قیمت محصول :     51500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله کتابخانه عمومی با رویکرد تعاملات اجتماعی

بازدیدها: 26

این فایل در قالب ورد Word در ۱۰۳ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله کتابخانه عمومی با رویکرد تعاملات اجتماعی پرداخته است.

فهرست مطالب
Contents
فصل اول ۸
مقدمه ۹
۱-۳طرح موضوع ۱۰
۱-۴هدف نمایش ۱۱
۱-۵بیان مسئله ۱۱
۱-۶اهداف پژوهش ۱۱
۱-۷سوالات پژوهش ۱۲
۱-۸ضرورت اجرا ۱۲
۱-۹تعاریف وواژه ها ۱۲
۱-۹-۱تعریف کتاب ۱۲
۱-۹-۲تعریف اصطلاحی کتابخانه ۱۲
۱-۱۰ساختار پروژه نهایی ۱۳
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۴
مطالعات اولیه ۱۵
۲-۱تاریخچه کتابخانه درجهان ۱۵
۲-۲تاریخچه کتابخانه در ایران ۱۶
۲-۳دسته بندی و معیارهای تفکیک انواع کتابخانه ها ۱۶
۲-۳-۱ کتابخانه بیمارستانی وآسایشگاهی ۱۶
۲-۳-۲ کتابخانه زندان ۱۷
۲-۳-۳ کتابخانه اختصاصی ۱۷
۲-۳-۴ کتابخانه ملی ۱۷
۲-۳-۵ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۸
۲-۳-۶ کتابخانه آموزشگاهی(مدارس) ۱۸
۲-۳-۷ کتابخانه های دانشگاهی ۱۸
۲-۳-۸ کتابخانه عمومی ۱۸
۲-۴تعاملات اجتماعی ۱۹
۲-۴-۱ چکیده ۱۹
۲-۴-۲مقدمه ۱۹
۲-۴-۳تعامل اجتماعی ۲۰
۲-۴-۴مولفه های موثر بر اجتماع پذیری کتابخانه های عمومی ۲۱
۲-۴-۵بررسی کتابخانه های موفق در زمینه تعامل اجتماعی فرد و فضا ۲۲
۲-۴-۵نتیجه گیری ۲۵
فصل سوم:عملکرد کتابخانه ها ۲۶
۳-۱اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه ۲۷
۳-۲استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه ۲۸
۳-۲-۱ آرایش فضاهای مطالعه ۲۸
۳-۲-۲ تجهیزات کتابخانه ۲۸
۳-۲-۳- انواع قفسه ۲۹
۳-۲-۴ تجهیزات مطالعه ۲۹
۳-۲-۵- تجهیزات سعی و بصری ۳۱
۳-۲-۶ تجهیزات مرکز کامپوتر ۳۱
۲-۶-۷ استانداردها ۳۱
۱-۱ – استاندارد های مخزن ۳۱
۱-۲- استانداردهای فضای مطالعه ۳۲
۱-۳ استانداردهای برگه دان ۳۲
۱-۴ استانداردهای گروه معلولین ۳۳
۱-۵ استانداردهای ورودی ۳۳
۱-۶ ضوابط سطح شیبدار ۳۳
۱-۷ ضوابط آسانسورها ۳۴
۱-۸- استانداردهای کتابخانه کودکان ۳۴
۱-۹ استانداردهای فضای اداری و کارکنان ۳۴
۱-۱۰- استانداردهای خدمات کارکنان ۳۵
۱-۱۱ استانداردهای پارکنیگ ۳۵
۲-۶-۸ تعریف فضاهای کتابخانه ۳۵
۱-۱تقسیم و تخصیص فضاهای مختلف کتابخانه ۳۶
۱-۱-۱ مخزن ۳۶
۱-۱-۲ نشریات و مجلات و روزنامه ها ۳۶
۱-۱-۳ آرشیو نقشه و پوستر ۳۷
۱-۱-۴ سمعی و بصری ۳۷
۱-۱-۵ مرکز کامپیوتر ۳۷
۱-۱-۶ خدمات مراجعه کنندگان ۳۸
۱-۱-۷ استراحت کارکنان ۳۹
۱-۱-۸ امکانات تفریحی و سرگرمی برای مراجعین ۳۹
۱-۱-۹- فضاهای گردهمایی و سخنرانی ۳۹
۱-۱-۱۰ نمایشگاه ۳۹
۱-۱-۱۱- بخش اداری ۳۹
۱-۱-۱۲ روابط فضایی در کتابخانه ۴۰
۳-۳راهنمای محل کتابخانه ۴۰
۳-۳-۱ انتخاب محل ۴۰
۳-۴ موقعیت محل ۴۰
۳-۵ استفاده مشترک ۴۱
۳-۶ اندازه محل ۴۱
۳-۷ محیط و فضای داخلی کتابخانه ۴۱
۳-۸ تاسیسات و خدمات ۴۲
۳-۹ مبلمان و تجهیزات ۴۲
۳-۱۰ ساختار و ترکیب ساختمان کتابخان ۴۲
۳-۱۱ شکل و فرم ساختمان کتابخانه ۴۲
۳-۱۲ محل و مکان و موضع ساختمان کتابخانه ۴۳
۳-۱۳ برنامه ریزی و طراحی ساختمان کتابخانه ۴۳
۳-۱۴ویژگیهای ساختمان کتابخانه ۴۵
۳-۱۴-۱ ساختار و بافت ۴۵
۳-۱۴-۲قابلیت دسترسی و دستیابی ۴۵
۳-۱۴-۳ تنوع ۴۵
۳-۱۴-۴سهولت دستیابی ۴۶
۳-۱۴-۵راحتی و آسایش ۴۶
۳-۱۴-۶محیط و مکان ثابت ۴۶
۳-۱۴-۷ایمنی و حفاظت ۴۶
۳-۱۴-۸اقتصاد و صرفه جویی ۴۶
۳-۱۵- تعریف فضاها ۴۷
۳-۱۵-۱ واحد یک: فعالیت های همگانی ۴۷
۳-۱۵-۲- نمایشگاه ۴۷
۳-۱۵-۳- کافه تریا و کافی نت ۴۷
۳-۱۵-۴ مطالعه آزاد ۴۷
۳-۱۵-۵-فضای باز چند منظوره ۴۷
۳-۱۵-۶واحد دو: کتابخانه عمومی ۴۸
۳-۱۵-۷ مخزن ۴۸
۳-۱۵-۸ سالن مطالعه ۴۸
۳-۱۵-۹ خدمات مراجعه کنندگان ۴۸
الف) پذیرش: ۴۹
ب) امانت وسایل ۴۹
ج) خدمات عمومی: ۴۹
۳-۱۵-۱۰ واحد سه: مرکز همایش ۴۹
۳-۱۵-۱۱واحد چهار: بخش اداری ۴۹
۳-۱۵-۱۲ واحد پنج: خدمات پشتیبانی ۵۰
۳-۱۵-۱۳ پارکینگ مجموعه ۵۰
۳-۱۵-۱۳- بخش تاسیسات و پشتیبانی ۵۰
۳-۱۵-۱۴- برنامه فیزیکی ۵۰
۳-۱۵-۱۵شرح مختصر ریز فضاهای کتابخانه استاندارد ۵۱
۳-۱۶ سازه ها ۶۴
۳-۱۶-۱- سیستم های متداول سازه ۶۴
۳-۱۶-۲- سیستم های سازه انتخابی ۶۵
فصل چهارم: ۶۶
مطالعات محیطی و بررسی مکانی طرح ۶۶
مطالعات استان قزوین ۶۷
۴-۱ تاریخ استان قزوین ۶۸
۴-۲ جمعیت و تراکم استان قزوین ۷۰
۴-۳ اقوام استان قزوین ۷۰
۴-۴ ویژگی های اقلیمی استان ۷۱
۴-۵ انواع آب و هوا در استان قزوین ۷۱
فصل پنجم:مطالعات و معرفی شهرستان ۷۲
استان قزوین ۷۳
۵-۱ پیشینه تاریخی و علل گسترش ۷۳
۵-۲ وجه تسمیه ۷۳
۵-۳ ویژگی های اقلیمی ۷۴
۵-۴ درجه حرارت ۷۶
۵-۵ میزان بارش ۷۶
۵-۶ دمای هوا ۷۷
۵-۷ بررسی ویژگی های فرهنگی و اقتصادی استان قزوین ۷۸
۵-۷-۱ موقعیت فرهنگی ۷۸
۵-۷-۲ موقعیت اقتصادی ۷۸
فصل ششم:خصوصیات معماری قزوین ۷۹
خصوصیات معماری شهر قزوین ۸۰
۶-۱فرم بنا: ۸۰
۶-۲خصوصیات کالبدی شهر قزوین ۸۱
۶-۳مصالح شناسی منطقه ای ۸۳
۶-۴تاثیر عوامل اقلیمی بر ساختمان ۸۳
فصل هفتم:بررسی نمونه های مشابه ۸۵
۷بررسی نمونه موردی ۸۶
نحوه تحلیل نمونه ها ۸۶
۷-۱ نمونه های خارجی ۸۷
۷-۱-۱کتابخانه دانشگاه بیرمنگام-انگلستان ۸۷
۷-۱-۲تصاویر مربوطه ۸۸
۷-۱-۳-تحلیل پلان ها ۸۹
۷-۱-۴تحلیل نما و برش و خط آسمان ۹۰
۷-۱-۵سایت پلان ۹۳
۷-۱-۶مصالح ۹۴
۷-۱-۷نمای ورودی ۹۴
۷-۱-۸نور پردازی ۹۵
۷-۲ کتابخانه دانشگاه وین ۹۶
۷-۲-۱تصاویر مربوطه ۹۷
۷-۲-۲تحلیل پلان ها ۹۸
۷-۲-۳تحلیل نما و برش و خط آسمان ۹۹
۷-۲-۳مجوعه ها ۱۰۱
۷-۲-۴مصالح ۱۰۲
نمونه های داخلی ۱۰۳
۷-۳کتابخانه ملی ایران(۱۳۸۳) ۱۰۳
۷-۳-۱ تصاویر مربوطه ۱۰۴
۷-۳-۲ -تحلیل پلان ها ۱۰۵
۷-۳-۳ تحلیل نما و برش و خط آسمان ۱۰۸
۷-۳-۴ سایت پلان ۱۰۹
۷-۴ -مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ۱۱۰
۷-۴-۱تصاویرمربوطه ۱۱۱
۷-۴-۲ تحلیل پلان ها ۱۱۲
۷-۴-۳تحلیل نما و برش و خط آسمان ۱۱۳
۷-۴-۴سایت پلان ۱۱۵
فصل هشتم: تحلیل سایت و روند طراحی ۱۱۶
۸-۱-محل و موقعیت هوایی و تصاویر سایت ۱۱۷
۸-۲تحلیل سایت کتابخانه عمومی و عوامل آن ۱۱۸
۸-۳مدارك کلی پروژه اعم از ایده، کانسپ و مجموعه نمونه موردی هایی که در پروژه استفاده شده است. ۱۲۰
۸-۳-۱ایده ۱۲۰
کانسپت: ۱۲۱
روند شکل گیری حجم باتوجه به نکات بالا: ۱۲۲
۸-۳-۲نقشه های طراحی شده سایت ۱۲۵
۸-۳-۳نقشه های معماری و پلان ها ۱۲۶
۸-۳-۴نماها ۱۲۹
۸-۳-۵برش ها ۱۳۰
۸-۳-۶رندر ها ۱۳۱
۸-۳-۷شیت معماری ۱۳۷
منابع و ماخذ ۱۳۸

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0