قیمت محصول :     39000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مسکن سالم

بازدیدها: 6

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۷۸ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به مسکن سالم پرداخته است.

مسکن سالم
به طور كلي دلايل اهميت پرداختن به اين موضوع را مي توان به ۵ دسته زير تقسيم كرد :
۱ . اصلي ترين فضايي كه بيشترين عمر آدمي در آن مي گذرد
۲ . ضرورت سلامتي جامعه به عنوان مهمترين فاكتور در ارتقاء كيفيت زندگي افراد و توسعه جامعه.
۳ . لزوم توجه به بحث پيشگيري از بيماري در حوزه سلامت و بهداشت
۴ . خانه سالم تمام اقشار جامعه و سنين مختلف را در بر مي گيرد و در صورت « نا سالم » بودن طيف وسيعي را مبتلا مي كند
۵ . بكار بستن اصول و ضوابط سبب صرفه جويي اقتصادي می شود
مسکن و مامن
مفهوم مسكن علاوه بر مكان فيزيكي، كل محيط مسكوني را نيز در برمي گيرد كه شامل تمامي خدمات و تسهيلات ضروري موردنياز براي بهزيستن خانواده و طرحهاي اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است.
به عبارت ديگر مسكن چيزي بيش از يك سرپناه صرفا فيزيكي است و تمامي خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهزيستن انسان را شامل مي شود .

سه كاركرد اصلي براي خانه
کمك به رشد جسمي و روحي
ايجاد زمينه براي شكوفايي استعدادها
تمرين رفتارهاي اجتماعي
ابعاد کمی و کيفی نياز به مسکن
الف ـ در بعد كمي نياز به مسكن، شناخت پديده ها و اموري را شامل مي شود كه به فقدان سرپناه و ميزان دسترسي به آن مربوط مي شود كه در واقع درجه پاسخگويي به نياز، بدون در نظر گرفتن كيفيت آن موردنظر است.
ب ـ در بعد كيفي مسائل و پديده هايي مطرح مي شوند كه به بي مسكني، بدمسكني و تنگ مسكني ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شكل نياز است.

تعريف سلامت
تعريف سازمان بهداشت جهاني
« سلامت حالتي از تندرستي كامل فيزيكي ، رواني و اجتماعي است و تنها نبودن بيماري و ناتواني نيست » .
در كتاب « Health Ecology » سلامت فردي در دارا بودن ۷ مشخصه فردي زير تعريف شده است:
– از نظر فيزيكي بي عيب و صحيح
– از نظر رواني كامل و صدمه نديده
– شادماني روحي
– داشتن فعاليت اجتماعي
– آگاهي سياسي
– مولد اقتصادي
– احساس مسئوليت فرهنگي .
خانه سالم
سازمان بهداشت جهاني ليستي از نيازهاي ابتدايي براي سلامت پيشنهاد كرده است ، شامل : آزادي از جنگ ، فرصت هاي برابر براي همه ، ارضا شدن نيازهاي ابتدايي (غذا ، تحصيلات ، آب سالم و بهداشتي و مسكن مناسب) امنيت شغلي ، نقش اجتماعي مفيد ، اراده سياسي و حمايت اجتماعي و عمومي.
تعريف خانه سالم
منظور از « خانه سالم » خانه اي است كه نه تنها ايجاد بيماري در ساكنين نكند بلكه به بهبود سلامت ساكنان كمك كند. سالم بودن خانه صرفاً به معناي سالم بودن مصالح و اجزاء آن خانه نيست.

تعريف سازمان بهداشت جهاني در رابطه با خانه سالم بدين گونه است
محل سكونت افراد كه به دور از صدمات و سوانح فيزيكي باشد ، فضاي كافي براي فعاليت تمام ساكنين داشته باشد ، ذخيره آماده و در دسترس آب آشاميدني مطبوع داشته باشد ، ذخيره و انبار بهداشتي و در دسترس از ضايعات مايع و جامد داشته باشد كه همراه با امكانات مناسب براي تأمين بهداشت و نظافت ساكنان باشد. بهداشت محيط داخلي را طوري فراهم كند كه سالم و راحت باشد و از صداهاي مزاحم چه از منابع داخلي و چه از منابع خارجي آزاد باشد. ”
روشنايي طبيعي و مصنوعي را به صورت ايمن و كافي در كيفيت و كميت براي فعاليت هاي ساكنان داشته باشد. از مواد سمي ، شميميايي و آلودگي ها دور باشد ، از آسايش حرارتي و برودتي برخوردار باشد ، به ميزان كافي نور طبيعي بگيرد و در برابر حشرات موذي كه مي توانند ايجاد بيماري بكنند محافظت كند.

عوامل ایجادمساکن غیربهداشتی وغیرسالم
فقرخانواری وفقرکشوری
رشدبی رويه جمعيت وترويج کوچک سازی وتراکم جمعيت
حاشيه نشينی وتوسعه غيراصولی شهرها
سياستها وروشهايی که دولتهاتصويب ميکنند(مرکزگرايی و..)
عدم اگاهی مردم درامرمسکن وساختمان وبهداشت
بی ثباتی سياسی ونظامی درکشور
عدم توجه به توسعه اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی

شاخص هاي مسكن سالم
۱ – فرم مطلوب مسكن
۲ – استحكام مسكن
۳ – امنيت مسكن
۴ – ايمني، راحتي و ميزان دسترسي و نيز فاصله مناسب ساكنان به تسهيلات و خدمات كالبدي محله
۵ – دسترسي به طبيعت و فضاهاي سبز باز
۶ – تامين تجهيزات و تاسيسات (زيرساخت ها) مورد نياز مسكن
۷ – همجواري مسكن با كاربري هاي سازگار

پارامترهاي خانه سالم
ارتباط بين مسكن و سلامت را مي توان از دو ديدگاه بررسي كرد :
۱ . ريسك فاكتورهايي از محيط خانه ، كه يك فرد سالم را بيمار بكند.
۲ . نيازهاي مسكن : زماني كه نيازهاي مسكن تأمين نشده باشد و ايجاد استرس و معلوليت هاي حركتي بكند. همچنين ريسك فاكتورهاي تهديد كننده را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد :
۱- در ارتباط با ساختار ساختمان ، مانند : تأسيسات بهداشتي ، امكانات آشپزخانه ، رادون و آزبست.
۲- در ارتباط با محيط داخلي ، مانند : نم ، رطوبت ، درجه حرارت ، كيفيت هوا و حيوانات خانگي.
۳- در ارتباط با سبك زندگي ساكنين ، مانند : دود سيگار محيط (TTS) ، سر و صدا و شلوغي.

برخی نتايج وامارمطالعات جهانی انجام شده درزمينه مساکن غير سالم:
-ميزان ۵برابری مرگ ومير نوزادان
-ميزان مرگ ومير ناشی ازحوادث۲/۵برابربيشتراست
-شيوع بيماريها به بيش از ۸برابر
-اميدبه زندگی ۷سال کمتر است
-۴۵درصدجرائم مربوط به مساکن غيربهداشتی است
-افزايش قتل به ميزان۶۰-۵۰درصد
-۵۳درصدارائه خدمات شهری به اين نواحی درقبال
دريافت۵/۵درصدماليات
-تعلق ۳۵درصداتش سوزيها به اين مناطق
سازمان بهداشت جهاني شش سياست را كه ارتباط بين شرايط خانه و نيازهاي سلامت انسان را تعريف مي كند مشخص كرده است :
۱ . محافظ در برابر بيماري هاي مسري ؛
۲ . محافظت در برابر صدمات ، مسموميت ها و بيمارهاي مزمن ؛
۳ . كم كردن استرس هاي رواني و اجتماعي ؛
۴ . بهتر كردن محيط زندگي ؛
۵ . اطلاع رساني در استفاده از مسكن ؛
۶ . محافظت در برابر جمعيت

در واقع خانه بايد طوري باشد كه: ۱ ـ به رشد جسمي ، رواني و اجتماعي ساكنان كمك بكند ۲ ـ شرايط زندگي را طوري ايجاد كند كه توانايي هاي بالقوه افراد بالفعل شود و امكان شكوفايي استعدادها را ايجاد كند. ۳ ـ جايي براي تمرين رفتارهاي اجتماعي باشد.
بيماريهاي اصلي مرتبط با خانه شامل :
عفونتها، عفونتهاي تنفسي ، سرطان ريه ، جراحات ، مسمويتها، آلرژي پوستي و تنفسي ، سندرم بيماري ساختمان و بيماري هاي روحي مانند : افسردگي ، گوشه گيري ، استرس و … مي باشند و ريسك فاكتورهاي اصلي ايجاد كننده بيماري شامل : رطوبت ، ذرات معلق درهواي داخلي ، گرد و خاك ، سر و صدا ، سوانح خانگي ، مصالح نامناسب ، كمبود نور آفتاب ، شلوغي و تراكم ، عدم داشتن روابط اجتماعي مناسب و … است.
به نظر مي رسد كه خانه هاي سنتي ايراني داراي اكثر پارامترهاي مطرح شده هستند. در معماري ايراني با توجه به اقليم و فرهنگ هاي متفاوت ، معماري بسيار متنوعي در خانه ها ديده مي شود . توجه به مسائلي مانند : باد ، نور خورشيد ، تهويه ، مصالح طبيعي ، فضاي سبز و … از جمله عواملي است كه در اين خانه ها ديده مي شود و راهكارهاي معماري مانند : حياط مركزي ، بادگير ، چهار صفه و … براي تحقق اين موضوع به كار گرفته شده اند.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0