در واقع عبارتست از مورد توجه قراردادن آنچه می توان و باید در جائی برای منافع همگانی انجام داد.
برنامه ريزي فضايي – منطقه اي (۳)
”منطقه“ بنا بر صفتی مشترک
)منطقه همگون (Homogenous
یا بنا بر روابط عملکردی) منطقه
عملکردی (Functional یا بنا بر
حیطه اعمال قدرت مدیریتی
)منطقه اداری-
(Administrative قرارداد و
تعریف می شود. منطقه، فضایی
است با محتوای مشخص که
کالبدی هویت یافته داشته باشد.
رسالت برنامه ریزی فضائی-منطقه ای(۱)

توزیع منصفانه فضای توسعه
حفاظت محیط زیست، تعادل اکولوژیک و زیست پذیری
یکپارچگی سرمایه های موجد توسعه و ”خوشبختی مردم“
هماهنگی افقی (میان بخشی)و عمودی (ملی/ منطقه ای/ فضائی) بر بستر قلمرو جغرافیایی مشخص
حفظ هویت های فضائی به همراه تقویت وحدت ملی
برقراری پیوندهاوهمبستگی فضائی برای ایجاد مزیت های رقابتی
ایجاد چشم انداز آرمانشهری و بسیج اجتماعی برای تحقق آن

رسالت برنامه ریزی فضائی- منطقه ای(۲)

تخصیص بهينه منابع نه صرفا برای رشد اقتصادی،بلکه عدالت اجتماعی ، حفاظت محیط زیست و در مجموع برای پایداری.

عدالت اجتماعی با توزیع نسبی حقوق، منابع و ایجاد فرصت برابر در جامعه که ناگزیر در فضا تجلی می یابد.

سابقه برنامه ريزي منطقه ای در جهان
انگلستان به عنوان كشورپيشرو درانقلاب صنعتی، برنامه ریزی منطقه ای را (حدود ربع اول قرن ۲۰ ) برای مهار و هدایت اثرات رشد اقتصادي ناشي از انقلاب صنعتي درمحیط آغاز كرد:
تصویب اولین قانون در سال ۱۹۳۴ برای توزیع فضائی فعالیتهای اقتصادی به سوی نواحی عقب مانده در سطح کشور و پایه سیاست گذاری منطقه ای ،
وضع قانون در سال ۱۹۴۵ برای هدایت صنایع به سوی نواحی متروکه،
تهیه طرح منطقه شهری لندن توسط آبرکرمبی در سال ۱۹۴۴،
دو اقدام مهم در ارتباط با توسعه منطقه ای (بعد از دهه ۱۹۶۰)
۱) راهبرد قطب رشد : برای مناطق عقب مانده کشور
۲) ایجاد شوراهای اقتصاد منطقه ای برای هماهنگی و سیاستگذاری

دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای در انگلستان :
۱) ایجاد فرصتهای برابر اشتغال برای مناطق عقب افتاده از میانگین ملی
۲) ساماندهی رشد شتابان و تجمع های زیاد از حد در منطقه شهری
۳) دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر با منطقه ای کردن برنامه های ملی
۴) کارایی بیشتر در خدمات رسانی ( خدمات در سطح منطقه ).

۲سابقه برنامه ريزي منطقه ای در جهان
در ايالات متحده امريكا برنامه ریزی منطقه ای بیشتر مستقل از دولت و متاثر از جریانات آرمان گرايي ،براي مقابله با دخالت انسان در روندهای طبیعی و رشد بی مهابای شهر و صنعت طی دهه ۱۹۲۰ پایه گذاری شد با تكيه بر:
ـ خودیاری و توسعه با تکیه بر اجتماعات منطقه ای.
ـ اولویت دادن به نیازهای منطقه وتعادل آن.
ـ مرزبندی منطقه بر اساس فرهنگ ، تاریخ و طبیعت.

:دهه ۱۹۶۰
رواج روشهای کمی برای تحلیلهای فضایی وسوق يافتن برنامه ریزی منطقه ای به سوی برنامه ریزی فضایی برای رشد اقتصاد ملی
دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای درامريكا
۱ـ علایق منطقه و حفظ هویت فرهنگی در برابر یکسان سازی فرهنگی.
۲ـ رشد سریع و گسترده مجموعه شهرهای بزرگ نیازمند ساماندهی.
۳ـ حداکثر بهره برداری از قابلیتهای مناطق در جهت تحقق رشد اقتصاد ملی.
۴ـ تلاش در رفع فاصله عقب ماندگی و فقر منطقه ای .

۳سابقه برنامه ريزي منطقه ای در جهان
در آلمان روند انقلاب صنعتی در نیمه قرن ۱۹، رشد ناگهانی شهرنشینی را موجب شد. برنامه ریزی منطقه ای ، اولین بار با ایجاد نهاد مسئول در ۱۹۲۰ شکل گرفت. اتحادیه اسکان نواحی دارای زغال سنگ ( رور ) از اوایل دهه ۱۹۲۰ تشکیل شد.
در دهه۱۹۷۰ برای ایجاد تعادلهای منطقه ای مهمترین اقدام ، سیاست گذاری منطقه ای در کمک به سه گونه فضاهای: نواحی توسعه، مراکز توسعه و نواحی مرزی، صورت گرفت.
اقدامات توسعه برای این نواحی شامل:
۱ـ اصلاحات (رفرم ) کشاورزی
۲ـ توسعه گردشگری ( توریسم )
۳ـ صنعت
کانال تلگرامی مطالعات شهری
برای دانلود فایل های بیشتر عضو کانال مطالعات شهری شوید
www.telegram.me/RegionalPlanning

۴سابقه برنامه ريزي منطقه ای در جهان
درفرانسه قرن ۱۹ پاریس به دلیل تمرکزگرایی سیاسی رشد سریعی داشت و مابقی شهرها دارای رشد منفی بودند.تا پایان جنگ جهانی دوم سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای پيگيري نشده بود.
پس از پایان جنگ جهانی دوم تمرکز زدایی در دستور کار قرار گرفت و نقطه شروع برنامه ريزي منطقه اي در فرانسه شد.
دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای درفرانسه
ـ چاره جویی ساختار مرکز ـ حاشیه
ـ تامین تعادل های ملی در برابر تمرکز روز افزون شهر پاریس
ـ برنامه ریزی فضایی جهت تحقق هدفها و برنامه های توسعه ملی
ـ برنامه ریزی فضایی جهت مدیریت و ساماندهی منطقه شهری.

تحولات برنامه‌ريزي منطقه‌اي در جهان
سابقه برنامه ريزي منطقه اي در ايران قبل از انقلاب
– برنامه اول و دوم : شکل گیری تفکر توسعه ناحیه ای در قالب تاسیس سازمانهای عمران ناحیه ای مانند توسعه دشت مغان و تداوم آن در برنامه دوم در قالب ایجاد قطب های توسعه ایی مانند توسعه ناحیه خوزستان و جنوب شرق ایران و ناحیه جیرفت

برنامه سوم: بهره گیری از منابع طبیعی و قطب کشاورزی مانند ایجاد قطب های کشاورزی دشت گرگان، کهکیلویه

برنامه چهارم: شناسایی منابع و امکانات توسعه مناطق مستعد و تعیین قطب های توسعه در هر منطقه و تمرکز سرمایه گذاری در آنها با تاكيد بر استراتژي قطب هاي توسعه

برنامه پنجم: تلاش براي ایجادتعادل و توسعه اقتصادی و اجتماعی در نواحی مختلف کشور، ایجاد هماهنگي در سرمایه گذاری های توسعه ای در فعالیت های عمرانی مناطق و مشارکت مقامات محلی در امور عمرانی ،جایگزینی سیاست های برنامه های خاص عمران استان به جای سیاست های عمران ناحیه ای

سابقه برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه (بعد از انقلاب)
برنامه اول توسعه: هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به مناطق محروم و توزيع آن در بين مناطق مختلف، تهیه برنامه‌های استانی در حاشیه قرار گرفت، برنامه منطقه‌ای در عمل به‌صورت جمع‌بندی برنامه‌های بخشی که در منطقه صورت گرفت، درآمد.

برنامه دوم توسعه: محروميت زدايي در جهت رفع عدم تعادل هاي منطقه اي ، اجراي سياست تمركز زدايي، افزايش نقش استان ها و واگذاري طرح‌هاي با ماهيت استاني به دستگاه هاي اجرايي محلي

برنامه سوم توسعه : تمركززدايي اداری – سياسي از طريق تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته برنامه ريزي شهرستان و تأكيد بر اجراي غير متمركز برنامه ريزي و بودجه ريزي در استان ها،

برنامه چهارم توسعه :طرح موضوع تعادل منطقه‌اي و آمايش سرزمين در سطوح برنامه‌ريزي ، بسترسازی برای توسعه منطقه‌اي در پهنه كشور، تدوين مفاد قانوني آمايش سرزمين و تعادل منطقه‌اي

برنامه پنجم توسعه : اختصاص فصلی با عنوان توسعه منطقه‌اي در برنامه با موضوعات امایش؛ توسعه منطقه‌ای، محیط‌زیست و توسعه روستایی ، تلاش براي محروميت زدايي از شهرستانهای محروم

ضرورتهاي برنامه ریزی منطقه ای (ديدگاه تئوريك)
کارايي: کل کارايي اقتصادي از طريق بهبود عملکرد مناطقي که سطوح پايين تري از بهره وري را دارا هستند افزايش مي يابد.
برابري: براي بهبود عملکرد اقتصادي؛ بسياري به رونق بخشيدن مناطق کمتر برخوردار با رونق اقتصادي کمتر در انطباق با اصل برابري تاکيد نموده اند.
 بهره برداري پايدار منابع:تاکيد بر بهره برداري از منابع در پاره اي از مناطق يک کشور مي تواند فشار تقاضا در قسمتهاي ديگر را کاهش دهد.
مساعدت به سياستهاي اقتصادي کلان: کاهش تفاوت بين مناطق مي تواند به همگرايي هاي اقتصادي مناطق مختلف يک کشور منتج شود

ضرورتهاي برنامه ریزی منطقه ای (ديدگاه عملياتي)
برنامه ریزی منطقه ای به عنوان:
رهیافت و سازوکاری برای توسعه مشارکت و توسعه پایدار اجتماعات انسانی،
شاخصی برای هویت یابی جوامع محلی ،
راه برون رفتی از ناکارآمدی جوامع توسعه نیافته ،
رشد اقتصادی به منظور ارتقاء سطح مادی و رفاه زندگی ،
کاهش نابرابری های فضایی ،
حفاظت از منابع ارزشمند زیست محیطی؛
ضرورت برنامه ريزي منطقه اي-فضایی در ايران
وسعت کشور و تنوع طبیعی، جغرافیایی، اجتماعی، قومی و فرهنگی
توسعه نامتعادل، شکاف توسعه بین مناطق و عدم تعادل منطقه ای
بازسازیی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی
کنترل و مدیریت شهرنشینی و ساماندهی نظام شهری
تمرکز زدایی از تصمیم گیری و برنامه ریزی در کشور
توجه ویژه به مناطق دورافتاده و توسعه نيافته
کنترل رشد فیزیکی بی رویه و تعیین میزان و جهات بهینه توسعه فیزیکی شهرها

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0