قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

پی فونداسیون Foundation

بازدیدها: 1

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۲۰ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به پی فونداسیون Foundation پرداخته است.
پی عبارتست از سازه زيرين و بخشی از خاک مجاور آن که تحت تاثير سازه و بارهای وارد بر آن می باشد.
مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان ايران پی را اينگونه تعريف می کند: مجموعه بخشهايی از سازه و خاک در تماس با آن که انتقال بار بين سازه و زمين از طريق آن صورت می گيرد.
وظيفه پی انتقال بارهای بخشهای فوقانی به خاک زير پی می باشد بطوريکه تنشهای بيش از حد و همچنين نشستهای اضافی ايجاد نگردد.
چگونگی مطالعات ژئوتکنيک بستگی به موارد زير دارد:
نوع سازه
بزرگی سازه
اهميت سازه
انتظارات کارفرما
ميزان آشنايی طراح با رفتار خاک
نوع خاکهای موجود در سايت
آيين نامه ها
جمع آوری مطالعات اوليه از جمله نقشه ها، تعيين موقعيت سازه ای ستونها، ديوارها، پی ها، فشار وارده بر زمين، اهميت سازه، تعداد طبقات، ارتفاع سازه، شرايط بارگذاری، وضعيت سازه های موجود، گزارشهای ژئوتکنيکی قبلی برای محل و يا زمينهای مجاور و نيز نقشه های لرزه نگاری
شناسايی های اوليه و بررسی وضعيت فيزيکی محل شامل بازديد از سايت، آثار زمين لرزه، بررسی اثرات عوارض طبيعی
کاوشهای ژئوتکنيکی به همراه انجام حفاری جهت دسترسی به جزئيات بيشتر جهت تعيين پروفيل زمين شناسی، شرايط آب زير زمينی، اجرای آزمايشهای درجا و اخذ نمونه های دست خوده و دست نخورده جهت انجام آزمايشهای آزمايشگاهی

در مطالعات اوليه، تعداد چاهها و گمانه ها کم و فواصلشان زياد است، ولی در مطالعات نهايی اين تعداد و اعماق افزايش خواهند يافت.
هرچه فشار وارده از طرف سازه بيشتر باشد، فواصل چاهها و گمانه ها کمتر و عمق آنها افزايش خواهد يافت.
در پروژه های خطی همانند جاده ها با شرايط يکسان زمين، گمانه ها به فواصل ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر متداول می باشد. در اين مورد توصيه به استفاده از فواصل ۲۵۰-۵۰۰ متر روی محور مسير نيز شده است.
در پروژه های ساختمانی، ۵ گمانه لازم است که معمولا“ ۴ مورد در گوشه ها و ۱ گمانه در مرکز ساختمان حفاری می گردد.
در ساختمانهای با پلان بزرگتر از ۲۵۰ متر مربع و کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع، حداقل ۴ گمانه لازم است. در ساختمانهای با پلان کمتر از ۲۵۰ متر مربع، معمولا“ ۳ گمانه لازم می باشد.
در پروژه های سد سازی در بالادست، پايين دست و روی محور سد هر کدام حداقل ۳ گمانه توصيه می گردد.
برای پايه برجها (آنتن ها)، مخازن و سازه های مشابه که دارای ابعاد کم در پلان می باشند برای شروع حفر يک گمانه در محل پی کفايت می کند.
حداقل تعداد گمانه برای پلها يک گمانه به ازای هر پايه پل است.
بطور کلی هيچ قاعده منسجمی در رابطه با تعداد گمانه های اکتشافی در خاک وجود ندارد و هر ناحيه ای بايد با دقيقا“ با بکارگيری قضاوت مهندسی با شناسايی محلی مورد بررسی قرار گيرد تا برنامه شناسايی تکميل گرديده و ايمنی لازم فراهم گردد.
حداقل عمق چاه و يا گمانه شناسايی، عمقی است که افزايش تنش خالص حاصل از بار روسازه در خاک به کمتر از ۱۰ درصد مقدار تنش تماس وارده از کف پی به زمين و يا ۵ درصد ميزان تنش موثر در خاک، در عمق مورد نظر برسد. ( روش ASCE)

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0