قیمت محصول :     8800 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله سرای نمایش های ملی با رویکرد احیاء ارزش های بومی

بازدیدها: 2

این فایل در قالب ورد Word در ۱۷۴ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله سرای نمایش های ملی با رویکرد احیاء ارزش های بومی پرداخته است.

فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۲-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………۷
۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۴-۱ اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۵-پرسش ها……………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۵-۱- پرسش اصلی……………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۵-۱ پرسش های فرعی………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۶- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۷- تعریف مفاهیم،متغیرها و واژه ها…………………………………………………………………………….۱۲
۱-۷-۱ مفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۷-۱-۱ وظیفه معماری……………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۷-۱-۲-تعریف فضای نمایشی…………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۷-۱-۳- فضا در متن نمایشی………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۷-۲- تعرف متغیرها……………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۷-۲-۱- نمایش ها و انواع آن………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۷-۲-۱-۱- کمدی………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۷-۲-۱-۲- تقلید………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۷-۲-۱-۳- تماشا(فارس)……………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۷-۲-۱-۴- تماشاخانه،صحنه نمایش و تماشاگران تعزیه………………………………………………….۱۶
۱-۷-۲-۲- نمایش در بوشهر…………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۷-۲-۳- فضای واقعی…………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۷-۲-۴- فضای احتمالی………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۷-۲-۵- کارکرد فضا………………………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۷-۲-۶- زمان تئاتری………………………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۷-۲-۷- زمان اجرا……………………………………………………………………………………………………..۱۹
۱-۷-۲-۸- زمان نمایشی…………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۷-۲-۹- تعریف نشانه شناسی لباسی…………………………………………………………………………….۲۱
۱-۷-۲-۱۰- لباس و ترکیب صحنه…………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۷-۲- ۱۱تفکیک پرده ها و صحنه ها……………………………………………………………………………..۲۲
۱-۷-۳-کلید واژگان……………………………………………………………………………………………………….۲۵
۱-۷-۳-۱- طراحی معماری…………………………………………………………………………………………….۲۵
۱-۷-۳-۲- سرای نمایشی……………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۷-۳-۳- نمایش ملی بوشهر………………………………………………………………………………………..۲۶
۱-۷-۳-۴- احیا ……………………………………………………………………………………………………….۲۶
۱-۷-۳-۵- ارزش های بومی………………………………………………………………………………………..۲۶
فصل دوم
۲-۱- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲- بررسی کتب مرتبط با پروژه…………………………………………………………………………………….۲۸
۳-۲- بررسی نمونه مقاله و تئوری در مورد رویکرد…………………………………………………………….۳۶
۱-۳-۲- میدان ایتالیا……………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۳-۲- کتاب مرتبط با رویکرد………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۳-۲- مقاله مرتبط با رویکرد………………………………………………………………………………………..۳۸
۴-۲- نمونه موردی داخلی……………………………………………………………………………………………..۴۰
۱-۴-۲- تئاتر شهر تهران………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۴-۲- پردیس سینمایی پارک ملت………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۴-۲- معماری مرکز فرهنگی دزفول-فرهاد احمدی………………………………………………………..۴۹
۵-۲- نمونه موردی خارجی…………………………………………………………………………………………….۵۱
۱-۵-۲- اپرای سیدنی……………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۵-۲- خانه رقصان پراگ……………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۵-۲- خانه اپرا تنزیف…………………………………………………………………………………………………۵۷
۶-۲- جنبه نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………….۶۱
فصل سوم(روش تحقیق)
۱٫۳٫مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۲٫۳٫روش و طرح تحقيق ……………………………………………………………………………………………….۶۲
۱٫۲٫۳ روش هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………….۶۲
۲٫۲٫۳ طرح تحقيق ………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۲-۲-۱- پارامترهای وابسته به طرح تحقیق………………………………………………………………….۶۲
۳-۳- فرآیند تحقیق………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۴- جامعه آماری و روش نمونه گیری حجم ها……………………………………………………………..
۳-۵- حجم بر اساس کانسپت…………………………………………………………………………………………
۳-۶- ابزار گردآوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………….
۳-۷- روش خاص گرداوری اطلاعات و داده ها…………………………………………………………………
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………..
۳-۹- اقلیم شناسی بوشهر………………………………………………………………………………………………….
۳-۹-۱- تابش……………………………………………………………………………………………………………………
۳-۹-۲- دمای هوا…………………………………………………………………………………………………………….
۳-۹-۳- باد……………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۹-۴- رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………………………..
۳-۹-۵- بارش………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱۰- راهبردهای طراحی ……………………………………………………………………………..
۳-۱۱- راهکارهای طراحی پایدار در مقیاس بافت شهری…………………………………………………
۳-۱۱-۱- فرم و کالبد بافت………………………………………………………………………………………………
۳-۱۱-۲- دانه بندی بافت………………………………………………………………………………………………….
۳-۱۱-۳- مسیرها و گذرها…………………………………………………………………………………………….
۳-۱۱-۴- میدان و میدانچه ها…………………………………………………………………………………………
۳-۱۱-۵- جهت گیری بنا……………………………………………………………………………………………
۳-۱۱-۶- میانسرا…………………………………………………………………………………………………………
۳-۱۲- غنای استفاده از مصالح سالم بر بازدهی مطلوب………………………………………………………….
۳-۱۳- فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج نهایی……………………………………………………………………….
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل) و نتیجه
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۲- تحلیل محتوا…………………………………………………………………………………………………………….
۴-۳- توصيف متغييرها و تعيين معيارهاي طراحي……………………………………………………………..
۴-۴- تجزیه و تحلیل اقلیمی…………………………………………………………………………………………….
۴-۴-۱- اقلیم گرم و مرطوب(سواحل جنوبی)…………………………………………………………
۴-۴-۲- ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و مرطوب……………………………………….
۵٫۴٫ مکانیابی سایت………………………………………………………………………………………………….
۱٫۵٫۴٫ شاخص ها و الگوها در مکانیابی مراکز فرهنگی
۱٫۵٫۴۱٫٫ تراکم مسکونی
۱٫۵٫۴۳٫٫ کاربری مراکز فرهنگی موجود
۱٫۵٫۴۴٫٫ وجود مراکز آموزشی
۱٫۵٫۴۵٫٫ شبکه معابر
۴-۶-تحلیل سایت
۷٫۴٫ سایت های پیشنهادی
۴-۸- عرصه بندی

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0