قیمت محصول :     5500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

نظریه راندینلی

بازدیدها: 35

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۱۱ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به نظریه راندینلی پرداخته است.
کارشناسان سازمان ملل جمعیت این شهرها را بین ۲۵ تا ۲۵۰ هزار نفر دانسته اند. البته این مقدار با توجه به مقتضیات هر کشور متفاوت خواهد بود. مثلا هند رقم ۱۵۰ هزار نفر را در نظر گرفته است. در ایران، از شهرهای میانه اولین بار به طور رسمی در گزارش های آمایش سرزمین (طرح ستیران) سخن به میان آمده و طبقه بندی ۲۵ تا ۲۵۰ هزار نفر برای آن برگزیده شده است. شهرهایی که جمعیت آنها کمتر از حد پایین شهرهای متوسط (۲۵ هزار نفر) قرار می گیرند به عنوان شهرهای کوچک در نظر گرفته می شوند. هرچند که برخی از صاحب نظران در تعریف شهرهای کوچک بیان کرده اند که اگر جمعیت یک شهر بیش از ۱۰ هزار نفر نباشد، شهر کوچک نامیده می شود.
ملاک های لازم در انتخاب شهر های کوچک در روابط شهر و روستا

صرف نظر از اینکه شهر های کوچک عامل موثری در توسعه منطقه به شمار می آیند هر شهر کوچکی را نمی توان برای توسعه منطقه مناسب دید از این جهت ملاک هایی را برای انتخاب این چنین شهر هایی وجود دارد .

۱- انتخاب شهر بر پایه توان اقتصادی شهر باشد
۲- قدرت تولیدات کشاورزی و دامداری حوزه نفوذ بازار تعیین گردد
۳- ظرفیت اقتصادی حوزه نفوذ بازار تعیین شود
۴- اولویت های محلی – ناحیه ای برای رسیدن به حداکثر سود در نظر گرفته شود .
اهداف نظریه راندینلی
هدف کلان : توسعه گسترده در سطوح اجتماعی و فضایی منطقه
اهداف خرد : توسعه روستایی توام با توسعه شهری ،‌توسعه بر محور شهری ، ارتقای وابستگی های فضایی ، ایجاد یک سلسله مراتب شهری معین ، تعدیل قطب گرایی در توسعه شهری ، اصلاح ساختار فضایی ملی و منطقه ای(از طریق شهرهای متوسط )،‌متوازن کردن جریان شهرنشینی و هدایت مهاجرت های روستا –شهری،‌ ظرفیت سازی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری، سیاسی در شهرهای متوسط
از علل اصلی مطرح شدن شهرهای کوچک در برنامه ریزی توسعه منطقه ای کشورها می توان به موارد زیر اشاره کرد: اولاً اینکه شهرهای کوچک بیشترین جمعیت روستایی را در خود دارند و روابط متقابل روستایی این شهر ها می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه روستایی ایفا نماید. دومین دلیل،شکست نظریه انتشار تدریجی رشد از شهر های بزرگ به شهرهای کوچک در کشورهای جهان سوم است. چون رشدی که در شهر بزرگ تمرکز یافت،‌ بیشتر میل به تداوم خود دارد نه آنکه به مراکز شهری کوچکتر نفوذ یابد. سومین علت در مطرح شدن و تقویت شهر های کوچک نقش سیاسی آنها است.
تعریف نظریه
دنیس راندینلی، در تحلیل روابط شهر و روستا بر محور سیاست توسعه، در سلسله مراتب شهری بر جمعیت شهری تاکید می کند. او می گوید: اهداف توسعه روستایی جدا از شهر ها عملی نیست، از طرفی بیشتر عوامل تولید از امکانات سازمان های شهری بهره مند می شوند و خدمات مورد نیاز جامعه روستایی، مانند بهداشت و درمان و آموزش و غیره که در حوزه های روستایی توزیع می گردد از مراکز شهری بدست می آید، از این رو پیشنهاد می کند در صورتی که دولت ها بخواهند در سطوح اجتماعی و فضایی به توسعه گسترده دست یابند باید پراکندگی جغرافیایی سرمایه گذاری ها را تقویت کنند و این امر از طریق عدم تمرکز و سیستم یکپارچه شهر ها ممکن می شود و امکان دسترسی به بازار ها را برای مردم که در همه بخش های کشور یا ناحیه زندگی می کنند فراهم می آورد. بدین سان ملاحظه می شود که راندینلی در امر توسعه، نظریه خود را بر مبنای عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تاکید بر استراتژی توسعه بر محور شهری در تامین حداقل شرایط برای مردم روستایی قرار می دهد که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی – اقتصادی برسانند.
راندینلی در نظریه خود به مفهوم برخورد وابستگی ها نیز اهمیت می دهد و این وابستگی ها را بین حوزه های روستایی با شهر های کوچک، و بین شهر های کوچک با شهر های بزرگ لازم می داند و این تعامل فضایی و اجتماعی – اقتصادی را پایگاه اصلی در امر توسعه می شناسد. با توجه به نظریه این محقق، شهر های میانی (بر مبنای جمعیت) ممکن است در امر توسعه تاثیر بگذارد. بدین ترتیب :
شهرهای میانی از مشکلات که امر مسکن، حمل و نقل، اشتغال، آلودگی و تامین خدمات شهری در بزرگترین شهر ها ایجاد می کند، می کاهد.
شهر های میانی از نابرابری های ناحیه ای می کاهد.
شهرهای میانی از طریق ایجاد خدمات، امکانات و بازارها برای تولیدات کشاورزی حوزه های روستایی، اقتصاد روستایی را تحرک و پویایی می بخشد.
شهرهای میانی، تمرکز اداری را در شهرهای بزرگ کاهش می دهد.
سرمایه گذاری در شهر های میانی، فقر را کاهش می دهد.
جلوگیری از جریان مستمر مهاجرتهای روستایی از طریق ایجاد شغل های شهری در نواحی روستایی تحت نفوذ
دنیس راندینلی برای تجزیه و تحلیل منطقه ای به وسیله راهبرد یوفرد ده مورد را ذکر می نماید که عبارتند از :

تحلیل کلی منابع منطقه ای
تحلیل نظام سکونتگاهها
تحلیل فضایی پیوند های منطقه ای
تهیه نقشه های تحلیلی
تحلیل قابلیت دسترسی
تحلیل خلا عملکردی
تدوین راهبرد های توسعه فضایی
شناسایی پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری
کنترل و ارزیابی
نهادینه کردن تحلیل فضایی در فرایند برنامه ریزی منطقه ای
بنابراین با مدیریت جامع شهری و سیاستگذاری صحیح در زمینه مدیریت شهرهای کوچک و متوسط می توان به موارد ذیل جامه عمل پوشاند:
از نظر زیست محیطی شهرهای پایدار و سازگار با محیط زیست به وجود آورد.
با کنترل مهاجرت های روستایی به سمت شهرهای بزرگ می توان نوعی نظام سلسله مراتبی شهری سنجیده و متعادل ایجاد کرد.
شهرهای متوسط با درجه بالایی از امکان مشارکت ساکنان، زمینه بهتری را برای توسعه و همبستگی اجتماعی فراهم می آورند.
مقابله با مسائل مسکن اهمیت بسیاری در مدیریت شهری دارد و در شهرهای متوسط امکان دادن پاسخ های متنوع به مشکلات فراهم است.
عمران روستایی از طریق شهرهای میانه، بهتر امکان پذیر خواهد بود.
هزینه های خدمات عمومی و شهری به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.
آسیب های اجتماعی (زاغه نشینی، حاشیه نشینی، میزان جنایت، فساد و انواع آلودگی ها و جز آن) کاهش بسیار خواهد یافت.
بسط عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی
تسریع در تهیه و اجرای طرح های شهری و تطابق آن با خواسته ها و نیازهای مردم .
نقطه قوت این نظریه اهمیتی است که به ارتباط شهر و روستا داده است شهرها وابسته به بازارهای محصولات روستایی هستند و در مقابل خدمات مورد نیاز جامعه روستایی را تامین می کنند. از طرف دیگر به توزیع سرمایه گذاری و پراکندگی جغرافیایی بازارها اشاره کرده است. با توجه به اینکه نیازهای اصلی و اساسی را باید در روستا ایجاد کرد ولی خدمات رفاهی را در شهرهای کوچک مثلا برای ۵۰ روستا یک شهر کوچک را باید در نظر بگیریم تا نتیجه مورد نظر را در روستا بدهد. ایده قطب رشد که رخنه به پایین را در جریان توسعه مطرح کرده در این نظریه بیشتر مشهود است چون مسئله یکپارچه سازی فضایی یعنی پیوستگی مرکز و حاشیه را مطرح کرده است و به مسئله وابستگی در این ارتباط اهمیت داده است لذا در سیستم حمل و نقل نقشی تعیین کننده دارند. باید بین روستا، شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ، سرمایه در حال جریان باشد تا هر سه مرکز متناسب با همدیگر رشد یکنواختی داشته باشند و باید به هر سه منطقه تاکید داشته باشیم. و متناسب با جنس فعالیت، در این مناطق توسعه داشته باشیم. مثلا صنایعی که در شهرهای کوچک یا میانی ایجاد می کنیم متناسب با فعالیت های کشاورزی روستاهای اطراف باشد.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0