قیمت محصول :     24500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران

بازدیدها: 13

این فایل در ثالب ورد در ۴۹ صفحه شامل:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲- منویات مقام معظم رهبری درخصوص تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور ………………………………… ۱۰
۳- سیاست‌های کلی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص پدافند غیرعامل …………………. ۱۱
۴- سیر تحول تهاجم‌ها و شیوه‌های دفاع در مقابل آنها …………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۴- تهاجم‌های نسل اول (تهاجم اولیه) ………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۴- تهاجم‌های نسل دوم (باروت و سلاح گرم) ……………………………………………………………………….. ۱۴
۳-۴- تهاجم‌های نسل سوم (صنعتی) ……………………………………………………………………………………….. ۱۴
۴-۴- مشخصه‌های تهاجم‌های نسل سوم …………………………………………………………………………………. ۱۴
۵-۴- تهاجم‌های نسل چهارم (مکانیزه) …………………………………………………………………………………….. ۱۵
۶-۴- مشخصه‌های تهاجم‌های نسل جدید ………………………………………………………………………………… ۱۵
۵- مفهوم پدافند …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۶- پدافند عامل …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۷- پدافند غیرعامل ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۸- اصول پدافند غیرعامل ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۸- انتخاب عرصه‌های ایمن در جغرافیای کشور ……………………………………………………………………… ۱۷
۲-۸- تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا ………………………………………………………… ۱۸
۳-۸- پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا ……………………………………………….. ۱۸
۴-۸- انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه …………………………………………………. ۱۸
۵-۸- کوچک‌سازی و ارزان‌سازی و ابتکار در پدافند غیرعامل ………………………………………………………. ۱۸
۶-۸- موازی‌سازی سامانه‌های پشتیبانی وابسته ………………………………………………………………………….. ۱۹
۷-۸- مقاوم‌سازی، استحکامات و ایمن‌سازی سازه‌های حیاتی ……………………………………………………… ۱۹
۸-۸- مکان‌یابی استقرار عملکردها ……………………………………………………………………………………………. ۱۹
۹-۸- مدیریت بحران پدافندی در صحنه‌ها ……………………………………………………………………………….. ۱۹
۱۰-۸- استتار و نامرئی‌سازی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۱۱-۸- کور کردن سیستم اطلاعاتی دشمن ……………………………………………………………………………….. ۲۰
۱۲-۸- اختفاء با استفاده از عوارض طبیعی …………………………………………………………………………………. ۲۰
۱۳-۸- پوشش در همه زمینه‌ها ………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱۴-۸- فریب، ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات ……………………………………………………………………… ۲۱
۱۵-۸- حفاظت اطلاعات سیستم‌های حیاتی و مهم …………………………………………………………………… ۲۱
۱۶-۸- تولید سازه‌های دومنظوره (موانع) …………………………………………………………………………………… ۲۱
۹- ارزش‌های محوری حاکم بر پدافند غیرعامل ……………………………………………………………………………….. ۲۱
۱۰- پیشینه و تجربیات داخلی و خارجی در زمینه پدافند غیرعامل ……………………………………………………… ۲۲
۱۱- اهداف پدافند غیرعامل …………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۱-۱۱- اهداف راهبردی پدافند غیرعامل ……………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۱۱- اهداف تاکتیکی پدافند غیرعامل …………………………………………………………………………………….. ۲۸
۱۲- عملیاتی‌سازی اصول پدافند غیرعامل ……………………………………………………………………………………….. ۲۹
۱-۱۲- ایجاد اختلال در شناسایی، کسب اطلاعات و دقت هدف‌گیری دشمن ……………………………….. ۲۹
۲-۱۲- کاهش آسیب‌پذیری نقاط هدف و تأثیر سلاح دشمن ……………………………………………………….. ۲۹
۱-۱۲- کاهش اهمیت و حساسیت نقاط هدف ……………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱۲- کنترل خسارت …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۱۳- نقش و اهمیت پدافند غیرعامل ……………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۱۴- تاثیرات استقرار سیستم پدافند غیرعامل ……………………………………………………………………………………. ۳۱
۱۵- مقایسه بحران ناشی از تهاجم و بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی …………………………………………….. ۳۱
۱۶- شباهت‌های بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و تهاجم‌ها …………………………………………………………. ۳۴
۱۷- تهاجم‌های آینده و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۱۷- مراکز تحت پوشش پدافند غیرعامل ………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۱۷- آثار تهاجم بر زیرساخت‌ها …………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۲-۱۷- آثار اقتصادی اجتماعی مرتبط با عدم استمرار تولید و ارائه خدمت در زیرساخت‌ها ………………….. ۳۵
۲-۲-۱۷- آثار ناشی از تهاجم مستقیم دشمن به زیرساخت‌ها (صحنه حادثه) …………………………… ۳۶
۳-۲-۱۷- آثار اختصاصی ناشی از عدم تداوم تولید و ارائه خدمات در زیرساخت‌های کشور ……………….. ۳۷
۳-۱۷- تهاجم نظامی دشمن به شهرها و روستاها ………………………………………………………………………. ۳۷
۴-۱۷- سابقه تهاجم به شهرها در ایران …………………………………………………………………………………….. ۳۸
۵-۱۷- شاخص‌های شهری موثر در مرگ و میر ناشی از تهاجم نظامی ………………………………………… ۳۹
۶-۱۷- آثار تهاجم نظامی به شهرها و روستاهای کشور ………………………………………………………………. ۴۱
۱۸- دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل تهران ……………………………………………………………………………….. ۴۳
۱-۱۸- ماموریت پدافند غیرعامل تهران …………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۱۸- وظایف پدافند غیرعامل تهران ………………………………………………………………………………………. ۴۴
۳-۱۸- اعضای شورای هماهنگی پدافند غیرعامل تهران …………………………………………………………….. ۴۵
۴-۱۸- کارگروه‌های پدافند غیرعامل تهران ……………………………………………………………………………….. ۴۶
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0