قیمت محصول :     5000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

بازدیدها: 0

این فایل در قالب ورد Word در ۹ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پرداخته است.
عملکرد لرزه ای ساختمان های بنایی هنگام وقوع زلزله
بیشترین تلفات انسانی و خسارات مالی در زلزله های سالیان اخیر به دلیل تخریب ساختمان هایی بوده است که به شیوه کاملاً سنّتی و بدون در نظر گرفتن علم مهندسی زلزله با استفاده از مصالحی همچون سنگ،آجر،خشت و چوب ساخته شده اند. بیش از %۸۰ تلفات انسانی ناشی از زلزله سال ۱۳۶۹ رودبار و منجیل و حدود %۹۰ از تلفات زلزله سال ۱۳۸۲ شهرستان بم،به دلیل حبس شدن و زیر آوار ماندن مردم زیر حجم عظیمی از خشت و آجر بوده است.اخیراً همین حادثه در شهرستان های ورزقان،هریس،اهر و مناطق روستایی اطراف،موجب تلفات جانی و خسارات اقتصادی فراوانی شده است.یکی از دلایل ساخت چنین خانه هایی فقر اقتصادی و همچنین در دسترس بودن و ارزان بودن مصالحی همچون خشت و سنگ و… می باشد.
زلزله یکی از بلایای طبیعی است که تحت تأثیر آن ساختمان ها و سازه های ساخت دست بشر آسیب می بینند و یا بطور کلّی تخریب می شوند.تجربه نشان داده است که برای ساخت سازه های جدید،در نظر گرفتن مقرّرات لرزه ای مقاوم و پیاده سازی آن ها در هنگام ساخت،یک محدودۀ ایمن در برابر زلزله و کاهش خسارات ناشی از آن ایجاد می کند.
خسارات ناشی از زلزله به پارامترهای زیادی بستگی دارد:
۱-ویژگی ها و خصوصیّات ارتعاشات زمین در طول زمان زلزله(شدّت،طول مدّت،فرکانس حرکات زمین)
۲-خصوصیّات زمین و خاک منطقه(توپوگرافی،زمین شناسی و شرایط خاک)
۳-ویژگی های ساختمانها و کیفیّت ساخت و ساز و کاربری آنها و…

طراحی ساختمان ها باید به گونه ای باشد تا این اطمینان حاصل شود که سازۀ مورد نظر دارای استحکام کافی و انعطاف پذیری بالا در برابر هر نوع زلزله ای می باشد و به عنوان یک ساختمان تخریب ناپذیر و مستحکم پایدار می ماند.فاکتورهای اجتماعی و عوامل دیگر نظیر تراکم جمعیّت،زمان وقوع زلزله و آمادگی جامعه برای رخ دادن چنین رویدادی مهم می باشد.
تا به امروز،اقدامات اندکی برای کاهش اثرات مخرّب زلزله در ایران انجام شده است. اگر چه از این پس می توانیم اقدامات مؤثّری برای کاهش خطرات و در نتیجه کاهش خسارات انجام دهیم.بطور مثال،طراحی و ساخت و یا تقویت ساختمان ها به گونه ای که خسارات زلزله به حداقل برسد و آگاهی از عملکرد زلزله بر روی ساختمان های مختلف نقش مهمی در مواجه شدن با اثرات زلزله دارد.مشاهدۀ عملکرد سازه ای یک ساختمان در هنگام وقوع زلزله به وضوح می تواند جنبه های قوّت و ضعف در طراحی و همچنین ارزیابی کیفیّت مواد و مصالح استفاده شده،تکنیک های ساخت و ساز و انتخاب مکان مناسب برای ساخت سازه را تبیین کند،بنابراین مطالعۀ آسیب ها می تواند گام مهمّی در تکمیل اقدامات تقویتی برای سازه های مختلف بر دارد.در این مقاله سعی بر آنست تا رفتار ساختمان هایی که با مصالح بنّایی و روش های سنّتی ساخته می شوند را در قبال زلزله بررسی کنیم.

تأثیرات زلزله
۴ علّت بسیار مهم برای خرابی ها و خسارات در هنگام زلزله وجود دارد که در اینجا به بحث و بررسی ۲ مورد اوّل اکتفا می کنیم:
۱-زمین لرزه۲-گسیختگی زمین۳-تسونامی۴-آتش سوزی

زمین لرزه
همانطور که در بالا اشاره شد،علّت اصلی افزایش خسارات در هنگام زلزله،ارتعاشات شدید زمین می باشد.هنگامی که زمین شروع به لرزیدن می کند تمام سازه های روی سطح زمین به آن لرزش با درجات مختلف عکس العمل نشان می دهند.شتاب،سرعت و جابجایی ناشی از زمین لرزه می تواند منجر به آسیب یا تخریب کامل ساختمان شود مگر اینکه به گونه ای طراحی،ساخته و یا تقویت شده باشد که در برابر زلزله مقاوم باشد.
بنابراین تأثیر لرزش زمین روی سازه ها یک قاعدۀ کلّی و مهم در ساخت و طراحی لرزه ای ساختمان ها می باشد.بر این اساس در هنگام طراحی باید پریود ارتعاشی سازۀ مورد نظر،از پریود ارتعاشی زلزله احتمالی بیشتر در نظر گرفته شود. تعیین بارهای طراحی لرزه ای به دلیل ماهیّت تصادفی و طبیعی بودن حرکات زلزله بسیار دشوار است. با این حال می توان از تجربیّات زلزله های بزرگ گذشته،شیوه ای معقول و محتاطانه برای طراحی یک ساختمان ایمن در نظر بگیریم.
گسیختگی زمین
زلزله باعث ایجاد گسیختگی زمین در اشکال مختلف می شود. شکست زمین در طول ناحیه گسل،زمین لغزش،نشست و روانگرایی خاک از جمله تأثیرات این پدیده می باشد.شکست زمین در طول گسل ممکن است به یک ناحیه بسیار کوچک محدود شود یا اینکه تا هزاران کیلومتر امتداد یابد.جابجایی زمین در امتداد گسل می تواند افقی یا عمودی یا ترکیبی از هر دو مورد باشد که به سانتی متر یا متر قابل اندازه گیری است.
بدیهی است که اگر ساختمانی در امتداد شکست گسل قرار گیرد به شدّت تخریب می شود در حالیکه زمین لغزه بطور کلی می تواند سازه را نابود کند. ساختمان های بنّایی به شدّت در برابر کوچکترین لرزش یا گسیختگی زمین آسیب پذیر هستند.
تأثیر زمین لرزه روی سازه ها
نیروهای اینرسی
یک ساختمان بر روی زمین قرار دارد.هنگامیکه پایه یا فنداسیون آن شروع به حرکت می کند،سازۀ مستقر بر روی زمین تمایل به لرزش و ارتعاش به شیوه ای بسیار نامنظّم دارد که این ارتعاشات به دلیل اینرسی جرم و تودۀ ساختمان می باشد.
هنگامیکه حرکت ناگهانی زمین پایه یک ساختمان را به سمت چپ حرکت می دهد،ساختمان بر اساس یک رابطۀ نسبی با پایۀ ساختمان به سمت راست حرکت می کند .دلیل اینکه ساختمان به سمت راست حرکت می کند به دلیل وجود یک نیروی غیر قابل مشاهده به نام نیروی اینرسی می باشد. حقیقتاً هیچ گونه نیروی فشاری وجود ندارد، امّا به دلیل وزن خود سازه، ساختمان در برابر هر گونه حرکتی مقاومت می کند و هر قسمت از ساختمان نیروی اینرسی ثابتی ندارد. فرآیند موجود در هنگام زلزله بسیار پیچیده تر از مواردی است که در بالا توضیح داده شد به این دلیل که حرکات زمین هنگام وقوع زلزله بطور هم زمان در ۲ جهت عمودی و افقی شکل می گیرد.
بار لرزه ای
بطور کامل از بارهای مرده،زنده، برف، باد و بارهای تأثیرگذار متفاوت است.عملکرد حرکت افقی زمین شبیه به تأثیر نیروی افقی اعمالی بر روی ساختمان است، از این رو می توان از اصطلاح «بار لرزه ای» یا «بار جانبی» استفاده کرد.
هنگامیکه فنداسیون یک ساختمان بطور بسیار پیچیده ای حرکت می کند،نیروهای اینرسی در سراسر جرم ساختمان و تمامی اجزاء آن ایجاد می شوند.این نیروهای موجود در المان های ساختمان هستند که موجب حرکت سازه یا حفظ آن در قبال تخریب و صدمه می شوند.همچنین تأثیر بار عمودی اضافی به دلیل وجود سقف ها،تیرها،ستون ها و پیش آمدگی(بالکن) در ساختمان می باشد که این ارتعاشات عمودی ممکن است،سبب آسیب سازه ای شوند.در لحظات خاصّی این بار مؤثّر افزایش و سپس کاهش می یابد که این نشان دهندۀ برگشت پذیر بودن و الاستیک بودن این نیروها می باشد.
بارهای زلزله ماهیّت دینامیکی دارند و بطور دقیق قابل پیش بینی نمی باشند و در زلزله های مختلف، رفتار و ویژگی های مختلفی از خود نشان می دهند.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0