قیمت محصول :     115500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله موزه فرش

بازدیدها: 2

این فایل در قالب ورد WORD در ۲۳۶ صفحه تهیه و تظیم و شامل:

چكيده
۲- توضيح موضوع و اهميت آن ( Importance and Statement of Topic )
۳- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)
۴- اهداف و فرضيه ها ( Aims and Hypothesizes )
۵- روش ها و ابزار هاي تحقيق ( Methodology )
مقدمه
مفهوم صادرات
چرا صادرات غيرنفتي ناموفق است؟
صادرات و بازارهاي جهاني فرش ايران
صادرات غيرنفتي و صادرات فرش
مشكلات صنعت فرش دستباف كشور
رقباي فرش ايران در بازارهاي جهاني
بازارهاي جهاني و تقليد از فرش ايران
صادرات موقت فرش به منظور شركت در نمايشگاه ها به خارج كشور
مؤسسات توليدي و بازرگاني فرش در خصوص رشد فرش دستباف
مؤسسات توليدي مواد اوليه قالي بافي
مشكلات عمده بازاريابي فرش ايران
نتيجه گيري
طرح يا نقش در فرش ترکمن
قابسه گل/ قبسه گل
طغر گل
آينه گل
درناق گل
گرمج گل
گل آيدي / آيت ليق
نقش خرچنگي
نقش جرن گؤز / چشم آهو
طرح رتيل
طرح آخال / تکه
طرح قاشقي
طرح بشقابي
طرح آفتاب
نقش عود سوزاني
نقش خان قامچي
نقش آق سو
طرح پاي فيل
پيشينه تاريخي مجموعه فرهنگي فرش
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ تعريف موزه
۲-۳٫ پيشينه مجموعه فرهنگي
۲-۳-۱٫ پيشينه پيدايش موزه‌ها
۲-۳-۲٫ تاريخچه پيدايش موزه فرشدر ‌ايران
۲-۴٫ گونه بندي موزه‌ها
۲-۴-۱٫ موزه‌هاي هنري
۲-۴-۲٫ موزه‌هاي تاريخي
۲-۴-۳٫ موزه‌هاي علمي
۲-۴-۴٫ موزه‌هاي تخصصي
۲-۴-۵٫ موزه‌هاي منطقه اي
۲-۴-۶٫ موزه‌هاي هواي آزاد
۲-۵٫ انواع موزه‌ها در كشورهاي آسياي ميانه
۲-۵-۱٫ موزه‌هاي بزرگ و جامع
۲-۵-۲٫ موزه‌هاي مربوط به آثار تاريخي
۲-۵-۳٫ موزه‌هاي مربوط به شخصيت‌هاي ادبي و فرهنگي
۲-۵-۴٫ موزه‌هاي زنده
۲-۵-۵٫ موزه‌هاي موقت در جوار كارگاه‌هاي مرمت و موسسات تحقيقات
۲-۵-۶٫ موزه‌هاي معماري ميداني
۲-۵-۷٫ موزه‌هاي خياباني
۲-۵-۸٫ موزه‌هاي نسخ خطي
۲-۶٫ معماري موزه فرشـ كليات
۲-۶-۱٫ بناهاي تبديل شده به موزه
۲-۶-۲٫ بناهايي كه به عنوان موزه فرش ساخته شده اند
۲-۶-۲-۱٫ معبد ـ موزه‌ها يا كاخ ـ موزه‌ها
۲-۶-۲-۲٫ موزه‌هاي جديد
۲-۷٫ ويژگي‌هاي ساختماني موزه
۲-۷-۱٫ قابليت گسترش و انعطاف پذيري
۲-۷-۲٫ زيبايي شناسي موزه
۲-۷-۳٫ مكان قرار گيري ساختمان موزه
۲-۷-۴٫ فضاي سبز موزه
۲-۷-۵٫ ايمني و حفاظت
۲-۷-۶٫ فعاليت‌ها و عملكرد موزه
۲-۸٫ معماري در رابطه با عملكرد موزه‌ها
۲-۸-۱٫ تقسيم بندي فضاها
۲-۸-۲٫ ترتيب نمايش آثار
۲-۸-۳٫ مسيرهاي آزاد و يا از پيش تعيين شده براي بازديد موزه
۲-۹٫ دسترسي در موزه‌ها
۲-۱۰٫ بررسي نمونه‌هاي موجود
۲-۱۰-۱٫ بررسي نمونه‌هاي داخلي
۲-۱۰-۱-۱٫ موزه فرشهنرهاي معاصر تهران
۲-۱۰-۱-۲٫ فرهنگسراي نگارستان (موزه قرآن )
۲-۱۰-۲٫ بررسي نمونه‌هاي خارجي
۲-۱۰-۲-۱٫ موزه فرش ازاكا ـ ژاپن (Chikatus-Asuka
۲-۱۰-۲-۲٫ لوور کبير در فرانسه، معمار: پئي I.M.Pei
۲-۱۰-۲-۳٫ موزه لوور ـ هيمجي ـ ژاپن
۲-۱۰-۲-۴٫ موزه گوگنهايم بيلبائو در اسپانيا ـ فرانگ گري
۲-۱۰-۲-۵٫ موزه فرش، هيمجي، تادائوآندو، ۹۱-۱۹۸۸
۲-۱۰-۲-۶٫ موزه فرشمادام توسو
فصل سوم: مطالعات مكان‌يابي پروژه
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲٫ مكان يابي پروژه
۳-۳٫ بررسي زمين طرح
۳-۳-۱٫ هندسه و حريم‌ها
۳-۳-۲٫ شيب و توپوگرافي
۳-۳-۳٫ فضاي سبز
۳-۴٫ عوارض مصنوعي
۳-۴-۱٫ همجواري‌ها
۳-۴-۲٫ دسترسي‌ها
۳-۵٫ نتيجه‌گيري
فصل چهارم: جغرافيا و اقليم
معرفي استان فارس ـ شهرستان شيراز
۴-۱٫ استان فارس
۴-۱-۱٫ جغرافياي تاريخي استان فارس
۴-۱-۲٫ مشخصات جغرافيايي استان
۴-۱-۳٫ جغرافياي طبيعي و اقليم استان
۴-۱-۳-۱٫ ارتفاعات استان
۴-۱-۳-۲٫ نواحي آب و هوايي استان فارس
۴-۱-۳-۳٫ جريان توده‌هاي هوايي استان فارس
۴-۱-۴٫ ويژگي‌هاي جمعيتي استان
۴-۲٫ معرفي شهرستان شيراز
۴-۲-۱٫ جغرافياي تاريخي شيراز
۴-۲-۲٫ زبان و نژاد مردم شيراز
۴-۲-۳٫ مشاهير و بزرگان علم و ادب و فلسفه
۴-۲-۴٫ جغرافياي طبيعي و سياسي
۴-۲-۴-۱٫ حدود و وسعت
۴-۲-۴-۲٫ موقعيت پستي‌ها و بلنديها
۴-۲-۴-۳٫ رودخانه‌ها، درياچه‌ها و حوضه‌هاي آبريز
درياچه مهارلو
درياچه فصلي دشت ارژن
۴-۲-۴-۴٫ تقسيمات كشوري
۴-۲-۵٫ حجم و رشد جمعيت
۴-۲-۶٫ فرهنگ و هنر و جهانگردي

۴-۲-۷٫ويژگي‌هاي آب و هوايي شيراز
۴-۲-۷-۱٫ دماي هوا
۴-۲-۷-۲٫ رطوبت نسبي
۴-۲-۷-۳٫ بارندگي
۴-۲-۷-۴٫ باد
۴-۲-۷-۵٫ تابش خورشيد
فصل پنجم. تحول تاريخي ساختار شهري شيراز و فضاهاي شهري آن
۵-۱٫ مقدمه
۵-۲٫ از پيدايش شهر تا دوره سلجوقي
۵-۳٫ دوره اتابكان
۵-۴٫ دوره صفوي
۵-۵٫ دوره زنديه
۵-۶٫ دوره قاجار
۵-۷٫ دوره معاصر
۵-۸٫ نتيجه‌گيري
فصل ششم. ضوابط و استانداردهاي طراحي
۶-۱٫ مقدمه
۶-۲٫ ضوابط، معيارها و موارد كلي در طراحي موزه‌ها
۶-۲-۱٫ نگهداري از آثار و مجموعه‌هاي نمايشي
۶-۲-۲٫ موارد كلي در رابطه با بناي موزه
۶-۲-۲-۱٫ نورگيري بناي موزه
۶-۳٫ ضوابط و معيارهاي طراحي گالري
۶-۳-۱٫ تاريخچه گالري
۶-۳-۲٫ انواع گالري
۶-۳-۳٫ اهداف گالري
۶-۳-۴٫ تاثير انواع گالري‌ها بر كالبد
۶-۳-۵٫ گالري مكان فرصتهاي استثنايي
۶-۳-۶٫ رابطه فضا و شيء
۶-۳-۷٫ معماري گالري
۶-۳-۷-۱٫ محور بيروني
۶-۳-۷-۲٫ معماري گالري‌هاي هنري
۶-۳-۷-۳٫ اتاق‌هاي نمايشگاه، شكل و نيازها
۶-۳-۷-۴٫ ساختمان و تجهيزات
۶-۳-۷-۵٫ استفاده از تقسيم فضا
۶-۳-۸٫ بخش‌هاي خدماتي گالري
۶-۳-۸-۱٫ كافه تريا
۶-۳-۸-۲٫ انبارها و ذخاير
۶-۳-۸-۳٫ ادارات، آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها
۶-۳-۹٫ خصوصيات اجزاء ساختمان گالري
۶-۳-۹-۱٫ سقف و پشت بام
۶-۳-۹-۲٫ درب ورودي
۶-۳-۹-۳٫ پنجره‌ها ـ درب‌ها
۶-۳-۹-۴٫ ديوارها
۶-۳-۹-۵٫ كف موزه
۶-۳-۱۰٫ نورپردازي
۶-۳-۱۱٫ سير كولاسيون
۶-۳-۱۲٫ نحوه نمايش آثار
۶-۳-۱۳٫ رعايت فواصل در نمايشگاه‌ها
۶-۳-۱۴٫ تجهيزات جانبي
۶-۴٫ ضوابط و استانداردهاي طراحي بخش آموزش (نظري ـ كارگاه و …)
۶-۵٫ ضوابط و استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري
۶-۶٫ ضوابط و معيارهاي طراحي كتابخانه
۶-۶-۱٫ وظيفه و طرح
۶-۶-۲٫ فضاهاي اصلي كتابخانه
۶-۶-۳٫ فضاي كتابها
۶-۶-۴٫ سالنهاي قرائت
۶-۶-۵٫ استانداردهاي كتابخانه
۶-۶-۶٫ خواص وسايل و تجهيزات كتابخانه
۶-۶-۷٫ اتاق‌هاي چند منظوره
۶-۷٫ بررسي فيزيكي و معيارهاي طراحي سالن نمايش و موسيقي
۶-۷-۱٫ پذيرش
۶-۷-۱-۱٫ ورودي و خروجي
۶-۷-۱-۲٫ سرسراي انتظار
۶-۷-۲٫ تالار تماشاچيان يا آديتوريم
۶-۷-۲-۲٫ سالن تماشا ـ سقفها
۶-۷-۲-۳٫ سطح سالن نمايش
۶-۷-۲-۴٫ “حجم سالن نمايش
۶-۷-۲-۵٫ شكل سالن
۶-۷-۲-۶٫ شيب سالن
۶-۷-۲-۷٫ صندلي سالن نمايش
۶-۷-۲-۸٫ راهروهاي سالن نمايش
۶-۷-۳٫ “سن
۶-۷-۳-۱٫ پشت صحنه
۶-۷-۳-۲٫ تاسيسات صحنه
۶-۷-۳-۳٫ پرده نمايشي
۶-۷-۳-۴٫ اتاق كنترل
۶-۷-۴٫ سرويس‌هاي بهداشتي
۶-۷-۵٫ مطالعه در مورد سالن كنفرانس
۶-۷-۶٫ فضاها و عناصر ارتباطي
۶-۷-۶-۱٫ پله
۶-۷-۷٫ نكات مطرح شده در بيرون سالن نمايش و موسيقي
۶-۷-۷-۱٫ پاركينگ اتومبيل.
۶-۷-۷-۲٫ درها
۶-۷-۸٫ مسائل ايمني و آتش سوزي
۶-۷-۸-۱٫ وسايل مربوط به اطفاء حريق
۶-۸٫ ضوابط و استانداردهاي طراحي سرويس بهداشتي
۶-۹٫ اصول طراحي آكوستيكي فضاهاي موجود
۶-۹-۱٫ اكوستيك استاتيكي
۶-۹-۱-۲٫ تالار اجتماعات
۶-۹-۱-۳٫ تالار كنفرانس
۶-۹-۲٫ بررسي مصاديق مشابه براي هر يك از فضاها
۶-۹-۲-۱٫ “آمفي‌تئاتر موزه فرشپليتن (نيويورك)
۶-۹-۲-۲٫ “آمفي‌تئاتر كرسگ (دانشگاه كمبريج ـ ماساچوست)
۶-۹-۲-۳٫ پاويون موزيك (آمفي‌تئاتر سرباز)
فصل هفتم: برنامه ريزي فيزيكي و كالبدي مجموعه
۷-۱٫ مقدمه
۷-۲٫ اهداف پروژه
۷-۲-۱٫ اهداف آموزشي
۷-۲-۲٫ اهداف پژوهشي
۷-۲-۳٫ اهداف اطلاع رساني
۷-۲-۴٫ اهداف فرهنگي توريستي
۷-۳٫ فضاهاي پيشنهادي پروژه
۷-۳-۱٫ حوزه مديريت و بخش هاي اداري
۷-۳-۲٫ حوزه فعاليت‌هاي عمومي
۷-۳-۳٫ حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي
۷-۳-۳-۱٫ فضاي نمايشي
۷-۳-۴٫ حوزه فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي
۷-۳-۵٫ حوزه خدمات و پشتيباني
۷-۴٫ بررسي سرانه‌ها و مقادير فضايي و ارايه برنامه ريزي فيزيكي مجموعه
فصل هشتم: سازه و تاسيسات
۸-۱٫ مقدمه
۸-۲٫ سيستم‌هاي خرپايي
۸-۲-۱٫ سازه‌هاي كابلي
۸-۲-۲٫ خرپاها
۸-۳٫سازه‌هاي فضاكار
۸-۳-۱٫ مطالعات موردي سازه‌هاي فضاكار
۸-۴٫ گنبدهاي ژئودزيك
۸-۵٫ سيستم‌هاي قابي
۸-۵-۱٫ ستون‌ها و ديوارها
۸-۵-۲٫ تيرها و دال‌ها
۸-۵-۳٫ قاب‌ها
۸-۶٫ سيستم‌هاي كششي
۸-۶-۱٫ سازه‌هاي كابلي
۸-۶-۲٫ سازه‌هاي چادري
۸-۶-۳٫ سازه هواي فشرده
۸-۶-۴٫ قوس
۸-۶-۵٫ طاق‌ها
۸-۷٫ بررسي سيستم سازه مناسب پروژه
۸-۷-۱٫ پوسته‌ها
۸-۷-۲٫ انواع پوسته
۸-۷-۳٫ پوسته‌هاي گنبدي سين كلاستيك (Synclastic)
۸-۷-۳-۱٫ رفتار سازه اي
۸-۷-۳-۲٫ مقاومت رانشي
۸-۷-۳-۳٫ مطالعات موردي پوسته‌هاي گنبدي
۸-۷-۴٫ پوسته‌هاي قابل توسعه
۸-۷-۴-۱٫ رفتار سازه اي
۸-۷-۴-۲٫ پوسته‌هاي استوانه‌اي كوتاه
۸-۷-۴-۳٫ پوسته‌هاي استوانه‌اي بلند
۸-۷-۴-۴٫ شرايط لبه‌ها
۸-۷-۴-۵٫ انواع پوسته‌هاي استوانه اي
۸-۷-۴-۶٫ مطالعات موردي پوسته‌هاي استوانه اي: موزه فرشكيمبال Kimball Museum
۸-۷-۵٫ پوسته‌هاي زين اسبي
۸-۷-۵-۱٫ ايجاد سطح
۸-۷-۵-۲٫ رفتار سازه اي
۸-۷-۵-۳٫ مطالعات موردي پوسته‌هاي زين اسبي
۸-۷-۶٫ پوسته‌هاي نامنظم (بي قاعده)
۸-۷-۷٫ نتيجه‌گيري
۸-۸٫ تاسيسات مكانيكي
۸-۸-۱٫ آب‌رساني سرد بهداشتي
۸-۸-۲٫ آب‌رساني گرم بهداشتي
۸-۸-۳٫ آب‌رساني گرم برگشت
۸-۸-۴٫ سيستم اطفاء حريق با جعبه‌هاي آتش‌نشاني
۸-۸-۵٫ سيستم اطفاء حريق با كپسول‌هاي آتش‌نشاني
۸-۸-۶٫ سيستم جمع‌آوري فاضلاب‌هاي بهداشتي
۸-۸-۷٫ لوله‌كشيهاي سوخت رساني (گاز طبيعي)
۸-۹٫ بررسي فني سيستم‌هاي تاسيسات گرمايي و تعويض هوا و تهويه مطبوع
۸-۹-۱٫ سيستم سرمايش تبخيري: هوا شورها (AIR WASHER) كولرهاي آبي (Evaporative coolers)
۸-۹-۳٫ سيستم گرمايش با اضافه نمودن كوئيل گرمايي به دستگاه‌هاي هوا شور (AIR WASHER)
۸-۹-۴٫ كولرهاي گازي
۸-۹-۵٫ سيستم فن‌كوئيل جهت گرمايش و سرمايش
۸-۹-۶٫ سيستم هوادهي يك يا چند منطقه‌اي بوسيله دستگاه‌هاي هوارسان يك يا چند منطقه‌اي
۸-۹-۷٫ ارزيابي مقايسه‌اي سيستم‌هاي بررسي شده و نتيجه‌گيري
۸-۹-۷-۱٫ انتخاب سيستم و تاسيسات تهويه مطبوع و گرمايش
۸-۱۰٫ تاسيسات برقي
فصل نهم: انگاره هاي معماري ـ گام به گام تا موزه
۹-۱٫ مقدمه
۹-۲٫ نماد دايره
طرح پروژه
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع غيرفارسي

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0