قیمت محصول :     53000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مدیریت شهری با رویکرد شهر خلاق

بازدیدها: 12

این فایل در قالب ورد WORD در ۱۰۶ صغحه تهیه و تظیم و شامل:

عنوان صفحه
چكيده ‌د
فصل اول کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه : ۲
۲-۱ بیان مساله: ۳
۱-۳ پیشینه تحقیق: ۶
۴-۱ فرضیات تحقیق: ۹
۱-۵ اهداف تحقیق: ۱۰
۱-۵-۱ هدف های آرمانی تحقيق : ۱۰
۱-۵-۲ اهداف اجرایی : ۱۰
۱-۶ روش انجام تحقیق: ۱۰
۱-۷ روش گردآوري اطلاعات )میداني، کتابخانهاي و غیره: ( ۱۱
۱-۹ محدوديتهاي مورد انتظار تحقیق: ۱۱
فصل دوم چهارچوب نظري و ادبیات تحقیق ۱۳
۲-۱ مقدمه : ۱۴
۲-۲ تبارشناسی شهر خلاق: ۱۵
۲-۳ تعاریف و مفاهيم : ۱۸
۲-۳-۱ خلاقيت: ۱۸
۲-۳-۲ مفهوم شهر خلاق: ۲۰
۲-۴ ارکان و مولفه های شهر خلاق: ۲۱
۲-۵ شبکه هاي شهر خلاق: ۲۲
۲-۶ مؤلّفه های خلّاقيت شهری : ۲۴
-۷-۲ ضرورت شکل گيری شهر خلاق: ۲۵
۲-۸ شاخصه هاي شهر خلاق: ۲۶
-۱-۸-۲ شاخص هاي عمومي انتخاب پهنه هاي توسعه خلاق در منطقه : ۲۷
۲-۹ شاخص هاي خلاقیت شهري از ديدگاه نظريه پردازان : ۲۷
۲-۹-۱ مدل سی تی فلوریدا: ۲۷
۲-۹-۲ شاخص های شناسایی مکان خلاق به دیدگاه چارلز لندری: ۲۸
۲-۹-۳ شاخص خلاقيت کميسيون تحقيقات فرهنگی دانشگاه هنک گنگ : ۲۹
۲-۱۰ چشم انداز شهر خلاق: ۲۹
۲-۱۰-۱ صنایع خلاق و فرهنگی : ۳۰
۲-۱۰-۲ اقتصادخلاق: ۳۱
۲-۱۱ ويژگیهاي شهر خلاق : ۳۲
۲-۱۲ موانع تحقق شهر خلاق: ۳۴
۲-۱۳ زیرساخت های ضروری در تحقق شهر خلاق: ۳۵
۲-۱۱ فضاي شهري و خلاقیت : ۳۶
۲-۱۵ فضاهاي عمومي شهر: ۳۸
۲-۱۶ فضاهاي کالبدي شهري: ۳۹
۲-۱۷ شهر و خلاقیت از منظر نظريه پردازان : ۴۰
۲-۱۷-۱ نظريه چارلز لندري : ۴۰
۲-۱۷-۲ ريچارد فلوريدا: ۴۲
۲-۱۷-۳ نظريه جین جاکوبز : ۴۵
۲-۱۷-۴ فرهاد کريماني: ۴۶
۲-۱۷-۵ ديدگاه بیژن کلهرنیا: ۴۶
۲-۱۷-۶ ديدگاه حامد کامل نیا : ۴۶
۲-۱۷-۸ نظريه کلیر کوپرمارکوسو : ۴۷
۲-۱۸تجارب شهر خلاق در جهان و ایران : ۴۸
۲-۱۸-۱ تورنتو: ۵۱
۲-۱۸-۱-۱ ابزار برنامه ريزي پشتیباني براي شهر خلاق در تورنتو: ۵۲
۲-۱۸-۱-۲ سیاست هاي اصلي، راهبردهاي طرح، طرح، گسترش فرهنگ گزارش براي شهر ۵۳
۲-۱۸-۲ ونکوور: ۵۴
۲-۱۸-۳ سئول شهر خلاق طراحي: ۵۵
۲-۱۸-۴ شانگهاى شهر طرح و پروژه: ۵۶
۲-۱۸-۵ بارسلونا: ۵۷
۲-۱۸-۶ جمع بندي و نتیجه گیري: ۵۸
فصل سوم روش اجراي تحقیق ۶۰
۳-۱ تاریخچه استان ۶۱
۳-۲ بررسي اقليم بوشهر ۶۳
۳-۲-۱ تقسيمات اقليمي ايران ۶۳
۳-۳ وضعيت جوي استان بوشهر ۶۵
۳-۴ ويژگي‌هاي اقليمي شهر بوشهر ۶۶
۳-۴-۱ گرما : ۶۷
۳-۴-۲ فشار هوا ۶۹
۳-۴-۳ ساعات آفتابي ۷۰
۳-۴-۴ باد و طوفان ۷۰
۳-۴-۴-۱ بادهاي منظم و فصلي ۷۰
۳-۴-۴-۲ بادهاي محلي ۷۱
۳-۴-۵ رطوبت هوا ۷۵
۳-۴-۶ پديده هاي شرجي ۷۵
۳-۴-۷ باران ۷۶
۳-۵ محدوده مطالعاتی ۷۸
۳-۶ چشم انداز ۸۲
منابع و ماخذ: ۸۷
الف : منابع فارسي: ۸۹
ب: منابع لاتین : ۹۱

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0