قیمت محصول :     13500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

گسلهاي كواترنري ايران

بازدیدها: 0

این فایل در قالب ورد Word در ۲۷ صفجه تهیه و تظیم و در آن به گسلهاي كواترنري ايران پرداخته است.

گسلهاي كواترنري ايران
گسل عباس آباد
اين گسل در بخش شمالي پلاياي سبزوار و بخش جنوبي جاده اصلي عباس آباد- سبزوار (جنوب عباس آباد) قرار دارد. اين گسل ۲۰ كيلومتر طول دارد. بخش شمالي گسل به سمت بالا حركت كرده و به نظر مي‌رسد كه گسل حركت افقي راستگرد در پلايا دارد. هيچ مركز سطحي (۱۹۰۰-۱۹۷۶) رو يا نزديك گسل وجود ندارد.
گسل آقاجاري
اين گسل توسط I.O.O.C.(1972) به عنوان يك گسل تراستي در شمال آقاجاري در كمربند چين خورده فعال زاگرس نشان داده شده است. طول تقريبي گسل km150 است و داراي امتداد NW-SE مي‌باشد. تاقديس آقاجاري و تاقديس پازنان توسط اين گسل به روي دشت كواترنري آقاجاري رانده شده‌اند. سازندهاي گچساران, ميشان و آقاجاري به واسطه گسل در مجاورت نهشته هاي كواترنري دشت آقاجاري قرار گرفته اند.
گسل انار
اين گسل دقيقاً در غرب شهر انار با امتداد NNE-SSW و طول تقريبي km 100 قرار دارد. به نظر مي رسد اين گسل حركت راستگرد داشته است و بخش غربي آن فروافتاده است. هيچ مركز سطحي (۱۹۰۰-۱۹۷۶) در طول گسل انار قرار نمي گيرد.
گسل انار, عكس هوايي اثر گسل, شمال به سمت بالاي تصوير مي باشد
گسل بم
اين گسل داراي طول تقريبي km65 و امتداد NNW-SSE مي باشد كه در ۴ كيلومتري شرق شهر بم (جنوب شرق ايران) قرار دارد. يك زمينلرزه كوچك و عمق كانوني كم روي بخش جنوبي گسل بم قرار مي‌گيرد.
گسل بم, تصوير ERTS-A(landsat) مربوط به اثر گسل كه نهشته هاي آبرفتي كواترنر را بريده‌اند
گسل بم, تصوير هوايي اثر گسل در بخش جنوبي شهر بم
گسل باغ فيض
گسلي NW-SE با طول km3 و تقعر به سمت جنوب غرب مي باشد كه در شرق و جنوب شرقي باغ فيض (شمال غرب تهران) قرار دارد. اين گسل نهشته هاي آبرفتي A و B تهران را قطع مي كند.
گسل بختگان
اين گسل توسط Ricou(1974) به عنوان يك گسل احتمالاً راستگرد معرفي شده كه در انتهاي جنوب شرقي تراست مي شود. امتداد آن NW-SE است و در بخش جنوبي نيريز واقع شده است.
گسل بارجين
ريبن ۱۹۶۶ ، اين گسل را اينگونه معرفي كرده است، در ۱۰ كيلومتري شمال و شمال شرق قزوين، سازند ائوسن كرج دچار گسل خوردگي شده و بر روي سازند هزاررود ( كنگلومرا ماسه سنگ ) رانده شده است. سازند كنگلومرايي كهريزك با ناپيوستگي دگر شيب بر روي سازند هزارده قرار گرفته است و تحت تاثير گسل نيز واقع شده، بنابراين سن گسل بعد از كهريزك مي باشد، اين گسله در نزديكي عروس آباد در شمال غرب قزوين قابل مشاهده است . در منطقه بين رزن و كوردان، گسترش سازند هزاردره و تامدي كهريزك نشان دهنده اين مسئله است كه گسلش راندگي رو به جنوب در پيشياني البرز، ساختاري گسترده است.
گسل چاه شيرين
اين گسل در ۲ كيلومتري شمال تقاطع جاده ميناب – رودان قرار گرفته است و روند N125E دارد، شيب آن به سمت جنوب غرب C3 اندازه گيري شده است اين گسل رويه اي آبرفتي كواترنر و سازند آغاجاري را قطع مي كند. ميزان جابجايي ۵/۳ متر، ( بلوك جنوب غربي بر روي بلوك شمال شرقي رانده شده است) برداشت شده است. مقطع جانبي از گسل در برش جاده نمايان است.
راندگي كواترنر چاه شيرين، شمال ميناب، شمال به سمت چپ تصوير است. شكل I نماي نزديك از گسل چاه شيرين، گسل سازند آغاجاري و رسوبات آبرفتي كواترنر را قطع كرده است
گسل چشمه رستاق
اين گسل در جنوب طبس و شرق گسل كلمرد قرار داشته كه بخش غربي آن توسط آقانياتي (۱۹۷۵) مپ شده است. بر اين اساس شيب بخش غربي گسل ۶۰ به سمت جنوب برداشت شده است. در امتداد گسل تعداد
چشمه اي آب گرم مانند چشمه رستاق و ريگ آباد شكل گرفته اند. هيچ رو مركز لرزه اي ( ۱۹۷۶ – ۱۹۷۰) در طول گسل ثبت نشده است.
صوير هوايي گسل چشمه رستاق، شمال بسمت بالا
گسل دامغان
اين گسل با روند شرقي – غربي در ۱۰ كيلومتري شمال دامغان ، رسوبات روخانه اي كواترنر را قطع كرده است. در بخش شرقي گسل در بلوك جنوب رسوبات كواترنر قرار گرفته اند.تا سال ( ۱۹۷۶ ) هيچ رو مركز لرزه اي در امتداد گسل ثبت نشده است. ولي شهر دامغان با يك زمينلرزه مخرب در دسامبر سال ۸۵۶ و همچنين آوريل ۱۸۳۰ تخريب شده است. در زمان زمينلرزه ۸۵۶ ، ۴۵۰۹۶ نفر از اهالي شهر جان باختند. لرزش زمين سبب رانش زمين شده و زمينلغزش هايي را در كوههاي شمالي ايجاد كرد. در برخي نوشته ها اظهار شده كه در اثر زمينلرزه زمين دچار فرونشت شده در برخي مناطق شكافهايي در زمين ايجاد شده كه انسان مي توانسته در آن فرو برود (امبرسيز ۱۹۷۴).
گسل دامغان, عكس هوايي قطعه گسل در شمال دامغان كه رسوبات آبرفتي كواترنر را قطع كرده است, شمال به سمت بالاي عكس
گسل دشت ارژن
اين گسل در جنوب شرقي شيراز, غرب گرابن آب شور واقع شده است. گسل تقريباً قائم (SE85) بوده كه بلوك شرقي پائين افتاده است. روي سطح گسل كه به شدت دچار تبلور مجدد شده, خطواره‌هاي متعددي ديده مي‌شود كه اغلب قائم هستند.
گسل كواترنري دشت ارزن , به خطواره هاي قائم تازه تشكيل شده روي سطح گسل توجه كنيد. نگاه به سمت غرب
گسل دهشير
اين گسل به طول ۳۵۰ كيلومتر در جهت NNW-SSE , از جنوب غرب نائين آغاز و در چاه گو نزديكي سيرجان خاتمه مي‌يابد. اين گسل يك گسل جوان بوده كه رسوبات كواترنر را قطع كرده است و شيب تقريباً قائم دارد. عميدي (۱۹۷۵) براين باور بوده كه گسل رسوبات كرتاسه بالايي را ۵۰ كيلومتر به صورت راستالغز راستگرد جابجا كرده است. گسل به ظاهر آرام به نظر مي‌رسد و هيچ زمينلرزه شناخته شده‌اي در آن ثبت نشده ولي ممكن است منشا فعاليتهاي آينده باشد. مدارك موجود تصميم‌گيري در مورد آن را مشكل ساخته است.
گسل درود
اين گسل بخشي از گسل اصلي جوان بوده كه در زمينلرزه سيلاخور در ۲۳ ژانويه ۱۹۰۹ با بزرگاي ۴/۷ دوباره فعال شده است. بر پايه چالنكو و براود (۱۹۷۴) اين گسل از نزديك ارجانك آغاز شده و با روند N315 به طول ۱۰۰ كيلومتر تا حوالي بروجرد ادامه مي‌يابد. شهر درود تقريباً در نقطه مياني جايي واقع شده كه مي‌توان بخش جنوب غربي گسل كه در كوه شتركوه ادامه مي‌يابد را از بخش شمال غربي دره سيلاخور جدا كرد. برخي رودخانه‌ها روند گسل در كوهستان را ادامه مي‌دهند. درياچه گهر احتمالاً در اثر زمينلغزش حاصل از زمينلرزه و بسته شدن رودخانه ايجاد شده است. افتگاه گسل در ماربورا بين درود و در آستانه به خوبي مطالعه شده است كه در اين محل سبب ميلونيتي شدن آهك و تشكيل صفحات برشي قائم با خطواره‌هاي افقي شده است. افتگاه ايجاد شده در زمينلرزه ۱۹۰۹ در رسوبات كواترنري

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0