قیمت محصول :     87500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

طراحی نوار ساحلی رودخانه کارون اهواز با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار

بازدیدها: 16

این ایل در قالب ورد در ۱۷۵ صفحه بصورت یک پایان نامه
فهرست:
فصل اول: مقدمه ۱
۱-۱- مقدمه: ۲
۱-۲- بیان مساله: ۲
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق: ۳
۱-۴-سوالات تحقیق: ۳
۱-۵- فرضیه تحقیق: ۴
۱-۶- اهداف: ۴
۱-۷- روش انجام تحقیق: ۴
۱-۷-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۴
۱-۷-۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵
۱-۸- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) ۵
۱-۹- ساختار پژوهش ۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع: ۶
۲-۱- تاریخچه پایداری: ۷
۲-۱-۱- مقدمه ۷
۲-۱-۲- مبدا و منشا پایداری: ۷
۲-۱-۳- معنی پایداری: ۸
۲-۲- مفاهیم پایداری ۹
۴-۲-۱- توسعه پايدار و تعاريف آن ۹
۲-۲-۲- اهداف اصلی توسعه پایدار: ۱۰
۲-۲-۳- اصول کلی پایداری ۱۰
۲-۲-۴- تعاريف و اصلول معماري پايدار ۱۰
۲-۲-۵- اصول معماري پايدار ۱۲
۲-۲-۶- پایداری اجتماعی در احداث مجموعه¬های پایدار ۱۴
۲-۲-۷- پایداری اقتصادی در احداث مجموعه¬های پایدار ۱۵
۲-۲-۸- پایداری محیطی در معماری مجموعه¬های پایدار ۱۶
۲-۳- اصول و روش های دستیابی به معماری پایدار در اقلیم گرم و مرطوب ۱۷
۲-۳-۱- ویژگی های آب و هوایی اقلیم گرم و مرطوب ۱۷
۲-۳-۲- نحوة استقرار، اجتماع و پراکنش واحدها ۱۸
۲-۳-۲- كليات ساختار کالبدي بنا ۱۹
۲-۳-۳- تعيين جهت استقرار ساختمان ۱۹
۲-۳-۴- فرم بنا ۲۰
۲-۳-۵- موقعيت استقرار ساختمان نسبت به کف زمين ۲۳
۲-۳-۶- فرم و شيب سقف ۲۳
۲-۳-۷- نوع مصالح ساختمان ۲۳
۲-۴- پیشینه تحقیق ۲۴
۲-۵- نتیجه گیری ۲۵
۲-۶- انرژی تجدید پذیر: ۲۶
۲-۶-۱- مقدمه: ۲۶
۲-۶-۲- انرژِی تجدید پذیر Renewable energy: ۲۶
۲-۶-۳- نتیجه گیری: ۲۸
۲-۷- طبیعت انرژی خورشید ۲۹
۲-۷-۱- مقدمه: ۲۹
۲-۷-۲- پتانسیل تابش و نقشه تابش خورشید در ایران ۳۰
۲-۷-۳- فناوری های سیستم های حرارتی خورشیدی ۳۱
۲-۷-۴- مفاهیم اولیه در سیستمهای حرارتی: ۳۱
۲-۷-۵- گردآورنده های متمرکز کننده ۳۳
۲-۷-۵-۱- آب گرمکن خورشیدی(Solar Water Heater) ۳۳
۲-۷-۵-۲- گرمایش و سرمایش ساختمان (Solar Heating & Cooling) ۳۴
۲-۷-۵-۳- سیستم گرمایش خورشیدی پسیو ۳۵
۲-۷-۶- سیستم گرمایش خورشیدی فعال(Active Solar Heating) ۳۵
۲-۷-۷- سیستم سرمایش خورشیدی(Solar Cooling System) ۳۵
۲-۷-۸- آب شیرین کن خورشیدی(Solar desalinization) ۳۶
۲-۷-۹ – خشک کن خورشیدی(Solar dryer) ۳۷
۲-۷-۱۰- اجاق خورشیدی(Solar cooker) ۳۸
۲-۷-۱۱- کوره خورشیدی(Solar Furnace) ۳۹
۲-۷-۱۲- فناوری های سیستمهای فتوولتائیک ۳۹
۲-۷-۱۲-۱- کاربردها و چگونگی بکارگیری سیستم های فتوولتاییک ۴۱
۲-۷-۱۲-۲- روش های بکارگیری سیستم های فتوولتائیک ۴۱
۲-۷-۱۲-۲-۱- متصل به شبکه سراسری برق ( Grid Connected ) ۴۱
۲-۷-۱۲-۲-۲- مستقل از شبکه سراسری برق سیستمهای مستقل از شبکه ( Stand Alone ) ۴۲
۲-۷-۱۲-۳- اهم کاربردهای سیستم های فتوولتائیک ۴۲
۲-۷- نتیجه گیری: ۴۳
فصل سوم: شناخت بستر طراحی: ۴۴
۳-۱- مقدمه ۴۵
۳-۲- شناخت عمومی وضعیت جغرافیایی اهواز ۴۵
۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی ۴۵
۳-۲-۲- شناخت تحولات کالبدی اهواز در ادوار مختلف ۴۶
۳-۲-۳- اهواز کهن(تاریخ پنهان شهر) ۴۷
۳-۲-۴- اهواز نوین ۴۸
۳-۳- شناخت ویژگی ها و تحولات کلی جمعیتی شهر اهواز ۵۱
۳-۳-۱- جایگاه جمعیتی اهواز در کشور ۵۱
۳-۳-۲- ویژگی ها و تحولات مولفه های اصلی جمعیتی ۵۲
۳-۳-۳- میزان جمعیت و نرخ رشد ۵۴
۳-۳-۴- ساختار سنی ۵۴
۳-۳-۵- بعد خانوار ۵۵
۳-۳-۶- نسبت جنسی ۵۵
۳-۳-۷- تراکم جمعیت ۵۶
۳-۴- زمین شناسی ۵۶
۳-۴-۱- خاک ۵۷
۳-۴-۲- تیپ ها و واحد اراضی ۵۸
۳-۴-۲-۱- تیپ تپه ها ۵۸
۳-۴-۲-۱-۱- واحد اراضی ۳-۲: ۵۸
۳-۴-۲-۲- تیپ دشتهای رسوبی رودخانه ای ۵۹
۳-۴-۲-۲-۱- واحد اراضی ۱-۵: ۵۹
۳-۴-۲-۲-۲- واحد اراضی ۳-۵: ۵۹
۳-۴-۲-۲-۳- واحد اراضی ۸-۵: ۵۹
۳-۵- شرایط توپوگرافیک ۶۰
۳-۶- شرایط اقلیمی ۶۲
۳-۶-۱- مقدمه: ۶۲
۳-۶-۲- اطلاعات تابش خورشید ۶۳
۳-۶-۲-۱- ساعات آفتابی ۶۳
۳-۶-۲-۲- موقعیت و زوایای تابش خورشید ۶۴
۳-۶-۳- دما ۶۴
۳-۶-۴- بارندگی ۶۵
۳-۶-۵- رطوبت نسبی ۶۶
۳-۶-۶- باد ۶۶
۳-۶-۷- آب ۶۸
۳-۷- شناخت ویژگی های رود کارون ۶۹
۳-۷-۱- ویژگی ها: ۶۹
۳-۷-۲- پوشش گیاهی محدوده ۷۱
۳-۷-۳- فضاهای سبز طبیعی ۷۲
۳-۸- جمع¬بندی ۷۴
فصل چهارم: نمونه های موردی: ۷۵
۴-۱- طرح موضوعی منطقه رودخانه سنگاپور ۷۶
۴-۲- رودخانه تانج در چین ۷۸
۴-۳- رودخانه شهر بیلبائو اسپانیا ۷۹
۴-۴- طرح توسعه حاشیه ساحلی رودخانه Meurthe ۸۲
۴-۵- مسیر سبز خانه رودخانه برونکس: ۸۶
۴-۶- طراحی روستای ساحل شمالی دریاچه زوئنکاو : ۸۷
۴-۶-۱- مقدمه: ۸۷
۴-۶-۲- توسعه: ۸۸
۴-۶-۳- توپوگرافی: ۸۸
۴-۶-۴- توریسم: ۸۸
۴-۶-۵- روستای ییلاقی: ۸۸
۴-۶-۶- طراحی منظر: ۸۸
۴-۷- طرح پیشنهادی شهر سلامت سبز، معمار: پیتر روژ ۸۹
۴-۷-۱- مقدمه: ۸۹
۴-۷-۲- شهر سبز: ۹۰
۴-۷-۳- شهر سلامت: ۹۱
۴-۷-۴- شهر آینده: ۹۱
۴-۸- رودخانه سبز براتوو : ۹۲
۴-۹- طراحی منظر پارک فرهنگی وست کولون : ۹۵
۴-۱۰- جمع بندی و نتیجه گیری ۹۷
فصل پنجم: راهکارهای طراحی اقلیمی پایدار در اهواز: ۹۹
۵-۱- مقدمه ۱۰۰
۵-۲- کاهش اتلاف حرارت ساختمان در منطقه گرم و مرطوب ۱۰۰
۵-۳- بهره گیری از انرژی خورشید جهت گرمایش ساختمان در زمستان و محافظت در برابر تابش خورشید در تابستان ۱۰۱
۵-۴- طراحی بر اساس تعامل با طبیعت و اصول پایداری منظر ۱۰۱
۵-۴-۱- مقدمه ۱۰۱
۵-۴-۲- طراحی منظر پایدار ۱۰۲
۵-۴-۳- اصول طراحی منظر پایدار ۱۰۳
۵-۴-۳-۱- اصول اکولوژیکی: ۱۰۴
۵-۴-۳-۲- اصول خلاقیت و زیبایی شناسی: ۱۰۵
۵-۴-۳-۳- اصول کارائی: ۱۰۵
۵-۴-۴- پیشنهاد هایی کلی در رابطه با طراحی منظر ۱۰۵
۵-۴-۴-۱- پيوستگی: همه ی اجزاء با هم و در کنار هم کار می کنند ۱۰۵
۵-۴-۴-۲- رعایت تعادل ۱۰۶
۵-۴-۴-۳- پیروی از الگوهای طبیعت ۱۰۶
۵-۴-۴-۴- به کار گیری تضاد و تنوع ۱۰۶
۵-۴-۴-۵- توجه شکل و فرم مناسب ۱۰۶
۵-۴-۴-۶- توجه به خط دید ۱۰۶
۵-۴-۴-۷- توجه به نقاط کانونی و نقاط ديد مساعد ۱۰۷
۵-۵- طراحی منظر سواحل و کناره رودخانه ۱۰۷
۵-۶- ایده و رویکرد طراحی منظر ۱۰۹
۵-۷- انرژی تجدیدپذیر ۱۱۰
۵-۸- نتیجه گیری ۱۱۰
فصل ششم: ارائه طرح: ۱۱۲
۶-۱- مقدمه: ۱۱۳
۶-۲- پرسش نامه و تحلیل های آماری مرتبط با اجرای طرح: ۱۱۳
۶-۲-۱- مقدمه ۱۱۳
۶-۲-۲- اطلاعات مربوط به جامعه آماری ۱۱۳
۶-۲-۳- شاخص¬های ارزیابی جاذبه¬ها و پتانسیل¬ها در توسعه پایدار ۱۱۶
۶-۲-۵- تدوین پرسشنامه در زمینه شاخص های گردشگری پایدار ۱۱۷
۶-۲-۶- نتایج پرسش نامه ۱۱۹
۶-۳- تحلیل نتایج ۱۲۲
۶-۴- تحلیل AHP به منظور انتخاب سایت ۱۲۳
۶-۵- برنامه فیزیکی طرح: ۱۲۹
۶-۶- تحلیل سایت در مقیاس زمین طراحی بر اساس روش EIA : ۱۳۱
۶-۶-۱- مقدمه: ۱۳۱
۶-۶-۲- روش تحلیل سایت EIA : ۱۳۲
۶-۶-۳- پوشش گیاهی: ۱۳۳
۶-۶-۴- باد : ۱۳۴
۶-۶-۵- امکان بهره گیری از نور خورشید: ۱۳۸
۶-۶-۶- دسترسی ها ۱۴۰
۶-۶-۷- دید از داخل سایت به بیرون: ۱۴۱
۶-۶-۸- دید از بیرون به داخل سایت: ۱۴۳
۶-۶-۹- توپوگرافی: ۱۴۵
۶-۶-۱۰- جمع بندی تحلیل ها ۱۴۶
۶-۷- مدارک طرح: ۱۴۹
منابع: ۱۵۹

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0