قیمت محصول :     110000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله مدرسه خلاق

بازدیدها: 1

این فایل در قالب ورد WORD در ۲۲۰ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله مدرسه خلاق پرداخته است.
فصل اول: كليات
۱-۱٫ مقدمه
۱-۳٫ اهمیت موضوع
۱-۴٫ سابقه پژوهش‌های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه
۱-۵٫ روش تحقیق و چگونگی انجام آن
۱-۶٫ محل سایت و اهمیت انتخاب آن
فصل دوم: مطالعات پايه
۲-۱٫ مفهوم خلاقیت و خصوصیات دانش آموزان خلاق
قرار گیرد.

۲-۱-۱٫ خلاقیت
۲-۱-۲٫ ويژگي‌هاي خلاقیت
۲-۲٫ شناخت کودک
۲-۲-۱٫ دوران کودکی
۲-۲-۲٫ مفهوم دوران کودکی
۲-۲-۳٫ مراحل رشد در دوران کودکی
۲-۲-۳-۱٫ رشد جسمانی کودک
۲-۲-۳-۲٫ رشد روانی کودک
۲-۲-۳-۳٫ ساخت فکر کودک
۲-۲-۳-۴٫ مراحل تحول روانی کودک
۲-۲-۳-۵٫ همگون سازی یا جذب و تحلیل
۲-۲-۳-۶- تطابق
۲-۲-۳-۷٫ مراحل رشد هوش
۲-۲-۳-۸٫ مرحله حسی حرکتی
۲-۲-۳-۹٫ مرحله تفکر پیش عملی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی )
۲-۲-۳-۱۰٫ مرحله درک شهودی
۲-۲-۳-۱۱٫ مرحله عملیات عینی (۷ تا ۱۱ سالگی )
۲-۲-۴٫ محدوده زمانی مرحله نوجوانی
۲-۲-۵٫ رشد و تکامل در دوره نوجوانی
۲-۲-۵-۱٫ رشد ذهنی
۲-۲-۵-۲٫ رشد و تکامل عاطفی
۲-۲-۵-۳٫ رشد و تکامل اجتماعی
۲-۲-۶٫ احساس عاطفه در کودک
۲-۲-۷٫ محبت
۲-۲-۸٫ احتیاجات عاطفی کودک و اهمیت آنها
۲-۲-۹٫ بازی
۲-۲-۹-۱٫ سرگرمی های کودکان
۲-۲-۹-۲٫ رشد وپرورش کودک
۲-۲-۹-۳٫ کودک و بازی
۲-۲-۹-۴٫ بازی در مذهب
۲-۲-۹-۵٫ بازی و رشد اجتماعی
۲-۲-۹-۶٫ بازی و رشد جسمی
۲-۲-۹-۷٫ بازی و رشد ذهنی
۲-۲-۹-۸٫ انواع بازی و تحول بازی کودکانه
۲-۲-۹-۹٫ مشخصات فضاهای بازی
منابع
فصل سوم: مطالعات كاربردي
۳-۱٫ کودک و فضا
۳-۱-۱٫ درک کودک از فضا
۳-۱-۱٫ درک کودک از فضا
۳-۱-۲٫ رابطه محیطی
۳-۱-۳٫ نقاشی راهی برای نفوذ به دنیای کودک
۳-۱-۴٫ مفاهیم نقاشی کودکان
۳-۱-۵٫ تحلیل نقاشی کودکان
۳-۱-۶٫ ويژگي‌هاي فضای مناسب برای کودکان
۳-۱-۶-۱٫ امنیت
۳-۱-۶-۲٫ نیاز کودک به تملک فضا
۳-۱-۶-۳٫ تسلسل
۳-۱-۶-۴٫ زیبایی شناسی

۳-۱-۶-۵٫ توجه به جهات در فضا
۳-۱-۶-۶٫ زمینه فعالیت ها در محیط
۳-۱-۶-۷٫ اصول و تجربه های هدایت کننده
۳-۱-۶-۸٫ تناسب با مقیاس
۳-۱-۶-۹٫ زاویه دید محیط
۳-۱-۷٫ کودک و فضای ساخته شده
۳-۱-۷-۱٫ مفهوم اشکال
۳-۱-۷-۲٫ تأثیر خطوط
۳-۱-۷-۳٫ مفهوم رنگ‌ها
۳-۱-۷-۴٫ ورودی
۳-۱-۷-۵٫ شیب
۳-۱-۷-۶٫ ظاهر بیرونی بنا
۳-۱-۷-۷٫ بازشوها و پنجره‌ها
۳-۱-۷-۸٫ مکان های گرد همایی
۳-۱-۷-۹٫ مصالح
۳-۱-۷-۱۰٫ پله‌ها
۳-۱-۷-۱۱٫ ارتباط فضا
۳-۱-۷-۱۲٫ فضاهای خارجی درون فضاهای داخلی
۳-۱-۷-۱۳٫ روشنایی

۳-۱-۷-۱۴٫ وسایل بازی
۳-۱-۷-۱۵٫ عناصر طبیعی
۳-۱-۸٫ معیارهای کیفیت فضایی
۳-۱-۸-۱٫ سازماندهی
۳-۱-۸-۲٫ مرکز و مسیر
۳-۱-۸-۳٫ جزء و کل
۳-۱-۸-۴٫ فرم
۳-۱-۸-۵٫ هماهنگی
۳-۱-۹٫ ويژگي‌هاي معماری متناسب با مراحل رشد کودک
۳-۱-۱۰٫ عملکرد کیفی
۳-۱-۱۰-۱٫ محیطی با فضای کافی
۳-۱-۱۰-۲٫ اتاق همگانی
۳-۱-۱۰-۳٫ اتاق های کوچک با درها
۳-۱-۱۰-۴٫ طاقچه، گوشه، برآمدگی
۳-۱-۱۰-۵٫ پله‌ها
۳-۱-۱۰-۶٫ طبقه دوم
۳-۱-۱۰-۷٫ برج ها، خانه های درختی و مکان های بالا
۳-۱-۱۰-۸٫ ساختار خانه
۳-۱-۱۰-۹٫ اضافه شدن عناصر
۳-۱-۱۰-۱۰٫ مبلمان کودک
۳-۱-۱۰-۱۱٫ بازی های مخصوص
۳-۱-۱۰-۱۲٫ اشیاء بزرگترها
۳-۱-۱۰-۱۳٫ عکس، نقشه، کتاب، کتابخانه
۳-۱-۱۰-۱۴٫ آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی
۳-۱-۱۰-۱۵٫ جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها
۳-۱-۱۰-۱۶٫ چشم‌انداز پنجره‌ها و دیگر پل های ارتباطی
۳-۱-۱۰-۱۷٫ مکان خارجی در داخل
۳-۱-۱۰-۱۸٫ بیرون و اطراف خانه
۳-۱-۱۰-۱۹٫ طبیعت
۳-۱-۱۱٫ طراحی کیفی
۳-۱-۱۱-۱٫ نمای اشتباه ناپذیر خانه
۳-۱-۱۱-۲٫ نماهای خانه
۳-۱-۱۱-۳٫ ورودی‌های دعوت کننده
۳-۱-۱۱-۴٫ فرم آشنا
۳-۱-۱۱-۵٫ روشنایی
۳-۱-۱۱-۶٫ راحتی (آسایش)
۳-۱-۱۱-۷٫ زندگی چوبی
۳-۱-۱۱-۸٫ رنگارنگ
۳-۱-۱۱-۹٫ دستشویی – نه اتاق بچه

۳-۲٫ بررسی نمونه‌های مشابه موردی
۳-۲-۱٫ مهد کودک Sighartstein
۳- ۲-۲٫ دبستان اوهلرگاس
منابع
فصل چهارم: مطالعات عملكردي
۴-۱٫ استانداردها و ضوابط
۴-۱-۱٫ استانداردهاي بين المللي
۴-۱-۱-۱٫ مدارس
۴-۱-۱-۱-۱٫ كتابخانه، مركز رسانه‌ها و امكانات اصلي
۴-۱-۱-۱-۲٫ پلان مدارس ابتدايي
۴-۱-۱-۱-۳٫ پلان باز
-۱-۱-۲٫ محل‌هاي نگه داري روزانه كودكان
۴-۱-۱-۳٫ موزه‌ها و گالري‌هاي هنري
۴-۱-۱-۴٫ محاسبات فضا براي مبلمان و اثاثيه
۴-۱-۱-۴-۱٫ محاسبات فضا براي مبلمان و اثاثيه
۴-۱-۱-۴-۲٫ محاسبات فضاي آرشيو
۴-۱-۱-۵٫ رستوران‌ها
۴-۱-۱-۵-۱٫ رستوران‌ها: چيدن‌ها
۴-۱-۱-۶٫ تياترها: خلاصة تاريخي
۴-۱-۱-۶-۱٫ سالن‌هاي نمايش
۴-۱-۲٫ استانداردهاي ملي
۴-۱-۲-۱٫ آلودگي صوتي و هوا
۴-۱-۲-۲٫ نور
۴-۱-۲-۳٫ روشنايي مصنوعي
۴-۱-۲-۴٫ رنگ
۴-۱-۲-۵٫ شبكه ترافيكي
۴-۱-۲-۶٫ كاربريهاي سازگار و ناسازگار با فضاهاي آموزشي
۴-۱-۲-۷٫ آگاهي براي طراحي
۴-۱-۲-۷-۱٫ پهناي معمول كلاس بر اساس پهناي ميزها
۴-۱-۲-۷-۲٫ سطح اشغال ميز تكي دانش آموزان و فاصله بين دو ميز
۴-۱-۲-۸٫ بررسي فضاهاي آموزشي بر اساس سطح آموزش
۴-۱-۲-۸-۱٫ اهداف آموزشي- پرورشي، دوره ابتدايي
۴-۱-۲-۸-۲- فضاهاي مورد نياز ابتدايي
۴-۱-۲-۸-۳٫ راهنمايي
۴-۱-۲-۹٫ اولويت بندي با توجه به ضرايب فضاهاي راهنمايي
۴-۱-۲-۹-۱٫ كارگاه حرفه و فن
۴-۱-۲-۹-۲٫ كارگاه سمعي و بصري
۴-۱-۲-۹-۳٫ تعيين تعداد فضاي تدريس در تيپ‌هاي مختلف مدارس راهنمايي
۴-۱-۲-۹-۴٫ فضاهاي رفاهي و خدماتي
۴-۱-۲-۹-۵٫ خانه معلم
۴-۱-۲-۹-۶٫ آبدارخانه
۴-۱-۲-۹-۷٫ موتورخانه
۴-۱-۲-۹-۸٫ سرايداري
۴-۱-۲-۹-۹٫ آبخوري و پاشويه
۴-۱-۲-۹-۱۰٫ انبار مدرسه
۴-۱-۲-۹-۱۱٫ رختكن ورزشي
۴-۱-۲-۹-۱۲٫ رنگ
۴-۱-۲-۹-۱۳٫ پله‌ها
۴-۱-۲-۹-۱۴٫ تابش آفتاب
۴-۱-۳٫ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های آموزشی- فرهنگی
۴-۲٫ تجزيه و تحليل سايت
۴-۲-۱٫ معرفي اجمالي استان و شهر سايت انتخاب شده
۴-۲-۱-۱٫ موقعیت جغرافیایی
۴-۲-۱-۱-۱٫ موقعیت طبیعی
۴-۲-۱-۱-۲٫ سیمای طبیعی و کالبدی شهر
۴-۲-۱-۱-۳٫ زمین شناسی
۴-۲-۱-۲٫ اقلیم
۴-۲-۱-۲-۱٫ ويژگي‌هاي اقلیمی تهران
۴-۲-۱-۲-۲٫ تابش آفتاب
۴-۲-۱-۲-۳٫ دما
۴-۲-۱-۲-۴٫ باد
۴-۲-۱-۲-۵٫ بررسی جهت و سرعت وزش باد
۴-۲-۲٫ وضعیت اقلیم و هواشناسی منطقه۲۲
۴-۲-۲-۱٫ درجه حرارت هوا
۴-۲-۲-۲٫ وضعیت هواشناسی منطقه
۴-۲-۲-۳٫ پدیده وارونگی (اینورژن) در تهران
۴-۲-۲-۴٫ میزان بارندگی
۴-۲-۲-۵٫ وضعیت بارندگی
۴-۲-۲-۶٫ باد
۴-۲-۲-۷٫ توپوگرافی منطقه
منابع
فصل پنجم: طراحي
۵-۱٫ مباني نظري طراحي
۵-۱-۱٫ گونه شناسي معماري
۵-۲٫ ارائه برنامه فيزيكي و دياگرام روابط فضايي مجموعه
۵-۲-۱٫ برنامه فيزيكي
۵-۳-۲٫ كانسپت
۵-۳-۲-۱٫ كانسپت‌ پيشنهادي۱
۵-۳-۲-۲٫ كانسپت پيشنهادي ۲
۵-۳-۲-۳٫ كانسپت پيشنهادي ۳
۵-۴٫ معرفي سازه پيشنهادي
۵-۴-۱٫ سازه فضاهای بزرگ
۵-۴-۱-۱٫ دال‌های دو طرفه و خرپا
۵-۴-۱-۲٫ سیستم Barrel roof
۵-۴-۲٫ سازه‌های فضاهای کوچک
۵-۴-۳٫ نتیجه
۵-۵٫ معرفي تاسیسات پيشنهادي
۵-۵-۱٫ لازمه‌ی آسایش در مراکز گردهمایی
۵-۵-۲٫ تامین هوای پاک و تازه
۵-۵-۳٫ سیستم خود تنظیم Self Organization System
۵-۵-۳-۱٫ ساختار سیستم فوق
۵-۵-۴٫ موتور‌خانه‌ی حرارتی طبیعی Natural Greenroom
۵-۵-۵٫ باغ‌های بوتانیک Botanic Garden
۵-۶٫ معرفي مصالح پيشنهادي
۵-۷٫ ارائه مدارك و نقشه‌هاي طرح
پيوست. منابع و مآخذ

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0