قیمت محصول :     88500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله برج تجاری

بازدیدها: 2

این فایل در قالب ورد WORD در ۱۷۷ صغحه تهیه و تظیم و شامل:
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱
فصل اول:تعاریف ومفاهیم پایه ۲
۱-۱ شناخت مراکز تجاری ۳
۱-۱-۱ مفهوم مراکز تجاری ۳
۱-۱-۲ هدف از ایجاد مراکز تجاری ۴
۱-۱-۳ لزوم برنامه ریزی جهت احداث مراکز تجاری ۴
۱-۱-۴ تاریخچه مراکز تجاری ۵
۱-۱-۵ تاریحچه مراکز تجاری در ایران ۶
فصل دوم:مبانی ومطالعات مربوط به طرح ۹
۲-۱ بررسي ابعاد مختلف بازار ۱۰
۲-۱-۱ بررسي بازارها از ديدگاه معماري ۱۰
۲-۱-۲ بررسي بازارها از ديدگاه شهرسازي ۱۱
۲-۱-۳ بررسي بازارها از ديدگاه اجتماعي ۱۱
۲-۲ فضاهای تشکیل دهنده بازار ۱۲
۲-۳ انواع مراکز تجاری ۲۳
۲-۴ بررسی ضوابط احداث مجتمع تجاری ۲۷
۲-۴-۱ ضوابط عمومی تفکیک و ساختمان در حوزه کاربری اراضی تجاری ۲۷
۲-۴-۲ ضوابط طراحی و احداث پاساژ ۲۹
۲-۴-۳ ضوابط احداث نیم طبقه در داخل واحدهای تجاری ۳۲
۲-۴-۴ مقررات عقب نشینی ویژه ساختمان های تجاری ۳۴
۲-۴-۵ حوزه کاربری تجاری نواری ۳۴
۲-۴-۶ حوزه کاربری تجاری محله (خرده فروشی) ۳۵
۲-۴-۷ حوزه کاربری تجاری ناحیه ۳۵
۲-۴-۸ حوزه کاربری تجاری مرکز شهر ۳۶
۲-۵ پاركنيگ: ۳۷
۲-۵-۱ انواع مختلف پاركنيگ ۳۹
۲-۵-۲ نحوه محاسبه تعداد پاركنيگ مورد نياز ۳۹
۲-۶ محل تخليه و انبار كالا ۴۱
۲-۷ آسانسور ۴۱
۲-۸ جذابيت مر كز تجاري براي مراجعين ۴۵
۲-۹ ساير ملاحظات در طراحي ورودي ۵۲
۲-۱۰ بررسي انواع فعاليت هاي تشكيل دهنده مراكز تجاري ۷۱
۲-۱۰-۱ فعاليت هاي تجاري ۷۲
۲-۱۰-۲ همجواري فعاليت هاي سازگار ۸۳
۲-۱۱ طراحي داخلي فروشگاه ۸۴
فصل سوم: نمونه های موردی ۸۶
۳-۱ نمونه موردی ایرانی ۸۷
۳-۱-۱ مجتمع تجاری ستاره فارس، شیراز ۸۷
۳-۱-۱ مرکز خرید تیراژه، تهران ۸۹
۳-۲ نمونه موردی خارجی ۹۰
۳-۲-۱ مرکز تجارت جهانی مسکو ۹۰
۳-۲-۲ مرکز تجارت جهانی چین (پکن) ۹۱
۳-۲-۳ مرکزتجارت جهانی بروکسل ۹۲
فصل چهارم: مکان طراحی و شناخت بستر طراحی ۹۴
۴-۱ جغرافیایی طبیعی واقلیم استان ۹۵
۴-۲ موقعیت جغرافیایی شهرستان ممسنی ۹۷
۴-۳ تحلیل سایت ۱۰۴
فصل پنجم:برنامه ریزی فیزیکی وروند شکل گیری طرح ۱۰۷
۵-۱ اهمیت و ضرورت انتخاب پروژه ۱۰۸
۵-۲ عرصه بندی فضاها ۱۰۹
جداول برنامه فیزیکی ۱۰۹
۵-۳ روند شکل گیری طرح ۱۱۰
۵-۴ اهداف طرح ۱۱۱
۵-۵ سیستم سازه ای ۱۱۲
۵-۶ سقف کوبیاکس(cobiax) ۱۲۷
۵-۷ تاسیسات ۱۳۲
فصل ششم:منابع و ماخذ ………………………………………………………………………..۱۳۹

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر شماره ۱ ۱۱
تصویر شماره۲-۴ ۱۸
تصویر شماره۵ ۱۹
تصویر شماره۶ ۲۰
تصویر شماره۷ ۲۱
تصویر شماره۸ ۲۲
تصویر شماره۹ ۲۳
تصویر شماره۱۰ ۲۴
تصویر شماره۱۱ ۲۵
تصویر شماره۱۲ ۲۶
تصویر شماره۱۳-۱۴ ۲۷
تصویر شماره ۱۵-۱۶ ۳۰
تصویر شماره۱۷-۱۹ ۳۱
تصویر شماره۲۰-۲۱ ۴۳
تصویر شماره ۲۲ ۴۸
تصویر شماره۲۳ ۵۰
تصویرشماره۲۴-۲۵ ۵۲
تصویرشماره ۲۶-۲۸ ۵۳
تصویر شماره ۲۹ ۵۴
تصویر شماره۳۰-۳۳ ۵۶
تصویر شماره۳۴-۳۵ ۶۱
تصویر شماره۳۶ ۶۳
تصویر شماره۳۷ ۶۴
تصویرشماره۳۸ ۶۵
تصویرشماره۳۹-۴۱ ۶۸
تصویرشماره۴۲ ۷۰
تصویرشماره۴۳ ۷۱
تصویرشماره۴۴ ۷۲
تصویرشماره۴۵ ۷۵
تصویرشماره۴۶ ۷۶
تصویرشماره۴۷-۴۹ ۷۸
تصویرشماره۵۰-۵۴ ۸۰
تصویرشماره۵۵-۵۸ ۸۳
تصویرشماره۵۹-۶۱ ۸۶
تصویرشماره ۶۲ ۹۲
تصویر شماره۶۳ ۹۳
تصویر شماره ۶۴ ۹۳
تصویر شماره۶۵ ۹۴
تصویر شماره۶۶ ۹۵
تصویرشماره۶۷ ۹۶
تصویر شماره۶۸ ۹۶
تصویر شماره۶۹ ۹۷

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0