قیمت محصول :     56000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله مجتمع اقامتی بین راهی

بازدیدها: 5

این فایل در قالب ورد WORD در ۱۱۲ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله مجتمع اقامتی بین راهی پرداخته است.
فهرست مطالب
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری ) ……………………………………………………………………………………۵
۱-۱- تعریف موضوع………………………………………………………………………………………………………………..۶
۲-۱- طرح مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۳-۱ سایت مورد نظر طراحی ……………………………………………………………………………………………………..۷
۴-۱ ضرورت واهمیت ………………………………………………………………………………………………………………۸
۵-۱ اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱ سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی …………………………………………………………………………………..۹
۱-۲-۱ سوابق تاریخی………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲-۱ سوابق جهانی ………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۳-۱ بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی……………………………………………………۱۳
۱-۱۱-۳ نگرش تاریخی – تکاملی…………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۱۱-۴ نگرش فضاگرا……………………………………………………………………………………………………………۱۵

فصل دوم: مطالعات معماری……………………………………………………………………………………………………۱۸
۱- ۲مطالعات تاریخی………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۱: پست های نظامی و توقفگاه های مسافران ……………………………………………………………………………..۳۱
۲:رباط ها ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۳: چایخانه وقهوه خانه……………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۴: چاپارخانه……………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۵: اصطبل ها……………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۶: میل ها………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۷: ساباط…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۸: کاربات……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۹: کاروانسراها ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۱۰: خان…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۱۱: آب انبارها ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۱۲: حوض ،برکه،پایاب ،چاه……………………………………………………………………………………………………..۳۵
مطالعات بستر طرح…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲ موقعیت بستر طرح……………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۲ معرفی استان قم………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۴-۲ اقلیم استان قم………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۱-۴-۲ دما……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۴-۲ تابش خورشيد……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۴-۲ باد………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۵-۲ بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی……………………………………………………………………………۵۴
۱-۵-۲ بررسی نمونه های داخلی………………………………………………………………………………………………۵۶
۱-۱-۵-۲ مجتمع خدماتی رفاهی ” شهر آفتاب ” جاده ی قم – اصفهان………………………………………..۵۶
۲-۱-۵-۲ مجتمع بین راهی مهتاب………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۵-۲ بررسی نمونه های مشابه خارجی……………………………………………………………………………………۶۰
۱-۲-۵-۲مجتمع خدماتی رفاهیRasthause Gruibingen………………………………………………………61
۱-۲-۵-۲ بررسی مجتمع های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه ………………………………………………..۶۸
برنامه ریزی فضاها و برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………۷۴
۱-۳-۳اصول معمول در برنامه ریزی فضا……………………………………………………………………………………۷۵
ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه ……………………………………………………………………………..۷۵
الف : تسهيلات مربوط به مسافرين ……………………………………………………………………………………………۷۵
رستوران…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
سرويس بهداشتي ……………………………………………………………………………………………………………………۷۷
تأسيسات و نگهداري ………………………………………………………………………………………………………………۷۸
نمازخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
محوطه بازي پيک نيک ……………………………………………………………………………………………………………۷۹
متل و کمپ ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
ب : تسهيلات مربوط به وسائط نقليه ………………………………………………………………………………………..۸۰
شبکه دسترسي در مجموعه ………………………………………………………………………………………………………۸۰
محوطه پارکينگ ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
ضوابط طراحي ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
تسهيلات مربوط به اهالي شهر ………………………………………………………………………………………………….۸۴
اختصاص قسمتهايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها ………………………………………………………………………۸۵٫
تأسيسات سوختگيري ……………………………………………………………………………………………………………..۸۶
تعميرگاه وسائط نقليه ………………………………………………………………………………………………………………۸۹
دفع زباله ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
د) تأسيسات جانبي راه …………………………………………………………………………………………………………….۹۱
پمپ بنزين تعميرگاه خودرو …………………………………………………………………………………………………….۹۲
فصل سوم ( روند طراحی ) ……………………………………………………………………………………………………۹۷
لکه گذاری اولیه……………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
دیاگرام ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
اسکیس………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
نقشه ها و سایر مدارک طرح……………………………………………………………………………………………………۱۰۵
منابع

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0