قیمت محصول :     22000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

فضاهاي بي دفاع شهري

بازدیدها: 3

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۴۴ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به فضاهاي بي دفاع شهري پرداخته است.

فضاهاي بي دفاع شهري
مباني برنامه ريزي شهري

ساختار کار
طرح موضوع و مساله
ايده ها ونظريات پايه فکري
فضاي بي دفاع
ارائه نمونه ها ومصاديق
اصول راهبردی مداخله
جمعبندی و نتیجه گیری
منابع

طرح موضوع و مساله
يکي از معيارهاي سنجش کيفيت فضاي شهري، ميزان امنيت و پايداري فضا مي باشد.
بسياري از فضاهاي شهري درشهرهاي قديم ايران داراي کيفيات برجسته اي درزمينه ايجاد حس امنيت و پايداري فضا مي باشند، اما در حال حاضر بسياري از فضاهاي شهري ما فاقد چنين کارکردي هستند. خصوصا گروه هاي آسيب پذيري نظير کودکان، سالمندان، زنان و معلولان داراي جايگاه مناسبي در آنها نيستند. در واقع فضاهاي بي دفاع قادر به نيل به اهداف مترتب بر ماهيت خود نيستند و ممکن است ترکيبي از آسيب پذيري هاي کالبدي، اقتصادي و اجتماعي و … را به طور همزمان در خود داشته باشند. عمده راهکارهايي که در چنين فضاهايي به کار گرفته مي شود، شامل توانمندسازي و مقاوم سازي آنها مي باشند.

تعاريف مختلف از فضا
فضا در بيان‌ نخست‌، مفهوم‌ ادراك‌ آگاهانه‌ محيط‌ توسط‌ انسان‌ را در بطن‌ خود دارد كه‌ تاثير فعاليت‌هاي‌ انساني‌، آنرا از حالت‌ توده‌ (Mass)به‌فضا (Space) تبديل‌ كرده‌ است‌.
فضا مجموعه ای است از روابط میان اشیا که حتما نمی بایست محصور باشد. ” برونر“

دكتر مجتبي‌ رفيعيان‌، فضاهاي‌ شهري‌ و باز توليد فرهنگي‌ جامعه‌: با تاكيد خاص‌ بر فضاهاي‌ شهري‌تهران‌
مفهوم فضاي شهري :
بستر و ظرفي براي نيازها، فعاليت ها و رفتارهاي ساکنين، بنا بر نيازهاي فردي يا گروهي، الگوهاي رفتاري و … مي باشند.
جامعه شکوفا، توانمند و سالم نياز به فضاهايي دارد که نه فقط در جهت آسايش و رفاه افراد و گروه ها عمل نمايد بلکه رفتارهاي مطلوب را تشويق و رفتارهاي ناشايست را از خود دور کند.(پاکزاد، اصول و ضوابط طراحي فضاي شهري، ۱۳۸۰)
جزئي است لاينفک از ساخت (اصلي) شهر و از دو عنصر اساسي ميدان و خيابان تشکيل مي گردد. (توسلي،۱۳۷۹)

فضاي شهري بخشي از فضاهاي باز و عمومي شهرها هستند که به نوعي تبلور ماهيت زندگي جمعي مي باشند، يعني جايي که شهروندان در آن حضور دارند. فضاي شهري صحنه اي است که داستان زندگي جمعي در آن گشوده مي شود.
شرط اساسي براي اينکه يک فضاي عمومي، فضاي شهري تلقي شود اين است که در آن تعامل و تقابل اجتماعي صورت گيرد.
پاکزاد، اصول و ضوابط طراحي فضاي شهري، ۱۳۸۰

کانال مطالعات شهری
برای دانلود فایل های بیشتر عضو کانال مطالعات شهری شوید
www.Telegram.me/RegionalPlanning

انواع فضاهاي شهري :
ورودي
ميدان
معبر
ساحل و کناره
پله

مولفه هاي فضاي شهري :
فرم يا صورت
فرم، ظاهر، ساختار، چگونگي و نحوه رشد محتوا و تجسد و بيان آن است.
تظاهر حسي و واضح يک پديده که خود را در معرض قضاوت قرار مي دهد.
عملکرد
توانايي يک سيستم ديناميک در ايجاد حالت هاي رفتاري معين
معني
خاصيتي از محيط که مي تواند فرد را به ديگر جنبه هاي زندگي مرتبط سازد.

پاکزاد، اصول و ضوابط طراحي فضاي شهري، ۱۳۸۰
کانال مطالعات شهری
برای دانلود فایل های بیشتر عضو کانال مطالعات شهری شوید
www.Telegram.me/RegionalPlanning

فضاهاي عمومي شهري
بستر مشترکي که مردم فعاليت هاي کارکردي و مراسمي را که پيوند دهنده اعضاي جامعه است، در آن انجام مي دهند.
فضايي براي سياست، مذهب، دادوستد و ورزش، فضايي براي همزيستي مسالمت آميز و برخوردهاي غير شخصي.

دکتر مجتبي رفيعيان، مهسا سيفايي، فضاهاي عمومي شهري؛ بازنگري و ارزيابي کيفي، هنرهاي زيبا، شماره ۲۳، پاييز ۸۴٫
خصيصه ها ي واجد ارزش
فضاهاي‌ شهري‌ شكل‌ دهنده‌ و بستر ساز ابعاداجتماعي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌ از طريق‌ تضعيف‌ يا تقويت‌ روابط‌ بين‌ افراد بشمار مي‌روند. عوامل زير در ارزيابي کيفيت فضاهاي عمومي تاثير گذارند.

کيفيت فضاي شهري :

بنابراین فضاهای عمومی به لحاظ دارا بودن یا نبودن خصیصه امنیت به دو دسته بی دفاع و مقاوم پذیر تقسیم می شوند.
فضاي بي دفاع
ميزان آسيب پذيري انسان، فعاليت هاي انساني، کارکردهاي فضا و اهداف مترتب بر ماهيت هاي شکلي و محتوايي فضا در اين فضاها افزايش مي يابد.
فضاهاي بي دفاع ترکيبي هستند : در اين فضاها اغلب ابعاد آسيب پذيري کالبدي، فرسودگي، آسيب پذيري اقتصادي واجتماعي ، فقدان يا کمبود نظارت، عدم گردش سرمايه ودور باطل مستمر ومداوم افول ارزشها و … همزمان به چشم مي خورند و هريک باعث ايجاد و گسترش ساير موارد مي شود. به اين ترتيب کيفيت محيط که از مهم ترين خصيصه هاي فضاي مطلوب محسوب مي شود، رو به نزول مي گذارد.

زمينه هاي تاريخي شکل گيري مفهوم فضاي بي دفاع
ايده فضاهاي بي دفاع در حدود ۵۰ سال پيش با ساختمان هاي طراحي شده توسط لوکوربوزيه شکل گرفت. اين ساختمان ها تراکم بالايي داشتند ( در حدود ۵۰ واحد در هر آکر). ساختمان ها ۱۱ طبقه بودند و طبقه همکف آنها براي فعاليت هاي اجتماعي طراحي شده بودند. هر ساختمان داراي کريدورها، رختشويخانه، سالن اجتماعات و … بود.

تمامي اين فضاها به مرور زمان ناامن شدند و خانواده ها مجبور شدند براي انجام تمامي کارهاي خود به صورت جمعي عمل نمايند.
آسانسورها، رختشويخانه، سالن اجتماعات و .. مورد حمله وندال ها قرار گرفتند.
به طوريکه ۱۰ سال پس از ساخت، ساختمان ها قابليت سکونت خود را از دست دادند.

کانال مطالعات شهری
برای دانلود فایل های بیشتر عضو کانال مطالعات شهری شوید
www.Telegram.me/RegionalPlanning

ارائه راهکارهايي به منظورجلوگيري از ايجاد فضاي بي دفاع
حمايت از خانواده ها، کودکان و نوجوانان
تقويت اجتماعات و باز زنده سازي همسايگي ها
طبقه بندي جرايم داراي اولويت
طراحي محيط با نگرش پيشگيري از جرايم و استفاده از تکنولوژي

Cozens, Conference paper, 21-22 November 2005

بسياري‌ از محققين‌ اجتماعي‌ نيز در كيفيت‌بروز آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ شهري‌ با كيفيت‌ فضاهاي‌ عمومي‌ شهري‌ رابطه‌ مستقيم‌ پيداكرده‌اند و معتقدند كه‌ جرم‌ خيزي‌ و رشد ناهنجاري‌هاي‌ اجتماعي‌ در شهرهايي‌ كه‌ فاقدفضاهاي‌ عمومي‌ مناسب‌ جهت‌ انجام‌ مبادلات‌ اجتماعي‌ هستند آمار بالاتري‌ را به‌ خوداختصاص‌ داده‌ است.
Case study : The Clason Point Experiment, South Bronx, New York City
کلاژن پوينت شامل ۴۰۰ واحد مسکن عمومي است که در برونکس جنوبي در يک ناحيه با جرم خيزي نسبتا بالا در شهر نيويورک واقع شده است. داراي ۴۶ ساختمان با خانه هاي رديفي است.
تراکم آن ۲۵ واحد در هر آکر است که نسبتا بالاست.
اين پروژه به عنوان مسکن کارگران در جنگ جهاني دوم ساخته شده که در آن زمان تعداد کمي از آنها داراي اتومبيل بودند.
با بلوک هاي بتني اکسپوز ساخته شده
۳۰ درصد خانه ها خالي از سکنه بودند.
داراي مالکيت عمومي

اختلاط قومي
مردم در طول روز و اوايل شب نيز از اينکه قرباني مجرمان شوند وحشت داشتند. الگوهاي رفتاري آنها در نتيجه حضور دسته هاي خلافکاري و فروشندگان مواد مخدر به شدت دستخوش تغيير شده بود.
نوجوانان خيابان هاي اطراف از زمين هاي موجود براي تشکيل جلسات خود استفاده مي کردند و به اين ترتيب ترس و خشم ساکنان اين محله را برانگيخته بودند.

اصلاحات فيزيکي برنامه ريزي شده براي اين پروژه عبارت بودند از :
باز تعريف محوطه ها : استفاده از نرده ها و حصارهاي واقعي و ذهني، تعريف محوطه ها با نيمکت و نورپردازي هاي مناسب، شناسايي وندال ها، طراحي زمين هاي بازي کوچک.
نماسازي ساختمان ها : استفاده از اندود سيمان و گچ براي پوشاندن نماي ساختمان ها، با ايجاد طرح آجر و يا سنگ بر روي آنها. هر يک از ساکنين مي توانست از ميان رنگ هاي موجود به دلخواه رنگ مورد نظر خود را انتخاب کند.

طرح توسعه فضاي مرکزي: ايجاد قابليت استفاده براي همه گروه هاي سني (در سه فضاي مجزا و مرتبط)، تجهيز نمودن فضا با وسايل بازي، نيمکت ها، نورپردازي مناسب و …، ايجاد کنترل ساکنين بر فضا، اختصاص فضاها به گونه اي که تحت کنترل ساکنين چند ساختمان باشد و مورد استفاده آنها قرار گيرد.
تاثيرات اصلاحات انجام شده :
يک سال پس از اين تغييرات، ساکنين در زمين هاي موجود در مجموعه چمن کاشتند و به نگهداري از آنها پرداختند.
سپس با نرده هاي کوتاهي محدوده حياط هاي شخصي خود راتعيين کردند.
در سال سوم پياده روي جلوي خانه هاي خود راتميز مي کردند.
ميزان جرايم درسال اول ۵۴% کاهش يافت.
قبل از اين اقدامات ۳۰% از مجموعه خالي از سکنه بود، در حالي که اکنون بسياري خواهان سکونت در اين مجموعه هستند.

Newman, Center for Urban Policy Research Rutgers University, April 1996

اصول راهبردی مداخله
رويكردهاي جديد طراحي محيطي بر اين است كه بتوان از طريق ساختار كالبدي شهري و طراحي “محيط هاي مصنوع” از ارتكاب جرائم جلوگيري كرد.) كاهش “پتانسيل طبيعي” (
براي كاهش و جلوگيري از جرائم شهري از طريق طراحي محيطي مي توان به استراتژي هاي ويژه اي اشاره كرد(NICP) كه بوسيله” انستيتوي ملي جلوگيري از جرائم” به انها پرداخته شده است. اين استراتژي ها را مي توان چنين بيان نمود:
الف_”باز طراحي” فضاهاي شهري بگونه اي كه بتوان از “موانع طبيعي فضاهاي شهر” براي جلوگيري از فعاليتهاي ناسازگار اجتماعي استفاده كرد.
ب_”بهسازي نماياني فضاي شهر” تا كاربست مناسب و استفاده موثر از فضاهاي شهري ممكن شود.
پ_تعريف فضاهاي كنترل شده در ساختار شهري
ت_افزايش” نظارت طبيعي” در “مناطق گذار” شهري
ث_ايجاد و پراكنش فضاهاي” عمومي”، “نيمه عمومي” و “خصوصي”
ج_ايجاد “مكان_رفتار” هاي “ايمن” در مناطق “نا ايمن” شهري
چ_جلوگيري از “مكان_رفتار” هاي “نا ايمن” در مناطق “ايمن” شهري

کانال مطالعات شهری
برای دانلود فایل های بیشتر عضو کانال مطالعات شهری شوید
www.Telegram.me/RegionalPlanning

راهکارهای مداخله در معماری و شهرسازی قدیم
ايجاد “اندروني” و “بيروني در پلان منازل مسكوني و نحوه قرار گيري اتاقها در امكان دهي به ديد بيشتر
ايجاد حريم هاي خصوصي در مناطق مسكوني و حتي در پلان مساكن در ميهمان خانه يا حريم خانه
ايجاد ديد از داخل به بيرون با پنجره هاي مشبك و كاهش ديد از بيرون به درون براي حفظ ايمني
ايجاد خانه ها با حياط مركزي و كنترل و نظارت بر نحوه دسترسي به اتاقهاي مسكوني
ايجاد تراكم مسكوني بالا و افزايش ارتباطات محلي با همسايگان و مشاركتهاي محله اي
خانه:پاسخگويي به نيازهاي سكونتي و حريم خانوادگي
هشتي:پاسخگويي يه نيازهاي ارتباطي افراد به عنوان اعضاي خانواده خويشاوند يا همسايه
بن بست و سابات:پاسخگويي به نيازهاي ارتباطي افراد بين واحدهاي مسكوني و فضاهاي عمومي
كوچه:پاسخگويي به نيازهاي ارتباطي افراد در بين بن بستها و گذرها
گذر:پاسخگويي به نيازهاي ارتباطي افراد در تلاقي چند كوچه و پاتوق ساكنين كوچه
راسته محله :پاسخگويي به نيازهاي ارتباطي افراد در بين كوچه ها و مسيرهاي ارتباطي بزرگتر
ميدان :پاسخگويي به نيازهاي تعاملات جمعي مراسم و آيين هاي مذهبي و ملي

فضای سمت چپ نیازمند کنترل
فضای سمت راست تحت کنترل ساکنین

جمعبندی و نتیجه گیری
فضای شهری بستر و ظرفي براي نيازها، فعاليت ها و رفتارهاي ساکنين، بنا بر نيازهاي فردي يا گروهي، الگوهاي رفتاري است که در جهت آسايش و رفاه افراد و گروه ها عمل نمايد.
به لحاظ دارا بودن یا نبودن خصیصه امنیت به دو دسته بی دفاع و مقاوم پذیر تقسیم می شود.
رويكردهاي جديد طراحي محيطي بر اين است كه بتوان از طريق ساختار كالبدي شهري و طراحي “محيط هاي مصنوع” از ارتكاب جرائم جلوگيري كرد.) كاهش “پتانسيل طبيعي” (

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0